کارشناس رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی

کارشناس رسمی دادگستری کشاورزی و  منابع طبیعی

گسترده ‌ترین رشته کارشناسی در حوزه کشاورزی رشته امور کشاورزی و منابع طبیعی است عمده‌ دلیل آن هم حوزه صلاحیت کارشناسانی که در این رشته پذیرفته می‌شوند و حوزه فعالیت گسترده آن‌هاست. کارشناسان امور کشاورزی علاوه به رشته‌های متعدد آن در بحث‌های قبل پرداختیم موضوع کشاورزی و منابع طبیعی به دلیل سوءاستفاده از اراضی کشاورزی یا اراضی که منابع طبیعی است بسیار پراهمیت شده مهمترین کار این رشته تعیین و تشخیص اراضی دایر و بایر و موات است

کارشناس رسمی دادگستری کشاورزی

که از طریق تصویر عکس‌ها و تصاویر هوایی و ماهواره‌ای این اظهارنظرها بدست می ‌آید . تعیین سرقفلی و مکان‌ها و جایگاه‌های تولیدی و کشاورزی برای عرضه محصولات نهادهای کشاورزی و دامی و جنگلی را کارشناسان این رشته تعیین می ‌کنند . حدود ثبتی در اراضی و اراضی مزورعی و باغی تعیین آن مهمترین کار مهندسی کشاورزی است که در این رشته هم در اختلاط با موضوع منابع طبیعی پراهمیت جلوه می ‌کند. بررسی ایجاد تاسیسات آبیاری به لحاظ امکان‌ سنجی و برآورد هزینه‌ها و برآورد خسارت‌های تاسیسات آبیاری وارد می‌ شود اعم از خسارت‌های عمدی و خسارت‌هایی که بر اثر سیلاب و فرسایش تغییر کاربری بوجود آمده را می ‌توان محاسبه کرد. تعیین اجاره بها و اجرت المثل اراضی مزروعی و و باغی را به همراه حق پیشه و احیا را با توجه به تخصص این رشته است که در دادگاه ها و به آنها کار ارجاع می دهند . تعیین قدمت آثار و ابنیه یکی از مورد هایی است که وقتی در دعاوی اتفاق می ‌افتد با تعیین دقیق زمان احداث قدمت ابنیه می توان مشخص کرد که زمین کشاورزی از چه تاریخی تبدیل شده است به فضای ساخت و ساز و همچنین با استفاده از تصاویر هوایی و عکس های هوایی و ماهواره ای و تفسیر آنها می توان وضعیت زمینهای کشاورزی را در گذشته مورد بررسی قرار داد و بعضاً میزان تجاوز به حریم منابع طبیعی را از این طریق به دست آورد. موضوع منابع طبیعی به دلیل اینکه منابع طبیعی و زمین‌هایی که جزو منابع طبیعی هستند حفظ و حراست و صیانت از آن ها وظیفه حاکمیت است اینجا بازوی حاکمیت برای اداره محیط و تعیین حدود آن می شود گفت که به نوعی کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی و منابع طبیعی است . ارزیابی مالکیت اجرت المثل و تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه مکانها و جایگاه‌های تولید و نگهداری فرآورده ها و و عرضه محصولات و نهادهای کشاورزی بومی و سنتی و روستایی آنقدر موضوع مهمی است که بسیاری از اختلافات و دعاوی مطرح شده در مراجع قضایی سرمنشأ شان این موضوع است وقتی کارشناسان بتوانند در این موضوع و در حدود این صلاحیت ها اظهار نظر دقیق و جامعی ارائه کنند نه تنها مانع از تجاوز به حریم منابع طبیعی می شوند علاوه بر آن می ‌توانند با حفظ زمین های کشاورزی نسبت به حراست از موضوع صنعت کشاورزی در کشور بپردازد موضوع پر اهمیتی که در صورتی که به آن پرداخت نشود بعد از یک مدتی با همدستی خشکسالی کشور خواهیم داشت که هیچ محصول کشاورزی در آن تولید نمی شود و وابسته به خارج خواهیم بود و این موضوع در صورتی اتفاق بیفتد آسیب های بسیار زیادی به اقتصاد و کشاورزی کشور وارد خواهد آمد . این کارشناسان نه ‌تنها اظهار نظرات تخصصی ارائه می دهند بلکه با دقت در این اظهار نظرها می‌توانند آینده اقتصاد کشاورزی این کشور را هم شکل دهند .

