مقالات سایت
دسته بندی مقالات
مقالات سایت
دسته بندی مقالات

 

دفترچه آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال ۱۳۹۸

برای اطلاع از نحوه برگزاری آزمون روی تصویر کلیک کنید

دفترچه مذکور فقط بدلیل تماسهای مکرر مراجعین و اطلاع رسانی درج شده است و این دفتر خدماتی در رابطه با آزمون ندارد لذا سوالات خود را با شماره تماسهای مندرج در روی جلد دفترچه طرح نمایید.

دفترچه راهنمای آزمون های کارشناسان رسمی دادگستری

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون های کارشناسان رسمی دادگستری

کانون کارشناسان رسمی دادگستری

مرکز وکلاء و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

جهت تسهیل در دسترسی به منابع آزمون با امکان دانلود رایگان در این سایت قرار داده شده است

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون های کارشناسان رسمی دادگستری

گروه کارشناسان رسمی دادگستری

فقط خدمات کارشناسی ارائه می نماید و مرجع برگزاری آزمون کارشناسان رسمی دادگستری

شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری

 مرکز وکلاء و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

می باشد شماره تماس آنها در این بخش درج شده است

کانون کارشناسان رسمی دادگستری

 کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری

شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به منظور نظارت و سازماندهی امور کارشناسان ایجاد شده است. اعضای شورای عالی از بین کارشناسان کل کشور انتخاب می‌شود. اعضای این شورا 18 نفر است و مرکز آن در شهر تهران است. افراد عضو در این شورا حداقل برای یک دوره 4 ساله و حداکثر در یک دوره دیگر نیز می توانند در شورای عالی حضور داشته باشند.
هر استان دارای یک شورای خاص است که معمولا به کانون استان معروف است. اعضای کانون استان از بین کارشناسان رسمی آن استان انتخاب می‌شود.
کانون کارشناسان رسمی دادگستری جلساتی به صورت منظم برگزار می‌کند. اعضای منتخب شورا مسئولیت های درون شورا را با رای خود میان اعضا تقسیم می‌کنند تا ساختار شورا شکل پیدا کند. بنابراین شورای عالی در سطح کلان و کانون استان در سطح خرد به نظارت و سازماندهی به امور کارشناسان می پردازند و هر یک ساختار و سلسه مراتب خاص خود را دارند.
مهم ترین اهداف و مواردی که این شورا به آن می‌پردازد چنین است: 1- تلاش برای ارتقای سطح کیفی خدمات کارشناسان از طریق برگزاری کلاس ها و جلسات مختلف 2- تعیین جزئیات امور مشاوران اعم از انتقال و بررسی صلاحیت آنان 3- نظارت بر کانون استان ها 4- تعیین روش های کارشناسی و بازنگری در آن
اعضای شورای عالی باید دارای شرایط عمومی و کلی که زمینه پذیرش آن‌ها در آزمون کارشناسان دادگستری را فراهم کرده بود کماکان داشته باشند و علاوه بر آن حداقل سه سال سابقه کاری در زمره کارشناسان رسمی را دارا باشند.
شورای عالی کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری از بین اعضای خود یک رئیس، نایب رئیس، خزانه دار، دو منشی و بازرس انتخاب می‌کنند و ساختار آنها بدین شکل رسمیت می‌یابد. در کانون استان‌ها، هر کانون دارای مجمع عمومی، هیئت مدیره، بازرس و دادسرا و دادگاه انتظامی است. مجمع عمومی شامل تمامی کارشناسان یک استان است. هیئت مدیره به جز در تهران که یازده نفرند در بقیه استان ها به صورت 5 نفره انتخاب می شوند.
دادسرا و دادگاه انتظامی برای رسیدگی به تخلفات کارشناسان در نظر گرفته شده است. اظهار نظر اشتباه، عدم اظهار نظر در حوزه صلاحیت خود، تبانی به نفع اشخاص، اخذ پول یا مال کسی برای اعمال نفوذ در یک پرونده و انتشار و افشا به صورت غیر قانونی از مهم ترین مصادیق تخلفات کارشناس است.
شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری وظیفه تصمیم‌گیری در خصوص آزمون کارشناسان را نیز بر عهده دارد و هر گاه که تصمیم بر جذب کارشناس و برگزاری آزمون باشد اطلاعیه‌ای را در خصوص جزئیات امتحان، شرایط، زمان و مکان ثبت نام و ظرفیت‌ها منتشر می‌کند.
شورال عالی کارشناسان رسمی دادگستری یک آئین نامه اجرایی دارد و یک اساسنامه که دربردارنده جزئیات و دستورالعمل‌های اجرایی آن نهاد است. هدف ما  در این یادداشت صرفا آشنایی کلی با این شورا و نگاهی گذرا به وظایف آنها بود. برای اطلاع بیشتر در خصوص سایر عملکرد‌ها و وظایف شورا می توانید مطالب  دیگر این سایت که به نکات مهم و اختلاف برانگیز کانون‌ها اشاره کرده ایم را مطالعه نمایید.

No Internet Connection