کارشناس رسمی دادگستری تمبر

کارشناس رسمی دادگستری تمبر

یکی از رشته های هنری و رشته ای که نیاز به ذوق دارد تمبر و تمبر شخصی است و حتی مطالعه و شناخت و بررسی وضعیت تمبرها و تعیین ارزش و ارزش گذاری روی تمبر هایی که در صورت پستی ارائه شده‌اند ارزشمندهستند و در جزء اوراق بهادار شناخته می شوند خصوصاً تمبر هایی که برای کارهای پستی از آن ها استفاده می شود. شناخت تمبر علمی است

کارشناس رسمی دادگستری تمبر

که می ‌توان از آن به عنوان علم شناسایی تمبرهای پستی اشاره کرد و همچنین این موضوع هنر است هنر و ذوق گردآوری تمبرهای پستی مفهومی است که توسط افراد اولین کلکسیونرهای گردآوری تمبر به آن اطلاق شد. تمبرها با توجه به نوع و ماهیتی که دارند به چندین دسته اساسی تقسیم می شوند اصطلاحاتی در تمبر شناسی به کار برده می شود که کارشناسان این رشته با آشنایی آنها می ‌توانند در ارزش گذاری و تعیین خسارت و اعلام قیمت تمبر ها استفاده کنند . تمبرها به لحاظ تاریخی و جدید نوع دسته بندی آن ها سری یا بلوک ارزش‌های خاص خودشان را دارند ، اصطلاحات تمبر شناسی مانند ردیف یا باند بلوک ، دور چاپ و وسط وارو ، کاغذ خط دار دپلاسه ، تمبرهای نمونه ، دندانهای تمبر ، صورشاژ ، تمبر سرویس ، تمبر خیریه ، تمبر پوست محلی ، تمبر چاپ دوم ، ارزش تمبر ، شماره ترتیب ، تعیین ارزش برای خرید تمبر و چاپ تمام تمبرهای ایران شناسایی و آشنایی با تاریخ تمبرهای ایران با آلبوم تحمل موضوعاتی هستند که کارشناسان این رشته به آن تسلط دارد . علاوه بر موضوع تمبر صنعت تمبر یا فضای خرید و فروش حاکم بر کلکسیونرها که اقدام به خرید و فروش می ‌کنند بسیار پر اهمیت است تمبرها هرچه از زمان چاپ آنها بگذرد یا نوع استفاده از آنها شده است یا محلی که چاپ شده‌اند و همچنین تمبر هایی که برای مقاصد خاص یا ارسال نامه یک شخص مهمی به شخص دیگر استفاده شده است ارزش های متفاوتی دارند ، در حالی که یک تمبر استفاده شده قیمتش از تمبر نو یا استفاده نشده پایین ‌تر است ولی در برخی موارد تمبرها وقتی که استفاده شده اند که در یک موضوع خاص و مهمی استفاده شده اند اهمیت خاصی دارند و قیمت چندین هزار برابری نسبت به تمبر اولیه دارند . فرض کنید که در یک نامه ایی که چرچیل نوشته است یا نامه‌ای که ناپلئون نوشته است برای شخص دیگری یا نامه ای که یک دانشمند مانند انیشتین یا نیوتون نوشته است و طبق آن در رابطه با یک امر خاص استفاده شده است  ارزش آن  حتی به لحاظ ریالی جایگاه تاریخی آن نیز در مقابل تمبرهای استفاده شده قابل معنا نیست . تمبرهایی که استفاده اینچنینی داشته‌ اند با ارزش میلیاردها برابر نسبت به قیمت اولیه آن خرید و فروش می ‌شوند . کارشناسان رشته تمبر و وظیفه بسیار مهمی دارند اختلافاتی که ناشی از خرید و فروش تمبر موضوع مهمی است که کارشناسان رسمی این رشته به آن می‌پردازند . تمبر به لحاظ طراحی آنها و نوع رنگ هایی که در آنها به کار رفته ارزشمندند ، واژه هایی که در تمبرشناسی به کار می رود در جمع آوری تمبرهای پستی و مطالعه و تحقیق در خصوص تمبرهای پستی آنها را ارزشمند می کند ، جمع آوری تمبر و کلکسیون بود علاوه بر این که یک فن است یک هنر نیز است یک ذوقی که باعث می ‌شود یک تمبر جمع‌آوری شود و توسط محققین و علاقمندان گردآوری بشود نیاز به یک زمان بسیار طولانی دارد ، بعضا یک کلکسیونر برای گردآوری یک مجموعه تمبر زمان زیادی را صرف می کند . دیده شده است که برخی از کلکسیونرها فقط برای خرید یک تمبر هزاران کیلومتر مسافرت را طی می ‌کنند تا به مقصد برسد این نشان از سخت بودن کار کارشناسانه ارزش گذاری تمبر است.

