کارشناس رسمی دادگستری ثبت شرکت‌ها و علائم تجاری و اختراعات

در بحث امور ثبتی متوجه شدیم که در ادارات ثبت هر استان چهار تا وظیفه اصلی دارند که بحث ثبتی به کنار ، یکی از اون موضوعات ثبت علائم بر اختراعات است که از طریق ادارات ثبت صورت می‌گیرد. با توجه به اینکه برند یا محصولی که در غالب یک برند ارائه می‌شود ارزش بازاری آن را تعیین می‌ کند

کارشناس رسمی دادگستری ثبت شرکت‌ها و علائم تجاری و اختراعات

یعنی اینکه وقتی یک محصولی که به جامعه که سال‌ها شناخته شده ارائه می‌شود. جلب مخاطب و جذب مخاطب از طریق برند یا سابقه ‌ای است که این محصول در بازار داشته است ، خیلی از ما بستنی معروف یا محصولات ماکارونی‌های معروف را به دلیل تبلیغات و ارائه آن‌ها سالیان سال در ذهنمان شکل گرفته و اسامی آن‌ها را می‌دانیم. این موضوع بعد از یک مدتی وقتی فعالیت تجاری در یک شرکتی در فعالیت بازار تحت عنوانی انجام می‌دهد یک حقی تحت عنوان مالکیت معنوی نسبت به آن اسم یا علامت یا آن عنوان تجاری پیدا می‌کند. در صورتی در کشوری افراد دیگری سعی بکنند با نفوذ در بازار آن محصول ، به فرض علامتی را مشابه علامت شرکت معروف یا عنوانی مشابه عنوان شرکت معروف راه‌اندازی بکنند اینجاست که باعث اختلاف می‌شود بین شرکت ‌اصلی و آنها و دولت یعنی قوه قضاییه ، چون ثبت شرکت‌ها زیر مجموعه قوه قضاییه است، تضمین اینکه از حقوق این پدید آورندگان یا مالکیت معنوی درخصوص این علایم تجاری یا اختراعات را بوجود آمده است را ضمانت این موضوع که به حق آن‌ها تجاوز نشود را قوه قضاییه از طریق اجرای تشریفات ثبت این موضوعات پیش‌ می برد و تضمین می ‌کند. یعنی اینکه وقتی شرکتی ثبت می ‌شود ، عنوانی دارد یا علامت تجاری دارد ، یا که یک مخترع اختراعی را به ثبت رسانده این اختراع یا بهره ‌برداری از آن یا آن علامت تجاری که متعلق به آن شخص است کسی نمی‌تواند حتی مشابه آن را ایجاد کند و سوء استفاده کند. این موضوعات چون از طریق قوه قضاییه است در صورتی که پیش بیاید با اخذ استعلامات مرتبط از طریق ثبت شرکت‌ها و ارائه آن به محاکم می‌ توان از سوء‌استفاده در این موارد جلوگیری بعمل آورد. برای همین کارشناسان رسمی دادگستری رشته ثبت شرکت ‌ها و علائم تجاری و اختراعات پس از بررسی اظهارنظر درخصوص نحوه عملیات اجرایی مربوط به صدور مجوز پذیره نویسی ثبت شرکت‌های تجاری یا غیر تجاری می‌ توانند درخصوص حقوق قانونی و یا مالکیت معنوی آنها و یا ثبت مالکیت تجاری آن‌ها از این شرکت‌ها دفاع کنند. در برخی موارد هم که اختلافاتی درخصوص ثبت شرکت‌ها بوجود می‌آید. به فرض اختلافات یا تعبیرهایی که از اساسنامه صورت می ‌گیرد کارشناسان این رشته با کنترل اساسنامه در صورت مجالس جامعه مختلف به این شرکت‌ها و بررسی حدود اختیارات هیئت مدیره و عملکرد آن‌ها اظهار نظر می‌ کنند در مورد اختلافات درون شرکت‌ها. درخصوص ثبت تغییرات و بررسی اظهارنظر روند تشریفات انجام ثبت اختراعات علایم تجاری مثل همان است چون در کشور جمهوری اسلامی ایران در کشور ما مقررات بین‌المللی رعایت حقوق مالکان و پدیدآورندگان و مالکیت معنوی مصنفان رعایت شده است و این قانون را پذیرفته است ، لذا رعایت این موضوع در کشور ما صورت می ‌گیرد و از حقوق پدید‌ آورندگان و همچنین بحث حقوق اصطلاحاً کپی رایت در کشور ما نیز اجرایی است و قوه قضاییه در صورتی که این امور اتفاق بیفتد مانند جعل مستندات یک شرکت یا جعل عنوان تجاری یا سوء استفاده‌ از یک اختراعی صورت بگیرد قوه قضاییه  حقوق پدیدآورندگان و مالکیت معنوی را ضمانت می ‌کند. 

 

عناوین صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری ثبت شرکت‌ها و علائم تجاری و اختراعات

در این بخش به معرفی مشخصات، صلاحیتهای کارشناسی رسمی دادگستری رشته ثبت شرکت‌ها و علائم تجاری و اختراعات تحت عنوان گروه کارشناسان رسمی دادگستری امور مالی با عناوین زیر می‌پردازیم: 

•بررسی و اظهار نظر در مورد نحوه عملیات اجرایی مربوط به صدور مجوز پذیره نویسی،ثبت انواع شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری

• کنترل اساسنامه و صورت مجالس جامع مختلف،حدود اختیارات هیات مدیره و عملکرد آنها

• ثبت تغییرات، همچنین بررسی و اظهار نظر نسبت به صحت اقدامات مربوط به ثبت اختراعات و علائم تجارتی و تطبیق آن با مقررات بین المللیکه درکشور  جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است  

 

 


در این ویدئو معرفی کارشناس رسمی دادگستری رشته ثبت شرکت‌ها و علائم تجاری و اختراعات و صلاحیتهای مرتبط با آن مشترک بین مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری و کانون کارشناسان رسمی دادگستری که به لحاظ وظایف و صلاحیتها تعریف مشابهی دارند توضیح داده شده است

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ثبت شرکت‌ها و علائم تجاری و اختراعات سال ۱۴۰۲ 

گروه کارشناسان رسمی دادگستری 

 

 

کارشناس رسمی دادگستری رشته ثبت شرکتها، علائم تجاری و اختراعات