جمهوری اسلامی ایران

شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

 

مدیریت هماهنگی آزمونها

 

راهنمای ثبت نام آزمون

 

کارشناسان رسمی دادگستری

 

دریافت فایل دفترچه ثبت نام آزمون و گزینش کارشناس رسمی دادگستری شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

 

نمونه سوالات و پاسخنامه و پاسخ تشریحی آزمون سالهای گذشته

کارشناس رسمی دادگستری
کارشناس رسمی دادگستری

کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری

 

 

به متقاضیان محترم توصیه میشود کلیه مطالب این دفترچه را با دقّت بخوانید .

اطلاعیه شورای‌ عالی کارشناسان رسمی دادگستری
در مورد تمدید مهلت ثبت‌ نام متقاضیان کارشناسی رسمی

 

باسمه تعالی


مقدمه
شکر و سپاس و حمد و ستایش مر خداوندی را سزاست که توفیق خدمت بر بندگانش را عطا فرمود و تلاش و کوشش آنان را زمینه ساز پیشرفت و ترقی و تعالی بندگان دیگرش قرار داد. شورایعالی کارشناسان رسمی در اجرای مفاد بند الف ماده 7 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب جلسه مجلس شورای اسلامی به منظور جذب و تأمین کارشناسان مورد نیاز کانون های کارشناسان رسمی دادگستری استان ها در نقاط مختلف مورخ 18/01/1381 کشور شرایط و ضوابط ثبت نام و شرکت در آزمون متقاضیان کارشناسی رسمی سال 1398 را به شرح مندرجات جدول شماره 1 این دفترچه اعلام مینماید و به متقاضیان محترم اکیداً توصیه میشود قبل از هر گونه اقدام به ثبت نام در آزمون کلیه مطالب این دفترچه را بادقت مطالعه نمایند.
آشنایی با کانونها با توجه به قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری شناخته میشوند و «کانون استان» ماده 1 کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری در مراکز استان ها که مطابق این قانون تشکیل می گردند به عنوان دارای شخصیت حقوقی مستقل غیر دولتی غیرانتفاعی و غیرسیاسی هستند.
اهداف کانون ها
براساس ماده 4 اهداف هر کانون به شرح زیر است:
الف ایجاد زمینه لازم برای تشکل و جذب نیروهای متخصص و متعهد به منظور ارایه خدمات کارشناسی و تلاش در جهت تأمین و تعمیم عدالت درامور مربوطه.
ب فراهم آوردن موجبات تعالی علمی و تجربی کارشناسان عضو.
ج تنظیم و اداره امور کارشناسان عضو در کارهای مربوط به کارشناسی در حدود مقررات.
د نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار کارشناسان عضو جهت حصول اطمینان از حسن جریان امور کارشناسی.
ه ایجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصی و فنی بین کارشناسان عضو از طریق شورای عالی کارشناسان با مؤسسات مشابه در سایر کشورها با رعایت مقررات موضوعه
شرایط متقاضیان
متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری بر طبق ماده 15 قانون علاوه بر وثاقت باید واجد شرایط ذیل باشند.
متدین به دین اسلامی ا یکی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی
نداشتن وابستگی و سابقه عضویت و هواداری در گرو ههای غیرقانونی یا مخالف اسلام
عدم اعتیاد به مواد مخدر
نداشتن پیشینه کیفری
داشتن تابعیت ایرانی
داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته مورد تقاضا از یکی از دانشگاههای معتبر داخلی یا خارجی مورد تأیید وزارت علوم تحقیقات و فناوری یا بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی
داشتن حداقل سال سابقه کار از دولتی یا غیردولتی تجربی در رشته مورد تقاضا بعد از اخذ مدرک تحصیلی مذکور در روز ثبت نام این رشته ها در جدول شماره 1 از شماره ردیف و علامت در مقابل رشته کارشناسی مشخص شده اند دوره تحصیلی کارشناسی یا بالاتر وجود ندارد
چون در رشته هایی که در ردیف 2 متقاضیان رشته های مذکور با دارا بودن مدرک دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در هر رشته و به شرط تسلیم گواهی حداقل پانزده سال سابقه کار مرتبط در آن تشخیص اصالت خط رشته می توانند برای آن داوطلب شوند که این رشته ها در این نوبت از آگهی عبارتند از:
امور آتش سوزی و آتش نشانی
ساعت و جواهرات
لوازم خانگی و اداری
امضاء و اثر انگشت
تبصره 2 پس از اعلام تعداد مورد نیاز در رشته کارشناسی امور ثبتی ماده 15 قانون کارشناسان « ی» تبصره
2 ضمن درج عین تبصره 2 بند دارندگان دانشنامه کارشناسی امور ثبتی و فارغ التحصیلان آموزشگاه های اختصاصی ثبت اعم از شاغل یا بازنشسته که حداقل ده سال سابقه در امور ثبتی و یادآور میشود که شرایط اختصاصی هر یک از نقشه برداری ثبتی داشته باشند میتوانند در صورت داشتن شرایط مذکور در آزمون یاد شده شرکت کنند
35 رشته اعلام شده در این آگهی در صفحات 3 و 4 در مقابل آنها درج شده است.
آیین نامه اجرایی آن: « ط» ماده 15 قانون و بند « و» نکته خیلی مهم با توجه به بند
تبصره 3 متقاضیان باید توجه نمایند که در هر رشته فقط با داشتن شرایط همان رشته می توانند ثبت نام کنند . به عبارت دیگر داشتن 15 سال سابقه کار الزامی است و در 4 رشته مذکور در تبصره 1 و 5 سال سابقه کار بعد از اخذ مدرک تحصیلی در روز ثبت نام برای رشته های مذکور در بند 7
تشخیص معتبر بودن مرجع صادرکننده گواهی در چارچوب ضوابط مصوب شورا ی عالی با کمیسیون تشخیص صلاحیت های علمی و فنی هر رشته در بدو امر و تأیید نهایی آن با کمیسیون ماده 13 قانون کانون کارشناسان رسمی می باشد. البته ارسال تصویراین گواهی همراه مدارک ثبت نام فعلاً کفایت می کند. اما در صورت پذیرفته شدن در آزمون مرحله اول و دعوت برای شرکت در آزمون مرحله دوم و تسلیم کپی تأیید شده آنها به مصاحبه علمی و تجربی ارایه اصل مدرک تحصیلی و گواهی معتبر به شرح مندرج در بند 7
مصاحبه کنندگان الزامی است