 

عناوین صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری تمبر

در این بخش به معرفی مشخصات، صلاحیتهای کارشناسی رسمی دادگستری رشته تمبر تحت عنوان گروه کارشناسان رسمی دادگستری فرهنگی و هنری و ورزشی با عناوین زیر می‌پردازیم: 

موضوع خود تمبر صنعت جانبی یا فضای خرید و فروش حاکم بر کلکسیونرها که اقدام به خرید و فروش تمبر می‌کنند بسیار پر اهمیت است . تمبرها هر چه از زمان چاپ آن‌ها می‌گذرد یا نوع استفاده‌ای که از آن‌ها شده است یا محلی که چاپ شده است و همچنین حتی تمبرهایی که برای یک مقاصد خاص ارسال نامه شخص به شخص مهم دیگری ارسال شده است ارزش‌های متفاوتی دارند. در حالی یک تمبر استفاده شده معمولاً قیمتش از تمبر نو یا تمبری که استفاده نشده است پایین‌تر است ولی در برخی موارد تمبرها وقتی استفاده شده‌اند چون در یک موضوع خاص استفاده شده‌اند اهمیت خاص خودشان را دارند و قیمت چندین هزار برابری را نسبت به همان تمبر معمولی دارند. اگر در یک نامه‌ای که چرچیل نوشته باشد یا نامه‌ای که ناپلئون نوشته است نسبت به شخص دیگری یا نامه‌ای که دانشمندی مثل انیشتین یا نیوتون نوشته است نامه آن از یک تمبر خاصی استفاده شده است طبیعتاً ارزش آن تمبر حتی به لحاظ ریالی یا جایگاه تاریخی آن نیز در مقابل از تمبرهای استفاده شده قابل معنا نیست و تمبرهای چنین استفاده بعضاً میلیاردهای برابر از واقعی بیشتر خرید و فروش می‌شوند. کارشناسان وظیفه بسیار مهمی دارند اختلافاتی که ناشی از خرید و فروش تمبر هست موضوع مهمی است که کارشناسان رسمی این رشته به آن می‌پردازند. تمبرها به لحاظ طراحی آن‌ها نوع رنگ‌های که بکار برده شده است ارزشمند است. واژه‌هایی که در تمبرشناسی بکار می‌رود درخصوص شناخت تمبرهای پستی، هنر جمع‌آوری تمبرهای پستی، آن‌ها را ارزشمند می‌کند. جمع‌آوری تمبر و کلکسیونر تمبر علاوه بر اینکه یک فن است بلکه یک هنر نیز هست. یک ذوقی که باعث می‌شود یک تمبر جمع‌آوری بشود توسط محققین علاقمندان آن گردآوری بشود نیاز به یک زمان بسیار طولانی دارد بعضاً یک کلکسیونر برای گردآوری یک مجموعه تمبر زمان زیادی را صرف می‌کنند دیده شده برخی از کلکسیونرها برای خرید یک تمبر هزاران مسافت را طی می‌کنند تا به مقصد برسند. این نشان از سختی کار کارشناسان تمبر می‌باشد. 

