خدمات گروه وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری رشته های فنی و مهندسی ویژه کارفرمایان ، پیمانکاران ، مشاوران و مدیران اجرایی

خدمات گروه وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری رشته های فنی و مهندسی ویژه کارفرمایان ، پیمانکاران ، مهندسین مشاور و مدیران اجرایی برای شرکتهای داخلی و خارجی

Services Department of Justice lawyers and experts in the fields of Engineering, particularly formal employers, contractors, consultants and executives

با عنایت به لزوم ارائه خدمات توامان حقوقی و فنی و کارشناسی دقیق در زمینه رسیدگی به اختلافات قراردادهای مابین پیمانکاران ، کارفرمایان و مشاوران و با توجه به اینکه فعالان حوزه ساخت و ساز تمام انرژی و توان علمی و اجرایی خود را بر روی پیشبرد اهداف تخصصی مجموعه تحت مدیریت خود متمرکز مینمایند و یقیناً فرصت مطالعه یا توسعه آشنایی با علوم حقوقی و تطبیق قوانین و آئین نامه های موجود با شرایط حاضر در قراردادهای جاری را ندارند و در نهایت به دلیل عدم تفاهم در خصوص تفسیر آیتم های مختلف قرارداد در بسیاری از پروژه های عمرانی و قراردادهای منعقده بین کارفرمایان ، پیمانکاران ، مشاوران و مدیران اجرایی و بعضاً عدم اطلاع یا تسلط یکی از طرفین به نحوه رسیدگی به اسناد، صورت وضعیت ها، صورتجلسات و... منجر به بغرنج شدن موضوع و خروج مباحث تخصصی و علمی اجرایی و سوق آن به سمت کشمکش های حقوقی نتیجه این نقیصه می باشد، که مع الاسف مسائل صدرالذکر با به هم در آمیختن دلایل دیگر مانند عدم مدیریت صحیح منابع مالی توسط مدیران کارفرما و یا نبود منابع مالی مکفی جهت اجرای طرحها یا عدم برآورد صحیح هزینه اجرا توسط مهندسین مشاور، همینک یکی از معضلات اجرای اکثر طرحهای عمرانی و جزء لاینفک آن شده است به نحوی که اکثر قریب به اتفاق قراردادها نتیجه مشابه آنچه بیان شد را دارند و متضرر اصلی در این بین پیمانکارانی هستندکه جهت حفظ اعتبار شرکت متبوع و روند رو به رشد اجرا با پرداخت هزینه های سرسام آور به صورت نقدی با جان و دل سعی در ادامه فعالیت اجرایی پروژه ها در این آشفته بازار قیمت ها دارند و چون طرفین دعاوی علیرغم تسلط به مسائل فنی و علمی پروژه، عمدتاً بدلیل عدم حضور واحدهای حقوقی یا مشاوران حقوقی متخصص امور اجرایی عمرانی در شرکتهای بخش خصوصی، اکثراً اندک آشنایی با مباحث حقوقی یا حقوق احصاء شده خود یا طرف مقابل در قوانین و تطبیق شرایط حاضر با آن را ندارند و ختم مسئله با گذشت طرفی پایان می یابد که کمتر جوانب حقوقی و یا بستر قانونی محق بودن مطالبات خود را می داند و عمده دلیل آن وجود تصور از اطاله دادرسی در مراجع قضایی است و شائبه عدم دسترسی به وکلاء، مشاورین حقوقی و کارشناسان رسمی دادگستری متخصصی که توامان به مباحث حقوقی وآئین نامه ها و قوانین و مسائل فنی و علمی و اجرایی قرارداد مسلط باشند نیز مزید بر علت است.
البته وجود معضل ادعای بی پایه برخی از مشاوران حقوقی که مدعی تسلط به هر نوع از دعاوی می باشند و فقط به فکر اخذ اندکی پیش پرداخت از حق الوکاله هستند نیز نباید نادیده گرفته شود که عدم حصول نتیجه مطلوب توسط این افراد و از بین رفتن زمان و هزینه صرف شده توسط طرفین دعوی و رها نمودن پرونده به چرخه تقدیر نیز بی اعتمادی را دو چندان می نماید و فقط باید این فرهنگ مرسوم شود که خدمات تخصصی ارزشمند که نیل به مقصود را تسریع و آسان مینماید نیز گران قیمت است و ارزانی و گرانی خدمات نشان از علت و حکمتی است که همه میدانیم و باید جا بیفتد که فرد مسلط به حوزه کاری خود در موارد صدرالذکر، زمان و انرژی گرانبها و هزینه خود را صرف کاری می کند که با مطالعه ای که بدواً در مدارک نموده، مطمئن از اخذ نتیجه است و برایش فرقی نمی کند که دستمزد خود را پیش از شروع کار دریافت نماید یا پس از تکمیل شدن وظیفه محوله و ارائه نتیجه پیش بینی شده و در صورتیکه مدیران اجرایی از مشاوره وکلاء و کارشناسان متخصص این حوزه بهره گیرند ، میتوانند به نتایج ذیل پیش از طرح موضوع در مراجع قضایی دست پیدا کنند:

