کارشناس رسمی دادگستری تئاتر سینما هنرهای نمایشی

کارشناس رسمی دادگستری این رشته با توجه به اینکه حقوق پدید ‌اورندگان فیلم‌ها و آثار سینمایی و آثار نمایشی مانند تئاتر بسیار ارزشمند است ، علاوه بر ارزش مادی دارای جایگاه معنوی کارشناسان این رشته می ‌بایست توانایی تشخیص و طبقه ‌بندی کیفی فیلم‌های سینمایی تلویزیون باشند.

کارشناس رسمی دادگستری تئاتر سینما هنرهای نمایشی

همچنین آثاری که بصورت تئاتر ارائه می ‌شوند. تا بتوانند با تجزیه و تحلیل نظرات مردم در رابطه با فیلم ‌‌ها و عکس‌ها نظرات و تاثیرات که فیلم‌ها بر جامعه دارند را شناسایی کنند تعیین آثار نمایشی و سینمایی یکی از موضوعاتی است که این رشته نسبت به ارزیابی تعیین قیمت آثار هنری و آثار هنری نمایشی می ‌پردازند. همچنین اعلام نظر در خصوص برگزاری نمایشگاه عکس و جشنواره‌های فیلم‌های سینمایی و اختلافاتی در تعیین رتبه و رده بندی آثار هنری بویژه آثار سینمایی و تئاتر در جشنواره های مختلف پیش می ‌آید بر عهده کارشناسان این رشته است. 

 

 

عناوین صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری تئاتر سینما هنرهای نمایشی

در این بخش به معرفی مشخصات، صلاحیتهای کارشناسی رسمی دادگستری رشته تئاتر سینما هنرهای نمایشی تحت عنوان گروه کارشناسان رسمی دادگستری فرهنگی و هنری و ورزشی با عناوین زیر می‌پردازیم: 


• اعلام نظر در خصوص برگزاری نمایشگاههای عکس و جشنواره های فیلمهای سینمایی

• رعایت بی طرفی در داوری آنها 

• بررسی و شناسائی موضوع فیلمهای سینمایی و تلویزیون طبقه بندیکیفی فیلمهای سینمایی و تلوزیون

• تجزیه و تحلیل نظرات مردم در رابطه با فیلمها و عکسها بررسی فیلمها و عکسها و تصاویر از نظر تاثیرات اجتماعی 

  


در این ویدئو معرفی کارشناس رسمی دادگستری رشته تئاتر سینما هنرهای نمایشی و صلاحیتهای مرتبط با آن مشترک بین مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری و کانون کارشناسان رسمی دادگستری که به لحاظ وظایف و صلاحیتها تعریف مشابهی دارند توضیح داده شده است

 

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تئاتر سینما هنرهای نمایشی سال ۱۴۰۲ 

گروه کارشناسان رسمی دادگستری 

 

 

کارشناس رسمی دادگستری رشته تئاتر و سینما و هنرهای نمایشی