 می‌توانند آینده اقتصاد كشاورزی این كشور را شكل دهند چون تركیب مهندسی و مهندسی كشاورزی و نقشه‌برداری برای مساحی و تفكیك و افراز و احراز تهیه نقشه‌های اراضی زراعی و گلخانه‌ای اهمیت بسزایی دارد. تعیین حدود آن‌ها با استفاده از مساحی و تفكیك و افراز از آنها بسیاری از اختلافات در حد خانواده فراتر نمی‌آورد یعنی با حضور كارشناسان اختلافاتی كه بین كشاورزان بوجود آمده است بدون نیاز به طرح آن ها به مراجع قضایی بصورت مرتفع می‌شود معاملات ماشین‌الات و عدوات زراعی كه بین كشاورزان منتقل می‌شود با تعیین قیمت عادله توسط كارشناس می‌تواند معاملات را صورت بدهند بررسی و اظهارنظر در خصوص طرح‌های توجیحی كشاورزی یا تعیین طرح‌های تفصیلی و جامعه كشاورزی در مناطق روستایی بسیار مهم هستند با همكاری این رشته و رشته امور آب تشخیص بستر و حریم رودخانه‌ها و كانال‌های آبیاری شكل می‌گیرد . تشخیص بستر و حریم و جایگاه‌های قرضه گیری و برداشت و ذخایر شن و ماسه و خاك و رس با اجازه و تایید این كارشناسان صورت می‌گیرد چون در كشور در صورتی كه بررسی مطالعات اجرایی در عملیات ژئوفیزیك و ژئوشیمی و ژئوتكنیك حفاری صورت نگیرد و كشور بدون ارتباط با مهندسین آب و كشاورزی این طرح‌ها بدون بررسی و امكان‌سنجی شكل بگیرد می‌توانند بدون هم آسیب به صنعت كشاورزی و بسترهای آبی وارد بیاورند.

 

عناوین صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی

در این بخش به معرفی مشخصات، صلاحیتهای کارشناسی رسمی دادگستری رشته کشاورزی و منابع طبیعی تحت عنوان گروه کارشناسان رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی با عناوین زیر می‌پردازیم: 

 در شهرهای بزرگ تجاوز به حریم فضای سبز و یا قطع درختان یکی از مهم‌ترین معضلاتی است که شهرداری‌ها و دادگاه‌ها رودررو هستند که نهایتاً با ارجاع کار شناس کشاورزی تعیین خسارت وارد به فضای سبز به همراه قانونی این نوع تجاوز یا قطع درخت وظیفه کارشناس رسمی دادگستری کشاورزی است.

کارشناسان این رشته با توجه به تعدی صورت گرفته و یا اهمیت فضای سبز یا درخت قطع شده اعم از عمر آن مثمر بودن یا نبودن بودن یا خشک بودن اهمیت موقعیت آن اقدام به تعیین خسارت یا جرائم می‌نماید

وجود درختان چه به لحاظ بصری و یا تاثیر آن در جلوگیری از آلودگی هوا دلیل مهمی در اهمیت حفظ آن می‌باشد

لذا شهرداری‌ها نسبت به این موضوع بسیار دقیق بوده و حتی در شهرهای بزرگ با نصب پلاک اقدام به تهیه شناسنامه درختان چه در فضای عمومی چه در فضای خصوصی می‌نماید این نوع سرشماری تاثیر بسیار زیادی فضای سبز از قطع درختان دارد عمده تجاوز به فضای سبز و یا قطع درخت در شهرهای بزرگ به دلیل توسعه ساخت و ساز و یا محدوده عبور و مرور صورت می‌گیرد جهت ارزیابی یا سرشماری درختان و یا اطلاع از خسارات و جرایم قطع درخت می‌توانید به کارشناسان این دفتر مراجعه نمایید

• تشخیص اراضی دایر، بایر و موات تفسیر عکسها و تصاویر هوایی و ماهواره ای در کشاورزی

• تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه مکانها و جایگاه های تولیدی، نگهداری ، فرآوری و عرضه محصولات و نهاده های کشاورزی و دامی و جنگلی

• تشخیص حدود ثبتی در خصوص اراضی کشاورزی

• ارزیابی اراضی مرزوعی و باغی 

• برآورد هزینه های ایجاد تاسیسات آبیاری برآورد خسارت ناشی از سیلاب و فرسایش تغییر کاربری و استعداد اراضی کشاورزی و باغی

• تعیین اجاره بها قیمت فروش و اجرت المثل اراضی مرزوعی آلودگی آب و خاک ، هوا و صوت

• تعیین حق ریشه و احیاء امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مستاجرین و معترضین قانونی

• ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستائی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی 

• تعیین زمان احداث و قدمت ابنیه و مستحدثات بومی و سنتی تولیدی و کشاورزی

• ارزیابی مالکیت، اجرت المثل و تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه ی مکان ها و جایگاههای تولیدی و نگهداری، فرآوری و عرضه محصولات و نهاده های کشاورزی بومی و سنتی 

 • برآورد میزان تولید،خسارت و مراحل رشد محصولات مختلف زراعی 

• تعیین اجاره بها،قیمت فروش و اجرت المثل اراضی مزروعی،تعیین محدوده اراضی مرتعی از کشاورزی 

