کارشناس رسمی دادگستری امنیت عمومی

این رشته یكی از مهمترین رشته‌های كارشناسی است ، چون به تناسب صلاحیت‌های كه دارد در چارچوب امنیت جامعه اظهار نظر می‌كند علاوه بر اینكه كارشناسان این رشته  به افراد حقیقی یا حقوقی یا بخش خصوصی، دولتی و غیر‌دولتی یا شركت‌ها مشاوره امنیتی می‌دهند ، نظراتی هم که برای دادگاه و مراكز قضایی ارائه می ‌كنند خیلی مهم است. از جمله اینها  در مورد فرد یا افرادی كه در جامعه مسائل و جرائم امنیتی مرتكب می‌شوند اظهار نظر می‌كنند ، سطح جرایم این افراد و مجرم بودن یا نبودن این افراد در مسائل امنیت عمومی جامعه را كارشناس امنیت عمومی اظهار نظر می‌كند، یا اینكه یكی دیگر از صلاحیت‌های این رشته اظهار نظر كارشناسی درخصوص تشخیص محتوای اسناد است ، یعنی طبقه‌ بندی اسناد  در سطوح محرمانه و خیلی محرمانه و سری و به كلی سری اظهار نظر می‌كنند.کارشناس رسمی دادگستری امنیت عمومی 

در بعضی موارد افشای یك سند محرمانه بر یك مرجع قضایی وقتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد به تناسب هر كدام از این طبقه‌ بندی‌ها شخص مجرم مجازات خاص خودش را می‌گیرد پس اگر كه كارشناس در خصوص این اوراق مستندات اظهار نظر كند مرجع قضایی می‌تواند تشخیص دهد كه این شخص تا چه میزان جرمی مرتكب شده است. یا اینكه پروژه‌های امنیتی یا پروژه‌هایی كه آموزشی و اجرایی هستند ولی ماهیت امنیتی دارند ، در چنین مواردی كارشناسان اظهار نظر می‌كنند. در امور اجرایی كه از طریق سازمان‌ها یا مراجع قضایی به آن‌ها ارجاع می‌شود و اظهار نظر می‌كنند در مورد اینکه آیا این پروژه ماهیت امنیتی دارد یا نه ، و اینكه این شخص یا مرجعی كه در حال اجرای این پروژه است آیا این صلاحیت  را دارد رتبه بندی می‌ كنند. از لحاظ امنیتی صلاحیت دیگر این رشته اظهار نظر در خصوص ماهیت امنیتی طرحها و لوایح و دستورالعمل‌هاست ، یعنی اینكه مراجع نهادهای نظارتی یا مراجع دولتی آنهایی كه اجازه صدور دستورالعمل یا مصوبات را دارند طرح‌هایی كه ارائه می‌كنند به نسبت ماهیت این طرح‌ها از لحاظ امنیتی جایگاه‌ متفاوتی خواهند داشت ، حتی اینكه برخوردی كه با این طرح‌ها یا مانند بند قبل در پروژه‌ها پیش‌بینی شده با نحوه ی برخورد با پروژه‌ها متفاوت هستند ، از این لحاظ كه محرمانه بودن جایگاه آن‌ها و اطلاعات آن‌ها مطرح می‌شود برای مجموعه نظارتی اهمیت خواهد داشت. بند دیگر آن كه صلاحیت آخر این موضوع است اظهار نظر در مورد انطباق شرایط موجود با درجه امنیتی اماكن است شما فرض بفرمایید كه یك مرجع نظارتی یا اطلاعاتی یا مرجع امنیتی اماكن و مكان‌هایی كه در اختیار دارد پروژه‌ها و ساختمان‌هایی كه در اختیار دارد به لحاظ امنیتی ممكن مهم و حساس بودن كارشناس در مورد آن‌ها اظهار نظر می‌كند كه نحوه مدیریت و نظارت كنترل این اماكن به درجه‌بندی كه كارشناس تعیین می‌كند این موارد را عرض نمودم كه نشان می‌دهد كه كارشناس امنیتی عمومی تعدادی صلاحیت عمومی دارد كه عمده آن ها تعیین سطح یا تعیین ماهیت امنیتی یا سطح طبقه ‌بندی یا وضعیت درجه امنیتی یك پروژه یا طرح یا لایحه یا سند است ،  اظهار نظر این عزیزان در مورد رشته مربوط به خودشان بسیار اهمیت دارد. باید دقت بیشتری در این رشته بشود. اظهارنظر خارج از صلاحیت به هیچ وجه قابل قبول نخواهد بود.

