کارشناس رسمی دادگستری باستان شناسی و حفظ آثار باستانی

کارشناس رسمی دادگستری باستان شناسی و حفظ آثار باستانی

فقط با نگاه کردن به عنوان این رشته می ‌شود پی برد که هدف از ایجاد این رشته حفظ آثار باستانی و حفظ فرهنگ و تاریخچه کشورمان می باشد . دعاوی متعددی که در خصوص قاچاق و حمل آثار باستانی کشورمان به کشورهای خارجی دیده می ‌شود اینقدر حجم این دعاوی زیاد است و مسائل دستگیری‌ها درخصوص قاچاق کنندگان آثار باستانی کشورمان که نیاز به حضور کارشناسان رسمی دادگستری این رشته اثبات شد. تعیین قدمت بناهای تاریخی و بافت‌های کهن شهری به همراه تعیین قدمت آثار باستانی خیلی اهمیت دارد. 

کارشناس رسمی دادگستری باستان شناسی و حفظ آثار باستانیستان شناسی و حفظ آثار باستانی


خساراتی که در بعضی از شهرها به ابنیا تاریخی شهری و بافت‌های کهن شهری وارد شده درخصوص توسعه شهرها جبران ناپذیر است و کارشناسان باید هزینه‌ها و میزان خسارات وارد شده را برآورد کنند. با تعیین قدمت این ابنیه و برآورد خسارت می ‌توان از بین برندگان آثار باستانی کشور برخورد کرد. مرمت آثار باستانی ابنیه تاریخی کشورمان یکی از موضوعات مهمی است که باید با برنامه‌ و هدف ‌مندی و تاثیرگذاری و حفظ اصالت آن اثر شکل بگیرد. اختلافاتی که بین پیمانکاران و و کارفرمایان و سازمان‌های ذی ربط در مورد این موضوع پیش می‌آید صحت عملکرد پیمانکاران را به لحاظ اصالت آثار و ابنیه تاریخی می ‌تواند وظیفه‌ای باشد که بر عهده کارشناسان است و وظیفه‌ی سنگینی است. تعیین ارزش ریالی و ارزش باستانی بناهای تاریخی کشور به لحاظ دعاوی که در مورد آن‌ها مطرح است موضوع مهمی است. اظهار نظر کارشناسان در کمک به ثبت این ابنیه در فهرست آثار ملی و بین‌المللی هم بسیار کارگشا است . و در برخی از آثار باستانی که نیاز به تشخیص هویت و اصالت آنها است برای جلوگیری از سوء استفاده در این عرصه نظر کارشناسان در تعیین اصالت آنها بسیار مهم و انکار ناپذیراست. بررسی وضعیت تاریخی و استفاده از تکنولوژی روز برای ممانعت از عوامل تاثیرگذار جوی بر آثار باستانی بسیار مهم است. برای حفظ ارزش بناهای تاریخی و بافت‌های کهن شهری برنامه  ‌ریزی توسط متخصصین این امر هم مورد نیاز است که می ‌توانند با تشیخیص و تفصیر عکس‌ها و نقشه‌های تصاویر ماهواره مربوط به بافت‌ها قدیم و تاریخ فرهنگی و گردشگری آثار باستانی را حفظ کرد. کارشناسان این رشته می ‌توانند کمک شایانی را به تعیین حدود مالکیت آثار باستانی و سایر املاک بعمل بیاورند چون در برخی از شهرها دیده شده بدلیل مجاورت املاک عادی با محدوده آثار باستانی اجازه ساخت و ساز به آنها داده نمی‌شود. به دلیل عدم شناخت از فضاهای باستانی به حقوق مردم هم آسیب وارد می‌شود ، پس تخصیص حدود مالکیت   از لحاظ حدود و ابعاد در مساحی و تفکیک و احراز و تهیه طرحها و نقشه ها مربوط به عرصه و حریم بناها جز وظایف کارشناسان است. اختلافاتی که در این سطح به وجود می آید نیز با استفاده از برنامه هایی که در قالب طرحهای جامع و تفصیلی و عمرانی شهرها در خصوص بافتهای قدیمی و تاریخی و باستانی شهرها پیش بینی شده است میتواند کمک شایانی به حفظ آثار باستانی وهمچنین دفاع از حقوق مردمی که املاک آنها در فضای باستانی قرار دارند بشود. امیدوارم با توسعه ی این رشته و افزایش تخصص کارشناسان با حضور در دوره های مرتبط بتوانیم آثار باستانی کشورمان را حفظ کنیم و در امر باستان شناسی بقدری پیشرفت کنیم که اثار جعلی را به عنوان تاریخ کهن و اصیل کشورمان در کشورمان سود جویان نتوانند سواستفاده کنند و همچنین مانع از قاچاق آثار باستانی یا جعل آنها تحت عنوان سکه ها و اشیائی که تحت عنوان اثار باستانی که به خارج از کشور منتقل میشود را گرفت. حفظ آثار باستانی یک برنامه ی همه جانبه با دست به دست هم دادن کارشناسان و متخصصین باستان شناسی و آثار باستانیست که شکل میگیرد.