به عبارت دیگر پایان 5 سال سابقه کار برای رشته های ستاره دار و 15 سال سابقه کار برای سایر رشته ها باید درروز ثبت نام باشد و اگر بعد ازآن تاریخ باشد به علت مغایرت با قانون پذیرفته نخواهد شد. بدیهی است که همراه داشتن مدارک مذکور هنگام مصاحبه بسیار ضروری است
چون مصاحبه کنندگان با رویت اصل مدارک و دریافت تصویر تایید شده آنها با مجاز شدگان مصاحبه خواهند کرد
داشتن معافیت یا کارت پایان خدمت وظیفه عمومی برای آقایان
حداقل 25 سال سن
تبصره 4 برای محاسبه سنوات در کلیه موارد تاریخ روز ثبت نام متقاضی ملاک است.
تبصره 5 در مورد فارغ التحصیلان دوره های تحصیلی پیوسته منتهی به کارشناسی ارشد یا دکتری نیز تاریخ دقیق فراغت از تحصیل مندرج در مدرک ملاک محاسبه خواهد بود.
تبصره 6 در راستای اعتلای هر چه بیشتر سطوح علمی و تخصصی کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری سراسر کشور و ارتقاء بیشتر نظرات کارشناسی و انطباق آن با علوم روز و به منظور ارج نهادن به تخصص و خدمات ارزنده کلیه نخبگان و اعضاء هیأت علمی دانشگاهها با مرتبه دانشیاری و بالاتر و سوابق تجربی و عملی لازم در رشته تخصصی خود و هچنین به منظور استفاده از تخصص و تجارب مدیران ارشد ستادی و اجرایی و خادم کشور با سوابق مدیریتی مرتبط با رشته تحصیلی خود که واجد سایر شرایط مندرج در این دفترچه باشند نیز برای عضویت در کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان محل سکونت خود در این آزمون ثبت نام بعمل می آید. تعدادی از این شرکت کنندگان در آزمون طبق مصوبات شورای عالی کارشناسان
رسمی دادگستری در صورت کسب حدنصاب مصوب شورا یعالی و طی مراحل قانونی نیز به دریافت پروانه کارشناسی رسمی نایل خواهند شد.
تبصره 7 پذیرش افراد مذکور در تبصره فوق علاوه بر ظرفیت پیش بینی شده کانون ها خواهد بود. تصویر سایر احکام را علامت بزنند و خلاصه ای از سوابق علمی و خدمتی خود
تبصره 8 مشمولین تبصره 6 باید در بند 2 فرم ثبت نام قسمت دارای شرایط تبصره مربوطه را همراه با فرم ثبت نام به کانون مربوط تسلیم نمایند و در مربع پیش بینی شده در همان ردیف سایر فرم ثبت نام مقابل جمله علامت بزنند. شورای عالی کارشناسان هر کارشناس رسمی صرفاً میتواند
تبصره 9 نکته خیلی مهم: با توجه به این که براساس مصوبه شماره 31 مورخ با استفاده از یک پروانه و در یک رشته کارشناسی فعالیت نماید لذا اکیداً یادآور می شود چنانچه فردی دارای پروانه کارشناسی از سایر مراجع باشد در صورت پذیرفته شدن در کانون کارشناسان رسمی لازم است قبل از اتیان سوگند و دریافت پروانه کارشناسی نسبت به لغو و ابطال پروانه قبلی اقدام و مراتب را کتباً به کانون اعلام نماید.
بدیهی است در صورت مکتوم داشتن موضوع به وسیله متقاضی و کشف آن به وسیله کانون ضمن حمل بر عدم وثاقت نسبت به لغو پروانه و اعلام مراتب به کمیسیون ماده 13 و سایر مراجع قانونی اقدام و با متخلف برابر مقررات رفتار خواهد شد.
چگونگی ثبت نام و اطلاعاتی درباره آزمون
ثبت نام:
از آنجایی که دریافت و ملاحظه و ضبط مدارک مورد نیاز برای کارشناسی براساس ماده 52 آیی ننامه اجرایی قانون کانون کارشناسان از وظایف مهم کانون ها است لذا هر متقاضی موظف است کلیه مدارک لازم را به شرحی که بعداً توضیح داده میشود حتماٌ به کانون کارشناسان استان مورد تقاضا تسلیمی ا با مطمئن ترین وسیله ارسال و رسید آن را تا زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون نگهداری نماید.
آزمون و تاریخ برگزاری آن
آزمون برای کلیه ثبت نام کنندگان براساس مفاد این دفترچه به شیوه کتبی و برای کسانی که در آزمون مرحله اول حدنصاب لازم را کسب کنند در صورت واجد شرایط بودن و ارایه و تسلیم مدارک اعلام شده در تبصره 3 به شیوه شفاهی و مصاحبه حضوری نیز انجام خواهد شد.
تبصره 10 سؤالات امتحانی از منابع دانشگاهی در رشته مورد تقاضا با رعایت استانداردها و با توجه به تجارب لازم مربوط به آن رشته کارشناسی حتی الامکان به صورت کاربردی و تخصصی به شیوه چند گزینه ای یا تشریحی یا هر دو طراحی و همانند آزمون های سراسری اجرا خواهد شد. و زمان برگزاری آزمون هر رشته با توجه به تعداد شرکت کنندگان و امکانات شورای عالی کارشناسان رسمی در پایگاه اطلا ع رسانی شورایعالی و همچنین کانونهای استانها اعلام و مکان برگزاری آزمون در کارت ورود به جلسه که حدود 10 روز قبل از برگزاری دریافت خواهند داشت درج و سعی خواهد شد امتحان کتبی بسیاری از رشته ها قبل از پایان نیمسال اول در تهران و بعضی از مراکز استا نها برگزار گردد.
تبصره 11 حدنصاب قبولی در هر رشته با توجه به نیاز مناطق نمرات شرکت کنندگان و تعداد متقاضیان با تصویب شورای عالی تعیین می گردد.
تبصره 12 شرکت در آزمون شفاهی مصاحبه علمی و تجربی نیز برای کلیه مجاز شدگان مرحله او ل الزامی است عدم حضور در جلسه امتحان چه کتبی و چه مصاحبه در زما ن تعیین شده به هر علت که باشد انصراف از تقاضا تلقی می شود و هیچ حقی به متقاضی غایب تعلق نمیگیرد و تجدید آزمون اعم از کتبی یا شفاهی امکان پذیر نمی باشد.
تبصره 13 چنانچه کسی بدون توجه به ضوابط مورد نظر ثبت نام کند یا فاقد هر یک از شرایط باشد یا نتواند هریک از مدارک اعلام شده را به موقع ارایه نماید
اولاَ از مصاحبه با وی خودداری و نام وی از لیست متقاضیان حذف می شود ثانیاً غیر واجد شرط بودن متقاضی در هر مرحله از آزمون احراز شود ادامه مراحل بعدی آزمون متوقف می شود. به عبارت دیگر شرکت در امتحانات و قبولی درآن و حتی طی مراحل بعدی نیز هیچ حقی برای متقاضی غیر واجد شرط ایجاد نمیکند و هیچ یک از مدارک یا هزینه های پرداختی مسترد نمی گردد.

