مقالات سایت
دسته بندی مقالات
مقالات سایت
دسته بندی مقالات

بعد از قبول شدن در آزمون کتبی و شفاهی آزمون کارشناس رسمی دادگستری، مرحله کارآموزی شروع می شود، این مطلب می تواند یک راهنمای کارآموزی برای شما باشد و اطلاعات مفیدی در اختیارتان بگذارد، کارآموزی دادگستری به منظور کسب تجربه عملی و عملی کردن اطلاعات و مطالب خوانده شده می باشد، اگر فرد به مدت یک سال برای انجام کارآموزی حضور نیابد به معنای انصراف او می باشد، طول مدت کارآموزی مشخص نمی باشد و بر اساس نظر استاد کارآموزی مشخص می شود اما لازم است فرد بعد از اتمام دوره کارآموزیش گزارش حداقل پنجاه پرونده را بنویسد، کارآموز بعد از گذراندن دوره کارآموزی باید بتواند پرونده های مختلف را کارشناسی کند و هزینه ی کارشناسی خود را برحسب تعرفه های روز نیز بدست آورد و طرز برخورد با مراجعه کننده ها و مشاوره دادن به آن ها را یاد بگیرد و به کارهای رایانه ای و دفتری نیز مسلط شود. برای انجام کارآموزی فرد باید در کنار کارشناس دادگستری که حداقل ۱۰ سال سابقه کار در کارشناسی را داشته است کارآموزی خود را شروع کند، این کارشناس که به عنوان کارشناس راهنما می باشد توسط هیئت مدیره کانون مشخص می شود، این کارشناس موظف است عملکرد کارآموز را طی دوره کارآموزیش بررسی کند و نتیجه را به کانون اعلام کند، کارآموز در طی دوره کارآموزی خود در کنار کارشناس راهنما موظف است تمام پرونده هایی که کارشناس مسئولیت آن را بر عهده گرفته است را بررسی کند، و بر اساس گزارش کارشناس، گزارش مختصری نیز بنویسید و برای تایید گزارش به کارشناس راهنما نشان دهد و عیب های کار خود را پیدا کند، چون در پایان دوره کارآموزی باید گزارش های خود را آماده کند و بر اساس مطالبی که نوشته است به او نمره می دهند، کارآموز در طول مدتی که کارآموزی می رود باید رضایت کارشناس راهنما را به دست آورد و اگر ظرف این مدت نتواند به نتایج مطلوب برسد معمولا به او فرصت دوباره می دهند و اگر در این مدت نیز نتواند رضایت کارشناس را به دست آورد از انجام کار کارشناسی محروم شود. مواردی که درطول دوره کارآموزی کارشناس رسمی دادگستری ممنوع هستند عبارتند از:

کارآموز در مدت کارآموزی خود حق ندارد پرونده برای انجام کارشناسی قبول کند و دفتر بزند در صورت مشاهده این تخلف به شدت با آن ها برخورد می شود، همچنین در مدت حضورش حق دریافت هیچگونه پولی از مردم ندارد، همچنین برای تنظیم گزارش هایش از گزارش های قبلی استفاده نکند و از هیچ منبعی عینا استفاده نکند چون در صورت مشاهده کل کارآموزیش باطل می شود و مجبور است دوباره کارآموزی برود.

گزارش کارآموزی

برای نوشتن گزارش باید ابتدا مشخصات کامل خود را شامل اسم و فامیل، عنوان رشته است را بنویسید، متن گزارش نیز باید روان و صریح باشد و جملاتی که از آن ها معنا و مفهوم متفاوتی برداشت می شود را در گزارش استفاده نکند، متن گزارش باید تایپ شده باشد و علاوه بر پرینت گرفتن در سی دی نیز کپی رایت شود، اگر صفحات بیشتر از یک صفحه باشد شماره گذاری کردن الزامی است، همچنین گزارش باید دارای فهرست، چکیده، نتیجه گیری، منبع باشد و تمام اقدامات انجام شده شرح داده شود، کارآموز باید این گزارشات را ۲۰ روز قبل از اتمام دوره کارآموزیش کامل کند و تحویل بدهد.

No Internet Connection