شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری آثارهنری و اشیاء نفیسه زیر مجموعه گروه 2 (ارزشیابی اموال منقول)

 

·          کارشناسی ارزیابی تعیین قیمت آثار هنری ترسیمی نفیس (به استثنای طرح‌‌های گرافیکی و تبلیغاتی غیر حرفه‌‌ایی، آماتوری)

·          کارشناسی ارزیابی تعیین قیمت آثار هنری حجمی نفیس (به استثنای آثار هنری صنعتی و مبلمان شهری)

·          کارشناسی ارزیابی تعیین قیمت آثار هنری و نفیس مکتوب و انواع چاپ‌‌های دستی، با تولید محدود (با امضای هنرمند)، (به استثنای لیتوگرافی‌‌ها‌ و طرح‌های گرافیکی)

·          کارشناسی ارزیابی تعیین قیمت آثار دست‌‌ساز هنری و فرهنگی نفیس با تولید محدود (به استثنای آثار گرافیکی معاصر)

·         کارشناسی بررسی و ارائه گزارش رسیدگی به اختلاف پیمانکاران و قراردادها با موضوعیت آثار هنری و نفیس