راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری مرداد 1372

سوالات آزمون رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری مرداد 1372

0 تومان
کد محصول : Ab_eng_5.5.72

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- روزنکی چیست و با حجم کلی یک سنگ چه رابطه­ای دارد؟

2- ضریب قابلیت نفوذ و توان آبدهی کدامیک از این سنگ­ها بیشتر است؟

۱) ماسه سنگ هوا زده

۲) گرانیت

۳) رس

۴) ماسه سنگ

۵) ماسه

٣- جهت جریان آب­های زیرزمینی با کدامیک از مواد رنگی زیر اندازه­گیری می­شود؟

۱) فلورسین سدیم

۲) کلرور سدیم

۳) کلرور پتاسیم

۴) سولفات کلسیم

۴- تغیر کیفیت آب­های زیرزمینی از سر دشت تا پایان خروجی چگونه است؟

5- سختی کل آب تابع چه یون­هایی است؟

6- ارتباط بین حوزه آبریز و آبخوان دشت چگونه مشخص می­شود؟

7- کدامیک از این عناصر با آب باران وارد آب­های زیرزمینی می­شود؟

1) سولفور

2) نیترات و کربنات

3) سلفور و گاز کربنیک

4) گاز کربنیک و نیترات

8- افت فشار در طول لوله­ به چه عواملی بستگی دارد؟

9- روند طبقه­بندی آبرفت­ها را از قدیم به جدید بیان نمائید و کارآئی هیدرودینامیکی هر واحد را ذکر کنید؟

10- ................ قرمز تختانی و فوقانی، زمان تشکیل، نوع رسوبات، ارزش هیدرودینامیکی آنها.

۱۱ - یک حلقه چاه در فاصله (  ۵۰تا ۱۰۰ متری) یک رشته قنات حفر شده است که با اعتراض صاحبان قنات، کارشناس انتخاب و نظریه کارشناسی پس از اندازه­گیری فاصله حریمی، اندازه­گیری آبدهی و دیگر موارد بر عدم ............ تاثیر است. چگونگی آنرا بیان نمائید.

۱۲- مقدار ضریب ذخیره در تحلیل آزمایش پمپاژی توسط روش ژیکوب بیشتر از صد در صد شده است. آیا به نظر شما این مقدار صحیح است یا خیر و چرا؟

۱۳- مقدار ضریب ذخیره در تحلیل آزمایش پمپاژی توسط روش ژیکوت در سفره آب - آزادی معادل 5×10 و 5×10 محاسبه شده است. چگونگی آن را بیان نمائید؟

۱۴ - یک حلقه چاه در مجاور آبگیر قناتی حفر ولی مورد اعتراض صاحبان قنات است. در ۴۸ ساعت اولیه پمپاژ هیچگونه تاثیر سوئی بر آبدهی قنات نداشته است. آیا ممکن است اعتراض صاحبان قنات را رد نموده یا خیر؟

۱۵ - آبدهی مجاور چاه یعنی چه، و محاسبه آن از چند طریق مقدور است، و آیا به نظر شما کدام تئوری بوده و کدام عملی است.

۱۶- حداکثر افت ممکنه و حداکثر آبدهی ممکنه یعنی چه؟

۱۷ - انواع لایه­های اشباع؟

18- آب در داخل بافت خاک به چند صورت یافت می­شود؟

19- تبصره ذیل ماده ۲ مربوط به چه چاه­هایی است و معترضین چه باید بکنند؟

۲۰ - حقابه چیست؟