کارشناس رسمی دادگستری امور گمرکی

کارشناس رسمی دادگستری امور گمرکی

گمرك و مراجع گمركی به دلیل اینكه نبض اقتصاد یك كشور از طریق مراجع گمركی اداره می‌ شود اهمیت دارد كارشناسان این رشته محدوده فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای دارند ، چه به لحاظ رسیدگی اسناد گمركی بارزگانی چه به لحاظ اظهار نظر در خصوص ارزش كالاهای گمركی یا محاسبات گمركی و هزینه‌های آن بسیار نقش سازنده‌ای دارندکارشناس رسمی دادگستری امور گمرکی چون اختلافاتی بسیاری زیادی در این حوزه‌ها است معمولا محاسباتی كه صورت می‌گیرد یا هزینه‌های گمركی  را بررسی می‌ كنند و مورد ارزش كالای گمركی را تعیین معمولا اختلاف نظر هست چون تمام این ها تبدیل می شود  هزینه‌های نقدی كه افرادی كه وارد كننده محصولات هستند باید بپردازند. تخلفات بسیار زیادی كه در حوزه‌های گمرك صورت گرفته شده است نشان می‌دهند كه باید بسیار حساس عمل كرد در حوزه گمرک ، مخصوصا كارشناسان باید دقیق‌ تر حضور داشته باشند و پرونده‌هایی كه در خصوص جرایم گمركی وجود دارد را با دقت نظر بیشتری بررسی كنند علتش این است كه قوانین گمركی یا ایین ‌نامه و صادرات و واردات مربوط به آن به قدری  روشن و واضح هستند كه اگر كارشناسی بخواهد یک پرونده قاچاق گمرکی را بررسی كند یا تعیین ارزش كالای قاچاق را انجام دهد و به تبع جریمه را را محاسبه كند بتواند به راحتی قوانین را استفاده كند ولی تخلفات این حوزه درخصوص تعرفه‌های گمركی یا  اختلافات گمرکی بین شركت‌ها، گمرك، صاحبان كالاها، موضوعات مهمی است كه اگر یك كارشناس در مرجع رسیدگی حضور داشته باشد و اختلافات را بررسی كند احتمال دارد كه تجدید نظر گمرك در یك پرونده بیانجامد و از ظلمی كه به یك شخص یا وارد كننده، وارد می‌آید جلوگیری كند و به تبع آن احتمال دارد تشدید كننده یک جرم قاچاق باشد ، یعنی تشدید كننده جزای نقدی شخصی كه قاچاق انجام می‌ دهد باشد ، و می‌شود گفت كارشناسان این رشته درخصوص معافیت‌ها و ممنوعیت‌های گمركی هم اظهار نظر می‌كنند، اگر كه بخواهیم روشن‌تر توضیح دهیم این مورد را ، معافیت‌های گمركی كه در قوانین پیش‌بینی شده است ممنوعیت كالاها هم كه روشن است اگر كه كالایی بخواهد از یك معافیتی استفاده كند و اختلاف نظر بین گمرك و صاحب كالا وجود دارد با مراجعه به كارشناسی رسمی دادگستری این رشته تعیین می‌ كند كه مشمول معافیت هست یا خیر؟ اگر ممنوعیت گمركی برای کالایی وجود دارد و روشن نیست كه آیا ممنوعیت شامل كالایی كه وارد كشور شده است یا نه و اگر مرجع قضایی وارد این موضوع شده و پرونده ای تحت عنوان پرونده كیفری اگر در یک  مرجع قضایی ایجاد شده باشد و دعوایی مطرح شده باشد كارشناسان رسیدگی می‌ كنند.  دایره فعالیت‌ها و ممنوعیت‌ها آنقدر گسترده است كه می ‌شود گفت كه كارشناس این حرفه اگر تسلط به قوانین گمرك یا قوانین امور صادرات و واردات نداشته باشد  اصلا نمی‌تواند فعالیت بكند. در نتیجه نشان می‌دهد كه كارشناسان این رشته علاوه بر موضوعاتی که ذکر شد كه ذكر شد باید در ارزیابی‌های گمرك تسلط داشته باشند و به قوانین  هم مسلط باشند ، چون اعلام اظهار نظر مورد اسناد گمركی و بارزگانی یكی از مهمترین شاخص‌های اقتصادی است این تاثیر می‌گذارد بر تمام بازار كشور و اگر اختلافاتی در این حوزه وجود داشته باشد رسیدگی كننده در صورتی كه صلاحیت و تسلط داشته باشد میتواند اظهار نظر کند.

 

عناوین صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری امور گمرکی

در این بخش به معرفی مشخصات، صلاحیتهای کارشناسی رسمی دادگستری رشته امور گمرکی تحت عنوان گروه کارشناسان رسمی دادگستری مدیریت و خدمات عمومی و اداری با عناوین زیر می‌پردازیم: 

• بررسی و اعلام نظر در مورد اسناد گمرکی و بازرگانی

• بررسی و اعلام نظر در مورد ارزش گمرکی کالاها

• بررسی و اعلام نظر در مورد محاسبات گمرکی و هزینه های گمرکی

• بررسی و اعلام نظر در مورد قانون امور گمرکی و هزینه های گمرکی

• بررسی و اعلام نظر در مورد قانون
صادرات و واردات و آئین نامه اجرایی آن

• بررسی و اعلام نظر در مورد قاچاق گمرکی و تعیین ارزش کالای قاچاق و تعیین جریمه آن

• بررسی و اعلام نظر در خصوص تعرفه های گمرکی

• بررسی و اعلام نظر در خصوص اختلافات گمرکی فیمابین گمرک و صاحبان کالا

• شرکت در کمیسیون
های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر گمرک

• بررسی و اعلام نظر در مورد معافیت ها و ممنوعیت های گمرکی

• بررسی و اعلام نظر در مورد اسناد گمرکی و بازرگانی 

 

در این ویدئو معرفی کارشناس رسمی دادگستری رشته امور گمرکی و صلاحیتهای مرتبط با آن مشترک بین مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری و کانون کارشناسان رسمی دادگستری که به لحاظ وظایف و صلاحیتها تعریف مشابهی دارند توضیح داده شده است  

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری امور گمرکی سال ۱۴۰۲ 

گروه کارشناسان رسمی دادگستری 

 

 

کارشناس رسمی دادگستری رشته امور گمرکی