کارشناس رسمی دادگستری لوازم خانگی و اداری

اموال منقول که لوازم خانگی و اداری یکی از زیرمجموعه آن‌هاست بیشتر در دو بعد از آنها استفاده می‌ شود. حضور کارشناسان بیشتر در دو بعد مورد استفاده محاکم است یک تعیین ارزش ، دو ورود خسارت یا محاسبه خسارت وارده به لوازم منقول . ارزیابی و تعیین ارزش منقول یا قیمت‌ گذاری اموال و لوازم خانگی و اداری یا ارزیابی لوازم خانگی اداری دست دوم و قطعات دست دوم توسط کارشناسان این رشته اتفاق می‌ افتد.

کارشناس رسمی دادگستری لوازم خانگی و اداری

علت ورود آسیب با خسارت یا خرابی دستگاه‌های خانگی و اداری و تعیین میزان خسارت و درصد تخصیص جزء موضوعاتی است که کارشناسان این رشته انجام می ‌دهند و همچنین ارزیابی کیفی و فنی لوازمی که جزو چارچوب این صلاحیت است با ارائه خدمات مشاوره ‌ای برای تامین و استقرار سیستم تعمیر و نگهداری انواع لوازم و دستگاه‌های خانگی و اداری مانند حتی سرد کننده ها و خنک‌ کننده‌ها ، سیستم تهویه مطبوع نیز آنهایی که بعضاً مربوط به این رشته است در این چارچوب است رسیدگی می‌شود. همچنین محاسبه استهلاک و ذخیره کاهش ارزش لوازم و دستگاه‌های خانگی و اداری مربوط به این رشته است علتش هم این است که در محاکم معمولاً خریداران یا مشتریان این لوازم به دلیل خرابی این اموال و عدم ارائه خدمات گارانتی مناسب توسط تولید کنندگان مجبور به طرح دعوا در محاکم هستند و نهایتاً این موضوع با اظهار نظر کارشناسان رسمی دادگستری رشته لوازم خانگی و اداری نهایتاً به نتیجه مطلوب حاصل می‌شود.

 

عناوین صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری لوازم خانگی و اداری

در این بخش به معرفی مشخصات، صلاحیتهای کارشناسی رسمی دادگستری رشته لوازم خانگی و اداری تحت عنوان گروه کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی اموال منقول با عناوین زیر می‌پردازیم: 

• ارزیابی و تعیین ارزش اموال منقول

• ارزیابی و تعیین ارزش لوازم و دستگاههای خانگی و اداری

• ارزیابی و تعیین ارزش قطعات لوازم و دستگاههای خانگی و اداری

• بررسی دلایل ازکارافتادگی و خرابی لوازم و دستگاههای خانگی و اداری و تعیین خسارت وارده به آنها

• ارزیابیکیفی و فنی لوازم و دستگاههای خانگی و اداری

• ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه تامین و استقرار سیستم تعمیر و نگهداری انواع لوازم و دستگاههای خانگی و اداری

• محاسبه استهلاک و ذخیره کاهش ارزش لوازم و دستگاههای خانگی واداری

  


در این ویدئو معرفی کارشناس رسمی دادگستری رشته لوازم خانگی و اداری و صلاحیتهای مرتبط با آن مشترک بین مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری و کانون کارشناسان رسمی دادگستری که به لحاظ وظایف و صلاحیتها تعریف مشابهی دارند توضیح داده شده است

 

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری لوازم خانگی و اداری سال ۱۴۰۲ 

گروه کارشناسان رسمی دادگستری 

 

 

کارشناس رسمی دادگستری رشته لوازم خانگی و اداری