کارشناس رسمی دادگستری معماری و شهرسازی

این رشته مهندسی دلیل به وجود آمدنش ساماندهی ساخت و سازهای بافت‌های شهری است که پس از مطالعاتی فارغ‌التحصیلان رشته شهرسازی درخصوص بافت‌های شهری انجام می‌دهند نتایج آن بهصورت طرح‌های تفصیلی یا طرح‌های جامع یا طرح‌های هادی برای روستاها ارائه می‌شود . و شهرداری‌ها ملزم به تبعیت از این طرح‌ها هستند

کارشناس رسمی دادگستری شهرسازی

تا اینکه این بافت‌ها شکل بگیرد و شهرها رشد منظمی داشته باشد. در صورتی که تخلفی در این عرصه رخ بدهد یا اختلافاتی در تفسیر این طرح‌ها بوجود بیاید کارشناسان رسمی دادگستری رشته شهرسازی هستند که در این موردها اظهارنظر می‌کنند چه برای مراجعی‌ که به آن‌ها مراجعه کردند چه برای دادگاه‌ها در برخی موارد دعاوی که در دادگاه‌ها مطرح می‌شود به دلیل عدم ارائه پروانه به املاکی است که شهرداری‌ها آنها را منطبق با طرح‌های تفصیلی یا طر‌ح‌های جامع شهر نمی‌بینند درخصوص رشته شهرسازی موضوع روشن است چه روندی را طی می‌کند انجام کارشناسی‌ها و همین‌که مشخص می‌شود چارچوب فعالیت‌های این‌ها رشته شهرسازی فارغ‌التحصیلانش به دلیل اینکه این رشته حساسیت بسیار زیادی دارد و طرح‌های توسعه شهرها و پایه‌ریزی برای آینده شهرها از طریق مطالعاتی است که مهندسین شهرسازی انجام می‌دهند این شهرسازان در دوران مقاطع تحصیلی خود مباحثی مانند مهندسی فاضلاب و واحدهای درسی نزدیک به مهندسی آب و فاضلاب و مهندسی ترافیک جامعه‌شناسی و موضوعات مربوط به مباحث دیگر را می‌گذراند علت این مختلط بودن مباحث درسی فارغ‌التحصیلان این رشته این است که این رشته برنامه‌ریزی شهری یا شهرسازی یک میان رشته است و ارتباط بسیار زیادی با سایر رشته‌ها دارد فارغ‌التحصیلان این رشته درصورتی که بخواهند مقاطع بالاتر ادامه تحصیل بدهند یا فعالیت‌هایی را بخواهند در شهر انجام بدهند یا مطالعاتی را ارائه می‌بایست تسلط کافی به منابع علمی مرتبط داشته باشند. در تحصیلات تکمیلی این موضوع رشته شامل چهار گرایش طرحی شهری برنامه‌ریزی شهری برنامه‌ریزی منطقه‌ای و مدیریت شهری است که عمده فعالیت‌های که اینها انجام می‌دهند برای زیبایی ایمنی جلوگیری از زاغه نشینی و انحطاط و فرسوده‌نشینی شهرهاست در بازسازی و نوسازی و حمل ونقل شهرک‌ها و اغماری آن‌ها دارند توسعه پایدار و رعایت از حفاظت محیط زیست و کاهش آلودگی در شهرها و پایداری اجتماعی اقتصادی از مطالعات اعمال نظر مهندسین شهرساز است که نشأت می‌گیرد. طرح‌هایی که مهندسین شهرسازی ارائه می‌دهند بعنوان طرح‌های تفصیلی و جامعه بر محدوده‌های شهری پس از تعیین زیر محله و اظهارنظر برای حریم شهر و تعیین زیباسازی نما منظر شهری باعث می‌شود که کاربری‌ها در شهرها معین شده و کیفیت زیست محیطی بالا برود طبیعتاً درصورتی که به موضوع شهرسازی دقت بشود نتیجه توسعه شهرها مطلوب خواهد بود. شورای عالی شهرها برای این شکل می‌گیرند که بتوانند مدیریت جامعه‌ای نسبت به این رشته مهندسی بسیار ویژه داشته باشند و نرم‌افزارهایی که برای شهرسازی تهیه شده است با استفاده از تکنولوژی و استفاده روزافزون از نرم‌آفزارهای برای استفاده شهرسازی نیز نرم‌افزاهایی طراحی شده‌اند که بسیار ارزشمند هستند  یکی از نرم‌افزارهای موضوعات نرم‌افزارهایی است که بسیاری کاربردی هستند.

 

عناوین صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری معماری و شهرسازی

 در این بخش به معرفی مشخصات، صلاحیتهای کارشناسی رسمی دادگستری رشته معماری و شهرسازی تحت عنوان گروه کارشناسان رسمی دادگستری راه و ساختمان و نقشه برداری با عناوین زیر می‌پردازیم:

• تشخیص و تطبیق کاربری اراضی شهری با مقررات ناظر بر آن

• بررسی و اظهلر نظر در خصوص طرح های جامع،هادی و تفضیلی شهری

• رسیدگی به اختلافات فیمابین مشاوران ، کارفرمایان در امور تخصصی برنامه ریزی و مدیریت شهری 

 


در این ویدئو معرفی کارشناس رسمی دادگستری رشته شهرسازی و صلاحیتهای مرتبط با آن مشترک بین مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری و کانون کارشناسان رسمی دادگستری که به لحاظ وظایف و صلاحیتها تعریف مشابهی دارند توضیح داده شده است

 

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری معماری و شهرسازی سال ۱۴۰۲ 

گروه کارشناسان رسمی دادگستری