کارشناس رسمی دادگستری بهداشت حرفه ای

مهندسی بهداشت حرفه‌ای شاخه ای  از علوم بهداشت که وظیفه آن بررسی و بدست آوردن شاخص‌های مربوط به عوامل آسیب در محیط کار و کارگری است . بررسی محیطی و مطالعات و شناسایی این عوامل می‌تواند به سلامت و سالم‌سازی محدوده‌ای که کارگران در آن شمغول‌اند بیانجامد.

کارشناس رسمی دادگستری

سالم ماندن و عدم آسیب از بعد کاری که کارگران و نیروی کار در آن محدوده فعالیت می‌کند امری است که به پیشبرد اهداف سلامت جامعه نیز منجرب می‌شود شاید به جرات می‌توان گفت این رشته بیشترین حوزه‌ای که مدنظر دارد و قصد حفاظت از آن را دارد کارگران هستند حمایت از کارگران و آموزش آن‌ها و اینکه به کارگران بیاموزیم فضای کار در صورتی که ایمن باشد فضای کار است نه اینکه شما برای بدست آوردن دستمزد محبور به کار در شرایط سخت و زیان‌آور باشید و برای گذران چند صباحی از زندگی‌تان تن به مسائب بسپارید که بیماری مدت‌دار و آسیب‌های جدی را به وجود شما وارد کند.
مهندسی بهداشت حرفه‌ای به‌طور خلاصه علم تامین سلامتی افراد و کارگران و حرفه‌بران در محیط کار است وظیفه‌ی افرادی که فعالیت بهداشت حرفه‌ای انجام می‌دهند بررسی محیط کار بر شناسایی عواملی که منجرب به مخاطرات است و کاستن این عوامل و یا از بین بردن تمامی این عوامل و سالم‌سازی محیط کار برای کارگران است عوامل مخاطره‌آمیز را از بین ببرند و امینی کامل را در محیط کار به وجود آورند سازمان بهداشت جهانی و سازمان بین‌المللی کار استاندارد‌هایی برای محیط‌های کاری ارائه داد‌ه‌اند و براساس آن متخصصین بهداشت حرفه‌ای وظیفه دارند محیط کار را به محاظ مخاطراتی که برای نیروی کاروجود دارد شناسایی کنند. هدف کلی موضوع مهندسی بهداشت حرفه‌ای حفاظت از جان روح و روان و موقعیت اجتماعی کارکنان با پیشگیری از خطرات و آسیب‌هایی است که در محیط کار ممکن است به آن‌ها وارد شود. پس شناسایی محیط کاملاً این است کاری به کارگر سپرده شده است که دوره‌ی تخصصی آنرا ندیده است می‌تواند به وجود خودش آسیب رساند شناسایی محیط کار و فرآیند‌های کاری و شناسایی عوامل زیان‌آور و همچنین اعضا شرایز فیزیکی و تخصصی کارگران برای فعالیت در محیط‌های کاری و بررسی و تعیین ارزش و اندازه‌گیری و شناسای عوامل سالم‌سازی محیط شغلی نیز از وظایف این رشته است برنامه‌هایی که به عنوان بهداشت حرفه‌ای شغلی نیز از وظایف این رشته است برنامه‌هایی که به عنوان بهداشت حرفه‌ای از آن‌ها می‌توان در محیط کار اشاره کرد بررسی وضعیت جسمی کارگران و احصا لیست آن‌ها برای انجام فعالیت کاری و انجام معانیات هدفمند بر روی کارگران است. تعیین برنامه‌ها و شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها با حفاظت فنی و ایمنی نیروی کار- اعمال استانداردهای سازمان‌های بین‌المللی مربوط به بهداشت محیط کار و بهینه‌سازی وکنترل محدود‌های کار ایجاد اورژانس مختص آسیب‌هایی که به کارگران در محیط کار وارد می‌شود. یعنی تجهیزاتی در اورژانس متناسب با نوع کار و آسیبی که ممکن است به کارگران وارد شود در محیط داشته باشیم و علاوه بر آن‌ها برنامه‌هایی که برای سالم‌سازی محیط و تغذیه کارگران و بهینه‌سازی آب شرب و موضاعات مرتبط با این موضوع نیز از اهمیت خاصی برخوردار است به خصوص سالم‌سازی و رعایت بهداشت در محیط‌هایی که به عنوان محیط‌های خصوصی یا محیط‌های بهداشت عمومی افراد نظر است و محافظت از فضا‌ها در مقابل مکیروب‌ها و بیماری‌ها و دفع حشرات و موجودات موذی نیز جز برنامه‌های این رشته است. پس داشتن ایمنی صنعتی در هر رشته کاری بخصوص مختص آن رشته و داشتن استانداردهای محیط کار مختص محیط کاری که در آن محیط آثار سخت و زیان‌آور شناسایی شده‌اند باعث کاهش نوع حوادث و حذف خطرات می‌شود و کارگران می‌توانند ضمن داشتن سلامت روح و امینت خاطر انرژی خود را صرف انجام کار و امور محوله بنمایند.
پس در صورتی که در محیط کار شاخص‌هایی که به آن اشاره کردیم رعایت شده باشد و بحث سیستم مدیریت HSE یعنی برقراری استانداردهای ایمنی و مهندسی کنترل مرتبط با این موضوع در کارگاه نگرفته باشد و آسیبی به کارگران وارد آید در آنو مورد کارشناسان شکل نگرفته باشد و آسیبی به کارگران وارد آید در آن مورد کارشناسان دادگستری رشته بهداشت حرفه‌ای به کمک آن‌ها می‌آیند.
و با ارائه نظراتی در خصوص اماکنی که فعالیت نموده‌اند و استانداردهای HSE یا قوانین سازمان‌‌های بین‌المللی در آن‌ها رعایت نشده را احصا و اعلام‌نظر گنند مسائل مربوط به بهداشت عمومی و بهداشت حرفه‌ای یکی از مهمترین شاخص‌های سلامت بهداشت حرفه‌ای در محیط کار می‌باشد.

 

عناوین صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری بهداشت حرفه‌ای

در این بخش به معرفی مشخصات، صلاحیتهای کارشناسی رسمی دادگستری رشته بهداشت حرفه ای تحت عنوان گروه کارشناسان رسمی دادگستری پزشکی با عناوین زیر می‌پردازیم: 

• اظهارنظر در مورد چگونگی حمل موادغذایی و شرایط انتقال آن

• اظهارنظر در مورد محل نگهداری و دپوی موادغذایی و شرایط نگهداری آنها با همکاری کارشناسان ارشد بهداشت عمومی

• اظهارنظر در مورد تاریخ مصرف موادغذایی و تغییرات کمی وکیفی آنها 

• اظهارنظر در مورد طرحهای بهداشتی و نقشه های تاسیسات مربوط به آنها با همکاریکارشناسان ارشد بهداشت عمومی

• اظهارنظر در مورد اماکن عمومی از نظر چگونگی رعایت بهداشت و مسائل مربوط به بهداشت عمومی 

  


در این ویدئو معرفی کارشناس رسمی دادگستری رشته بهداشت حرفه ای و صلاحیتهای مرتبط با آن مشترک بین مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری و کانون کارشناسان رسمی دادگستری که به لحاظ وظایف و صلاحیتها تعریف مشابهی دارند توضیح داده شده است

 

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری بهداشت حرفه ای سال ۱۴۰۲ 

گروه کارشناسان رسمی دادگستری