کارشناس رسمی دادگستری ناشران و صحافان

کارشناس رسمی دادگستری

عناوین صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری ناشران و صحافان

در این بخش به معرفی مشخصات، صلاحیتهای کارشناسی رسمی دادگستری رشته ناشران و صحافان تحت عنوان گروه کارشناسان رسمی دادگستری صنایع و فنون با عناوین زیر می‌پردازیم: 

• اظهارنظر در سایر دعاوی مطبوعاتی در خصوص مطالب مندرج در مطبوعات بررسی وتشخیص حقوق مالکیت مادی ومعنوی پدید آورندگان اثر وصاحبان تالیف تا هر مبلغ

 

در این ویدئو معرفی کارشناس رسمی دادگستری رشته ناشران و صحافان و صلاحیتهای مرتبط با آن مشترک بین مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری و کانون کارشناسان رسمی دادگستری که به لحاظ وظایف و صلاحیتها تعریف مشابهی دارند توضیح داده شده است

 

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ناشران و صحافان سال ۱۴۰۲ 

گروه کارشناسان رسمی دادگستری