مقالات سایت
دسته بندی مقالات
مقالات سایت
دسته بندی مقالات

PersianTurkishArabicRussianGermanUK_englishUS_englishSwedishFrench

 

خدمات مشاوره این دفتر رایگان نیست لذا قبل از تماس مطلب زیر را حتما مطالعه فرمایید

خدمات کارشناسی رسمی دادگستری مطابق تعرفه دستمزد مصوب قوه قضائیه است

حداقل دستمزد مشاوره 3 میلیون تومان است

 

خدمات مشاوره و کارشناسی چیست و شامل چه مواردی میشود؟

 

مشاوره در این دفتر یعنی ارائه خدمات تخصصی بصورت کتبی و شفاهی یا حضوری یا تلفنی است و برای آن خدمت دستمزد دریافت میشود و به این صورت نیست که با اولین تماس خدمت مشاوره ارائه شود زیرا نیاز به هماهنگی و تعیین دستمزد و عقد قرارداد است

خدمات مشاوره این دفتر شامل مشاوره حقوقی یا خدماتی که وکلای محترم دادگستری ارائه میدهند نیست

برای مطالعه چارچوب خدمات لطفا لینک زیر را مطالعه فرمایید.

 

 حیطه خدمات مشاوره در چارچوب صلاحیت و تخصص کارشناسان رسمی دادگستری همکار این دفتر است

برای دریافت خدمات مشاوره قبل از تماس تلفنی باید قرارداد زیر را مطالعه نمایید و سپس ضمن تایید زمان مشاوره رزرو کرده و علی الحساب بپردازید

پاسخگویی برای مشاوره : زمان تماس فقط پنجشنبه ها ساعت 15 تا 17 صورت میگیرد و پس از عقد قرارداد و رزرو زمان و تعیین نحوه ارائه خدمات در طول تمامی ایام و ساعات شبانه روز مطابق توافق خدمات مشاوره حضوری و تلفنی ارائه خواهد شد.

نحوه پرداخت علی الحساب بصورت پرداخت آنلاین از طریق همین سایت و یا پرداخت مستقیم به حساب بانکی کارشناس مربوطه است.

پرداخت آنلاین

 

 

 قرارداد خدمات مشاوره و کارشناسی

برای انجام کار محدود خدمات مشاوره در مدت معین

 دستورالعمل نحوه تعیین حق مشاوره را در انتهای مطلب ، حتما مطالعه فرمایید 

    این قرارداد در چارچوب ماده 10 قانون مدنی در تاریخ  1400/07/14  در شهرستان تهران ما بین خانم / آقای  _______  فرزند _______شماره شناسنامه _______متولد _______کد ملی _______کد پستی _______نشانی: تهران _______که از این پس «کارفرما» نامیده می شود از یک طرف و آقای _______فرزند  _______شماره شناسنامه     متولد  کد ملی _______کد پستی _______و به نشانی تهران _______ به نمایندگی از گروه کارشناسان رسمی دادگستری که در امور تخصصی ، خدمات مشاوره ، کارشناسی و فنی ارائه می‌نمایند و از این پس اختصاراً «مشاور» نامیده می شود از طرف دیگر طبق شرایط و مفاد آتی منعقد گردید و طرفین متعهد به تبعیت از مفاد آن می باشند.

 

ماده یک) موضوع قرارداد:

ارائه مشاوره های تخصصی در چارچوب پرونده مرتبط با _______ واحد تجاری تحت تملک کارفرما به ارزش تقریبی _______میلیارد ریال بر اساس برآورد صورت گرفته توسط ذینفع با مشخصات پلاک ثبتی و آدرس و  تصویر اسناد پیوستی

مشخصات ملک: مطابق تصویر اسناد پیوستی واحد تجاری به پلاک ثبتی  _______/ _______

 

ماده دو) مدت قرارداد:

مدت قرارداد از تاریخ 30/10/1399 تا  30/10/1400 به مدت یکسال شمسی می باشد که این مدت با توافق طرفین قابل تمدید می باشد.