 • بررسی اسناد و مدارک مورد اختلاف و استخراج مدارک تکمیلی تاثیر گذار مورد نیاز برای دادرسی
 • پیش بینی نتیجه قریب به قطعی دادرسی ، داوری یا کارشناسی حاصل از نتایج رسیدگی بدوی
 • اعلام زمان تقریبی دسترسی به نتیجه پیش بینی شده
 • اطلاع دقیق از هزینه های احتمالی دادرسی و دستمزد کارشناسان رسمی و حق الزحمه وکلاء و ...
 • برآورد دقیق مطالبات و بررسی مواردیکه از دید مدیران اجرایی مغفول واقع شده یا کم اهمیت جلوه داده شده
 • برآورد ارزش ریالی مطالبات در تاریخ تادیه و به روز نمودن آنها برای تصمیم سازی صحیح
 • آشنایی با مولفه های مهم مدیریت زمان در دادرسی و اعمال آنها برای به حداقل رساندن آثار مخرب بر توان مالی با سپری شدن زمان

موارد ذکر شده دقیقاً موضوعاتی است که اگر یک مدیر در حوزه اجرای پروژه های عمرانی در مدت زمان کوتاهی به آنها دسترسی داشته باشد میتواند با مدیریت زمان و هزینه، تصیمات دقیقی جهت نیل به حقوق مجموعه تحت مدیریت خود را اخذ نماید و عدم اطلاع جامع از هزینه و ساز و کار رسیدگی به اختلافات مشابه، عامل گذشت از مطالبات حقه پیمانکارانی است که بعضاً خسارات جبران ناپذیری نیز به شرکتها وارد می آورد.
در مجموع با توسعه و رشد پروژه های عمرانی و متفاوت شدن شیوه های مدیریت و اجرا و پیشرفت علوم و فنون و تغییر ماهیت مسائل و اختلافات نیاز به متخصصین علوم ترکیبی حقوقی و مهندسی روز بروز بیشتر احساس می شود و پیچیده شدن مسائل حقوقی در جامعه، لزوم ارائه خدمات تخصصی حقوقی و فنی به ویژه در دعاوی فنی و مهندسی را دوچندان می نماید.
این مهم در حال حاضر به وقوع پیوسته است، چون به نظر میرسید که باید گروهی ترکیبی از رشته های فعال ساختمانی اعم از معماری ، عمران ، تاسیسات مکانیکی و برقی و وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری ایجاد می گردید که اعضاء آن در کنار سایر فعالیتهای اجراء ، مشاوره، کارشناسی یا حقوقی با استفاده از تجربیات گذشته در حوزه اجرا در جایگاههای پیمانکار ، مشاور ، کارفرما ... و سابقه ورود به حوزه های مرتبط با دادرسی و بهره گیری از نظرات داوران متعدد و یا احاله موضوعات مورد اختلاف به مراجع قضایی جهت احقاق حق بتوان این تجربیات را در قالب خدمات گروهی که با هدف واحد گرد هم آمده اند ارائه نمود.
هماهنگی و تسلط اعضاء این گروه عامل اخذ نتایج بسیار مطلوبی در موارد اختلاف ارجاعی از سوی پیمانکاران بود که مستندات مرتبط با این توفیقات، جهت خروج عناوین خدمات اعلام شده از حالت ادعا و تئوریک به امکان لمس نمونه عملی نتایج اخذ شده توسط گروه موجود بوده و در آینده به عنوان مطالعه موردی خدمت عزیزان ارائه خواهد گردد.
چارچوب عناوین خدمات گروه (ذیل الذکر) با مطالعه ظرفیت ها و نیاز سنجی خدمات به صورت بسته ای کامل از خدمات مورد نیاز در موارد اختلافی متعدد تهیه گردیده که نهایتاً خروجی آن منتج به دستیابی مدیران به اطلاعات جامع و کامل از نتیجه قریب به وقوع و اخذ تصمیم ارجاع امر مشاوره و رسیدگی یا سپردن اجرای مراحل دادرسی به گروه متشکل از کارشناسان رسمی دادگستری، وکلاء و مهندسین و مجریان بنام و با سابقه حوزه ساخت و ساز اعم از معماری ، عمران ، تاسیسات مکانیکی و برقی را با مطالعه دقیق و پیش بینی نتیجه احتمالی فراهم می آورد.
در این قسمت از مطلب به عناوین خدمات جامع مرتبط با توضیحات فوق اشاره می گردد تا ضمن ارائه توضیحات مختصر برای آشنایی با آنها ، در صورتیکه همینک همکارانی وجود دارند که نیاز به اخذ چنین خدماتی دارند با شیوه و نحوه اجرای این خدمات آشنا شوند. لازم بذکر است شما میتوانید برای ارتباط با گروه و اخذ اطلاعات بیشتر در این خصوص با آدرس ایمیل این دفتر مکاتبه فرمایید و برای تماس تلفنی نیز میتوانید با شماره تلفن های دفتر تماس حاصل فرمایید. در ضمن ارائه خدمات مشاوره ای و یا بررسی مقدماتی پرونده برای اعضاء محترم انجمن شرکتهای ساختمانی کاملاً رایگان می باشد.

لیست عناوین خدمات گروه وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری رشته های فنی و مهندسی ویژه کارفرمایان ، پیمانکاران ، مشاوران و مدیران اجرایی

