کاربری شهرداری املاک | کارشناس رسمی دادگستری | مهندسی راه و ساختمان و نقشه برداری | استان تهران | شهرتهران

کاربری شهرداری املاک | کارشناس رسمی دادگستری | مهندسی راه و ساختمان و نقشه برداری | استان تهران | شهرتهران

عناوین کاربریهای املاک و توضیحات مرتبط با آنها :

مسکونی : استفاده از فضاهای پیوسته ایجاد شده در یک ساختمان بعنوان واحد مسکونی که دارای نور کافی و سرویس مناسب بهداشتی نیز باشد - مناسب برای سکونت خانواده  باشد

تجاری : محل داد و ستد که معمولاً برگذر یا سرا یا پاساژ یا تیمچه احداث شده و عموماً دارای ویترین باشد - مراکزی که اشخاص حقیقی و حقوقی طبق قانون تجارت عملیات تجاری انجام می دهند و معاملات و داد و ستد می نمایند

اداری : محلی که در آنجا افراد حقوقی و حقیقی مشغول به کار بوده و کارهای خدماتی مربوط به دولت و بخش خصوصی انجام می شود

آموزشی : بناهایی که آموزش و پرورش و آموزش عالی و تعلیم و تربیت در آنجا صورت می پذیرد  - مهدهای کودک ،‌ دبستان ، ‌مدارس ، دبیرستان و دانشگاه و دیگر مراکز آموزشی

صنعتی : بناهایی که منسوب و مربوط به صنعت بوده و در آنجا قطعات کوچک و بزرگ ، سبک و سنگین و حجیم و کوچک صنعتی ساخته می شود.

کشاورزی : بنایی که در آن انواعی از کشاورزی، کشتکاری، زراعت ، فلاحت ،‌دامداری، پرورش طیور، پرورش ماهی انجام می پذیرد و یا بصورت بنا و یا سالن های کوچک و بزرگ ،‌گلخانه ها ، سوله ها یا مراکز نمونه پرورش ایجاد شده اند

فرهنگی : بنایی که در آن به امور فرهنگی پرداخته می شود. مانند آموزشگاه های مختلف ، دفاتر انتشاراتی ،‌ گالری ها ،‌ سینما ، تئاتر

مذهبی : بنایی که برای انجام آداب و آئین مذهبی احداث می گردد.

بهداشتی : بنایی که امور مربوط به تندرستی و بهداشت شهروندان در آنجا انجام می پذیرد. مانند بیمارستان ، ‌کلنیک ، ‌درمانگاه ، تیمارستان

تفریحی ورزشی : بنایی که درآن بتوان به پرورش تناسب و فیزیک بدنی پرداخته و امکانات شادمانی و فرح شهروندان را فراهم نمود. مانند شهربازی ، زمین های ورزشی ، باشگاه های ورزشی ، ‌استادیوم ها ، ‌استخر

حمل و نقل ‌: بنایی که جهت امور جابجایی و تردد شهروندان مورد استفاده قرار میگیرد. مانند پایانه ، پارکینگ روباز و طبقاتی ، فرودگاه ، راه آهن

خدماتی : بنایی که در خدمت آسایش و رفع نگرانی های شهری مورد استفاده قرار گیرد، مانند آتش نشانی ، مراکز جمع آوری زباله ، سرویسهای عمومی

تجهیزات شهری : بناهایی که جهت برطرف نمودن نیازهای شهری ایجاد می شود مانند پست های برق و گاز، مراکز مخابراتی ، مراکز تصفیه آب

کاربری زمین : نحوه استفاده زمین را براساس سلسله مراتب انواع فعالیت های شهری و طرحهای جامع و تفصیلی ، کاربری ملک گویند

مسکونی : اراضی که صرفاً برای سکونت افراد با تراکم مختلف پیش بینی شده  - از بسیار کم – ویلایی – تا زیاد – بلندمرتبه

تجاری : اراضی که برای احداث مغازه ، پاساژ بازار در نظر گفته شود  - عمده فروشی و خرده فروشی و دفاتر تجاری

اداری : اراضی که برای احداث ادارات مختلف دولتی و خصوصی پیش بینی گردد

آموزشی : اراضی که برای احداث ساختمانهای مورد نیاز آموزش و پرورش تعلیم و تربیت و نیز آموزش عالی و آموزش غیرانتفاعی و آموزشی رسمی و غیررسمی پیش بینی می شود

صنعتی : اراضی که برای احداث ساختمانهای صنعتی در نظر گرفته می شود  - مانند انبارها کارگاهها، کارخانجات، سردخانه ها و تعمیرگاههای بزرگ

کشاورزی : اراضی که  - معمولاٌ‌خارج از شهر  -  برای کشت و زرع پیش بینی شده و ساخت و ساز در آنجا ممنوع می باشد

فرهنگی و مذهبی : اراضی که برای احداث اماکن مذهبی از قبیل مسجد ، حسینیه ، کلیسا ، کنیسه ، و آتشکده و … یا برای سینما و تئاتر وفرهنگسرا و… در نظر گرفته می شود

بهداشتی و درمانی : اراضی که برای احداث بیمارستان ، درمانگاه و سایر ساختمان هایی که در ارتباط با بهداشت و درمان شهروندان باشد

ورزشی : اراضی که مختص ورزش و تفریح شهروندان برای احداث فضاها و استادیوم های انواع ورزشها باشد

حمل و نقل : به اراضی اطلاق می گردد که برای احداث ترمینال، پایانه، فرودگاه، پارکینگ عمومی روباز و طبقاتی در نظر گرفته شوند.

پست : اراضی که برای ایجاد مراکز و دفاتر پستی پیش بینی گردیده است

حریم : اراضی که بدلیل نیاز به فاصله ایمنی لازم است حفظ گردد و در آن بنایی ایجاد نگردد و یا مقررات خاصی رعایت شود

تاسیسات شهری : اراضی که در اختیار تاسیسات شهری مانند نیروگاه ، پست برق، پست گاز ، ایستگاه رادیوو تلویزیون و غیره قرار گیرد

ارتشی : اراضی که برای احداث پادگان ها و عملیات نظامی در اختیار ارتش و نیروهای انتظامی قرار گیرد

داخل طرح اجرایی : اراضی واقع در طرح های دردست اقدام شهرداری - که عمدتاً طرحهای شبکه گذرها و میادین می باشند

بکلاً داخل طرح : اراضی که کلاً‌ در طرح شبکه شهری و یا خدمات شهری واقع شوند

معوض شهرداری : اراضی که شهرداری در اختیار خود قرارداده تا در صورت نیاز به صاحبان املاکی که ملک آن ها در طرح واقع می شوند واگذار نماید

انبارها : اراضی از شهر که بعنوان بارانداز و احداث انبار اختصاص یابد

خدمات شهری : اراضی با کاربری خدماتی مانند: آتش نشانی، مرکز جمع آوری زباله ، تجهیزات شهری

فاقد کاربری : اراضی که فاقد هرگونه کاربری هستند یا بعنوان ذخیره های شهری در نظر گرفته شده اند و یا هنوز طبق برنامه طرح جامع ، آزاد سازی و طرح تفصیلی ندارند

کارشناس رسمی دادگستری