 

ماده سه) مبلغ قرارداد:

 با توجه به محدود بودن خدمات مرتبط با این قرارداد و معین بودن مدت زمان اجرای آن رقم قرارداد به صورت متغیر و ثابت در دو بخش و بدون تعدیل یا تمدید مطابق توافق برای هر نفر کارشناس:

بخش ثابت:

برابر با _______در هزار ارزش ملک ، _______میلیون ریال است معادل _______میلیون تومان که در سه مقطع زمانی به شرح ذیل تسویه خواهد شد.

روند پرداخت :

·       35 درصد از رقم توافق همزمان با تبادل موافقتنامه

·       35 درصد در مقطع پیش از جلسه مرتبط با آغاز خدمات

·       30 درصد نهایی در مقطع پایانی پیش از ارائه نظریه مشاوره

به هر دلیل نیاز به خدمات فنی یا مشاوره  سه نفر یا بیشتر باشد به همین شیوه رقم قرارداد افزایش خواهد یافت و مبلغ فوق به عنوان حداقل رقم پیش بینی شده است

در صورتیکه به هر دلیلی جلسه مشاوره از پیش تعیین تعیین شده در بازه زمانی مورد توافق قرارداد صورت نگرفت فقط یک چهارم مبلغ مشاوره  قرارداد به مشاور تعلق می‌گیرد و در صورت دریافت مقادیر بیشتر عودت داده خواهد شد.

بخش متغیر:

 

این بخش که بصورت حق مشاوره حضوری یا تلفنی یا تصویری پیش بینی شده است بصورت دستمزد ساعتی 1000 دلار در ساعت (یا معادل ریالی آن با نرخ تسعیر روزانه ارز) و حداقل 15 دقیقه ( 250 دلار) برای هر جلسه است که با رقم قبلی جمع خواهد شد

 

با توجه به لزوم تعیین موضوع و مدت و  زمان جلسه مشاوره حضوری ، تلفنی، تصویری اینترنتی این مبلغ در دو مقطع

·       الف: 50 درصد 24 ساعت پیش از آغاز مشاوره و همزمان با تعیین مشاوره

·       ب:  همزمان با آغاز جلسه مشاوره و نسبت به زمان تعیین شده توسط کارفرما تسویه خواهد شد

در صورت عدم پرداخت بخش دوم، مشاور میتواند جلسه را کنسل کرده و یک چهارم حق مشاوره را به عنوان ابطال جلسه کسر و الباقی را عودت دهد یا در صورت توافق به عنوان امانت نزد مشاور باقی می ماند.

   این قرارداد بصورت خالص و بدون کسورات منعقد میگردد و کارفرما هیچ ضریب کاهنده به مبالغ پرداختی تحت عناوین بیمه و مالیات و یا سایر حقوق دولتی اعمال نخواهد نمود و تسویه تمامی حقوق مرتبط با مراجع قانونی اعم از مبایعه نامه و مالیات فروش و سایر کسورات مرتبط با قرارداد بر عهده کارفرما خواهد بود.

هزینه های دیگر غیر قابل پیش بینی مانند تجدید جلسه مشاوره یا  هزینه کارشناسی مرتبط با موضوع و پیش نیاز مشاوره توسط کارشناس ثالث یا هیئات کارشناسی 3 نفره و یا بیشتر و یا حق الزحمه های مشابه بر عهده کارفرما خواهد بود

هزینه های ایاب و ذهاب یا اسکان در داخل یا خارج از کشور و یا هزینه بازدید مورد نیاز یا حق ماموریت یا دعوت از مشاورین متخصص در حوزه های دیگر بصورت متغیر ابتدا مورد توافق قرار میگیرد و سپس به صورتحساب هفتگی افزوده می شود.

 

ماده چهار) تعهدات مشاور:

·       ارائه خدمات تخصصی مشاوره و کارشناسی در خصوص موضوع اعلامی از سوی کارفرما

·       معرفی کارشناس یا مشاور متخصص در راستای انجام خدمات قرارداد با تایید کارفرما

·       شرکت در جلسات کارشناسی و مشاوره مورد درخواست کارفرما

 

ماده پنج) تعهدات کارفرما:

·       پرداخت دستمزد در مقاطع زمانی معین شده در قرارداد

·       معرفی نماینده و رابط مالی

·       حضور 15 دقیقه پیش از زمان تعیین شده در جلسات مشاوره

·       اعلام نیاز مشاوره تخصصی بصورت هفتگی

 