  


در این ویدئو معرفی کارشناس رسمی دادگستری رشته تمبر و صلاحیتهای مرتبط با آن مشترک بین مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری و کانون کارشناسان رسمی دادگستری که به لحاظ وظایف و صلاحیتها تعریف مشابهی دارند توضیح داده شده است

راهنمای اصطلاحات تمبر شناسی جهت آشنایی علاقه مندان، پاره ای از اصطلاحات تمبر شناسی را ذیلا، شرح می دهد.

تت بش: Teta-beche اصل لغت از زبان فرانسه است ولی در کاتالکها وکتابهای تمبر اغلب کشورها بکار می رود و آن بدو تمبر گفته می شود که دو کلیشه در موقع چاپ بطور وارونه پهلوی هم و یا روی هم قرار گرفته باشند. در حال حاضر که چاپ تمبرها بطریق فیلم و زینگ انجام می گیرد، این امر پیش نمی آید(تمبر 2 شاهی سیاه شماره 24 در باند چهار تایی بصورت تت بش چاپ شده.)

ردیف یا باند: Bande= Strip در راهنمای تمبر این اصطلاح بیشتر در تمبرهای شیر و خورشید اولیه بکار رفته. 3 یا 4 کلیشه را پهلوی هم بطور افقی بنام افقی و یا روی هم بنام ردیف عمودی قرار داده و چاپ می کردند ولی عموماً باند به چند تمبر دندانه دار و یا بدون دندانه می گویند که پهلوی هم از ورق اصلی جدا شده باشند.(تعدادی از تمبرهای شیر و خورشید اولیه ایران بصورت باند چاپ شده اند.)

بلوک Block= ms هر گاه چهار کلیشه دو بدو پهلو و یا روی هم قرار گیرند تشکیل یک بلوک از آن تمبر را می دهند که شامل چهار تمبر می باشد و این شکل تمبررا بلوک می نمایند. تعدادی از تمبرهای شیر و خورشید اولیه ایران و سری شصتمین سال تولد رضاشاه در بلوک چاپ شده اند. افرادی تمبرها را بصورت چهار تایی بشکل بلوک از ورق تمبرجدا کرده و جمع آوری می نمایند.

دورو چاپ: Printed both sides گاه اتفاق می افتد که ورق تمبر اشتباهاً از هر دو طرف رو و پشت چاپ می شود. این نوع تمبرها را دو بار چاپ می نمایند. گاهی شکلهای پشت و روی کاغذ در یک جهت و یا به صورت معکوس می باشد. (در تمبرهای ایران نمونه های متعدد به ابن صورت وجود دارد.)

دو بار چاپ: Double impression این در صورتی است که ورق تمبر دو بار زیر چاپ برود.

وسط وارو: Center inverted در تمبرهایی که یک رنگ نیستند اغلب اتفاق می افتد در چاپ رنگ دوم تمبر بطور معکوس چاپ می شود مانند تمبرهای دورالوان ناصرالدین شاه 1257 شمسی و بعضی تمبرهای جدید که شکل وسط تمبر نسبت به کادر دور آن معکوس چاپ شده.

کاغذ خط دار:Papier verge= laid paperاصطلاحاً به نوعی کاغذ تمبر می گویند که در خمیر آن خطوط موازی هم بصورت افقی یا عمودی و یا مورب دیده شود به طوریکه اگر تمبر را در مقابل روشنایی قرار دهند خطوط تاریک و روشن در متن کاغذ دیده می شود(شماره های 16 و17)

فیلیگران:Filigran= watermarkاین کلمه در فارسی لغت برابر ندارد و می توان آن را ته نقش کاغذ نامید و عبارت است از نوشته یا علامت که در متن خمیر کاغذ دیده می شود. در تمبرهای ایران برای اولین بار در کاغذ تمبرهای تاجگذاری احمد شاه قاجار فیلیگران(شیر)بکار رفت و روی هر تمبر یکی از آن وجود دارد"فیلیگران اول" شماره 408 تا 424  "فیلیگران دوم" از شماره 977 بار سوم در سال 1326 جمله" دولت شاهنشاهی ایران" در کاغذ تمبرها به کار رفت "فیلیگران سوم" به استثنای دو سری رودکی و نمایشگاه بروکسل تمبرها تا تاریخ خرداد 1342 با این فیلیگران منتشر شده اند. بار چهارم در سال 1342 فیلیگران "دولت شاهنشاهی ایران و تاج" در دایره خمیر کاغذ تمبر نمایان گردید "فیلیگران چهارم" از تاریخ مهر 1344 "فیلیگران پنجم " از تاریخ تیرماه 136عبارت "جمهوری اسلامی ایران" درمتن کاغذ تمبرها نقش بست"فیلیگران ششم"