جدول شماره 1 نام رشته کد رشته و مدرک مورد نیاز و شرایط خاص هر رشته


کارشناس رسمی دادگستری رشته معادن
کارشناس رسمی دادگستری رشته مواد فلزات سرامیک کامپوزیت
کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی آب
کارشناس رسمی دادگستری رشته آثار هنری واشیاء نفیسه
کارشناس رسمی دادگستری رشته اشیاء عتیقه و احجار کریمه و کتب خطی
کارشناس رسمی دادگستری رشته ساعت و جواهرات
کارشناس رسمی دادگستری رشته فرش
کارشناس رسمی دادگستری رشته لوازم خانگی و اداری
کارشناس رسمی دادگستری رشته پزشکی
کارشناس رسمی دادگستری رشته داروسازی و سم شناسی
کارشناس رسمی دادگستری رشته مواد غذائی و مسمومیتهای ناشی از آن
کارشناس رسمی دادگستری رشته آمار
کارشناس رسمی دادگستری رشته امور بازرگانی
کارشناس رسمی دادگستری رشته بیمه
کارشناس رسمی دادگستری رشته تعیین نفقه
کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی
کارشناس رسمی دادگستری رشته امور حمل و نقل ترابری
کارشناس رسمی دادگستری رشته امور وسائط نقلیه دریایی و غواصی
کارشناس رسمی دادگستری رشته امور وسائط نقلیه ریلی
کارشناس رسمی دادگستری رشته امور وسائط نقلیه موتوری زمینی
کارشناس رسمی دادگستری رشته امور وسائط نقلیه هوائی
کارشناس رسمی دادگستری رشته ابنیه و آثار باستانی
کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی
کارشناس رسمی دادگستری رشته برنامه ریزی شهری
کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان
کارشناس رسمی دادگستری رشته معماری داخلی و تزئینات
کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی ترافیک
کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی محیط زیست
کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری و اطلاعات مکانی
کارشناس رسمی دادگستری رشته الکتروشیمی و پتروشیمی و فرآورده های شیمیایی
کارشناس رسمی دادگستری رشته امور انرژی هسته ای
کارشناس رسمی دادگستری رشته برق، الکترونیک و مخابرات
کارشناس رسمی دادگستری رشته برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات
کارشناس رسمی دادگستری رشته تأسیسات ساختمانی
کارشناس رسمی دادگستری رشته کامپیوتر رایانه و فناوری اطلاعات ICT,IT
کارشناس رسمی دادگستری رشته صنایع گاز و گازرسانی
کارشناس رسمی دادگستری رشته صنایع نفت
کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی پزشکی لوازم و تجهیزات پزشکی
کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی هوافضا
کارشناس رسمی دادگستری رشته نساجی و رنگرزی
کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ورزشی
کارشناس رسمی دادگستری رشته تألیفات
کارشناس رسمی دادگستری رشته تئاتر و سینما و هنرهای نمایشی
کارشناس رسمی دادگستری رشته تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت
کارشناس رسمی دادگستری رشته تمبر
کارشناس رسمی دادگستری رشته چاپ و چاپخانه
کارشناس رسمی دادگستری رشته شعر و سرود
کارشناس رسمی دادگستری رشته صنایع دستی
کارشناس رسمی دادگستری رشته طراحی و گرافیک
کارشناس رسمی دادگستری رشته فیلم و عکاسی
کارشناس رسمی دادگستری رشته موسیقی
کارشناس رسمی دادگستری رشته آبزیان و شیلات
کارشناس رسمی دادگستری رشته دامپروری و دامپزشکی
کارشناس رسمی دادگستری رشته صنایع چوب
کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناس رسمی دادگستری رشته گیاه پزشکی
کارشناس رسمی دادگستری رشته محصولات دامی پست، چرم، سالامبور و روده
کارشناس رسمی دادگستری رشته محیط زیست طبیعی
کارشناس رسمی دادگستری رشته امور آموزشی
کارشناس رسمی دادگستری رشته امور اداری و استخدامی
کارشناس رسمی دادگستری رشته امور خبرنگاری و روزنامه نگاری
کارشناس رسمی دادگستری رشته امور گمرکی
کارشناس رسمی دادگستری رشته ایرانگردی و جهانگردی
کارشناس رسمی دادگستری رشته ثبت شرکتها، علائم تجاری و اختراعات
کارشناس رسمی دادگستری رشته زبانهای خارجی
کارشناس رسمی دادگستری رشته کتاب و کتابداری
کارشناس رسمی دادگستری رشته امور آتش سوزی و آتش نشانی
کارشناس رسمی دادگستری رشته امور اسلحه و مهمات
کارشناس رسمی دادگستری رشته امنیت عمومی
کارشناس رسمی دادگستری رشته حوادث ناشی از کار
کارشناس رسمی دادگستری رشته مواد محترقه و منفجره ناریه
کارشناس رسمی دادگستری رشته بیوتکنولوژی