ماده شش) حوادث غیر مترقبه:

در حوادث غیر مترقبه که انجام قرارداد حاضر را برای یکی از طرفین غیرممکن می سازد طرف ذیربط می تواند ختم قرارداد را به طرف دیگر اعلام نماید

 

ماده هفت) حل اختلاف:

هرگونه اختلاف ناشی از تعبیر یا تغییر یا اجرای قرارداد بدواً از طریق مذاکره حضوری طرفین حل و فصل خواهد گردید در صورتیکه به هر دلیل موضوع ظرف دو هفته از این طریق حل و فصل نگردد با استفاده از معرفی داور از سوی مرکز یا کانون کارشناسان رسمی تعیین تکلیف خواهد شد در غیر اینصورت موضوع از طریق مرجع قضایی ذیصلاح حل و فصل خواهد شد.

 

ماده هشت) فسخ قرارداد :

کارفرما در هر مقطعی میتواند قرارداد را فسخ نموده و با مشاور قطع همکاری نماید و دستمزد مشاوره و اجرای این قرارداد بصورت کامل مطابق این قرارداد به مدت 48 ساعت اداری به مشاور پرداخت خواهد شد.

فسخ قرارداد توسط مشاور مسیر نبوده و فقط در صورت  رفتار خلاف شان مشاور و یا عدم پرداخت مطالبات مشاور در مدت یک هفته پس قطعیت امکان پذیر خواهد بود

 

ماده نه) نشانی طرفین قرارداد :

نشانی های ذکر شده در فوق در امور مربوط به این قرارداد برابر ماده 10 قانون مدنی اقامتگاه طرفین تلقی می گردد و هر یک از طرفین مکلفند در صورت تغییر نشانی، طرف دیگر را حداکثر ظرف مدت 48 ساعت از تغییر نشانی مطلع نمایند در غیراین صورت کلیه اوراق و اخطاریه ها به نشانی فوق الذکر ارسال و ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

 

ماده ده ) تعداد نسخ قرارداد:

این قرارداد در 10 ماده و در 2 نسخه که همگی دارای حکم واحد می باشند امضاء و بین طرفین مبادله گردید.

 

امضاء و اثر انگشت کارفرما                                   امضاء و اثر انگشت مشاور

 

گروه کارشناسان رسمی دادگستری 

 

******************

 

 دستورالعمل نحوه تعیین حق مشاوره 

 

نحوه محاسبه حق مشاوره پایه رقم پیش نویس قرارداد خدمات مشاوره وکارشناسی برای انجام کار محدود خدمات مشاوره در مدت معین
 
 
آیا حق المشاوره تخصصی و فنی به میزان ساعتی ۱۰۰۰ دلار زیاد است؟ 
 
 
اگر رقم پیشنهاد شده  بنظرتون زیاد است ، نظر به اینکه این نوع خدمات تابع تعرفه نیست و همچنین ارزش چنین خدماتی را طرفین با توافق مطابق ماده ۱۰ تعیین می کنند متقاضیان می توانند به فرد دیگری که خدمات ارزان تری ارائه می کند مراجعه نمایند.
 
خدمات مشاوره فنی ، جزو مایحتاج روزانه عوام نیست که چانه زنی شود و بخواهیم دستمزد کمتری دریافت کنیم.
 
این نوع خدمات را افرادی نیاز دارند که یا متمول هستند یا به نوعی تاجر محسوب می شوند و تاجر ‌، معسر نیست که مجبور باشید خدماتی که بنا به تخصص خود ارزش آن را تعیین کرده‌اید تعدیل نمایید
 
 
 پس از استعلام از اداره حقوقی و قوانین مجلس شورای اسلامی و تعیین اینکه کارشناسان می‌توانند مستقیما به متقاضیان خدمات مشاوره یا فنی و تخصصی ارائه نمایند ، مشخص شد که محدودیتی در این چارچوب نیست ولی چون هیچ قاعده ای برای محدودیت خدمات مشاوره وجود ندارد.
طبیعتا در این موارد مطابق ماده ده قانون مدنی و شرط توافق طرفین پیش نیاز است.
 
