کارشناس رسمی دادگستری امور آب

کارشناس رسمی دادگستری امور آب

اهمیت منابع آبی و سفره‌های آب زیرزمینی و آب‌های سطحی و رودخانه‌ها بر کسی پوشیده نیست زمانی که در دهه ‌های گذشته اعلام می ‌کردند احتمال دارد که بجای جنگ نفت در دهه‌ های آینده جنگ آب بوجود آید کسی باور نمی ‌کرد ولی هم اینک با خشک شدن فضای کشورها و کاهش سفره‌های آب زیرزمینی شاهد آن هستیمکارشناس رسمی دادگستری امور آب که کشورها رو به خشکسالی می ‌روند نتیجاً ارزش آب خیلی بیشتر می ‌شود. با توجه به حساسیت دولت‌ها به این موضوع و برنامه‌ ریزی برای مدیریت آب‌های کشور و سفرها‌ی آب زیرزمینی این نشان می ‌دهد که حوزه امور آب حوزه بسیار پراهمیتی است. ارزیابی سازه‌های هیدرولیکی و ارزیابی سفره‌های آب زیرزمینی و تعیین حق‌آبه‌ها و برداشت مسائل رودخانه‌ای و تعیین بستر و حریم رودخانه‌ها یکی از موضوعاتی است که کارشناسان رشته امور آب باید به آن‌ها بپردازند. تعیین حریم رودخانه‌ها برای ممانعت تجاوز سازنده‌ها و تولید کنندگان پروژه‌های ساختمانی موضوع بسیار مهمی است یا همینطور بستر رودخانه‌ها ، ممانعت از برداشت مسائل رودخانه یا شناخت آن توسط کارشناسان امور آب یا تعیین حق‌آبه‌ها برای ممانعت اختلافاتی که بوجود می ‌آورد امر مهمی است. در این حوزه اختلافاتی که بین پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان در صنعت مهندسی آب بوجود می‌ آید مباحث تخصصی آن‌ها را کارشناسان امور آب به آن می پردازند. تشخیص جرم و آسیب‌هایی که به آب‌های زیرزمینی توسط به اشخاص وارد می‌ شود که آب‌های زیرزمینی شامل چشمه‌ها ، قنات‌ها و چاه‌های عمق و نیمه عمق‌ هستند جرم‌هایی که در سوء استفاده از برداشت منابع زیرزمینی آنقدر زیاد شده است که نقش کارشناسان پراهمیت شده ، تعیین اینکه کدام چاه‌‌های عمق و نیمه عمیق دارای مجوز است و در چه محل‌هایی می‌ توان از این چاه‌ها استفاده کرد را کارشناسان آب تعیین می ‌کنند. بررسی کیفیت دستگاه‌های حفاری و روتاری رسیدگی به کیفیت لوله ‌گذاری منصوبات چاه‌ها را کارشناسان رشته آب انجام می ‌دهند چون اهمیت لوله ‌گذاری و منصوباتی که داخل چاه‌‌های عمق و نیمه ‌عمق است باعث جلوگیری از اسراف در برداشت آب از منابع آب زیرزمینی می‌ شود. همانطور که توضیح دادم تعیین بستر و حریم رودخانه‌ها به دلیل اینکه حریم اب‌های سطحی باید از آن محافظت کرد امر بسیار مهمی است. بررسی مجاری ابی و بررسی شبکه‌های زهکشی و آبرسانی و همچنین تعیین حدود و بستر رودخانه‌ها چیزی است که بدلیل حفظ آب‌های سطحی ارزشمند است ، در بسیاری از موارد اندازه ‌گیری آب کانا‌ل‌‌ها و شبکه‌های زهکشی برای این انجام می‌ شود که میزان افت آب موجود در آن‌ها و کاهش دبی آب‌های سطحی را بدست می ‌آوریم. تخلیه فاضلاب‌ها در مجاری آب‌های سطحی یکی از موضوع بسیار مهم و کشف منشاء آن‌ها و میزان آلودگی که در آب‌های سطحی این فاضلاب‌ها را بوجود آورند بسیار مهم است. تعیین حریم  تاسیسات آبی سد‌ها ، بندها و آبگیرها و شبکه آبیاری و بررسی شبکه‌های زهکشی برای حفظ حریم و حفظ میزان آب‌های سطحی ما و حفظ موجودی آن‌ها و حفظ دبی این آب‌ها سطحی مهم می ‌باشد. در مجموع اهمیت این رشته بابت صیانت از آب‌های زیرزمینی و آب‌های سطحی است با استفاده از تکنولوژی‌های روز و پیشنهاد طرح‌ها و پراهمیت و پوشاندن سطح کانال‌ها می ‌توان از به هدر رفتن آب بر اثر بخار شدن و تحت تاثیر انرژی آفتاب ممانعت بعمل آورد.

 

عناوین صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری امور آب

در این بخش به معرفی مشخصات، صلاحیتهای کارشناسی رسمی دادگستری رشته امور آب تحت عنوان گروه کارشناسان رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی با عناوین زیر می‌پردازیم: 

• ارزیابی سازه های هیدرولیکی ارزیابی سفره های آب زیرزمینی امور آبهای سطحی و رودخانه ها شامل تخصیص آب ، حقابه ها ، برداشت مصالح رودخانه ای، تعیین بستر و حریم رودخانه ها 

• رسیدگی به اختلاف پیمانکاران ، مشاوران و کارفرمایان در موارد تخصصی مهندسی آب

• تشخیص حرم ضرری و ارزیابی آبهای زیر زمینی(قنوات ، چشمه ها،چاه های عمیق و نیمه عمیق) و تعیین حقابه آنها

• ارزیابی و بررسی کیفیت وضعیت دستگاه های حفاری و روتاری و رسیدگی به کیفیت لوله گذاری و منصوبات چاه ها

• امور مربوط به تعیین و رفع تجاوز از بستر و حریم رودخانه ها و آبهای سطحی و سایر مجاری آبی بررسی شبکه های زهکشی و آبرسانی اندازه گیری آب کانالها و شبکه های زهکشی و آبرسانی زهکشی آبهای زیرزمینی ناشی از تخلیه فاضلاب ها ارزیابی تاسیسات آبی تعیین حریم تاسیسات آبی (سدها، بندها، دهانه های آبگیر، انهار سنتی، شبکه های آبیاری و زهکشی و سایر تاسیسات منابع آب

• رسیدگی به اختلاف پیمانکاران ، مشاوران و کارفرمایان در موارد تخصصی مهندسی آب  

 در این ویدئو معرفی کارشناس رسمی دادگستری رشته امور آب و صلاحیتهای مرتبط با آن مشترک بین مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری و کانون کارشناسان رسمی دادگستری که به لحاظ وظایف و صلاحیتها تعریف مشابهی دارند توضیح داده شده است

 

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری امور آب سال ۱۴۰۲ 

گروه کارشناسان رسمی دادگستری 

 

 

کارشناس رسمی دادگستری امور آب