کارشناس رسمی دادگستری روستایی

کارشناس رسمی دادگستری

عناوین صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری روستایی

در این بخش به معرفی مشخصات، صلاحیتهای کارشناسی رسمی دادگستری رشته روستایی تحت عنوان گروه کارشناسان رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی با عناوین زیر می‌پردازیم: 

  • ارزیابی و برآورد چاه ها، قنوات و سایر منابع آب های زیرزمینی و تعیین قدمت آن ها 

• ارزیابی و قیمت گذاری محصولات باغی در باغ ها، انبارها، سیلوها، سردخانه ها و محموله های وارداتی محصولات باغی 

• مساحی، تفکیک، افراز، احراز و تهیه نقشه در محدوده اراضی زراعی و گلخانه ای (گیاهان دارویی و ادویه ای)

• ارزیابی ماشین آلات و ادوات زراعی 

• بررسی و اظهارنظر در خصوص طرح های توجیهی، تفصیلی و جامع و طرح هادی کشاورزی 

• تشخیص بستر و حریم (رودخانه ها، انهار، کانال های آبیاری و زهکشی)

• تشخیص بستر و حریم در جایگاه های قرضه گیری و برداشت از مخازن و ذخایر شن و ماسه و خاک رس 

• بررسی مطالعات اجرائی در عملیات ژئوفیزیک، ژئوشیمی، ژئوتکنیک حفاری و چاه پیمائی و ویدئومتری و ردیابی در ارتباط به مهندسی آب

 در این ویدئو معرفی کارشناس رسمی دادگستری رشته روستایی و صلاحیتهای مرتبط با آن مشترک بین مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری و کانون کارشناسان رسمی دادگستری که به لحاظ وظایف و صلاحیتها تعریف مشابهی دارند توضیح داده شده است

 

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری روستایی سال ۱۴۰۲ 

گروه کارشناسان رسمی دادگستری