هر کارشناس نیز بنا به تجربه و تخصص خود می‌تواند ارزش خدمات مشاوره خود را طی قرارداد مشاوره تعیین نماید.
 
حال اگر واقعا خدماتش ارزش آن دستمزد را داشت، مطابق قواعد تجارت بر پایه عرضه و تقاضا و همچنین فضای رقابتی یا روزبروز خدماتش گران‌تر می‌شود یا مجبور به تعدیل رقم پیشنهادی می‌شود.
 
برای روشن شدن موضوع،  به این داستان کوتاه دقت نمایید 
 
ضربه چکش 
 
در یک کارخانه دستگاهی متوقف می‌شود 
تعمیرکار مسن ۱۰ هزار دلار دستمزد اعلام می‌کند
مدیر کارخانه بدلیل زیان ناشی از توقف دستگاه دستمزد را می‌پذیرد 
روز تعمیر پیرمرد یک ضربه به بخشی از دستگاه میزند 
دستگاه شروع به کار می‌کند 
مدیر کارخانه که متعجب از روش تعمیر و هزینه آن است به پیرمرد می‌گوید: لطفا فاکتور خدمات را ارائه کنید
چون دستمزد یک ضربه چکش، ده هزار دلار نمی‌شود 
روز بعد فاکتور پیرمرد روی میز مدیر کارخانه بود و متن آن به شرح ذیل است :
 
ضربه به دستگاه  یک دلار 
تخصص اینکه ضربه به کجای دستگاه باید بخورد ۹۹۹۹ دلار
 
 
حال اگر موضوع را با شرایط روز بررسی کنیم 
 
کارشناسی بر اساس تعرفه همان ضربه است 
مشاوره در یک امر تخصصی که حاصل یک عمر تجربه فنی است همان تشخیص محل ضربه است
 
در پاسخ افرادی که علت گرانی خدمات مشاوره را جویا می شوند پاسخ این چنین است 
 
هزار دلار برای ۶۰ دقیقه مشاوره عدد زیادی نیست 
 
چون حاصل
 ۲۲ سال تحصیل 
۲۵ سال تجربه فنی 
۱۵ سال سابقه کارشناسی 
و قیمت عمری است که بازگشت ندارد 
 
در تعرفه سال ۹۸ حداکثر دستمزد برای ارزیابی ۵۹ میلیون تومان است که در صورت متبحر بودن کارشناس، ارزیابی ملکی که چند صد میلیارد تومان ارزش دارد چند دقیقه زمان نمی‌برد
 کما اینکه کارشناسانی هستند که بدلیل حجم بالای کار درآمدهای میلیاردی دارند 
پس با دلایل فوق دستمزد هزار دلاری زیاد نیست و مهمتر اینکه شخص متقاضي خدمات می‌تواند به هزاران متخصص دیگر مراجعه کند 
 
متاسفانه مهندسین یا مشاورین حقوقی بر عکس کشورهای دیگر ، دچار احساس حقارت و عدم اعتماد بنفس در برابر کارفرمایانی هستند که از همان چند دقیقه مشاوره که حاصل عمری تلاش شبانه روزی نخبگان علمی است سودهای کلان می‌برند ولی هیچگاه احساس وظیفه در برابر شان علمی این متخصصین ندارند، چون خودمان به ارزش کارمان ایمان نداریم و جامعه نیز حرف زدن بر پایه علم را بها نمی‌دهد ولی بکار می‌گیرد و سودش را می‌برد 
 
 آیا وقت آن نرسیده که دستمزد را با ارزش ماحصل مطابقت دهیم
 
آیا وقت آن نرسیده که در حمایت از یکدیگر با کوچک نشمردن ارزش خدمات خود بجای کاهش در بهای خدمات بخاطر رقابت و جذب کار ، با تعیین تعرفه مشاور، همسنگ با مقام والای علمی و نکاستن از بهای خدمات، همدیگر را در اعتلای جایگاه علمی متخصصین یاری نمائیم 
 
 
 
 
پی نوشت: 
علت تعیین معادل دلاری فقط و فقط جهت ثابت نگهداشتن ارزش مشاوره در برابر نرخ تورم و کاهش ارزش ریال است

 

 

No Internet Connection