 

الف رشته هایی که با داشتن دانشنامه مرتبط و گواهی 5 سال سابقه میتوان ثبت نام نمود.
ردیف نام رشته کارشناسی و کد رشته
درمورد علامت به توضیح ذیل جدول توجه فرمایید
حداقل مدرک: دانشامه کارشناسی یا بالاتر و داشتن شرایط خاص رشته
الکتروشیمی وپتروشیمی و فرآورده های شیمیایی
مهندسی پتروشیمی مهندسی پلیمر مهندسی شیمی مهندسی برق مهندسی نفت مهندسی پالایش
امور انرژی هسته ای فقط برای مراکز استان
فیزیک یا شیمی یا مهندسی هسته ای مهندسی مکانیک مهندسی مواد مهندسی برق مهندسی راکتور مهندسی
شیمی
امور بازرگانی
مدیریت بازرگانی بازرگانی اقتصاد
امور ثبتی
علوم ثبتی با 5 سال دارندگان دانشنامه کارشناسی امور ثبتی و فارغ التحصیلان از آموزشگاه های اختصاصی ثبت
اعم از شاغل یا بازنشسته با 10 سال یا دارندگان هر نوع دانشنامه کارشناسی یا بالاتر با 15 سال سابقه کارتجربی
در امور ثبتی یا نقشه برداری ثبتی
امور وسائط نقلیه دریائی و غواصی
فقط برای نقاط مجاور دریا
علوم دریائی مهندسی برق مهندسی سازه مهندسی کشتی مهندسی مخابرات مهندسی مکانیک مهندسی کشتی سازی
امور وسائط نقلیه موتوری زمینی
برای افسران ناجا: دانشنامه کارشناسی یا بالاتر دانشگاه پلیس یا علوم انتظامی و داشتن ابلاغ کارشناسی عالی
تصادفات یا کاردان فنی سابق و ارایه گواهی مبنی بر داشتن 5 سال سابقه در رسیدگی به تصادفات بعد از دریافت ابلاغ مذکور
برای مهندسین: مهندسی مکانیک یا مهندسی خودرو و داشتن گواهینامه رانندگی پایه یکم
امور وسائط نقلیه هوایی
برای مراکز استان ها و شهرهای دارای فرودگاه
مهندسی هواپیما مهندسی مراقبت پرواز مهندسی الکترونیک مهندسی هوافضا دانشنامه کارشناسی خلبانی مهندسی مکانیک
ایرانگردی و جهانگردی
جهانگردی توریسم هتلداری علوم اجتماعی گرایش گردشگری جغرافیا برنامه ریزی توریسم
برق الکترونیک و مخابرات مهندسی الکترونیک مهندسی برق مهندسی مخابرات مهندسی کنترل و ابزاردقیق مهندسی الکترومکانیک
برق ماشین و تأسیسات کارخانجات
مهندسی مکانیک مهندسی برق و الکترونیک مهندسی برق مهندسی تأسیسات مهندسی صنایع تولیدی تکنولوژی صنعتی مهندسی الکترومکانیک
بیمه
بیمه اقتصاد بازرگانی آمار بیمه آکجواری
تأسیسات ساختمانی
مهندسی الکترومکانیک مهندسی مکانیک مهندسی برق مهندسی تاسیسات مهندسی تهویه و تبرید
تعیین نفقه
حقوق قضایی مددکاری اجتماعی اقتصاد حسابداری بازرگانی فقه و مبانی حقوقاسلامی علوم سیاسی با ارایه گواهی معتبر مبنی برداشتن 5 سال سابقه تجربی در یکی از زمینه های مددکار اجتماعی مددکاری
حسابداری و حسابرسی
حسابداری و حسابرسی مدیریت مالی علوم بانکی
حوادث ناشی ازکار بهداشت صنعتی بهداشت حرفه ای مهندسی عمران مهندسی مکانیک مهندسی برق فیزیک شیمی حفاظت و بهداشت کار طب کار ایمنی صنعتی
داروسازی و سم شناسی
دکتری داروسازی یا فارماکولوژی داروشناسی
دامپروری و دامپزشکی
رشته های مختلف دامپروری و علوم دامی دکتری دامپزشکی
راه و ساختمان
مهندسی عمران مهندسی عمران– آب مهندسی معماری مهندسی راه و ساختمان مهندسی عمران نقشه برداری مهندسی نقشه برداری
صنایع چوب صنایع چوب مهندسی جنگل مجموعه مهندسی منابع طبیعی چوب ارسال کپی گواهی و مدارک معتبر مبنی بر داشتن حداقل 5 سال کار تجربی در رشته مورد تقاضا بعد از اخذ مدرککارشناسی یا بالاتر در روز ثبت نام و ارایه اصل آنها هنگام مصاحبه علمی و تجربی الزامی است.
صنایع گاز و گازرسانی
مهندسی گاز مهندسی پتروشیمی مهندسی مکانیک مهندسی شیمی مهندسی نفت و گاز
صنایع نفت
مهندسی نفت مهندسی شیمی با گرایش نفت یا گرایش پالایش مهندسی پتروشیمی
مهندسی برق گرایش الکترونیک و مخابرات مهندسی ICT IT مهندسی کامپیوتر رایانه فناوری اطلاعات ICT IT کامپیوتر رایانه و فناوری اطلاعات
سیستم مهندسی صنایع گرایش تحلیل سیستم ها ریاضی گرایش کاربرد کامپیوتر علوم کامپیوتر
کشاورزی و منابع طبیعی
رشته های مختلف مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
معادن مهندسی معدن زمین شناسی مهندسی زمین شناسی
مواد غذائی و مسمومیت های ناشی از آن
صنایع غذائی مهندسی شیمی تغذیه و مهندسی کشاورزی باگرایش تغذیه دکتری داروسازی دکتری دامپزشکی
مهندسی آب
مهندسی عمران آب مهندسی کشاورزی آبیاری مهندسی زمین شناسی علوم زمین شناسی مهندسی عمران با گرایش سازه های آبی مهندسی آبشناسی مهندسی آب های زیرزمینی مهندسی ژئوشیمی مهندسی سازه های هیدرولیکی
مهندسی پزشکی لوازم و تجهیزات پزشکی
مهندسی پزشکی مهندسی برق مهندسی الکترونیک مهندسی مکانیک
نساجی و رنگرزی
مهندسی نساجی مهندسی پلیمر تکنولوژی علوم رنگ مهندسی شیمی نساجی
مواد فلزات سرامیک کامپوزیت
مهندسی فلزات متالورژی مهندسی مواد مهندسی سرامیک مهندسی ذوب آهن مهندسی پلیمر مهندسی عمرانGIS
نقشه برداری و اطلاعات مکانی
مهندسی نقشه برداری ژئودزی سنجش ازدور سیستم های اطلاعات جغرافیائی
امور سرمایه گذاری پولی و اعتباری
دانشنامه لیسانس یا بالاتر در رشته های اقتصاد بازرگانی علوم بانکی مدیریت مهندسی مالی
ارسال کپی گواهی و مدارک معتبر مبنی بر داشتن حداقل 5 سال کار تجربی در رشته مورد تقاضا بعد از اخذ مدرک کارشناسی یا بالاتر در روز ثبت نام و ارایه اصل آنها هنگام مصاحبه علمی و تجربی الزامی است.
دانشنامه کارشناسی یا بالاتر با 15 سال تجربه مربوط با رشته مورد تقاضا رشته هایی که رشته تحصیلی مرتبط ندارند و متقاضیان با داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در هر رشته وداشتن گواهی معتبر مبنی بر 15 سال سابقه تجربی در آن رشته می توانند ثبت نام نمایند.
امور آتش سوزی و آتشنشانی
داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر و ارایه گواهی معتبر مبنی بر داشتن 15 سال سابقه کار مرتبط با رشته مذکور از 33 تشخیص اصالت و خط امضاء و اثر انگشت
مراجع:
اداره تشخیص هویت مراکز استان ها
اداره رسیدگی به جرایم جعل و کلاهبرداری
اداره گذرنامه
دانشنامه کارشناسی یا بالاتر با 15 سال تجربه مربوط با رشته مورد تقاضا
ساعت و جواهرات
دانشنامه کارشناسی یا بالاتر با 15 سال تجربه مربوط با رشته مورد تقاضا
لوازم خانگی و اداری
ارسال تصویر گواهی و مدارک معتبر مبنی بر داشتن 15 سال کار تجربی در رشته مورد تقاضا در روز ثبت نام و ارایه اصل آنها هنگام مصاحبه علمی و تجربی الزامی است.
مراحل قانونی بعد از قبولی در آزمون های کتبی و شفاهی عبارتند از :
تشخیص صلاحیت اولویت های اخلاقی بوسیله کمیسیون ماده 13 قانون
طی موفقیت آمیز دوره کارآموزی تحت نظر کارشناس راهنما به مدت یکسال
اتیان سوگند و دریافت پروانه کارشناسی با صلاحیت های تعیین شده
تبصره 14 انجام دادن امور مختلف درباره کارشناسی آموزش و مطالعه قوانین و مقررات مربوط و شناخت وظایف کارشناسی که از سوی کانون یا کارشناس راهنما به وی محول میشود و همچنین شرکت در کلا سهای آموزشی و جلسات امتحانی که بوسیله کانون ها برگزار می شود از وظایف کارآموز شغل محسوب نمیشود. کلیه افراد شاغل در مؤسسات دولتی و غیردولتی در صورت « کارشناسی رسمی دادگستری » است. ضمناً با توجه به این که نایل شوند. « پروانه کارشناسی رسمی دادگستری » داشتن شرایط می توانند در آزمون ثبت نام نموده و پس از موفقیت در طی مراحل قانونی به دریافت
ثبت نام
هرداوطلب میتواند با داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر و سابقه کار تجربی مفید و مرتبط لازم برای رشته موردنظر با توجه به جدول شماره 1 در صفحات 3 و 4 فقط در آن رشته ثبت نام نماید. منظور از سابقه کار مرتبط در هر رشته در واقع اشتغال به اموری است که متقاضی خود را در آن امور نایل میشود و متقاضی باید « کارشناسی رسمی دادگستری » می شناسد و با شرکت در این آزمون و موفقیت در آن به دریافت پروانه « کارشناس » بالقوه اصل گواهی معتبر مبنی بر داشتن سابقه مربوطه را بعد از قبولی در آزمون مرحله اول همراه مدارک دیگر جهت شرکت در مصاحبه علمی و فنی به کانون کارشناسان تسلیم نماید. در صورت عدم ارایه مدرک مورد نظر مصاحبه انجام نمی شود و نظر گروه مصاحبه کننده در رد یا قبول گواهی ارسالی صائب و شروع می شود و در آخر وقت اداری روز پنجشنبه 26/12/98 غیرقابل اعتراض است و مدارک تسلیمی غیر قابل استرداد است. ثبت نام از روزشنبه 14/12/98 خاتمه می یابد. اطلاعیه جدید شورای عالی مبنی بر خاتمه یا تمدید احتمالی مهلت ثبت نام ضمن اعلان درپایگاه اطلاع رسانی نیز منتشر خواهد شد. در صورت لزوم در جراید کثیر الانتشار روز چهارشنبه 25/12/98 شورایعالی به نشانی www. scioe. org
تکلیف متقاضی برای ثبت نام