دپلاسه:deplace=displaced در چاپ بعضی تمبرها که چند رنگ چاپ می شوند گاهی ضمن چاپ، یکی از رنگها از محل اصلی خارج و جای آن سفید می ماند و یا رنگ دیگر جانشین رنگ قبلی شده به این نوع تغییر محل چاپ دپلاسه می گویند(اصل لغت از فرانسه است)

تمبرهای نمونه: bogos= essayاین تمبرها نمونه های آزمایشی هسنتد که قبل از انتشار با طرح و یا رنگهای مختلف تهیه می شوند از آن جمله نمونه های رنگی proof colour می باشد که برای انتخاب یک رنگ از بین آنها موقتاً چاپ می شود. این گونه نمونه ها دارای ارزش هستند.

دندانه: perforationمنظور از ذکر دندانه و شماره آن در عنوان هر سری تمبر، برای تشخیص نوع تمبراز یکسری و یا مشخصات آن می باشد. در تمبرهای قدیم گاهی این اختلاف دندانه ها مهم و در بعضی تمبرها اختلاف دندانه ها باعث تفاوت در ارزش تمبر می شود. برای اندازه گیری و تعیین تعداد دندانه تمبر، کارت و یا صفحه های شفاف مخصوص مدرج تهیه و در دسترس قرار داده اند و طرز استفاده آنرا هم روی آن یادداشت کرده اند مثلاً دندانه 13 به تمبری اطلاق می شود که چهار طرف دارای 13 دندانه در طول 2 سانتی متر باشد و دندانه 12*13 به تمبری می گویند که طرف افقی آن 13 و طرف عمودی 12 باشد و بالاخره 13-12 به معنی آن است که تمبرهای این سری، دندانه های متفاوت12و 12*13 دارند. به منظور آشنایی بیشتر، کارت اندازه گیری در آخر راهنما چاپ شده.

تمبرهای شیر و خورشیدی اولیه ایران بدون دندانه بودند. در بعضی تمبرها بین دو را با چاقو و یا سنجاق و یا کارد چرخی دندانه گذاری کرده اند تا جهت جدا کردن آسانتر باشد.

سورشاژ:Surcharge= overprint وسیله ای از فلز و یا پلاستیک که جهت تغییر قیمت و یا رسمی شدن تمبر و یا معرفی آن برای مصارف خیریه، موقتی و یا تغییر حکومت و سلطنت و موارد دیگر تهیه نمود روی تمبر می زنند. با آنچه از این قبیل که نام برده شد و روی تمبر اضافه شود سورشاژ می گویند. گاهی بر اثر اشتباه، در این قبیل تمبرها سورشاژ معکوس و یا مکرر بوجود می آید. سورشاژهای تقلبی زیاد وجود دارد که افراد سود جو برای سوء استفاده درست کرده اند. برای تشخیص تمبرها با سورشاژ اصلی از تقلبی باید دقت نمود و به مدارک اصیل مراجعه کرد و حتماً از افراد و محل مورد اعتماد این قبیل تمبرها را خریداری نمود.

تمبرسرویس: در بعضیservice از کشورهابرای مصارف پاکتهای دولتی تمبر خصوصی چاپ و یا روی تمبرهای موجود پستی سورشاژ سرویس می زنند. تمبرهای سرویس مظفری و تمبرهای دولتی دوران سلطنت پهلوی

تمبرتاکس: taxe روی مراسلاتی که کاملاً از پرداخت هزینه پستی معاف نبوده و یا کسر تمبر دارد یکنوع تمبر خاص الصاق و یا مهری بنام تاکس می ریزننند.

