کارشناس رسمی دادگستری مترجمی زبان انگلیسی

کارشناس رسمی دادگستری زبان انگلیسی

در امور روزمره و جاری افرادی که به مترجمین زبان ها نیاز دارند تنها چیزی که به صورت عموم می ‌بینند متن ترجمه مدارک و مستندات اعم از اسناد مالکیت یا اسناد تجاری یا اسناد تحصیلی و این رشته های مترجمی زبان انگلیسی در تمامی موضوعات فعالیت می کنند و اکثر مترجمین اسناد و مدارک را از طریق ترجمه و تایید کارشناس رسمی دادگستری به عنوان متن ترجمه شده رسمی از زبان فارسی به زبان های دیگر در اختیار اشخاص حقیقی با حقوقی قرار میدهد،کارشناس رسمی دادگستری زبان انگلیسی حتی کارشناسان این رشته در اظهارنظر در خصوص صحت و سقم مدارک ترجمه شده هم می پردازد و در خصوص تطبیق و مغایرت مطالب درج شده در بروشورها ، تبلیغات ، معرفی نامه ها ، قراردادها و یا هر سند و مدرکی که نیاز به این داشته باشد که صلاحیت یا تطبیق برابری ترجمه صورت گیرد را بررسی می کنند . به عنوان مثال وقتی اختلافی بین یک مترجم رسمی یا یک مرجع ترجمه یا یک شرکتی که از یک مستند ترجمه شده استفاده کند بر عهده مترجمین زبان انگلیسی یا کارشناسان رسمی دادگستری از زبان انگلیسی است . آنها صحت و سقم موضوعات درج شده در متون انگلیسی و فارسی یا زبان های دیگر را به آن می ‌پردازند ، همچنین یکی از نقاطی که خیلی اهمیت دارد در متون ترجمه شده تفاوت در برداشت ازاصطلاحات و کلمات ترجمه شده است یعنی در متون و اسناد بعضا یک موضوع درج شده است مخصوصاً در قراردادهای تجاری که در زمان اجرا ، قضاوت برداشت یکی از طرفین منجر به اختلاف می شود ، این موضوع یکی از اصلی‌ترین موارد قراردادهای تجاری و حقوقی است که کارشناسان با اظهارنظر موجب برقراری صلح در این موضوعات می ‌شوند و اظهار نظر برای  برداشت از اصطلاحات یکی از مهم ترین وظایف کارشناسان مترجمی است . در سایت ها و وب سایت های تجارت الکترونیک قراردادها ، اسناد ، کتب و مقالات و از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی ادعاهایی مطرح می‌ شود در خصوص اینکه کپی برداری شده یا اینکه ترجمه صورت گرفته بدون اجازه آن مرجع بوده یا  قوانین کپی رایت رعایت نشده است ، کارشناسان این رشته در این خصوص اظهار نظر می ‌کنند که موضوع بسیار مهمی است . اظهار نظر در مورد ترجمه صحیح صورت گرفته از فارسی به انگلیسی و از انگلیسی به فارسی به صورت مکتوب یا شفاهی در قراردادهای یا مجالس مذاکره و محاکم یکی از مهمترین موضوعات است که به عنوان مثال اگر مترجم در یک مرجع قضایی حضور پیدا کرده و اظهار نظر کرده در خصوص ترجمه و مطالب طرفین را برایم ترجمه کرده کارشناس می تواند در خصوص صحت یا عدم صحت ترجمه و مطالب شفاهی اظهار نظر کند و معمولا این رشته به دلیل اینکه در محاکم نیاز های متعددی احتمال دارد داشته باشند برای این رشته بسیار گسترده است . در محاکم بسیاری از متون و مستندات وجود دارند که در این فرصت نمی شود و آنها پرداخت ولی این کارشناسان به دستور قضات موضوعات یا هر آن چیزی که به زبان انگلیسی باشد رسیدگی می کند .

 

عناوین صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری مترجمی زبان انگلیسی

در این بخش به معرفی مشخصات، صلاحیتهای کارشناسی رسمی دادگستری رشته مترجمی زبان انگلیسی تحت عنوان گروه کارشناسان رسمی دادگستری مدیریت و خدمات عمومی و اداری با عناوین زیر می‌پردازیم: 

• اظهار نظر در مورد صحت و سقم مدارک ترجمه شده رسمی و غیررسمی از زبان فارسی به انگلیسی و از انگلیسی به فارسی ارائه شده به اشخاص حقیقی و حقوقی

• اظهار نظر درمورد تطبیق و برابری و مغایرتهای مطالب مندرج در بروشورها ، تبلیغات ، معرفی نامه ها ، قراردادها و هرنوع سند و مطلبی که معمولا به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه می شود 

• اظهار نظر در مورد تفاوت برداشت از اصطلاحات و کلمات ترجمه شده در متن هر نوع سند و یا مطلبی که از فارسی به انگلیسی و یا از انگلیسی به فارسی ترجمه شده است 

• اظهارنظر در مورد صحت و سقم ادعاهای مطروحه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد مواد مندرج در اسناد، کتب، مقالات، قراردادها، رسانه ها، برنامه های درسی، استاندارها، وب سایت ها، تجارت الکترونیک و غیره که از انگلیسی به فارسی و بالعکس ترجمه و ارائه شده است

• اظهار نظر در مورد صحت ترجمه شفاهی مطالب از فارسی به انگلیسی و از انگلیسی به فارسی از طریق حضور در مجلس مذاکره یا محاکم و غیره 

• اظهار نظر نسبت به هر مورد دیگری که به زبان انگلیسی ارائه شده و به تشخیص مراجع قضائی ارجاع می شود 

 

در این ویدئو معرفی کارشناس رسمی دادگستری رشته مترجمی زبان انگلیسی و صلاحیتهای مرتبط با آن مشترک بین مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری و کانون کارشناسان رسمی دادگستری که به لحاظ وظایف و صلاحیتها تعریف مشابهی دارند توضیح داده شده است

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مترجمی زبان انگلیسی سال ۱۴۰۲ 

گروه کارشناسان رسمی دادگستری