• ارزیابی اراضی کشاورزی 

• برآورد هزینه های تولید و قیمت گذاری محصولات کشاورزی 

• تشخیص میزان خسارت ناشی از عوامل محیطی و کودها و آبیاری بر روی محصولات زراعی و غارسین و مستاجرین و معترضین قانونی 

• رسیدگی به اختلافات فیما بین مشاوران و کارفرمایان و پیمانکاران در امور تخصصی کشاورزی 

• تشخیص ارازی دایر، بایر و موات از نظر کشاورزی 

• بررسی و اظهار نظر در خصوص طرح های جامع و تفضیلی کشاورزی 

• تفسیر عکس ها و تصاویر هوایی و ماهواره ای در مراتع و جنگل ها 

• تشخیص حدود ثبتی در خصوص اراضی کشاورزی 

• تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه و جایگاه های تولیدی،نگهداری،فرآوری و عرضه محصولات 

• ارزیابی ساختمان ها و تاسیسات روستایی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی باشد

• ارزیابی، قیمت گذاری، برآورد میزان تولید و تخمین هزینه های تولید غلات، گیاهان صنعتی، روغنی، دارویی و ادویه ای 

• ارزیابی و قیمت گذاری زمین های تحت کشت گیاهان زراعی 

• برآورد خسارت وارده به غلات، گیاهان صنعتی، روغنی، دارویی و ادویه ای و محصولات آنها توسط عوامل محیطی (بجز آفات و امراض) مانند تگرگ، خشکسالی، سرمازدگی، کمبود مواد غذایی، آبیاری و علف های هرز

• تشخیص اراضی دایر، بایر و موات تفسیر عکسها و تصاویر هوایی و ماهواره ای در کشاورزی

• تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه مکانها و جایگاه های تولیدی، نگهداری ، فرآوری و عرضه محصولات و نهاده های کشاورزی و دامی و جنگلی 

• تشخیص حدود ثبتی در خصوص اراضی کشاورزی

• ارزیابی اراضی مرزوعی و باغی و برآورد هزینه های ایجاد تاسیسات آبیاری

• برآورد خسارت ناشی از سیلاب و فرسایش

• تغییر کاربری و استعداد اراضی کشاورزی و باغی

• تعیین اجاره بها قیمت فروش و اجرت المثل اراضی مرزوعی آلودگی آب و خاک ، هوا و صوت

• تعیین حق ریشه و احیاء امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مستاجرین و معترضین قانونی

• ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستائی متعارف که جزئی از مجموعه مورد

• ارزیابی و تعیین زمان احداث و قدمت ابنیه و مستحدثات بومی و سنتی تولیدی و کشاورزی

• ارزیابی مالکیت، اجرت المثل و تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه ی مکان ها و جایگاههای تولیدی و نگهداری، فرآوری و عرضه محصولات و نهاده های کشاورزی بومی و سنتی روستایی 

• ارزیابی و برآورد چاه ها، قنوات و سایر منابع آب های زیرزمینی و تعیین قدمت آن ها 

• ارزیابی و قیمت گذاری محصولات باغی در باغ ها، انبارها، سیلوها، سردخانه ها و محموله های وارداتی محصولات باغی 

• مساحی، تفکیک، افراز، احراز و تهیه نقشه در محدوده اراضی زراعی و گلخانه ای (گیاهان دارویی و ادویه ای)

• ارزیابی ماشین آلات و ادوات زراعی 

• بررسی و اظهارنظر در خصوص طرح های توجیهی، تفصیلی و جامع کشاورزی 

• مساحی، تفکیک، افراز، احراز و تهیه نقشه در محدوده اراضی زراعی و گلخانه ای (گیاهان دارویی و ادویه ای)

• ارزیابی ماشین آلات و ادوات زراعی 

• بررسی و اظهارنظر در خصوص طرح های توجیهی، تفصیلی و جامع کشاورزی 

• تشخیص بستر و حریم (رودخانه ها، انهار، کانال های آبیاری و زهکشی) 

• تشخیص بستر و حریم در جایگاه های قرضه گیری و برداشت از مخازن و ذخایر شن و ماسه و خاک رس 

• بررسی مطالعات اجرائی در عملیات ژئوفیزیک، ژئوشیمی، ژئوتکنیک حفاری و چاه پیمائی و ویدئومتری و ردیابی در ارتباط به مهندسی آب

 در این ویدئو معرفی کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی و منابع طبیعی و صلاحیتهای مرتبط با آن مشترک بین مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری و کانون کارشناسان رسمی دادگستری که به لحاظ وظایف و صلاحیتها تعریف مشابهی دارند توضیح داده شده است

 

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی سال ۱۴۰۲ 

گروه کارشناسان رسمی دادگستری