تمبر خیریه: charity stampتمبر خیریه در بسیاری از کشورها مرسوم است. به منظور کمک به موسسات خیریه و جمع آوری اعانات، تمبر مخصوص چاپ و علاوه بر نرخ مقرر روی مراسلات می زنند، تمبرهای خیریه زمان احمد شاه که روی تمبرهای مالیه را جهت مصارف خیریه سورشاژ کردند. انواع دیگر آنها که در شهرهای تبریز و خوی تمبر مخضوض جهت دارالعجزه و ایتام چاپ کردند.

تمبر پست محلی: post local یک نوع تمبر خاص که فقط برای مصارف روی مراسلات بین شهرهای یک ناحیه یا یک ایالت به کار می رفته مانند تمبری که برای پست شهر تبریز چاپ شد و مهر p.l. که روی تمبرهای چاپ تهران دوران مظفرالدین شاه و محمد علی شاه زده شد.

چاپ دوم: remperession= reprint در گذشته عده ای سود جو و فرصت طلب با سرقت کلیشه های اصلی و احیاناً تقلید از آنها و یا با کسب اجازه از مقامات مسئول اداره پست در سالهای بعد تمبر چاپ کرده و به معرض فروش گذارده اند(در متن کتاب آنجا که از سری چاپ دوم وجود دارد یاداوری شده و تا حد امکان مشخصات چاپ دوم و تا حد مقدور این کتاب از لحاظ اختلاف رنگ و نوع کاغذ و چسب با مشخصات اصلی تمبرها تشریح شده است.)

ارزش:value ارزش تعیین شده برای تمبرها نرخ روز انتشار این راهنما بوده و امکان تغییرات بعدی در طول یک سال و انتشار کتاب جدید همیشه وجود دارد و تعهدی را برای این موسسه ایجاد نمی کند، اصولاً قیمتهای داده شده دراین راهنما با مشاوره و نظر دست اندرکاران تمبر و با توجه به کمیت تمبرها و قیمتهای معاملاتی آنها می باشد ولی طبق قانون عرضه و کمیابی تمبر و تقاضا و بالاخره افزایش تعداد مجموعه داران تغییرات بعدی را در قیمتها اجتناب ناپذیر می سازد. این موسسه سعی برآن دارد تمبرها را به قیمت تعیین شده در اختیار علاقه مندان قرار دهد ولی از آنجاکه اجباراً کمبودها از طریق خرید از دیگران انجام می گیرد مالا ً تغییراتی را موجب می شود.

قیمتها اصولاً برای تمبرهای سالم، تمیز و بدون عیب می باشد، تمبرهای پاره، کثیف، مخدوش، چسب دوم و احیاناً نازک فاقد ارزش می باشند. در مورد تمبرهای نوچسب تمبر رل اصلی را دارد چنانچه فاقد چسب باشد بهای تمبر مهر خورده را خواهد داشت.

در راهنما ارقام مقابل هر تمبر از راست به چپ معرف ارزش فروش آن می باشد، ارقام دست راست بهای تمبرهای مهر خورده و ستون دست چپ برای تمبرهای نو و بهای تعیین شده در زیر خطوط شاخص ارزش سری کامل می باشد و مربوط به جمع ارقام زیر تمبرها نیست.