باید برای شرکت در آزمون در کانون استان خود ثبت نام کند و ضمن حفظ متقاضی شرکت در آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ارتباط با پایگاه شورایعالی در زمان تعیین شده کارت ورود به جلسه امتحان را دریافت کند. در محل حوز های که برای او تعیین می شود که لزوماً استان محل اقامت وی نخواهد بود حضور یافته و به سؤالات آزمون پاسخ دهد.
نحوه ثبت نام در آزمون و یا با مراجعه به کانون کارشناسان www. Karshenasan .ir ثبت نام در آزمون صرفاً با تکمیل فرم ثبت نام که از پایگاه اطلاع رسانی شورا یعالی به نشانی www. scioe .org رسمی استان مورد تقاضای خود قابل دریافت می باشد و ارسال مدارک مورد نظر به کانون مذکور امکان پذیر است. هر داوطلب موظف است پس از ملاحظه فرم ثبت نام در آزمون کارشناسان رسمی دادگستری برای درخواست پروانه کارشناسی و مطالعه دقیق مفاد دفترچه راهنمای ثبت نام در آزمون صفحه 7 دفترچه را تکمیل نماید و همراه سایر مدارک مورد نظر به کانون مورد 1398 در کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان سال 98 تقاضا ارسال یا تسلیم نماید.
نشانی کانون کارشناسان استانها در جدول شماره 3 صفحه 9 درج شده است.
قرار دهید و حتماً به آدرس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مورد تقاضای خود با پست تبصره 15 لازم است مدارک لازم را در پاکت 4 سفارشی یا پیشتاز ارسال نمایید یا در صورت تمایل حضوراً تحویل دهید و رسید دریافت نمایید.
تبصره 16 درج نام و نام خانوادگی متقاضی نام رشته و کد آن همچنین شماره منطقه مورد تقاضا بر روی پاکت الزامی است.
تبصره 17 آدرس دقیق با کدپستی فرستنده بر روی پاکت حتماً باید نوشته شود .
تبصره 18 اولاً نگهداری قبض رسید پستی یا رسید دریافتی از کانون تحویل گیرنده مدارک تا زمان دریافت کارت ورود به جلسه در نزد متقاضی الزامی است ثانیاً به تقاضاهای مبهم و ناقص و ناخوانا ترتیب اثر داده نمیشود و بدون هیچ گونه اقدام از چرخه ثبت نام خارج می شوند.
تبصره 19 توصیه می شود هر متقاضی فقط برای رشته تخصصی خودکه سابقه علمی و عملی لازم را دارد ثبت نام نماید. معهذا اگر کسی با داشتن شرایط لازم در بیش از یک رشته ثبت نام نماید اولاً در صورت همزمان بودن آزمون فقط حق شرکت در یک رشته را دارد ثانیاً در صورت شرکت در رشته های مختلف در صورت واجد شرط بودن فقط برای یک رشته به انتخاب متقاضی پروانه کارشناسی صادر می شود.
مدارک لازم برای ثبت نام و شرکت در آزمون قرار باید در پاکت مخصوص ارسا ل مدارک 4 مدارکیکه داوطلب برای ثبتنام کتبی و شرکت در آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۹۸ دهد و شخصاً یا با پست سفارشی به نشانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تحویل یا ارسال نماید به شرح زیر است:
فرم تقاضانامه تکمیل شده ثبت نام. کپی یا تصویر فرم نیز قبول است نمونه صفحه 7 دفترچه گرفته شده در سال جاری عکس خواهران باید با حجاب اسلامی باشد همانند و تمام رخ بوده و در پشت هر کدام به × 2 چهار قطعه عکس به ابعاد ترتیب نام خانوادگی نام شماره شناسنامه سال تولد نوشته شده باشد از ارسال عکس های فوری و عکس هایی که پس زمینه آن سفید نباشد جداً خودداری شود.
تبصره 20 هر داوطلب باید یک قطعه از 4 قطعه عکس خود را در محل مربوط بر روی فرم تقاضانامه ثبت نام منحصراً با چسب ماتیکی یا مایع و بگونه ای که فرم ثبت نام مخدوش و کثیف نشود بچسباند.
تصویر دانشنامه لیسانس یا بالاتر یا گواهی موقت عکسدار فراغت از تحصیل از ارسال اصل مدرک خودداری شود.
تصویر صفحات نوشته شده شناسنامه
تصویر هر دو روی کارت ملی
6500 ریال شصت و پنج هزارتومان به حساب سیبا به شماره 0102931833000 بنام شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری اصل و تصویر فیش پرداخت مبلغ رسمی دادگستری نزد بانک ملی ایران شعبه کانون کارشناسان رسمی دادگستری کد 270 حتماً یک نسخه از کپی فیش را در نزد خود نیز نگهدارید
شماره و تاریخ فیش پرداختی باید در ذیل فرم ثبت نام و در محل پیش بینی شده درج شود.
تصویر گواهی پنج سال سابقه کار در رشته مورد تقاضا برای رشته های گروه الف و 15 سال سابقه کار برای رشته های گروه ب جدول شماره 1 داشتن معافیت یا کارت پایان خدمت وظیفه عمومی برای آقایان تذکرات مهم:
شایان ذکر است که فقط مدرک تحصیلی صادر شده از دانشگاههای معتبر اعم از دولتی و غیر دولتی داخلی یا خارجی مورد تایید وزارتین علوم تحقیقات و فناوری بهداشت درمان و آموزش پزشکی مورد قبول است و مدارک مربوط به دور ههای کوتاه مدت یا معادل که برای وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات خاصی ارزش استخدامی دارد به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی حتی باداشتن گواهی شرکت در آزمون سازمان سنجش آموزش کشور پذیرفته نمیشود.
مندرجات فرم تقاضانامه ثبت نام اگر دستی پر شود باید بطور دقیق وخوانا و فقط با خودکار آبی به صورت کامل تکمیل شود.
کلیه مندرجات متقاضیان در فرم تقاضانامه ثبت نام حمل بر صحت میشود و کارت ورود به جلسه امتحان صادر می گردد ولی در صورت احراز عدم صحت هر یک از موارد ضمن حمل بر عدم وثاقت ثبتنام متقاضی کانلمیکن تلقی می شود و هیچ حقی به او تعلق نمی گیرد.
مدارک ارسالی و وجه پرداختی بابت ثبت نام ولو واجد شرط نیز نباشد یا ثبت نام هر متقاضی با علم به این مطلب و قبول آن از سوی وی که صورت می گیرد. حتی با اطلاع قبلی از شرکت در آزمون منصرف شود به هیچ وجه مسترد نخواهد شد
به مدارک ناقص یا مدارکی که پس از مهلت مقرر ارسال یا با مداد تکمیل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
هر گونه تغییر اعم از حذف یا اضافه کردن در مندرجات فرم تقاضانامه ثبت نام بعد از ثبت نام و همچنین در مدارک ارسال شده به کانون غیرممکن است. بنابراین از ارسا ل تقاضا برای تغییرات بعدی جداً خودداری نمایید چون ترتیب اثر داده نخواهد شد. اعلام تغییر آدرس پستی ضروری است
ضمناً تأکید می شود: داوطلب برای ارسال فرم تقاضانامه ثبت نام و مدارک لازم دیگر یکایک مدارک را قبل از گذاشتن در پاکت بازبینی کند و پس از حصول اطمینان از کامل بودن همه مدارک آن را به باجه پستی یا کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان متبوع خود تسلیم و رسید دریافت نماید.
نحوه تکمیل فرم ثبت نام
در صفحه 7 دفترچه راهنما که ازکانون یا پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی دریافت میکنید یک برگ فرم ثبت نام درآزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۳۹۸ به عنوان نمونه چاپ شده اس تکه باید پس ازمطالعه دقیق دفترچه راهنما و مراجعه به صفحه ایکه اسم وکد استان و منطقه یا مناطق و شهرستان های هر منطقه در آنجا اعلام شده است جدول شماره 2 صفحه 8 و تهیه یک برگ کپی از صفحه 7 و یک زیردستی مناسب اطلاعات خواسته شده را در محلهای مخصوص آن تایپ یا منحصراً با خودکار آبی و بدون خط خوردگی و لاک گیری بنویسید. در تکمیل فرم این نکات باید رعایت شود:
از تا کردن پاره کردن سوراخ کردن یا نوشتن و گذاشتن علامت به غیر از محل های خواسته شده جداً خودداری شود در غیر این صورت تقاضانامه شما باطل میشود. قبل از تکمیل فرم مطالب این دفترچه را به دقت مطالعه نمایید و سپس بر اساس دستورالعمل به شرح زیر نسبت به ضربدر استفاده شود. در ردیف 1 و 2 با تکمیل هر ردیف اقدام کنید. در خانه هایی که لازم است علامت گذاری صورت گیرد منحصراً از علامت جنس و وضعیت تأهل را مشخص کنید گذاشتن در ردیفهای 3 و 4 و 5 باید در محل مورد نظر روی خط چین و داخل مربع به ترتیب نام خانوادگی نام و نام پدر خود را مطابق با شناسنامه بطور کامل و خوانا فقط در محل پیش بینی شده بنویسید سپس نام خانوادگی نام و نام پدر خود را به صورت منقطع یعنی حرف به حرف از راست به چپ در جداولی که به شکل مربع میباشند بنویسید و در نوشتن حرف به حرف باید شکل تنها و منفصل هر حرف را نوشت. نه به صورتی که تلفظ می شود یا شکل چسبیده آن مثلاً: رضائی را باید نوشت: ر ض ا ی ی
در جداول حرف به حرف از نوشتن مد ~ یا تشدید یا الف محذوف مانند الف بعد از لام درکلمه الهه یا همزه ء مانند همزه روی واو در کلمه مؤیدی خودداری شود. در ردیف 6 باید سال تولد را در داخل مستطیل ها درج کنید. در ردیف 7 باید نام شهر محل تولد خود را بنویسید. در ردیف 8 شماره شناسنامه خود را از چپ به راست در جدول درج نمایید. در ردیف 9 باید شماره ملی خود را که ده رقم می باشد از چپ به راست در جدول مربوط مشخص کنید. بنویسید در ردیف 10 وضعیت سربازی و اگر مشمول نیستید ردیف 11 را با علامت توجه داشته باشید که: ایثارگران فقط در صورت داشتن شرایط مساوی با دیگران در پذیرش اولویت خواهند داشت. و شرایط اختصاصی و حداقل مدر ک مورد نیاز هر رشته در جدول شماره 1 درج شده است که باید با توجه به آ ن نسبت به ثبت نام اقدام نمایید.

