مقالات سایت
دسته بندی مقالات
مقالات سایت
دسته بندی مقالات

 کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری

نحوه محاسبه قیمت پارکینگ در قیمت مسکن چگونه است؟

معمولاً فروشنده‌ها قیمت پارکینگ واحدهای نوساز را نسبت به واحدهای چند سال ساخت ارزانتر محاسبه می‌کنند، زیرا نرخ فروش واحدهای نوساز بالاتر از واحدهای چند سال ساخت است و بالا بودن قیمت فروش پارکینگ مانع از خرید متقاضیان می‌شود به همین علت معمولاً فروشنده‌ها پارکینگ واحدهای چند سال ساخت را با قیمت بالاتری برای فروش پیشنهاد می‌کنند .

کوچه‌های عریض یا باریک دلیل دیگری برای محاسبه قیمت پارکینگ محسوب می‌شود یعنی پارکینگ واحدهایی که در کوچه یا فرعی های عریض واقع شده اند از نرخ پایینتری برخوردار هستند؛ چرا که عدهای از خریداران پهنای کوچه را مناسب پارک خودرو میدانند به همین خاطر خود را نیازمند خرید پارکینگ نمیدانند و به همین علت فروشنده‌هایی که واحدشان در کوچه‌های عریض واقع شده‌اند، پارکینگ را با قیمت مناسب‌تری به بازار فروش عرضه می‌کنند، اما از سوی دیگر اگر کوچه یا فرعی‌ها باریک باشد و فضای کافی برای خودرو را تأمین نکند متقاضیان به خرید واحدهایی که پارکینگ دار هستند، تمایل پیدا می‌کنند به همین خاطر مالکان قیمت پارکینگ را افزایش می‌دهند

نکته دیگر اینکه در ساختمان‌هایی که به تعداد واحدهایش پارکینگ وجود دارد قیمت پارکینگ ارزان‌تر است و پارکینگ ارزش کمتری دارد، اما در ساختمان‌هایی که تعداد پارکینگ کمتر از واحدهاست، پارکینگ ارزش بیشتری پیدا می‌کند.

No Internet Connection