مقالات سایت
دسته بندی مقالات
مقالات سایت
دسته بندی مقالات

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستریکارشناس رسمی دادگستری

یکی از بیشترین جرایمی که در کشور اتفاق می افتد ، جرم در زمینه اسناد و مدارک است. همچنین اختلافات زیادی در زمینه تعارض در سند عادی و رسمی اتفاق می افتد. این اختلافات در خصوص افرادی است که بعد از معامله ، به دلایل مختلف ، اقدام به ثبت سند و رسمی کردن آن نمی کنند و باعث بروز مشکلات متعددی برای خودشان می شوند . اگر برای شما نیز چنین اتفاقی افتاد ، برای حل این مشکلات می توانید به مراجع قضایی شکایت و اقدام به حل کردن مشکل خود کنید. یکی از صلاحیت های کارشناس دادگستری اسناد و مدارک ، تشخیص اسناد عادی از رسمی می باشد. سند دارای ارزش بالایی بوده و اگر شکایتی در دادگاه و مراجع قضایی اتفاق بیفتد ، سند وسیله ای برای گرفتن حق و اثبات آن خواهد شد . اسناد به دو دسته رسمی ( مانند اسناد قانونی ، اداری ، قضایی ) و اسناد عادی ( شامل چک و سفته ) تقسیم می شوند . اسناد رسمی در مقایسه با اسناد عادی دارای تفاوت های بسیاری است . ثبت اسناد رسمی باید در دفاتر رسمی وتوسط کارکنان رسمی دولت که دارای تجربه ی لازم در این زمینه هستند و بر اساس قواعد و مقررات خاص خود انجام  شوند .لازم به ذکر است برای ثبت رسمی سند این سه شرط لازم و از ضروریات می باشد و اگر در ثبت سند حتی یکی از آن ها دچار مشکل باشد ، دیگر به آن سند ، سند رسمی نمی گویند. برای مثال اگر برای ثبت سند مقررات رعایت نشده باشد و یا کسی که اقدام به ثبت سند می کند صلاحیت آن را نداشته باشد و یا این که آن سند در دفتر رسمی ثبت نشده باشد ، آن سند رسمی نمی باشد. اما اسناد عادی اینگونه نیستند و همه افراد می توانند آن را تنظیم کنند. اهمیت ثبت رسمی اسناد و املاک باعث شده تا کارشناس رسمی اسناد و مدارک به کار کارکنان دفاتر رسمی اسناد ، نظارت دقیقی داشته باشند و در صورت شکایت های ارجاعی مردم به مراجع قضایی ، مجازات شدیدی برای آن ها در نظر می گیرند . مثلا اگر در زمینه ی ثبت رسمی سند مبلغی بیشتر از آنچه هست دریافت کنند ، به انفصال دایم محکوم می شوند.

کارشناس اسناد و مدارک در خصوص ارزش و اعتبار اسناد رسمی و عادی بیان می کند که اسناد رسمی دارای ارزش و اعتبار بیشتری می باشند . چون ثبت رسمی مدارک از زمین خواری ، فروختن یک ملک به چند نفر ، نپرداختن مالیات و .... جلوگیری می کند. با وجود ارزش فراوان اسناد رسمی ، در یک مورد سند عادی می تواند آن را باطل کند و آن در صورتی است که تاریخ سند عادی جدیدتر از سند رسمی باشد .

 خیلی از افراد به دلیل اعتماد بیش از حد به طرف مقابل و یا ترس از هزینه ثبت رسمی و یا حوصله نداشتن اقدام به ثبت رسمی اسناد خود نمی کنند. این کار ریسک بزرگی است و هر لحظه ممکن است سندشان دچار مشکل شود.

در صورت به وجود آمدن مشکل در این زمینه و یا در خواست مشاوره و راهنمایی میتوانید با کارشناس رسمی دادگستری اسناد و مدارک تماس بگیرید و سوالات خود را مطرح کنید .

No Internet Connection