داخل این کادر چیزی ننویسید شماره پرونده
فرم ثبت نام در آزمون کارشناسان رسمی دادگستری برای درخواست پروانه کارشناسی سال ۱۳۹۸ از کانون کارشناسان رسمی استان کد استان نام استان و کد آن را در محل مشخص شده بنویسید
لطفاً یک قطعه عکس
خود را با چسب 3×4
ماتیکی یا مایع در این محل بچسبانید
جنس: زن مرد وضعیت تأهل: متأهل مجرد
نام خانوادگی: نام: تاریخ تولد: روز ماه سال
نام پدر: محل تولد: شماره شناسنامه: شماره کد ملی:
وضعیت سربازی: خدمت کرده ام معافم مشمول نیستم
مشخصات تحصیلی:
توجه: به مرتبط بودن مدرکتان با رشته مورد تقاضا و سپری شدن حداقل 5 سال از اخذمدرکتان در رشته های ردیف 1 تا 31 و داشتن 15 سال سابقه در رشته های 32 تا 35 تا روز ثبت نام توجه نمایید.
مدرک تحصیلی نام دانشگاه رشته تحصیلی گرایش تاریخ فراغت از تحصیل روز ماه سال لیسانس فوق لیسانس دکتری سایر دارای شرایط تبصره 6 هستم توجه: اگر مشمول تبصره 6 صفحه 2 دفترچه هستید در مقابل کلمه سایر نیزعلامت ضربدر بزنید و ضمن معرفی خود تصویر مدارک لازم را ضمیمه کنید.
متقاضی آزمون رشته:
منطقه مورد تقاضا برای کارشناسی:
نام رشته کارشناسی کد رشته کارشناسی
شماره یا نام منطقه نام شهرستا نها یا شهر به ترتیب اولویت توجه داشته باشید که اولاً شهرهای مورد نظر حتماً باید در یک منطقه قرار داشته باشند. ثانیاً مقیم بودن متقاضی در شهرهای مورد تقاضا غیر از مرکز استان در شرایط مساوی از اولویت برخوردار است.
آدرس پست الکترونیکی:
شماره تلفن جهت دریافت پیام فوری:
نشانی دقیق و کدپستی ده رقمی محلی که مایلید با شما مکاتبه شود:
شماره کد شهر 1 محل سکونت: کدپستی: آدرس: محل: کار: کدپستی: آدرس: همراه:
اینجانب فرزند بدینوسیله تأیید می نمایم کلیه شرایط مندرج در آگهی انتخاب کارشناس رسمی را دارم و صراحتاً اعلام میدارم هیچگونه سوء پیشینه کیفری ندارم و به هیچ یک از انواع مواد مخدر معتاد نیستم و متعهد می شوم کلیه قوانین و مقررات شورایعالی کارشناسان رسمی را رعایت نمایم و درصورت احراز عدم صحت مراتب یا کوتاهی در انجام دادن تعهدات مربوطه کانون کارشناسان رسمی دادگستری مجاز است بر طبق ضوابط و مقررات موجود در مورد اینجانب اقدام نماید و حق هیچگونه اعتراض نخواهم داشت. ضمناً موظفم هرگونه تغییر در نشانی پستی خود را سریعاً به طور مکتوب به کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان متبوع اعلام نمایم.
شماره و تاریخ فیش پرداختی : امضاء و تاریخ: اثر انگشت سبابه دست راست کد استان نام استان جدول شماره 2 نام و کد شهرمحل مورد تقاضا برای کارشناسی تهران استان تهران البرز استان البرز اصفهان
منطقه 1 اصفهان نجف آباد فلاورجان خمینی شهر دولت آباد
منطقه 2 اردستان خور و بیابانک کوهپایه نائین
منطقه 3 سمیرم شهرضا دهاقان زرین شهر مبارکه
منطقه 4 کاشان نطنز آران و بیدگل شاهین شهر برخوار میمه مهردشت بادرود
منطقه 5 فریدن فریدو نشهر خوانسار تیران کرون چادگان فارس
منطقه 1 شیراز سپیدان مرودشت کوار سروستان فیروزآباد
منطقه 2 آباده اقلید ارسنجان بوانات پاسارگاد صفاشهر
منطقه 3 داراب استبهان زرین دشت فسا نیریز جهرم
منطقه 4 نورآباد ممسنی کازرون
منطقه 5 لارستان لامرد قیر و کازرین مهر فراشبند خنج
آذربایجان شرقی
منطقه 1 تبریز بستان آباد اسکو آذرشهر
منطقه 2 مراغه بناب عج بشیر ملکان
منطقه 3 مرند جلفا شبستر
منطقه 4 سراب هریس
منطقه 5 اهر کلیبر ورزقان
منطقه 6 میانه هشترود چاراویماق
مازندران
منطقه 1 ساری کیاسر و میاندورود قائمشهر بابل بندپی کتاب آمل دابودشت نکا بهشهر جویبار گیاکلا بابلسر فریدون کنار
منطقه 2 محمودآباد نور نوشهر چمستان چالوس کلاردشت عبا سآباد تنکابن رامسر
منطقه 3 لاریجان گلوگاه سواد کوه شیرگاه زیرآب پل سفید کچور
خوزستان
منطقه 1 اهواز ملاثانی حمیدیه شاوور دشت آزادگان
منطقه 2 شوشش اندیمشک دزفول الوار گرمسیری
منطقه 3 آبادان خرمشهر بندرامام ماهشهر امیدیه آغاجاری بهبهان هندیجان
منطقه 4 شوشتر مسجد سلیمان لالی اندیکا گتوند
منطقه 5 رامهرمز رامشیر هفتگل باغملک ایذه دهدز
خراسان رضوی
منطقه 1 مشهد چناران فریمان طرقبه شاندیز
منطقه 2 قوچان درگز کلات لطف آباد سرولایت
منطقه 3 تربت حیدریه کاشمر بردسکن رشتخوار بایگ خلیل آباد کوهسرخ مه و لات فیض آباد زاوه
منطقه 4 تربت جام باخرز تایباد صالح آباد خواف سرخس
منطقه 5 بجستان گناباد
منطقه 6 نیشابور زبرخانه میان جلگه
منطقه 7 سبزوار جوین جقتای خوشاب داورزن ششتمد نقاب
گیلان
منطقه 1 رشت بندرانزلی آستانه اشرفیه فومن صومعه سرا شفت رودبار
منطقه 2 آستارا تالش رضوانشهر ماسال
منطقه 3 لاهیجان سیاهکل لنگرود املش رودسر
یزد
منطقه 1 یزد اردکان تفت صدوق مهریز میبد
منطقه 2 مهاباد بافق خاتم ابرکوه
منطقه 3 طبس
آذربایجان غربی
منطقه 1 ارومیه اشنویه سلماس نقده
منطقه 2 مهاباد پیرانشهر سردشت بوکان میاندوآب
منطقه 3 خوی ماکو چالدران قره ضیاءالدین
منطقه 4 تکاب شاهین دژ
کرمان
منطقه 1 کرمان شهدا و گلباف راین
منطقه 2 رفسنجان انار
منطقه 3 کوهبنان راور زرند
منطقه 4 بافت راُ بر آرزوئیه سیرجان شهربابک بردسیر
منطقه 5 بم ریگان فهرج
منطقه 6 جیرفت عنبرآباد کهنوج منوجان رودبار قلعه گنج قاریاب
قزوین
منطقه 1 قزوین البرز آبیک
منطقه 2 بوئین زهرا تاکستان
قم
منطقه 1 قم جعفریه خلجستان قنوات کهک
کرمانشاه
منطقه 1 کرمانشاه سنقر کنگاور صحنه هرسین روانسر اسلام آباد غرب
منطقه 2 سرپل ذهاب قصرشیرین گیلانغرب دالاهو نفت شهر سومار
منطقه 3 پاوه ثلاث باباجانی جوانرود
اردبیل
