کارشناس رسمی دادگستری خبرنگاری و روزنامه نگاری

کارشناس رسمی دادگستری خبرنگاری و روزنامه نگاری

همانطور كه آحاد جامعه در طول روز ارتباط با روزنامه‌ها یا تلویزیون‌ها و یا مراجع خبری یا خبرنگاری در ارتباط هستند ، نشان می‌دهد كه این موضوع و رسته‌ شغلی بعنوان خبرنگار و روزنامه ‌نگار یكی از مهمترین موضوعات روز است چون كه صحت روزنامه ‌نگار باعث پیشرفت یك جامعه است حتی  رو به انحطاط و روبه زوال رفتن یك جامعه از طریق روزنامه‌ها و خبرنگاران و روزنامه ‌نگاران می‌تواند باشد. چون این حوزه بسیار مورد اهمیت است بررسی روزنامه ‌نگاران كار می‌كنند باید یك مرجعی بتواند اظهار نظر كند و یا تخلفات خبرنگاران كارشناسان رشته خبرنگاری می ‌توانند اظهار نظر كنند.کارشناس رسمی دادگستری خبرنگاری و روزنامه نگاری درخصوص تخلفات خبرنگاران و مانع از انحطاط و زوال یك روزنامه و مرجع خبری شوند و هچنین صلاحیت خبرنگاران را بررسی كنند كه آیا حوزه‌‌ای كه فعالیت می‌كنند منطبق بر صلاحیتش هست یا نه. در برخی موارد این پرونده‌های قضایی كه با موضوع خبرگزاری و روزنامه‌های پایگاه‌ها اطلاع رسانی و رادیویی و تلویزیونی كه تیراژهای بالایی هم دارند كه در مراجع قضایی هم مطرح می‌شوند نیاز به این دارند كه كارشناسی با تسلط به این موضوع و اینكه بعضاً خود كارشناسان باید در این رسته شغلی سابقه فعالیت داشته باشند می‌ توانند اظهار نظر كنند تخلفی كه حاصل شده است یا جرمی كه حاصل شده است در چارچوب شغل خبرنگاری یا خبرگزاری نتیجه عملكرد چه كسی بوده و تعیین كنند مرجع مقصر را. درخصوص پرونده‌هایی كه در حوزه نشریات مانند هفته‌ نامه‌ها، ماهنامه‌ها، صورت می‌گیرد یا برخی از جرامی كه در نشریات داخلی سازمان‌ها شكل می‌گیرد در این حوزه‌ها خبرنگاران و روزنامه ‌نگاران حضور دارند و به تبع آن کارشناسان این حوزه در مورد نشریات درون سازمانی می‌توانند اظهار نظر كنند. مهمتر از تمام این‌ها كه گفته شد معمولاً حوزه مالكیت معنوی یا بحث حق و حقوق تالیف و حق و حقوق مولف یكی از مهمترین موضوعاتی است كه رشته خبرنگاری و روزنامه‌نگاری با آن دست به گریبان است، یعنی اینکه درصورتی كه یك اثر هنری یا مرتبط با موضوعات خبرنگاری و روزنامه‌نگاری مثل تالیف و ترجمه و آثار صوتی و تصویری در صورتی كه در این حوزه مالكیت معنوی اهمیت داده نشده باشد و یا كسی از اثر شخص دیگری استفاده كرده باشد و بخواهد از آثار سایرین درآمد مادی حاصل بكند بدون اینكه اجازه‌ای از خود مولف داشته باشد ، این حوزه رسیدگی می‌كند و كارشناسان می‌توانند اظهار نظر كنند خاطی چه كسی بوده و جرایم مرتبط با آن را محاسبه كنند.

عناوین صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری خبرنگاری و روزنامه نگاری

در این بخش به معرفی مشخصات، صلاحیتهای کارشناسی رسمی دادگستری رشته خبرنگاری و روزنامه نگاری تحت عنوان گروه کارشناسان رسمی دادگستری مدیریت و خدمات عمومی و اداری با عناوین زیر می‌پردازیم: 

• اظهارنظر در خصوص تخلفات خبرنگاران و همچنین بررسی صلاحیت خبرنگاران در حوزه های مختلف خبری

• رسیدگی و اظهارنظر در خصوص پرونده هایی با موضوع خبرگزاری، روزنامه، پایگاه اطلاع رسانی و رادیو و تلویزیون (در حوزه محلی و با تیراژ بالا)

• بررسی و اظهارنظر در خصوص پرونده هایی در حوزه ی نشریات شامل: هفته نامه ها، ماهنامه ها، فصلنامه ها و همچنین جرائم در حوزه تشریفات داخلی سازمانی

• بررسی و اظهارنظر در حوزه مالکیت معنوی، تالیف و ترجمه، آثار صوتی و تصویری و کلیه موارد مرتبط با این حوزه

 

در این ویدئو معرفی کارشناس رسمی دادگستری رشته خبرنگاری و روزنامه نگاری و صلاحیتهای مرتبط با آن مشترک بین مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری و کانون کارشناسان رسمی دادگستری که به لحاظ وظایف و صلاحیتها تعریف مشابهی دارند توضیح داده شده است

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری خبرنگاری و روزنامه نگاری سال ۱۴۰۲ 

گروه کارشناسان رسمی دادگستری