مقالات سایت
دسته بندی مقالات
مقالات سایت
دسته بندی مقالات

 کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری

توصیه‌هایی به کارشناس :

1- هنگام بازدید به هیچ‌وجه اظهارنظری که نشان‌دهنده نظر کارشناسی هست در حضور طرفین نکنید .

2- حتی‌المقدور هنگام بازدید در وسیله نقلیه یکی از طرفین به نحوی که ایجاد ذهنیت ، شک و تردید کند ؛ سوار نشوید .

3- به هیچ‌وجه دعوت ناهار و پذیرایی طرفین دعوی در منزل شخصی آنان را قبول نکنید

4- توصیه می‌شود تاکید نمایید وسیله نقلیه را خواهان و متقاضی کارشناسی فراهم کند و حتی‌الامکان درخواست وجه نقد کرایه نکنید .

5- پیشنهادات مشکوک یا مذاکرات خارج از مقوله کارشناسی را به صراحت رد کنید .

6- هیچ‌گونه توجهی با اعمال نفوذ غیرقانونی یا تمکن مالی طرفین نداشته باشید

7-هنگام بازدید در حضور طرفین اظهارنظر یا قضاوت که حق با کدام طرف هست مطلقا نکنید .

8- اگر ضرورت داشت که در حین بازدید با اعضا هیات کارشناسی مشورت کنید حتماً به طرفین دعوی اعلام نمایید که از شما فاصله بگیرند

9- بازدید از محل کارشناسی را حتماً با حضور طرفین دعوی پرونده انجام دهید تا جایی برای حرف و حدیث پیش نیاید

10-درخواست هیچ‌گونه وجه نقدی برای کرایه و غذا و ایاب‌وذهاب نکنید

11- اگر معترض به هر دلیل اصرار به پرداخت نقدی دستمزد را دارد بدانید که یحتمل توقع خلاف عرف از شما دارد لذا نپذیرید   و بگویید دستمزد باید به حساب کانون واریز،گردد .

12-اسناد و مدارک منضم در پرونده را به طرفین دعوی ندهید بلکه از طریق دادگاه باید دریافت کنند.

13-گزارش کارشناسی را به طرفین دعوی ندهید بلکه اصحاب پرونده باید از طریق دادگاه تهیه نمایند .

14-نکات حقوقی و فنی و... را به خصوص در زمان بازدید کارشناسی رعایت کنید و مطمئن باشید که یکی از طرفین دعوی که نظریه کارشناسی شما کاملاً مطابق میلش نیست ، متعاقباً به دنبال جوسازی و تخریب کارشناس خواهد بود ،

لذا مواظب باشید و حاشیه امنیتی قوی برای خودتان به وجود آورید .

No Internet Connection