منطقه 1 اردبیل نمین نیر مشکی نشهر سرعین
منطقه 2 خلخال کوثر
منطقه 3 گرمی بیله سوار پارس آباد اصلان دوز
گلستان
منطقه 1 گرگان آق قلا علی آباد کردکوی بندرگز بندر ترکمن گمیشان
منطقه 2 گنبد مراوه تپه کلاله گالیکش مینو دشت رامیان آزادشهر داشلی برون اینچه
لرستان
منطقه 1 خرم آباد نورآباد الشتر پلدختر کوهدشت
منطقه 2 الیگودرز ازنا بروجرد دورود
همدان
منطقه 1 همدان بهار رزن کبودرآهنگ
منطقه 2 نهاوند تویسرکان ملایر اسدآباد
زنجان
منطقه 1 زنجان ابهر خرمدره سلطانیه طارم آب بر قیدار ایجردود ماهشان دندی
سیستان و بلوچستان
منطقه 1 زاهدان میرجاوه خاش
منطقه 2 زابل دوست محمد زهک
منطقه 3 ایرانشهر چابهار بزمان سراوان سرباز سیب و سوران کنارک نگور نیک شهر دلگان دشتیاری
مرکزی منطقه 1 اراک شازند آشتیان تفرش خنداب فراهان کمیجان
منطقه 2 ساوه زرندیه نوبران
منطقه 3 دلیجان محلات خمین
چهارمحال و بختیاری
منطقه 1 شهرکرد بروجن فارسان
منطقه 2 گیار و اردل
منطقه 3 کوهرنگ و لردگان
کردستان
منطقه 1 سنندج دهگلان کامیاران موچش
منطقه 2 قروه سریش آباد حسن آباد یاسوکند بیجار
منطقه 3 سقز بانه دیواندره منطقه 4 مریوان سروآباد
هرمزگان
منطقه 1 بندرعباس بندر خمیر رودان حاجی آباد میناب
منطقه 2 بستک بندرلنگه پارسیان جاسک
منطقه 3 قشم ابوموسی هرمز کیش بوشهر
منطقه 1 بوشهر برازجان تنگستان دشتی سعدآباد شبانکاره دلوار
منطقه 2 بندرریگ دیلم دیر جم عسلویه
منطقه 3 جزیره خارک
کهکیلویه و بویراحمد
منطقه 1 یاسوج بویراحمد دنا
منطقه 2 دهدشت بهمئی چرام
منطقه 3 گچساران باشت
خراسان جنوبی
منطقه 1 بیرجند سربیشه
منطقه 2 درمیان قاین سرایان فردوس
منطقه 3 بشرویه نهبندان
خراسان شمالی
منطقه 1 بجنورد شیروان مانه و سملقان اسفراین فاروج
منطقه 2 گرمه و جاجرم
سمنان
منطقه 1 سمنان گرمسار
منطقه 2 دامغان شاهرود
ایلام
منطقه 1 ایلام ایوان غرب شیروان چرداول مهران ملکشاهی
منطقه 2 در هشهر آبدانان
منطقه 3 دهلران
کد استان نام استان جدول شماره 3 آدرس کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری استانها
تهران
البرز
تهران بزرگراه مدرس خیابان شهید دستگردی شرقی ظفرسابق نبش خیابان شهید فرید افشار شماره 185
فکس: 22260690 23852250 – 19198 تلفن 23851 کدپستی: 16311
اصفهان اصفهان خیابان بزرگمهر چهارراه نورباران خیابان 22 بهمن شمال شرقی مجموعه اداری امیرکبیرمجاور آزادراه شهید
فکس: 2645607 صیاد شیرازی تلفن: 2645600
فارس شیراز 20 متری سینما سعدی خیابان هدایت غربی کوچه شماره 8 پلاک24 تلفن: 2345292 فکس: 2345293
آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی تبریز سربالایی اول کوی ولیعصر انتهای خیابان نظام میدان کارشناس پلاک 46 تلفن: 3337484 فکس: 3337767
مازندران مازندران ساری خیابان مازیار جنب دادگاه تجدیدنظر ساختمان سینا طبقه دوم تلفن: 2228158 فکس: 228159
خوزستان اهواز کمپلو خیابان انقلاب جنب پزشکی قانونی
تلفن: 3795067 فکس: 3791174
خراسان رضوی مشهد بلوار ملک آباد بعد از سه راه خیام قطعه 3 پلاک 305 تلفن: 7623952 فکس: 7655234
گیلان گیلان رشت بلوار شهید انصاری خیابان بهاران نبش بهار 6 پلاک 144 تلفن: 7721171 فکس: 7723196
یزد یزد خیابان فرخی کوچه دادگستری بن بست آخر
تلفن: 6262332 فکس: 6268228
آذربایجان غربی آذربایجان غربی ارومیه خیابان دانش یک ساختمان آذربایجان طبقه چهارم تلفن: 22362140 فکس: 2245468
کرمان کرمان خیابان فلسطین صمصام حد فاصل کوچه 10 و 12
تلفن: 222238831 فکس: 2265502
قزوین قزوین بلوار حک مآباد نبش کوچه فرشته پلاک 71
تلفن: 3356820 فکس: 3338617
قم قم بعد از فلکه جهاد قبل از کوچه 56 جنب بانک تجارت پلاک 788
تلفن: 7703855 فکس: 7761075
کرمانشاه کرمانشاه چهارراه ارشاد بین خیابان بنت الهدی و خیابان شیرین سابق کوچه شیری پلاک 25 تلفن: 8238107 فکس: 8231526
اردبیل اردبیل میدان بسیج اول خیابان حافظ
تلفن: 7725501 فکس: 7725500
گلستان گرگان خیابان بهشتی روبروی دادگستری طبقه فوقانی ورودی پاساژ رمضانی تلفن: 2223944 فکس: 2223945
لرستان لرستان خرم آباد خیابان امام خمینی روبروی دادگستری استان پلاک 1056 تلفن: 2254150 فکس: 2254150
همدان همدان میدان دانشگاه ابتدای خیابان بین النهرین ساختمان جی طبقه سوم تلفن: 8351000 فکس: 8256136
زنجان زنجان خیابان سعدی شمالی ساختمان ستاره شهر طبقه اول واحد 103 تلفن: 5264040 فکس: 3260005
سیستان و بلوچستان زاهدان اداره کل راه و ترابری استان
تلفن: 3225458 فکس: 3260005
مرکزی اراک خیابان امام خمینی ره هفده متری ملک
تلفکس: 2229016
چهارمحال و بختیاری شهرکرد خیابان حافظ شمالی نرسیده به خیابان لاهوری پلاک 316 تلفکس: 2222912
کردستان سنندج خیابان آبیدر جنب شرکت گاز خیابان تکیه و چمن کوچه شقایق 2 دست راست درب دوم پلاک 23
تلفن: 3238463 فکس: 3246619
هرمزگان بندرعباس میدان ابوذر جنب دادگستری ساختمان گلستان طبقه اول تلفن: 2232623 فکس: 2234658
بوشهر بوشهر خیابان بهشت صادق نرسیده به چهارراه فضیلت کوچه فردوس تلفن: 2541254 فکس: 2541196
کهکیلویه و بویراحمد یاسوج خیابان معلم شاهد 24 پلاک 3
تلفن: 2226245 فکس: 3338128
خراسان جنوبی بیرجند خیابان مدرس 46 عدالت 10 پلاک 42
فکس 4422999
خراسان شمالی بجنورد صندوق پستی 1166 تلفکس: 2310429
تلفن 3325350 فاکس 3336978
سمنان مدارک به تهران ارسال شود
سمنان گلشهر پژوهش پلاک76 کد پستی35196 16183
ایلام مدارک به کرمانشاه ارسال شود
ایلام بلوار شهید بهشتی سازمان صنایع و معادن
تلفن : 3346019