عیوب تمبر :عیوب تمبر عبارتند از پارگی، کندگی، تاخوردگی، کثیفی و در مورد تمبرهای نو فاقد چسب اصلی بودن است. متاسفانه در تمبرهای ایران که چاپ آنها بطریق افست بوده که عمل چسب زدن پس از اتمام چاپ و آنهم بصورت بسیار ابتدایی انجام گرفته در کاغذ تمبرها در پشت آنها چروک و بعضاً حالاتی دیده می شود که با مالش دادن مداد در پشت تمبر این چروکها برطرف می گردند و باید توجه داشت که این چروکها را به هیچ وجه نبایست دلیل خرابی تمبرها دانست و به سادگی رفع می شوند. مگر در صورتیکه کاغذ تا خورده شده و اثر شکستگی در تمبر ظاهر باشد، در چاپ هلیوگراور که چاپ تمبر ها روی کاغذهای ار قبل چسب خورده (این نوع کاغذها در کارخانه سازنده قبلاً چسب زده شده و کاغذ چسب دار داخل ماشین چاپ قرار می گیرد) انجام می گیرد چروک و یا ناصافی دیده نمی شود و تمامً صاف و یکنواخت هستند. در سالهای اخیر کلیه تمبرها با این نوع ماشین و با استفاده از کاغذهای چسب دار چاپ شده اند

شماره ترتیب: شماره پهلوی هر تمبر بترتیب می باشند، بدلیل حذف تعدادی از تمبرها که صحت آنها مورد تایید نبوده اجباراً از راهنمای جدید برداشته شده و یا جایجایی را موجب شده شماره های چاپ شده در این راهنما با شماره های داده شده در آلبوم های چاپ شده از طرف این موسسه که در سنوات گذشته انجام گرفته اختلافات دارند که این امر بتدریج در چاپهای آینده در نظر گرفته خواهد شد. شماره های فرعی و تمبرهایی که بدون شماره در راهنما ذکر شده اند جزو اشتباهات چاپی بوده و یا تمبرهای غیر رسمی هستند که د رآلبومهای مصور هم محلی برای آنها در نظر گرفته نشده است.

اصطلاحات تمبر شناسی را ذیلا، شرح می دهد.

تت بش: Teta-beche اصل لغت از زبان فرانسه است ولی در کاتالکها وکتابهای تمبر اغلب کشورها بکار می رود و آن بدو تمبر گفته می شود که دو کلیشه در موقع چاپ بطور وارونه پهلوی هم و یا روی هم قرار گرفته باشند. در حال حاضر که چاپ تمبرها بطریق فیلم و زینگ انجام می گیرد، این امر پیش نمی آید(تمبر 2 شاهی سیاه شماره 24 در باند چهار تایی بصورت تت بش چاپ شده.)

ردیف یا باند: Bande= Strip در راهنمای تمبر این اصطلاح بیشتر در تمبرهای شیر و خورشید اولیه بکار رفته. 3 یا 4 کلیشه را پهلوی هم بطور افقی بنام افقی و یا روی هم بنام ردیف عمودی قرار داده و چاپ می کردند ولی عموماً باند به چند تمبر دندانه دار و یا بدون دندانه می گویند که پهلوی هم از ورق اصلی جدا شده باشند.(تعدادی از تمبرهای شیر و خورشید اولیه ایران بصورت باند چاپ شده اند.)

بلوک Block= ms هر گاه چهار کلیشه دو بدو پهلو و یا روی هم قرار گیرند تشکیل یک بلوک از آن تمبر را می دهند که شامل چهار تمبر می باشد و این شکل تمبررا بلوک می نمایند. تعدادی از تمبرهای شیر و خورشید اولیه ایران و سری شصتمین سال تولد رضاشاه در بلوک چاپ شده اند. افرادی تمبرها را بصورت چهار تایی بشکل بلوک از ورق تمبرجدا کرده و جمع آوری می نمایند.

دورو چاپ: Printed both sides گاه اتفاق می افتد که ورق تمبر اشتباهاً از هر دو طرف رو و پشت چاپ می شود. این نوع تمبرها را دو بار چاپ می نمایند. گاهی شکلهای پشت و روی کاغذ در یک جهت و یا به صورت معکوس می باشد. (در تمبرهای ایران نمونه های متعدد به ابن صورت وجود دارد.)

دو بار چاپ: Double impression این در صورتی است که ورق تمبر دو بار زیر چاپ برود.

