مقالات سایت
دسته بندی مقالات
مقالات سایت
دسته بندی مقالات

 کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری

حقوق پدیداورندگان نرم افزارهای رایانه ای از دیدگاه کارشناس رسمی دادگستری

در این نوشتار از دیدگاه مجتبی ملکی ، کارشناس رسمی دادگستری در رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات به بررسی حق و حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای می پردازیم .

نقش رایانه و نرم افزارهای رو به گسترش آن در زندگی بشر پر واضح است . همان طور که می دانید رایانه از دو بخش سخت افزار و نرم افزار تشکیل می شود . قصد داریم از دیدگاه حقوقی به بررسی بخش نرم افزار و چون و چراهایش بپردازیم .

بخش سخت افزار نسبت به بخش نرم افزار مسائل حقوقی یچیده ای ندارد زیرا کلیه مسائل حقوقی ان در دایره مقررات حاکم بر حق اختراع قرار می گیرد و اما بخش نرم افزار ماهیت پیچیده تری دارد و اکثرا در قالب نظام های رایج حقوقی نمی گنجد . نظام حقوقی حاکم بر مالکیت معنوی ، از بخش های مهم حقوقی نرم افزار می باشد . مالکیت معنوی به دو بخش مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی ، هنری تقسیم می شود .

کارشناس رسمی دادگستری فعال در حمایت از حقوق پدیداورندگان نرم افزار ، مالکیت معنوی و صنعتی و تفاوت آن دو را به شرح زیر توضیح می دهد :

مالکیت صنعتی به مراتب سابقه بیشتری نسبت به مالکیت معنوی داراست به عنوان مثال قانون " ثبت علائم و اختراعات " گام های موثری در حمایت از حقوق رسمی مخترعین و نام و علامت تجاری مخصوص افراد بوده است . اما مالکیت ادبی و هنری در کشورمان سابقه بسیار کمتری دارد . در زمینه مالکیت ادبی می توان  قوانینی مثل " قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان "  مصوب سال 48 را نام برد و هم چنین می توان به قانون " ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی " مصوب سال 52  نیز اشاره نمود.

وجه تمایز عمده " حق اختراع " و " حق مولف " با توجه به قوانین کشورمان این است که حق اختراع به نظام حقوقی بین المللی پیوسته است  و حق مولف خیر.

در قانون حمایت و در بند 12 آن آثار مورد حمایت این قانون نام برده شده است و علاوه بر آن هر گونه اثری که شامل ابداع و ابتکار باشد و نیز آثاری که از ترکیب سایر آثار نام برده شده در این قانون مثل کتاب ، نمایشنامه ، شعر و.. به وجود امده باشد ، از طریق این قانون قابل پیگیری ست که می توان نتیجه گرفت حق و حقوق پدیدآورندگان نرم افزار از طریق این قانون قابل پیگیری ست .

به گفته کارشناس رسمی دادگستری متخصص در رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات با وجود امکان پیگیری حق و حقوق پدیدآورندگان نرم افزار از طریق قوانین نام برده شده ، اما همچنان خلا  وجود قانونی مستقل در این زمینه به وضوح احساس می شد تا اینکه سرانجام با تصویب  " قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای " این نیاز مرتفع شد.

 شایسته است که شعباتی به صورت اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی مربوط به نرم افزار و کلیه امور مربوط به کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، دایر شوند .

پدیداورندگان نرم افزار می توانند کلیه مسائل حقوقی مربوط به فعالیت های تخصصی شان در زمینه کامپیوتر و فناوری اطلاعات را با کارشناسان رسمی دادگستری و با همین تخصص ، در میان گذاشته و پس از پیگیری های لازم حل نمایند .

No Internet Connection