مقالات سایت
دسته بندی مقالات
مقالات سایت
دسته بندی مقالات

 کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری

جنگل یکی از منابع محیط زیست طبیعی است  که از نسل های گذشته به یادگار مانده  است، و بایستی حفاظت و نگهداری از آن مورد توجه عموم مردم قرار گیرد. متاسفانه این سرمایه ارزشمند در سال های اخیر توسط عوامل متعددی مثل آتش سوزی ، تغییر کاربری  و ساخت و سازهای غیرقانونی مورد تهدید واقع شده است. در صورت بروزهر گونه تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیرقانونی از سوی اشخاص حقیقی و یا سازمان ها و نهادهای دیگرو بروز اختلاف بین سازمان جنگلبانی و این اشخاص، کارشناس رسمی دادگستری رشته جنگل و مراتع موظف میگردد تا طبق آیین نامه ی درج شده در بند "ب" قانون 12 افزایش بهره وری بخش کشاورزی میزان خسارت وارده به جنگل را براورد نماید. ابتدا بایستی مجریان پروژه های ساخت و ساز نقشه پروژه ی خود را در اختیار سازمان جنگل و مراتع قرار دهند. تا کارشناس پس از بررسی هزینه های لازم برای بازسازی جنگل تخریب شده، هزینه قابل پرداخت را به مجریان پروژه ابلاغ نمایند.

کارشناس رسمی جنگل و مراتع  بعد از بررسی های میدانی ، تعداد درختان، نهال ها، و سایر محصولات جنگلی از بین رفته ای که چه به صورت طبیعی روییده باشند و چه به صورت دستی کاشته شده باشند را تعیین می کند و با در نظر گرفتن تمامی عواملی که در به آن سن رساندن درختان نقش دارند از جمله هزینه های لازم برای نگهداری و مراقبت و گاها کاشت آن ها، براساس جدول هزینه هایی که توسط سازمان جنگل ها و مراتع ارایه شده است قیمت گذاری نموده و خسارت وارده را تخمین می زند. کارشناس دادگستری جنگل و مراتع همچنین بایستی سایر عوامل تخریب شده از جمله خاک منطقه که از بین رفته و شاید دیگر قابل استفاده برای کشاورزی نباشد(هزینه به ازای هر متر مکعب حساب می شود) و یا گونه هایی که برای کشور خاص و یا در خطر انقراض بوده اند را نیز شناسایی کرده و در مقدار خسارت تعیین شده لحاظ نماید.

مجازات تعیین شده برای این افراد از سوی قانون به اینصورت است که، علاوه بر پرداخت خسارت تعیین شده از سوی کارشناس جنگل و مراتع به سازمان مزبور ، بایستی بنای ساخته شده نیز تخریب گردد و همچنین افراد موظف هستند سه برابر قیمت روز زمین های تخریب شده را نیز به دولت پرداخت نمایند، و اگر به این تخلف خود اصرار بورزند به یک تا 6 ماه حبس محکوم خواهند شد.

در صورت نیاز به هر گونه مشاوره در خصوص تعیین خسارت وارده به جنگل می توانید با یک کارشناس رسمی جنگل و مراتع تماس بگیرید.

No Internet Connection