وسط وارو: Center inverted در تمبرهایی که یک رنگ نیستند اغلب اتفاق می افتد در چاپ رنگ دوم تمبر بطور معکوس چاپ می شود مانند تمبرهای دورالوان ناصرالدین شاه 1257 شمسی و بعضی تمبرهای جدید که شکل وسط تمبر نسبت به کادر دور آن معکوس چاپ شده.

کاغذ خط دار:Papier verge= laid paperاصطلاحاً به نوعی کاغذ تمبر می گویند که در خمیر آن خطوط موازی هم بصورت افقی یا عمودی و یا مورب دیده شود به طوریکه اگر تمبر را در مقابل روشنایی قرار دهند خطوط تاریک و روشن در متن کاغذ دیده می شود(شماره های 16 و17)

فیلیگران:Filigran= watermarkاین کلمه در فارسی لغت برابر ندارد و می توان آن را ته نقش کاغذ نامید و عبارت است از نوشته یا علامت که در متن خمیر کاغذ دیده می شود. در تمبرهای ایران برای اولین بار در کاغذ تمبرهای تاجگذاری احمد شاه قاجار فیلیگران(شیر)بکار رفت و روی هر تمبر یکی از آن وجود دارد"فیلیگران اول" شماره 408 تا 424  "فیلیگران دوم" از شماره 977 بار سوم در سال 1326 جمله" دولت شاهنشاهی ایران" در کاغذ تمبرها به کار رفت "فیلیگران سوم" به استثنای دو سری رودکی و نمایشگاه بروکسل تمبرها تا تاریخ خرداد 1342 با این فیلیگران منتشر شده اند. بار چهارم در سال 1342 فیلیگران "دولت شاهنشاهی ایران و تاج" در دایره خمیر کاغذ تمبر نمایان گردید "فیلیگران چهارم" از تاریخ مهر 1344 "فیلیگران پنجم " از تاریخ تیرماه 136عبارت "جمهوری اسلامی ایران" درمتن کاغذ تمبرها نقش بست"فیلیگران ششم"

دپلاسه:deplace=displaced در چاپ بعضی تمبرها که چند رنگ چاپ می شوند گاهی ضمن چاپ، یکی از رنگها از محل اصلی خارج و جای آن سفید می ماند و یا رنگ دیگر جانشین رنگ قبلی شده به این نوع تغییر محل چاپ دپلاسه می گویند(اصل لغت از فرانسه است)

تمبرهای نمونه: bogos= essayاین تمبرها نمونه های آزمایشی هسنتد که قبل از انتشار با طرح و یا رنگهای مختلف تهیه می شوند از آن جمله نمونه های رنگی proof colour می باشد که برای انتخاب یک رنگ از بین آنها موقتاً چاپ می شود. این گونه نمونه ها دارای ارزش هستند.

دندانه: perforationمنظور از ذکر دندانه و شماره آن در عنوان هر سری تمبر، برای تشخیص نوع تمبراز یکسری و یا مشخصات آن می باشد. در تمبرهای قدیم گاهی این اختلاف دندانه ها مهم و در بعضی تمبرها اختلاف دندانه ها باعث تفاوت در ارزش تمبر می شود. برای اندازه گیری و تعیین تعداد دندانه تمبر، کارت و یا صفحه های شفاف مخصوص مدرج تهیه و در دسترس قرار داده اند و طرز استفاده آنرا هم روی آن یادداشت کرده اند مثلاً دندانه 13 به تمبری اطلاق می شود که چهار طرف دارای 13 دندانه در طول 2 سانتی متر باشد و دندانه 12*13 به تمبری می گویند که طرف افقی آن 13 و طرف عمودی 12 باشد و بالاخره 13-12 به معنی آن است که تمبرهای این سری، دندانه های متفاوت12و 12*13 دارند. به منظور آشنایی بیشتر، کارت اندازه گیری در آخر راهنما چاپ شده.

تمبرهای شیر و خورشیدی اولیه ایران بدون دندانه بودند. در بعضی تمبرها بین دو را با چاقو و یا سنجاق و یا کارد چرخی دندانه گذاری کرده اند تا جهت جدا کردن آسانتر باشد.

