کارشناس رسمی دادگستری امور بیمه

کارشناس رسمی دادگستری امور بیمه

یکی از رشته‌هایی است که دامنه بسیار گسترده‌ای را در امر کارشناسی دارد. این امر بیمه چه به لحاظ تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گزار در بیمه‌نامه‌ها و اظهارنظر در مورد کامل بودن یا نبودن و همچنین علل و عوامل بوجود آورنده خسارت برای مسائلی که منتهی به بیمه می‌شوند و همچنین تشخیص  ارزیابی میزان خسارت وارد یا تعیین خسارت در موضوعاتی که نهایتاً در تعهدات بیمه‌گر را می‌طلبد

کارشناس رسمی دادگستری امور بیمه

مربوط به این رشته است اگر بخواهیم این رشته را توضیح دهیم شاید ساعت‌ها بطول بیانجامد ولی برای روشن شدن مطلب و به دست آودن مطلب به این اندازه بسنده می‌کنیم که رشته بیمه در برگیرنده نیازهای جامعه کار و آنهایی که نیاز به بیمه‌های تامین اجتماعی و خدمات درمانی و پوشش بیمه‌نامه‌هایی که بیمه‌گزار به بیمه‌گر می‌دهد و همچنین مسائلی که پس از ورود خسارت نیاز است که بیمه‌گزار و بیمه‌گر را نهایتاً در موضوعاتی که منجر به خسارت شده است و نیاز است که تعهداتی در مورد بیمه عمل شود نهایتا ارتباط بین بیمه‌گر و بیمه‌گزار میزان خسارتی که بیمه می‌بایست به این موضوع بپردازد را معین می‌کنند حتی امور بیمه‌ای نسبت به پروژه‌های بزرگ قراردادهای حمل و نقل قراردادهای عمرانی قراردادهای بازرگانی و بسیاری از قراردادهایی که موضوع بیمه در آن‌ها دیده می‌شود دست‌اندرکار است کارشناسان این رشته با اظهارنظر و ارائه مشاوره به بازرگانان و تجار و مدیران پروژه‌ها و پیمانکاران مشاوران کارفرمایان می‌توانند مشکلات خدمات بیمه‌ای و نواقص خدمات بیمه‌ای در تعهدات را پیش‌بینی کنند و قراردادها پیش از آنکه به مرحله امضاء ‌برسد اشکالات بیمه و امور فنی مربوط به بیمه مرتفع شود نهایتا موضوع اهمیت بیمه به حدی است که در پروژه‌هایی نبود بیمه در آنها یا محدود بودن تعهدات اصطلاحاً ناقص بودن کلوز‌‌های بیمه منجر به این شده است ندیدن عوامل منجر به خسارت باعث ورود خسارت شده و جبران‌ناپذیر بودن خسارت منجر به حبس‌های بلند مدت یا خسارات مادی بسیار زیاد بر مدیران آن پروژه‌ها یا تجار یا مدیران پروژه‌ها داشته است. کارشناس رسمی دادگستری امور بیمه، اظهار نظر در مورد پرداخت خسارت اختلافات بیمه ای افراد و بیمه های تامین اجتماعی و خدمات درمانی و بیمه نیروهای مسلح و بیمه دانا ایران  رازی را نیز برعهده دارد

 

عناوین صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری امور بیمه

در این بخش به معرفی مشخصات، صلاحیتهای کارشناسی رسمی دادگستری رشته امور بیمه تحت عنوان گروه کارشناسان رسمی دادگستری امور مالی با عناوین زیر می‌پردازیم: 


• اظهارنظر در مورد بیمه نامه ها و حدود تعهدات بیمه گر و بیمه گذار

• اظهارنظر در مورد علل و عوامل بوجود آورنده خسارت

• تشخیص و ارزیابی میزان خسارت وارده (تعیین خسارت) 

 

  


در این ویدئو معرفی کارشناس رسمی دادگستری رشته امور بیمه و صلاحیتهای مرتبط با آن مشترک بین مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری و کانون کارشناسان رسمی دادگستری که به لحاظ وظایف و صلاحیتها تعریف مشابهی دارند توضیح داده شده است

 

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری امور بیمه سال ۱۴۰۲ 

گروه کارشناسان رسمی دادگستری