 

عناوین صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری باستان شناسی و حفظ آثار باستانی

در این بخش به معرفی مشخصات، صلاحیتهای کارشناسی رسمی دادگستری رشته باستان شناسی و حفظ آثار باستانی تحت عنوان گروه کارشناسان رسمی دادگستری فرهنگی و هنری و ورزشی با عناوین زیر می‌پردازیم: 

 • تعیین قدمت بناهای تاریخی و بافتهای کهن شهری

• برآورد میزان خسارات وارده به ابنیه تاریخی و بافتهای کهن شهری

• ارزیابی صحت انجامکار اشخاص حقیقی و حقوقی در مرمت ابنیه تاریخی هنگام بروز اختلاف بین آنها و سازمانهای ذیربط

• تعیین ارزش بناهای تاریخی و اظهار نظر کارشناسی در مورد دعاوی مطروحه در زمینه ثبت اینگونه ابنیه در فهرست آثار ملی

• تشخیص هویت و اصالت اماکن محوطه ها ، و مجمعه های فرهنگی 

• تاریخی و تعیین عرصه و حریم آنها بررسی تعیین ارزش بهای بناها و بافتهای فرهنگی تاریخی

• تشخیص عوامل تاثیرگذار ( مثبت و منفی ) برامر حفاظت آنها 

• اظهارنظرکارشناسانه در مورد دعاوی مربوط به موارد فوق

• تعیین ارزش بنای تاریخی و بافتهای کهن شهری 

• تشخیص و تفسیر عکس ها ، نقشه ها و تصاویر هوایی و ماهواره ایکه مربوط به بناها ، محوطه ها و بافتهای قدیم و تاریخی – فرهنگی و گردشگری می باشد 

• تشخیص حدود مالکیت از نظر حدود و ابعاد در مساحی ، تفکیک ، تجمیع و افراز ، احراز و تهیه طرح و نقشه مربوط به عرصه و حریم بناها ، مجموعه ها ، محوطه و بافتهای قدیم و تاریخی،  فرهنگی و گردشگری 

• اظهارنظرکارشناسانه در دعاوی مربوط به حفاظت و صیانت از ارزشهای فرهنگی ابنیه ، آثار و میراث فرهنگی و گردشگری منطبق با منشورهای علمی و فرهنگی ملی و بین 

المللی در ارتباط با ثبت در میراث جهانی 

• بررسی و اظهارنظر در مورد طرحهای جامع ،تفصیلی و عمرانی شهری در خصوص بافتهای قدیم و تاریخی، فرهنگی و گردشگری 

• تشخیص‌قدمت و ارزیابی مربوط به سبک‌های‌هنری،آذین‌ها ویادمانهای تاریخی(هنر و صنایع‌مستنظرفه)وکتب‌و اسنادتاریخی و وقف نامه‌ها ، نقاشی ها و آذین بندیها 

• رسیدگی به اختلافات فی‌مابین مشاوران ،کارفرمایان و پیمانکاران در امور تخصصی مرمت و احیاء بناها و بافتهای قدیم و تاریخی، فرهنگی و گردشگری

• ارزیابی دستورالعمل ها و مصوبات مربوط به خدمات ایرانگردی و جهانگردی 

• بررسی شاخص ها و امتیازات مربوط به رده بندی درجات اقامتگاهها و مهمانپذیرها براساس استانداردهای ملی و بین‌المللی 

 


در این ویدئو معرفی کارشناس رسمی دادگستری رشته باستان شناسی و حفظ آثار باستانی و صلاحیتهای مرتبط با آن مشترک بین مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری و کانون کارشناسان رسمی دادگستری که به لحاظ وظایف و صلاحیتها تعریف مشابهی دارند توضیح داده شده است

 

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری باستان شناسی و حفظ آثار باستانی سال ۱۴۰۲ 

گروه کارشناسان رسمی دادگستری 

 

 

کارشناس رسمی دادگستری رشته ابنیه و آثار باستانی