سورشاژ:Surcharge= overprint وسیله ای از فلز و یا پلاستیک که جهت تغییر قیمت و یا رسمی شدن تمبر و یا معرفی آن برای مصارف خیریه، موقتی و یا تغییر حکومت و سلطنت و موارد دیگر تهیه نمود روی تمبر می زنند. با آنچه از این قبیل که نام برده شد و روی تمبر اضافه شود سورشاژ می گویند. گاهی بر اثر اشتباه، در این قبیل تمبرها سورشاژ معکوس و یا مکرر بوجود می آید. سورشاژهای تقلبی زیاد وجود دارد که افراد سود جو برای سوء استفاده درست کرده اند. برای تشخیص تمبرها با سورشاژ اصلی از تقلبی باید دقت نمود و به مدارک اصیل مراجعه کرد و حتماً از افراد و محل مورد اعتماد این قبیل تمبرها را خریداری نمود.

تمبرسرویس: در بعضیservice از کشورهابرای مصارف پاکتهای دولتی تمبر خصوصی چاپ و یا روی تمبرهای موجود پستی سورشاژ سرویس می زنند. تمبرهای سرویس مظفری و تمبرهای دولتی دوران سلطنت پهلوی

تمبرتاکس: taxe روی مراسلاتی که کاملاً از پرداخت هزینه پستی معاف نبوده و یا کسر تمبر دارد یکنوع تمبر خاص الصاق و یا مهری بنام تاکس می ریزننند.

تمبر خیریه: charity stampتمبر خیریه در بسیاری از کشورها مرسوم است. به منظور کمک به موسسات خیریه و جمع آوری اعانات، تمبر مخصوص چاپ و علاوه بر نرخ مقرر روی مراسلات می زنند، تمبرهای خیریه زمان احمد شاه که روی تمبرهای مالیه را جهت مصارف خیریه سورشاژ کردند. انواع دیگر آنها که در شهرهای تبریز و خوی تمبر مخضوض جهت دارالعجزه و ایتام چاپ کردند.

تمبر پست محلی: post local یک نوع تمبر خاص که فقط برای مصارف روی مراسلات بین شهرهای یک ناحیه یا یک ایالت به کار می رفته مانند تمبری که برای پست شهر تبریز چاپ شد و مهر p.l. که روی تمبرهای چاپ تهران دوران مظفرالدین شاه و محمد علی شاه زده شد.

چاپ دوم: remperession= reprint در گذشته عده ای سود جو و فرصت طلب با سرقت کلیشه های اصلی و احیاناً تقلید از آنها و یا با کسب اجازه از مقامات مسئول اداره پست در سالهای بعد تمبر چاپ کرده و به معرض فروش گذارده اند(در متن کتاب آنجا که از سری چاپ دوم وجود دارد یاداوری شده و تا حد امکان مشخصات چاپ دوم و تا حد مقدور این کتاب از لحاظ اختلاف رنگ و نوع کاغذ و چسب با مشخصات اصلی تمبرها تشریح شده است.)

ارزش:value ارزش تعیین شده برای تمبرها نرخ روز انتشار این راهنما بوده و امکان تغییرات بعدی در طول یک سال و انتشار کتاب جدید همیشه وجود دارد و تعهدی را برای این موسسه ایجاد نمی کند، اصولاً قیمتهای داده شده دراین راهنما با مشاوره و نظر دست اندرکاران تمبر و با توجه به کمیت تمبرها و قیمتهای معاملاتی آنها می باشد ولی طبق قانون عرضه و کمیابی تمبر و تقاضا و بالاخره افزایش تعداد مجموعه داران تغییرات بعدی را در قیمتها اجتناب ناپذیر می سازد. این موسسه سعی برآن دارد تمبرها را به قیمت تعیین شده در اختیار علاقه مندان قرار دهد ولی از آنجاکه اجباراً کمبودها از طریق خرید از دیگران انجام می گیرد مالا ً تغییراتی را موجب می شود

 

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تمبر سال ۱۴۰۲ 

گروه کارشناسان رسمی دادگستری