 • رسیدگی به قراردادهای مابین پیمانکاران ، کارفرمایان و مشاوران
 • ارائه مشاوره حقوقی و فنی و تهیه قرارداد های مهم عمرانی ، تجاری و ارجاعی و ...
 • برآورد مطالبات پیمانکار و محاسبه و اعلام ارزش روز مطالبات در زمان تادیه
 • کارشناسی و تعیین میزان خسارت وارده ناشی از عملکرد کارفرما ، پیمانکار یا مشاور
 • محاسبه اجرت المثل کارهای ساختمانی پیش بینی نشده در قراردادها
 • تشخیص دلایل و علل تغییر مدت پیمان و محاسبه ارزش حقوق ناشی از آن
 • بررسی تأخیرات پروژه و محاسبه ارزش ریالی تاخیرات در قراردادها
 • بررسی مستندات تعلیق یا تسریع پروژه و ارائه گزارش کارشناسی محاسبه ارزش ریالی آنها
 • بررسی صحت یا عدم صحت دلایل ضبط تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار
 • ارائه گزارش کارشناسی خسارت معنوی و ریالی وارده ناشی از ضبط تضامین و یا مطالبات مسدود (بلوکه) شده
 • ارائه گزارش کارشناسی محاسبه ارزش ریالی تغییر مقادیر کار ، قیمتهای جدید ، تعدیل نرخ پیمان
 • بررسی و ارائه گزارش صحت یا عدم صحت دلایل فسخ پیمان و برآورد خسارت ناشی از آن
 • تطبیق صحت اجرای قوانین و مقررات و شرایط عمومی پیمان در قراردادها
 • تطبیق تفسیری شرایط عمومی پیمان ، قوانین و آئین نامه ها با قرارداد های جاری پیمانکاران
 • تهیه صورتحساب قطعی قرارداد پیمانکاران بر اساس ماده 51 و 52 شرایط عمومی پیمان و صورت وضعیت ها و تعدیل نرخ پیمان و ...
 • ارائه گزارش تطبیقی صورتحساب قرارداد با مدارک ،مستندات و قوانین و آئین نامه ها
 • اخذ استعلام های مورد نیاز تهیه صورتحساب برای پیمانکاران از مراجع ذیربط و پیگیری جهت تسریع
 • تهیه گزارش برآورد موضوع قانون مهندسی ارزش در قراردادهای خاص
 • تهیه گزارش برآورد مالکیت معنوی و دارائیهای نامشهود و حقوق انحصاری ثبت شده
 • تهیه گزارش برآورد و ارزیابی ارزش اموال و دارائیها و ارزش سهام شرکتها
 • تهیه گزارش برآورد پروژه ها و طرح های عمرانی برای تصمیم گیری در مناقصات و مزایدات
 • تهیه گزارش طرح های توجیهی و ارزیابی طرح های موجود به لحاظ اجرایی و امکان حصول هدف