تذکر خیلی مهم:
متقاضیان کلیه رشته ها مخصوصاً متقاضیان رشته های امور وسائط نقلیه موتوری زمینی تشخیص اصالت خط امضاء و اثر انگشت و تعیین نفقه به شرایط تعیین شده در جدول شماره 1 توجه کامل داشته باشند.که علاوه بر ارسال تصویر گواهی های مورد نظرهنگام ثبت نام اصل آنها را بعد از اعلام قبولی در مرحله اول یا همزمان برای حضور در مصاحبه علمی و فنی باید ارایه و تحویل نمایند وبدیهی است که مدارک مورد نظر بایدکاملاً واضح و روشن و بیان گر اشتغال عملی متقاضی در امور مربوط باشد. به گواهیهای کلی و مبهم و تایید نشده ترتیب اثر داده نمی شود.
درکلیه موارد اولاً ملا ک محاسبه سنوات تاریخ روز ثبت نام می باشد.
ثانیاً تشخیص معتبر بودن کلیه مدارک در بدو امر کمیسیون تشخیص
صلاحیت های علمی و فنی هر رشته و در نهایت با کمیسیون ماده 13 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود.
در ردیف 12 نام دانشگاه و رشته تحصیلی و گرایش آن و تاریخ دقیق فراغت از تحصیل را که در دانشنامه شما درج شده است بنویسید. اگر به عللی دسترسی به اصل دانشنامه برای تهیه کپی میسر نباشد باید تصویر گواهی موقت فراغت از تحصیل عکسدار و ممهور به مهر امور آموزشی دانشگاه ارایه بزنید. در ردیف 13 نام شود و اگر دارای شرایط پیش بینی شده در تبصره 6 صفحه 2 دفترچه هستید در مربع پیش بینی شده دراین ردیف علامت رشته کارشناسی انتخابی خود را بنویسید. شماره کد رشته را با توجه به جدول شماره 1 از صفحه 3 و 4 این دفترچه انتخاب و در محل مربوط درج نمایید.
در ردیف 14 نام منطقه و شهرستا نهای آن منطقه را که برای کارشناسی در آن ثبت نام می کنید بنویسید وکد استان را از جدول شماره 2 که در صفحه 9 این دفترچه چاپ شده است انتخاب و در محل مربوط درج نمایید. دقت کنید اشتباه نشود. کد رشته با نام رشته موردتقاضا حتماً همخوانی داشته باشد. به متقاضیانی که محل اقامتشان با محل مورد تقاضا فاصله کمتری حدود 100 کیلومتر دارد و یا باوسائط نقلیه عمومی در مدت 1 تا 2 ساعت امکان حضور وجود دارد اجازه داده می شود سایر شهرهای آن منطقه را نیز در صورت تمایل انتخاب نمایند که در صورت عدم احراز حد نصاب در انتخاب اول و نیاز شهرستا نهای بعدی و داشتن حدنصاب لازم برای انتخا بهای بعدی منظورشوند. شایان ذکر است که مقیم بودن در شهرستان مورد تقاضا غیر از مرکز استان نوعی امتیاز محسوب می شود و در شرایط مساوی متقاضی مقیم اولویت خواهد داشت. در مورد پذیرش کارشناس برای استان های تهران و البرز به شرح زیر عمل خواهد شد.
استان تهران فقط کافی است که: منطقه مورد تقاضا برای کارشناسی متقاضیان استان تهران در بند 14 فرم ثبت نام بعد از جمله را بنویسند . بعد از برگزاری آزمون های کتبی و شفاهی نظر کسانی که حد نصاب لازم را احراز نمایند درباره محل مورد تقاضای کارشناسی آنان اخذ و بر حسب تقدم فضلی و نیاز حوزه مورد تقاضا نسبت به معرفی آنان برای طی مراحل بعدی اقدام خواهدشد و با توجه منطقه مورد تقاضا برای به تصویب تشکیل استان البرز متقاضیان کارشناسی در استان البرز در بند 14 فرم ثبتنام بعد از جمله اکتفا خواهند نمود . استان البرز فقط به نوشتن کارشناسی در ردیف 15 آدرس پست الکترونیکی خود را اگر دارید بنویسید. در ردیف 16 شماره تلفن هایی را که در مواقع ضروری میتوان با شما تماس گرفت یا پیام داد درج کنید. سه محل برای درج سه شماره تلفن ثابت و یک محل برای درج کد شهر و یک محل برای درج شمار ه تلفن همراه در نظر گرفته شده است. در ردیف 17 نشانی دقیق پستی محل اقامت و محل کار خود را در محل مربوط بنویسید و محلی را که مایلید مکاتبات با شما به آن آدرس در روی محل مورد نظر مشخص و کدپستی ده رقمی آن محل را در جدول تعیین شده درج نمایید و اگر بعللی انجام شود با درج علامت در آدرس پستی شما تغییری حاصل شود آدرس جدید را سریعاً به کانون مربوط کتباً اعلام نمایید. پس از اطمینان از تکمیل فرم ثبت نام و در نهایت امر با درج نام و نام خانوادگی و نام پدر و شماره و تاریخ فیش پرداخت حق ثبت نام در محل پیش بینی شده در متن تعهدنامه ذیل فرم ثبتنام و نقش اثر انگشت سبابه دست راست در محل پیش بینی شده آنرا امضاء و سه نسخه کپی خوانا از آن تهیه کنید یکی را درنزد خود نگهدارید و دو نسخه دیگر را همراه با اصل مدارک خواسته شده جهت ارسال به کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان متبوعخود که آدرس آن در جدول شماره 3 صفحه 9 این دفترچه چاپ شده است در داخل پاکت قرار دهید و به باجه پست یا کانون استان محل سکونت خود تحویل داده و رسید آن را تا روز دریافت کارت ورود به جلسه امتحان نگهداری فرمایید.
نکات مهم:
چون کانون کارشناسان استان سمنان بوسیله کانون استان تهران و کانون استان ایلام به وسیله کانون استان کرمانشاه سرپرستی و اداره می شود لذا داوطلبان مقیم استا نهای مذکور پاکت محتوی مدارک ثبت نام خود را پس از درج نام و کد استان متبوع باید به نشانی کانون استان سرپرست ارسال نمایند.
نحوه گزینش نهایی
گزینش نهایی در هر یک از رشته های امتحانی از بین شرکت کنندگان در آزمون هر منطقه که حد نصاب نمره علمی لازم را برای شهرستان مورد نظر احراز نمایند با توجه به ضوابط مربوط و براسا س نمره کل آزمون و نیاز شهرستان انجا م خواهد شد.
تبصره 21 حدنصاب نمره علمی هر رشته در هر منطقه بعد از برگزاری آزمون با توجه به نیاز شهرستا نهای آن منطقه بوسیله شورای عالی کارشناسان تعیین می شود.
تبصره 22 بهتر است ثبت نام برای شهرستانی که متقاضی مقیم آن است صورت گیرد در غیر این صورت انتخاب شهرستا نهای موجود در همان منطقه بلامانع است. به شرطی که متقاضی تعهد نماید در صورت ارجاع امور کارشناسی ملزم باشد در اسرع وقت در محل مورد نظرحضور یابد. شایان ذکر است که متقاضی نمیتواند ساکن یک استان باشد و برای استانی دیگر ثبتنام نماید. ضمناً کسانی که در آزمون کتبی و شفاهی سال های 1384 تا 1398 شرکت کرده و پرونده آنان برای بررسی صلاحیت های لازم به کمیسیون ماده 13 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ارسال شده است و هنوز جواب قطعی مبنی بر رد یا قبول دریافت نکرده اند در صورت تمایل میتوانند مطابق مفاد این دفترچه در آزمون سال جاری ثبتنام نمایند و آزمون متقاضیانی که در سا لهای قبل برای رشته های: پزشکی صنایع دستی زبانهای غیر انگلیسی فناوری نانو بیوتکنولوژی موسیقی ثبت نام کرده اند ثبت نامشان همچنان معتبر است و آزمونشان متعاقباً برگزار خواهد شد فقط اگر آدرس یا شماره تماس تغییر کرده است لطفاً در اسرع وقت مراتب را کتباً به مدیریت هماهنگی آزمون ها و همچنین کانون مربوط اعلام دارند.
کلیه متقاضیان علاوه بر ارتباط با کانون استان متبوع خود میتوانند از طریق مراجعه به وب سایت شورایعالی کارشناسان رسمی به نشانی از اخبار و اطلاعات مربوط به آزمون ها مطلع شوند. ضمناً پست الکترونیکی شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری WWW. SCIOE .ORG میباشد.
تلفن : 23851 فاکس : 23852805
تبصره 23 هر کس باید فقط برای یک رشته کارشناسی ثبت نام نماید. اما اگر کسی واجد شرایط برای رشته دیگری هم باشد در صورت تمایل میتواند برای رشته دیگری نیز ثبت نام نماید ولی باید توجه داشته باشد که اولاً اگر برگزاری آزمون هر دو رشته در یک زمان باشد فقط در امتحان یکی از دو رشته مورد علاقه خود می تواند شرکت نماید. ثانیاً در صورت پذیرفته شدن در هر دو رشته فقط در یکی از رشته های مورد علاقه پروانه کارشناسی صادر می شود.
تبصره 24 شایان ذکر است که طبق ماده 7 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری برگزاری آزمون سالیانه و تأمین و تربیت کارشناس در رشته های مختلف یکی از وظایف شورا یعالی است که با هماهنگی با رؤسای محترم کانو نها و دادگستری استا نها انجام می شود و محسوب نمی شود ولی بسیاری از کسانی که ولو شغل و سمت مهمی هم دارند مشتاقانه شغل کارشناسی همانطور که قبلاً نیز ذکر شد نایل می شوند و لذا مجدداً یادآور پروانه کارشناسی رسمی در آزمون شرکت می کنند و در صورت طی موفقیت آمیز مراحل به دریافت می شود که کانون کارشناسان پس از صدور پروانه کارشناسی اسامی کسانی را که مفتخر به دریافت پروانه کارشناسی می شوند ضمن درج عکس و مشخصات و صلاحیت آنان در کتاب اسامی کارشناسان کانون نسبت به معرفی آنان به مراجع ذیربط اقدام مینماید و بدیهی است که ایجاد و تأمین کار برای کارشناسان خارج از وظایف کانون ها است.
هرگونه تغییر در آدرس پستی و شماره تلفن خود را بطور مکتوب سریعاً به کانون کارشناسان متبوع خود اعلام فرمایید.
منبع :
دفترچه ثبت نام جذب و گزینش آزمون کارشناس رسمی دادگستری شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری
سال 1398

 

دفترچه ثبت نام جذب و گزینش آزمون کارشناس رسمی دادگستری ، شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

 

 

دقت فرمائید : زمان ثبت نام برای این آزمون سپری شده و با توجه به انقضاء زمان این مطلب جهت اطلاع رسانی و مطالعه و آشنایی با محتوای دفترچه آزمون و همچنین شیوه جذب و گزینش کارشناس رسمی دادگستری برای کانون کارشناسان رسمی دادگستری استانها توسط شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری درج شده است
جهت اطلاع از زمان آزمون آتی، در صورت صدور دفترچه ثبت نام جدید در سال جاری میتوانید موضوع را از طریق سایت پرتال شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری پیگیری فرمائید
در ضمن مرکز امور مشاوران، وکلاء و کارشناسان رسمی قوه قضائیه نیز جهت جذب و گزینش کارشناس آزمون برگزار می نمایند که از طریق سایت آن مرکز نیز اطلاع رسانی مرتبط با آزمون صورت می‌گیرد