ارزیابی آب های زیر زمینی توسط کارشناس رسمی دادگستری امور آب

ارزیابی آب های زیرزمینی از جهات مختلفی دارای اهمیت است. کارشناس رسمی دادگستری امور آب وظیفه این ارزیابی را بر عهده دارد. ارزیابی آب‌ها به دو شکل انجام می‌شود اول ارزیابی کمی و دیگری کیفی. دراین یادداشت شیوه‌ها و چرایی ارزیابی آب‌های زیر زمینی توسط کارشناس دادگستری امور آب را واکاوی خواهیم کرد.
همانطور که از نام بررسی کیفی آب های زیر زمینی پیداست، مسئله در اینجا کیفیت آب است. آب‌های زیر زمینی برای مصارف کشاورزی و آب شرب معمولا استفاده می‌شوند که رابطه مستقیمی با سلامت انسان دارند. مسائل زیادی باعث آلودگی می‌شود که بسته به دلیل آلودگی در حوزه صلاحیت یکی از کارشناسان قرار می‌گیرد.
کاهش آب‌های زیر زمینی بر کیفیت آن‌ها بسیار تاثیر گذار است. بنابراین در مناطقی که کاهش ذخایر سفره‌های زیر زمینی زیاد باشد احتمال آلودگی آن به دلیل وجود عناصر بیش از حد مجاز مثل سدیم وجود دارد. از طرف دیگر کاهش آب ها باعث شور شدن آن می‌شود که خود نوعی آلودگی است. کارشناس رسمی امور آب وظیفه دارد تا میزان این آلودگی ها را به طور دقیق مشخص کند. تعیین میزان آلودگی کیفی معمولا با نمونه برداری و آزمایش انجام می‌شود و چندان هم کار پیچیده ای نیست.
موضوع دیگری که اهمیت خاص خود را دارد اریابی کمی آب های زیر زمینی است. همانطور که بارها در روزنامه ها و اخبار و مجالس مختلف شنیده اید، آب‌های زیر زمینی در حال تمام شدن هستند و باید از این منابع حفاظت کرد. ارزیابی کمی کارشناس نیز با هدف حفاظت از این منابع صورت می‌گیرد. کارشناس امور آب با استفاده از دستگاه های پیشرفته ای که امروزه قادرند میزان و مسیر اب را مشخص کنند و همچنین نشانه‌های طبیعی که در این خصوص وجود دارند میزان آب‌های سفره های زیرزمینی را بررسی می‌کند.
بسیاری از این دستگاه ها تولید داخل هستند اما عمده آن‌ها وارداتی اند. بررسی میزان آب از جهات مختلفی حائز اهمیت است. اطلاعات دقیق در این خصوص می‌تواند زمینه را برای چاره جویی در مورد کم آبی و یا آلودگی آب‌ها فراهم کند.
اما یکی از مهم ترین دلایل ارزیابی کارشناس آب ، بررسی میزان آب جهت تعیین حقابه است. در خصوص شیوه‌های تعیین حقابه در یادداست های دیگری مباحثی را طرح خواهیم کرد. میزان آب های زیر زمینی ارتباط مستقیمی با سهمیه بندی آب‌ها دارد و هر چه وضعیت سفره‌های آبی در خطر باشد برداشت از آن‌ها نیز باید کمتر صورت گیرد.
بنابراین در یک جمع بندی کلی تشخیص آلودگی، تعیین سطح آب، میزان شوری و کسب اطلاعات برای کنترل و حفاظت از منابع آبی را می توان مهم ترین دلایل ارزیابی آب‌های زیر زمینی عنوان کرد.