کارشناس رسمی دادگستری امور آموزشی

کارشناس رسمی دادگستری امور آموزشی

این رشته یکی از مهمترین رشته های کارشناس رسمی دادگستری است که در گروه خدمات اداری و عمومی قرار می گیرد که  وظایف و صلاحیت های مختلفی برای کارشناسان این رشته وجود دارد و صلاحیتهای مرتبط با حوزه ی فعالیت این کارشناسان فراتر و گسترده تر از کلمه آموزش است و در ادامه به صورت مختصر به این صلاحیت می پردازیم.

یکی از صلاحیت های کارشناسان بررسی کتب درسی است که تحلیل و بررسی این کتب از جهات مختلف مثل داشتن مطالب مناسب و مفید ، رعایت مسائل حافظه پروری و سطوح یادگیری ، کاربردی بودن مطالب و موارد مشابه بر عهده کارشناسان رشته امور آموزشی است . این کارشناسان می‌توانند در مورد استخدام و شرایط استخدام در چه از نظر آزمون و چه از نظر گزینش هایی که در رابطه با استخدام کارکنان در دستگاه‌های دولتی و ادارات مختلف و دستگاه‌های خاص مانند قضات ، نیروهای مسلح ، اعضای هیئت های علمی و حتی شرایط خاص استخدامی ها برای اشخاصی که از تسهیلات تعریف شده مانند تسهیلات استخدامی مربوط به ایثارگران برخوردار هستند می توانند اظهار نظر کند و این اظهار نظرات در حالت عکس هم صادق است ، یعنی اگر یک دستگاه دولتی تصمیم به تعدیل نیروی انسانی و کارکنان را به هر دلیلی داشته باشد نظر دهی در این رابطه نیز در حوزه صلاحیت های این کارشناسان است . کارمندان و کارکنان در هر محیطی که مشغول به کار باشند باید شرایط ایمنی و بهداشت مربوط به آن محیط رعایت شود مانند جلوگیری از بروز خطرات مانند آتش سوزی یا میزان گرد و خاک و غبار محیط ، بیان و آگاه کردن نسبت به شرایط لازم به خطرات موجود در یک وظیفه و شغل و مهیا کردن برخی امکانات که در صورت نبودن باعث اذیت شدن پرسنل و کارکنان می شود ، کارشناسان این رشته در این رابطه نیز صاحب نظر هستند. آگاهی و معطل بودن این کارشناسان از روند شرایط و موارد تشویقی کارکنان و حتی موارد مربوط به عیدی و پاداش و مرخصی های کارکنان می تواند در روند تشخیص و اظهار نظر در این موارد بسیار کمک کننده باشد و همچنین مواردی مانند ساعت کاری و تعطیلات کارکنان می‌توانند مورد بررسی این کارشناسان قرار گیرد که احیاناً تخلف یا افراطی در این مورد صورت نگیرد یا به حق کسی در ظلم نشود.کارشناس رسمی دادگستری امور آموزشی

 همانطور که برای  عملکرد مناسب کارکنان تشویق و پاداش وجود دارد باید به تخلفاتی که ممکن است در این حیطه رخ دهد هم رسیدگی های لازم انجام شود ، که کارشناسان رسمی دادگستری امور آموزشی می توانند به تشخیص و تعیین  تخلفاتی که در این زمینه رخ می دهد کمک کنند. موارد مانند تعطیلی خدمت در ساعات کاری ، کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایفی که بر عهده کارمندان و کارکنان است ، افشای اسناد محرمانه ، غیبت‌های مکرر غیرموجه و دیگر مسائل این چنینی از این تخلفات هستند.

 

عناوین صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری امور آموزشی

در این بخش به معرفی مشخصات، صلاحیتهای کارشناسی رسمی دادگستری رشته امور آموزشی تحت عنوان گروه کارشناسان رسمی دادگستری مدیریت و خدمات عمومی و اداری با عناوین زیر می‌پردازیم: 

• اظهار نظر در خصوص آزمونهای استخدامی، گزینش واستخدام کارکنان

• اظهار نظر در خصوص آموزش و اعطاء بورس

• اظهار نظر در خصوص عیدی و پاداش

• تشویق و تنبیه کارکنان

• اظهار نظر در مورد کمکها و امور رفاهی

• تامین شرایط بهداشتی و ایمنی کارکنان

• اظهار نظر در مورد ساعات کار ، تعطیلات، حضور و غیاب و مرخصی

• اظهار نظر در مورد سابقه خدمت، تجربه، آمادگی به خدمت و حالات استخدامی کارکنان

• بررسی و اظهار نظر در مسائل بازنشستگی و از کار افتادگی، حقوق بازنشستگی و در وظیفه وظیفه وراث، کسور بازنشستگی و حق بیمه انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه

• اظهار نظر در مورد محکومیت های سیاسی

• نقاط محروم دور افتاده

• تسهیلات استخدامی و اجتماعی و آموزشی ایثارگران

• اظهار نظر در خصوص تخلفات اداری کارکنان

• اظهار نظر در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان

• اظهار نظر در خصوص تبدیل و تطبیق وضع استخدامی و تعیین تکلیف کارکنان و همترازی آنها

• اظهار نظر در مورد ارزشیابی و عملکرد کارکنان

• اظهار نظر در مورد ارزیابی عملکرد دستگاههای دولتی

• اظهار نظر در مورد مسائل استخدامی کارکنان دولت (اعم از قضات، اعضاء هیات علمی و پرسنل نیروهای مسلح و سایر کارکنان دستگاههای خاص) ه 

• بررسی و اظهار نظر نسبت به تشکیلات و شرح وظایف دستگاههای دولتی و تعدیل نیروی انسانی

• بررسی و اظهار نظر نسبت به طرحهای طبقه بندی مشاغل و مسائل تنزل و ارتقاء گروه آنان

• بررسی و اظهار نظر نسبت به حقوق ومزایا و فوق العاده ها

 


در این ویدئو معرفی کارشناس رسمی دادگستری رشته امور آموزشی و صلاحیتهای مرتبط با آن مشترک بین مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری و کانون کارشناسان رسمی دادگستری که به لحاظ وظایف و صلاحیتها تعریف مشابهی دارند توضیح داده شده است

 

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری امور آموزشی سال ۱۴۰۲ 

گروه کارشناسان رسمی دادگستری 

 

 

 

کارشناس رسمی دادگستری رشته امور آموزشی