کارشناس رسمی دادگستری معماری داخلی و تزئینات

کارشناس رسمی دادگستری معماری داخلی و تزئینات

 نیاز به این رشته پس از آن بوجود آمد كه پروژه‌ های بسیار بزرگ مسكونی یا فضاها ی بسیار بزرگ آپارتمان‌ها بوجود آمد. پس از آنكه استفاده از معماری بعنوان فضاسازی یا احداث خانه‌ها یا پروژه‌های بسیار شكیل رونق پیدا كرد طراحی فضاهای داخلی و تزیین داخل ساختمان‌ها هم پررونق شد ، به تناسب این پروژه‌هایی كه برای طراحی كابینت‌ها و ساختمان‌ها و تزیینات معماری آن‌ها بوجود آمد و پیمانكاران و مجریان خواص خودشان را پیدا كردند ، طراحی كابینت‌‌ها برای آشپزخانه جزئی از معماری داخلی و تزیینات آن هست ، کارشناس رسمی دادگستری معماری داخلی و تزئیناتاختلافاتی كه بخاطر عدم تطبیق وضعیت پروژه اجرا شده با نقشه‌های قرارداد و ضوابط مقررات معماری داخلی و عدم رعایت آن منجر به دعاوی شده كه با طرح آنها در دادگاه‌ها فقط قضات از راهنمایی و اظهار نظر معماران طراحی داخلی و تزیینات است استفاده می ‌كنند. بسیاری از طرح‌های و عملیات طراحی داخل ساختمان‌ها می ‌بایست براساس قرارداد و منطبق با خواسته ذ‌ی نفع انجام بشود و در صورت عدم انجام آن اینكه كیفیت مصالح نقش اول و موثرترین آیتم طراحی فضاهای داخلی است ، در صورت عدم انجام آنها بر اساس مفاد قرارداد و ورود خسارت كارفرما طبیعتاً می‌توانند از طریق شكل ‌گیری دعاوی در محاكم به حقوق خود برسند. سادگی رسیدگی به این روند و بصری موضوعیت زیبا شناختی قضیه منجر به این شده است كه كارشناسان بتوانند فعالیت گسترده و ساده‌ای داشته باشند ، چون تمام موضوعات با توجه به یك استاندارد و وضعیت نور، صدا و ظواهر امر پروژه‌های طراحی داخلی است ، المان‌هایی كه مورد استفاده قرار می‌ گیرد چون به لحاظ قراردادی پیش از اجرا مشخص است ، رسیدگی و تطبیق آنها و  شرایط اجرا شده با شرایط قراردادی هم كار ساده ‌ای است استفاده از این رشته برای پروژه‌های بسیار ارزشمند یا تعیین ارزش مقادیر مصالح بكار رفته یا المان‌های بکار رفته در  فضاهای داخلی منزل بسیار تعیین كننده است. استفاده از مصالح و لوازم درجه یك برای ایجاد فضاهای بصری در محیط ‌های خانه كمك می‌كند به زیبا شدن معماری و زیبا شدن فضای بصری یك منزل ، استفاده از كاغذهای دیواری یا لمینت‌ پاركت ‌ها و همچنین مصنوعات چوبی و صنایع دستی به كمك این صنعت و رشته می‌آید.

 

عناوین صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری معماری داخلی و تزئینات

 در این بخش به معرفی مشخصات، صلاحیتهای کارشناسی رسمی دادگستری رشته معماری داخلی و تزئینات تحت عنوان گروه کارشناسان رسمی دادگستری راه و ساختمان و نقشه برداری با عناوین زیر می‌پردازیم:

• تهیه و تنظیم طرح تزئینات داخلی ساختمانها برآورد مخارج عملیات تزیینی ساختمانها ارزیابی تزئینات داخلی ساختمانها

• تعیین و تشریح وضعیت (تأمین دلیل) تزئینات و معماری داخلی ساختمان 

• تطبیق وضعیت با (نقشه،قرارداد،ضوابط و مقررات و قدمت و نوع)مربوط به تزئینات و معماری داخلی ساختمان 

• تعیین میزان خسارت وارده به تزئینات ومعماری داخلی ساختمان

• تعیین و تشریح وضعیت (تأمین دلیل) تزئینات و معماری داخلی ساختمان 

• تطبیق وضعیت با (نقشه،قرارداد،ضوابط و مقررات و قدمت و نوع) مربوط به تزئینات و معماری داخلی ساختمان 

• تعیین میزان خسارت وارده به تزئینات ومعماری داخلی ساختمان 

• تهیه و رسیدگی به مقادیرکار و برآورد هزینه تزئینات داخلی 

• تطبیق نقشه های تزئینی ساختمان با وضعیت محل و بنا 

 


در این ویدئو معرفی کارشناس رسمی دادگستری رشته معماری داخلی و تزئینات و صلاحیتهای مرتبط با آن مشترک بین مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری و کانون کارشناسان رسمی دادگستری که به لحاظ وظایف و صلاحیتها تعریف مشابهی دارند توضیح داده شده است

 

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری معماری داخلی و تزئینات سال ۱۴۰۲ 

گروه کارشناسان رسمی دادگستری