 

عناوین صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری امنیت عمومی

در این بخش به معرفی مشخصات، صلاحیتهای کارشناسی رسمی دادگستری رشته امنیت عمومی تحت عنوان گروه کارشناسان رسمی دادگستری مدیریت و خدمات عمومی و اداری با عناوین زیر می‌پردازیم: 

• اظهارنظر کارشناسی در خصوص نقش فرد یا افراد، آحاد جامعه، بخش های دولتی در وقایع و حوادث در کلیه دعاوی مطروحه در باب جرائم امنیتی و سایر ارجاعات مقامات قضائی

• اظهارنظر کارشناسی در خصوص تشخیص محتوی اسناد طبقه بندی شده در چهار سطح محرمانه، خیلی محرمانه سری و به کلی سری حسب ارجاع مقامات قضائی و سایر مقامات مجاز مصرح در قوانین و آئین نامه ها و مصوبات هیئت دولت و دیگر افراد حقیقی و حقوقی بنا به درخواست

• اظهارنظر کارشناسی در خصوص ماهیت امنیتی پروژه های آموزشی و اجرایی و تحقیقاتی مرتبط با موضوع امنیت ملی ارجاعی از سوی سازمان مجری طرح در صورت دارا بودن رتبه بندی صلاحیت و یا ارجاع از سوی کمیته کارشناسی مرکز

• اظهارنظر در خصوص ماهیت امنیتی طرح ها و لوایح و آئین نامه و دستورالعمل ها و مصوبات دولتی در صورت ارجاع از سوی کمیته کارشناسی مرکز و یا نهادهای نظارتی کشور

• اظهارنظر در خصوص انطباق شرایط موجود با درجه امنیتی مصوب اماکن (مهم، حساس، حیاتی) و ارائه نظر کارشناسی در تعیین درجه اماکن 

• ارائه مشاوره امنیتی به افراد حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی

 

در این ویدئو معرفی کارشناس رسمی دادگستری رشته امنیت عمومی و صلاحیتهای مرتبط با آن مشترک بین مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری و کانون کارشناسان رسمی دادگستری که به لحاظ وظایف و صلاحیتها تعریف مشابهی دارند توضیح داده شده است 

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری امنیت عمومی  سال ۱۴۰۲ 

شرح صلاحیتهای رشته کارشناس رسمی دادگستری امنیت عمومی

 

  • رسیدگی به نحوه انجام وظائف افراد و شرکت های خدمات حفاظتی و مراقبتی و تعیین میزان مسئولیت های مربوطه

  • رسیدگی به نحوه حفاظت و مراقبت از اموال و اسناد در اماکن خصوصی

  • رسیدگی به نحوه حفاظت و مراقبت از اموال و اسناد در اماکن دولتی و شرکتها و موسسات تحت پوشش دولت

  • رسیدگی به نحوه حفاظت و مراقبت از اسناد طبقه بندی شده دولتی و تعیین میزان مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی مسئول حفاظت آنها

  • رسیدگی به نحوه مراقبت و حفاظت از امنیت افراد

  • رسیدگی و اظهارنظر درخصوص نحوه اجرای طرح های امنیتی و مراقبتی موسسات و افراد حقیقی و حقوقی مجری مراقبت از بانکها، موسسات مالی و اعتباری

  • رسیدگی به اختلاف بین شرکتهای حفاظتی با طرف قرارداد

 

 گروه کارشناسان رسمی دادگستری