کارشناس رسمی دادگستری امور مالیاتی

سیاست اقتصادی دولت کشور ما بر آن است که تکیه اقتصادی از نفت کاهش پیدا کند و کشور به سمت استفاده از سایر منابع پولی سوق داده شود. برای همین یکی از روش‌های کاهش تکیه به منابع نفتی تقدیق و صحت اجرای روند مالیاتی است. دریافت مالیات در صورتی که عادلانه باشد می‌تواند متضامن اداره‌ای بدون تکیه بر سایر منابع باشد

کارشناس رسمی دادگستری امور مالیاتی

چون تقسیم عادلانه موضوع و منابع کشور مورد هدف و برنامه‌ اصلی دولت‌هاست ، ولی به تبع عدم رعایت عدالت یا اعمال ناصحیح مالیات‌ها برای شرکت‌ها و افراد منجر به بروز اختلافاتی می‌گردد ، چون کارشناسان شاغل در ادارات مالیاتی ممانعت فرار مالیاتی را وظیفه خود می‌دانند لذا با دقت در پرونده‌های تجاری افراد سعی می‌کنند تا قراردادهای منعقده را شناسایی کنند ، میزان مالیات‌های که به عنوان مالیات‌های تکلیفی و یا مالیات بر درآمد به آن‌ها اطلاق می‌شود را بررسی کنند و محاسبه کنند و اخذ نمایند. کارشناسان رسمی دادگستری امور مالیاتی در اختلافات اینچنینی وظیفه بررسی و تشخیص و مالیات مربوط به درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی را دارند و همچنین مالیات مربوط به اعمال قوانین مالیاتی یا قراردادهای تجاری و همچنین مالیات‌های تکلیفی یا مالیات مربوط به ارث که اصطلاحاً مالیات ارث گفته می‌شود را وظیفه محاسبه و بررسی تشخیص دقیق آن بر عهده کارشناسان امور مالیاتی است. همچنین بررسی و تشخیص مالیات بر درآمد اتفاق، بررسی و تشخیص عملکرد مالی و صورت‌های مالی شرکت‌ها با حجم عملیات‌ها عمده و کلان و سازمان‌های و نهادهای دولت‌های خصوصی و عمومی جزء‌ وظایف کارشناسان رسمی امور مالیاتی است . علاوه بر این موضوعاتی که در مورد صلاحیت‌ها و وظایف کارشناسان رسمی دادگستری به آن‌ها اشاره کردیم برای رعایت عدالت در جذب و اخذ مالیات کارشناسان امور مالیاتی نقش بسیار مهمی دارند ، چه در اموری که به محاسبات ناصحیح صورت گرفته است و ضرر و زیان به اشخاص حقیقی و حقوقی یا شرکت‌ها وارد می‌گردد و چه در اموری که به ضرر دولت است و محاسبات ناصحیح منجر به فرار مالیات شکل گرفته است . امید است با تسلط دوستان به امور قوانین و ارائه نظرات بسیار جامع و قاطع ، مانع از فرار مالیاتی و عدالت و سرمنشاء عدالت مالیاتی در کشور باشیم.

 

عناوین صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری امور مالیاتی

در این بخش به معرفی مشخصات، صلاحیتهای کارشناسی رسمی دادگستری رشته امور مالیاتی تحت عنوان گروه کارشناسان رسمی دادگستری امور مالی با عناوین زیر می‌پردازیم: 

• بررسی و تشخیص مالیات مربوط به درآمد اشخاص حقیقی

• بررسی و تشخیص مالیات مربوط به اعمال قوانین مالیاتی

• بررسی و تشخیص مالیات مربوط به قراردادهای منعقده

• بررسی و تشخیص مالیات مربوط به مالیاتهای تکلیفی

• بررسی و تشخیص مالیات مربوط به ارث

• بررسی و تشخیص مالیات مربوط به درآمد اتفاق 

• بررسی و تشخیص مالیات بر عملکرد مالی (صورتهای مالی) شرکتهایی با حجم عملیات عمده وکلان ، سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی 

 

 


در این ویدئو معرفی کارشناس رسمی دادگستری رشته امور مالیاتی و صلاحیتهای مرتبط با آن مشترک بین مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری و کانون کارشناسان رسمی دادگستری که به لحاظ وظایف و صلاحیتها تعریف مشابهی دارند توضیح داده شده است

 

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری امور مالیاتی سال ۱۴۰۲ 

گروه کارشناسان رسمی دادگستری