کارشناس رسمی دادگستری نساجی و رنگرزی

از زمانی كه صنعت نساجی در دنیا آغاز بكار كرد ، علت احساس نیاز به این صنعت یك حسی است كه از عزل وجود داشته حس پوشش و پوشاندن و مستتر شدن حس لباس پوشیدن ، به همین نسبت می‌شود گفت از ابتدای تاریخ نیاز به این صنعت وجود داشته ولی پس از اینكه صنعت نساجی و رنگرزی رشد كرد و دستگاه‌ها و تجهیزات مربوط به نساجی و رنگرزی ایجاد شدکارشناس رسمی دادگستری نساجی و رنگرزی از آن به بعد نوع فعالیت‌های این حوزه نیز ترقی پیدا كرد ، یعنی كه در این حوزه معمولاً نیاز به كارشناسی در حدود تعیین قدمت و كارایی ماشین ‌آلات نساجی و رنگرزی است و پس از آن چاپ و رنگ نمودن لباس‌ها و قطعاتی از لباس‌ها و انجام چاپ بر روی لباس‌ها نیاز این رشته است قدمت ارزش ‌گذاری الیاف نساجی با توجه به اینكه در برخی از جنایات تعیین قدمت خسارت وارده به الیاف نساجی یا پارچه ها را می‌ توان منشاء یك جنایت را از این طریق كشف نمود ، كارشناسان نساجی و رنگرزی می‌بایست این قدمت را تعیین كنند ، پس تعیین ارزش تمام محصولات نساجی و ماشین ‌آلات مرتبط با این صنعت و ماشین‌ آلات مرتبط با رنگرزی به موازات رشته نساجی جزء وظایف كارشناسان این رشته است. همچنین بحث مهمی كه كارشناسان این رشته به آن می پردازند ارزشیابی و تعیین نوع الیاف و موادی است كه در صنعت تولید پارچه‌ها بكار رفته است ، صحت و اصالت نشریات و تولیدات این صنعت بر عهده كارشناسان است ، همچنین تعیین مالكیت معنوی و صحت اصالت اختراعات نوآوری‌های كه در صنعت نساجی و رنگرزی وجود دارد بر عهده كارشناسان این رشته است ، اهمیت این رشته تنها به دلیل ارزیابی و تعیین قدمت نیست بلكه صنعت نساجی در صورتی ‌كه رو به رشد باشد روز به روز نیاز به تعیین مالكیت  تجهیزات نوآوری شده است.

 

عناوین صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری نساجی و رنگرزی

در این بخش به معرفی مشخصات، صلاحیتهای کارشناسی رسمی دادگستری رشته نساجی و رنگرزی تحت عنوان گروه کارشناسان رسمی دادگستری صنایع و فنون با عناوین زیر می‌پردازیم: 


• تعیین قدمت و کارآیی ماشین آلات نساجی و رنگرزی و تکمیل و چاپ 

• تعیین قدمت و ارزش گذاری الیاف نساجی و پارچه و کالای پارچه ای

• تعیین اصالت رنگ و مواد شیمیایی و تعاونی و الیاف نساجی

• تعیین قیمت و ارزش گذاری ماشین آلات نساجی و رنگرزی و مواد شیمیایی و تعاونی.

• تعیین نوع الیاف و مواد به کار رفته در بافت و تولید پارچه وکالای پارچه ای

• تعیین وضعیت و قیمت گذاری کلی کارخانجات نساجی

• تعیین صحت و اصالت کتب و مقالات علمی و نشریات ارائه شده در زمینه نساجی

• تعیین صحت و اصالت اختراعات و نوآوری های ارائه شده در زمینه نساجی 

 در این ویدئو معرفی کارشناس رسمی دادگستری رشته نساجی و رنگرزی و صلاحیتهای مرتبط با آن مشترک بین مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری و کانون کارشناسان رسمی دادگستری که به لحاظ وظایف و صلاحیتها تعریف مشابهی دارند توضیح داده شده است

 

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری نساجی و رنگرزی سال ۱۴۰۲ 

گروه کارشناسان رسمی دادگستری 

 

 

کارشناس رسمی دادگستری رشته نساجی و رنگرزی