 • اعلام نظر در خصوص برآورد هزینه اجرای کار، مبلغ پیمان ، مبلغ اولیه ، مبلغ نهایی ، ضریب ، نرخ و مدت پیمان
 • تامین دلیل و ارزیابی در مورد خسارات و ضایعات ناشی از کار و بیمه کار مانند فوت و جرح و ...
 • تعیین عامل ، تامین دلیل و ارزیابی در مورد خسارات وارده به تاسیسات زیربنایی
 • بررسی صحت برنامه زمان بندی و گزارشات پیشرفت فیزیکی و ریالی
 • تعیین و احصاء وظایف پیمانکاران ، کارفرمایان و مشاوران در قراردادهای خاص
 • محاسبه و رسیدگی به صورت وضعیتها و محاسبه آیتم های شرایط عمومی پیمان در قراردادها
 • بررسی و ارزیابی مطالعات و گزارش و طرح‌های تهیه شده بوسیله مهندسین مشاور
 • بررسی و ارزیابی و ارائه گزارش تامین دلیل حسن اجرای طرح‌های بوسیله پیمانکاران
 • رسیدگی و نظارت بر روند سیر مراحل تحویل موقت یا قطعی در طرح ها
 • ارائه طرح های پیشنهادی بهبود مدیریت و تنظیم چارت و اخذ استانداردهای مورد نیاز طرح های بین المللی
 • ارائه مشاوره و خدمات فنی و مهندسی در خارج از کشور برای احقاق حق شرکتهای تجاری و عمرانی ایرانی و خارجی
 • تهیه مستندات مورد نیاز به زبانهای دیگر برای ارائه در مراجع قضایی بین المللی مانند لاهه و ... در قراردادها و مناقصات بین المللی
 • طرح دعوی و پیگیری اخذ نتیجه در دادگاههای بین المللی و معرفی وکلای دارای صلاحیت در قراردادها و مناقصات بین المللی
 • ارائه مشاوره در خصوص ثبت کنسرسیوم های داخلی و خارجی برای شرکت در مناقصات بین المللی

نظر به اینکه تصمیم داریم در مطالب آتی به توضیح مفصل موارد فوق الذکر بپردازیم و در هر موضوع هم به مطالعه موردی اختلافات پیش آمده که منجر به نتیجه شده با ارائه مدارک و مستندات موجود در پرونده به تفصیل سیر مراحل اجرای موضوع از مرحله رسیدگی مقدماتی و مراحل دادرسی و همچنین نتایج دادگاههای تجدید نظر و نهایتاً اجرای احکام اشاره نماییم، برای بهره گرفتن بیشتر از مطالب و دریافت اطلاعات خدماتی که بیشتر مورد نیاز است ، علاقمندیم ضمن ارتباط با ما عناوینی که بهتر است در اولویت بررسی قرار گیرد و مد نظر شماست را اعلام بفرمایید.