کارشناس رسمی دادگستری زراعت و اصلاح نباتات

کارشناس رسمی دادگستری زراعت و اصلاح نباتات

همانطور كه می‌ دانیم جامعه بشری رو به رشد است و محصولات كشاورزی با توجه به عدم توجه دولت‌ها روستائیان و مهاجرت روستائیان به شهرها محصولات روستائیان كاهش پیدا كرده و كشاورزی كه از طریق روستا و ساكنین صورت می‌ گرفت دیگر جوابگوی نیاز روزانه افراد بشر نیست ، لذا تكنولوژی و صنعت در این موارد به كمك كشاورزی آمده است.

کارشناس رسمی دادگستری زراعت و اصلاح نباتات

استفاده از محصولات تكنولوژیكی و یا دخالت‌های ژنتیكی در رشته كشاورزی و محصولات و نهادهای كشاورزی آنقدر پر اهمیت شده است كه رشته كشاورزی یا مباحث مرتبط با تكنولوژی كشاورزی روزبروز بیشتر شده است. ژنتیك در امر كشاورزی بسیار مهم است ، حفظ ژ‌ن‌های مرغوب و اصلاح ژن‌های ناسالم در امر كشاورزی پر اهمیت است ، علت آنهم نیاز روزانه غذاست محصولات كشاورزی و محصولات دامی می‌بایست در سایه تكنولوژیكی به لحاظ صحیح و اصلاح شده در اختیار مردم قرار بگیرد. حذف بیماری‌های موجود در دام و یا گیاهان به لحاظ مدیریت ژنتیكی آن‌ها بسیار پر ارزش است ، استفاده از منابع دانه‌های كشورهای دیگر برای رشد صنعت كشاورزی و پربار نمودن محصول بسیار مهم است.

 کارشناسان رشته کشاورزی و زراعت و اصلاح نباتات می ‌بایست به موضوعات متعددی دقت کنند به فرض برآورد میزان خسارت به محصولات تولیدی، زراعی و محصولات تولیدی گلخانه‌ای اعم از گیاهان دارویی و ادویه‌ای اصلاح شده از طریق کشت بافت و بیوتکنولوژی یا از طریق اصلاحات نباتات کلاسیک به جزء آفات و امراض بسیار پر اهمیت است. مواردی همچون تگرگ، خشکسالی، سرمازدگی، کمبود مواد غذایی و آبیاری را می‌ بایست پیش‌بینی اش  را کارشناسان این رشته به عمل آورند، تفسیر نقشه‌ها و تصاویر هوایی و ماهواره ای در اراضی کشاورزی در امر رشته کشاورزی با این رشته مشترک است. ارزیابی برآورد چاه‌ها و قنوات و سایر منابع آب‌های زیرزمینی و تعیین قیمت‌های آن‌ها یکی از صلاحیت‌هایی است که با رشته امور آب مشترک است، این نشان می‌دهد که این رشته و رشته‌های مرتبط با کشاورزی و امور آب می‌بایست دست به دست هم دهند تا نتیجه محصولاتی که به صورت محصولات در اراضی مزروعی و باقی بر ایجاد تاسیسات آبیاری به وجود می‌‌آید نتیجه مطلوب و پرباری را در پی داشته باشد، حفظ و ایجاد تاسیسات آبیاری و ممانعت از خسارات ناشی از سیلاب و فرسایش زمین بسیار مهم است ، کشف کاربری و تعیین استرداد اراضی کشاورزی برای یاری کشاورزان در بهبود کاشت، داشت، برداشت امر بسیار مهمی است، می‌بایست کارشناسان این رشته تسلط به اراضی دایر و بایر و مواد داشته و بتوانند در خصوص ارزش مالکیت زمین‌های زراعی و همچنین اجرت ‌المثل زمین‌های کشاورزی و مزروعی و تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه مکان‌های کشاورزی که بسیار موضوع پر اهمیتی است اظهار نظر کنند و بتوانند در خصوص تعیین ارزش و اجاره بها و اجرت ‌المثل جایگاه‌های تولیدی و نگهداری فرآوری عرضه محصولات و نهاد‌های کشاورزی بومی و سنتی روستایی اظهار نظر کنند ، موضوعاتی که اختلافات عمده دادگاه‌ها را در بر دارد در بین کشاورزان نشان دهنده این است که با توسعه و افزایش علم کارشناسان و متخصصین این رشته می‌ توان به جای صرف انرژی کشاورزان و آن‌هایی که با امر کشاورزی صنعتی در ارتباط اند به جای آنکه انرژی آن‌ها صرف دعاوی مختلف در مراجع قضایی بشود بتوانند انرژی خود را صرف توسعه امر کشاورزی کنند که در کشور ما به دلیل محدودیت منابع آبی بسیار شرایط بغرنجی دارد.

 

عناوین صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری زراعت و اصلاح نباتات

در این بخش به معرفی مشخصات، صلاحیتهای کارشناسی رسمی دادگستری رشته زراعت و اصلاح نباتات تحت عنوان گروه کارشناسان رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی با عناوین زیر می‌پردازیم: 

 • ارزیابی اراضی کشاورزی

• برآورد هزینه های تولید

• قیمت گذاری محصولات کشاورزی

• تعیین اجاره بها قیمت فروش و اجرت المثل اراضی مرزوعی

• تعیین محدوده اراضی مرتعی از کشاورزی

• ارزیابی اراضی مرزوعی و باغی 

• برآورد هزینه ایجاد تاسیسات آبیاری

• برآورد خسارت ناشی از سیلاب و فرسایش 

• تعیین کاربردی و استعداد اراضی کشاورزی و باغی 

• برآورد میزان خسارت به محصولات تولیدی زراعی و محصولات تولیدی گلخانه ای (گیاهان دارویی و ادویه ای) اصلاح شده از طریق کشت بافت و بیوتکنولوژی یا از طریق اصلاح نباتات کلاسیک (بجز آفات و امراض) مانند تگرک، خسکسالی، سرمازدگی، کمبود مواد غذایی و آبیاری 

• تفسیر نقشه ها، عکس ها، تصاویر هوایی و ماهواره ای در اراضی کشاورزی 

• ارزیابی و برآورد چاه ها، قنوات و سایر منابع آب های زیرزمینی و تعیین قدمت آن ها

• تشخیص اراضی دایر ، بایر و موات ارزیابی مالکیت، اجرت المثل و تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه ی مکان ها و جایگاههای تولیدی و نگهداری، فرآوری و عرضه محصولات و نهاده های کشاورزی بومی و سنتی روستایی

 


در این ویدئو معرفی کارشناس رسمی دادگستری رشته زراعت و اصلاح نباتات و صلاحیتهای مرتبط با آن مشترک بین مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری و کانون کارشناسان رسمی دادگستری که به لحاظ وظایف و صلاحیتها تعریف مشابهی دارند توضیح داده شده است

 

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری زراعت و اصلاح نباتات سال ۱۴۰۲ 

گروه کارشناسان رسمی دادگستری