کارشناس رسمی دادگستری باغبانی

با توجه به اینكه در سازمان‌های بین‌المللی میزان آب نا مشهود برای تولید محصولات باغی یا زراعی و اعلام كردند ، به فرض برای هر كیلو هندوانه 50 لیتر آب مصرف می‌شود نشان می‌دهد كه باید بهره ‌برداری از محصولات باغی و زراعی صحیح انجام شود چون منابع آبی كه صرف تولید انها می‌شود خیلی زیاد است.کارشناس رسمی دادگستری انجام صحیح باغبانی و برآورد موقعیت مناسب احداث باغات چیزی است كه كارشناسان باغبانی به آن‌ها می‌پردازند. تعیین اجاره بها و اجرت‌ المثل اراضی باغات و برآورد مقدار محصول آینده‌ی تولیدی در باغات و اشجار را كارشناسان باغبانی عمدتاً مهندسین كشاورزی هستند به آن‌ها می ‌پردازند. اختلافاتی كه در بین افراد براساس بدلیل تقسیمات موجود بوجود می‌آید و یا نوع بهره‌برداری از باغ‌ها و یا واگذاری‌هایی كه بصورت اجاره صورت می‌گیرد در صورتی كه به اختلاف منجر شود با حضور كارشناسان باغبانی چه به صورت داوری چه به صورت موضوع حضور در مراجع قضایی مرتفع می‌شود و به كمك كشاورزان عزیز می ‌آیند. 

 

عناوین صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری باغبانی

در این بخش به معرفی مشخصات، صلاحیتهای کارشناسی رسمی دادگستری رشته باغبانی تحت عنوان گروه کارشناسان رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی با عناوین زیر می‌پردازیم: 

 • تعیین اجاره بهاء واجرت المثل اراضی باغات

• برآورد مقدار محصول تولیدی در باغات واشجار 

 در این ویدئو معرفی کارشناس رسمی دادگستری رشته باغبانی و صلاحیتهای مرتبط با آن مشترک بین مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری و کانون کارشناسان رسمی دادگستری که به لحاظ وظایف و صلاحیتها تعریف مشابهی دارند توضیح داده شده است

 

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری باغبانی سال ۱۴۰۲ 

گروه کارشناسان رسمی دادگستری