راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته ابنیه و آثار باستانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1384

سوالات آزمون رشته ابنیه و آثار باستانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1384

0 تومان
کد محصول : abnieh_bastani_1384

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته ابنیه و آثار باستانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- مشخصات سفال موشه لان تپه کدام است؟

1) دستساز، ساده به رنگ خاکستری

2) چرخ‌ساز، چندرنگ با شاموت گیاهی

3) چرخ‌ساز از نوع منقوش

4) دست‌ساز از نوع سفال‌های قرمز با نقوش سیاه‌رنگ

۲-  نوع معماری قره‌تپه شهریار چه ویژگی‌هایی را داشته است؟

1) معماری سنگی با ملأت گلی

2) معماری خشتی بر روی پیسنگی

3) معماری خشتی و بدون پی با اندودی از گل اخری

4) دیواره‌های متشکل از شاخه و برگ درختان

3- لایه III یاریم تپه مربوط به چه زمان می‌باشد و مشخصه سفالی آن چیست؟

1) 5700ق. م، سفال نخودی منقوش

2) ۳۲00 ق. م، سفال نخودی ساده

3) ۲000 ق. م، سفال خاکستری داغدار

4) ۱۲50 ق. م، سفالی قرمز صیقلی

4- حسنلوی X به چه دورهای منسوب است؟

1) دوره نوسنگی

2) دوره میانسنگی

3) دوره مفرغ جدید

4) دوره مسسنگی

۵-  تپه علی کش در کجا واقع‌شده و به لحاظ لایه‌نگاری چند دوره فرهنگی را احتوا می‌کند؟

1) دهلران، سه لایه فرهنگی

2) کردستان، هشت لایه فرهنگی

3) آذربایجان غربی، یازده لایه فرهنگی

4) سیستان، تک لایه‌ای

۶- حقارت نخودی کدام باستان‌شناسی است و سفال‌های به‌دست‌آمده در طبقات II, I آن قابل‌مقایسه با کدام دوره در بین‌النهرین می‌باشد؟

1) ادیسون، دوره حسوتا

2) بریدوود، دوره جارمو

3) استروناخ، دوره حلف

4) کارگاف، دوره اوروگ

۷ - تل ابلیس توسط کدام باستان‌شناسی حفاری‌شده و طبقه I آن به لحاظ سفال با کدام لایه تپه سیلک قابل‌مقایسه است؟

1) کالدول، سیلک II

2) گرشیمن، سیلک III

3) ماسکارلا، سیلک I

4) کارلوفسکی، سیلک IV

8- سفال دوره IV گودین تپه کدام است؟

1) سفال نخودی بسیار پوک و ضخیم و فاقد لعاب

2) سفال یا لعاب گلی قرمز و منقوش

3) سفال یا لعاب گلی غلیظ کرم‌رنگ

4) سفال خاکستری - سیاه داغدار با نقوشی کنده و گاهاً پرشده با خمیر سفید

9- تپه گوران در کجا واقع‌شده و حفار آن کدام باستان‌شناس است؟

1) جنوب کرمانشاه در دره هلیلان، مورتن سن

2) مرودشت، واندنبرک

3) دشت سلماس، چارلز برنی

4) جنوب اندیمشک در حوزه رودخانه دز، مک کان

10- معماری مسکونی در دوره پیش‌ از تاریخی چشمه‌علی به چه شکلی بوده است؟

1) نقشه مدور با دیوارهای چینه‌ای

2) نقشه مستطیلی با دیوارهای سنگی

3) نقشه مستطیلی شکل با دیوارهای چینه‌ای یا خشتی

4) نقشه مدور با دیوارهای سنگی

11-  معماری لایه D گنج دره مربوط به چه دورهای است؟

1) دوره مسسنگی

2) دوره نوسنگی

3) دوره مفرغ

4) دوره آهن

12- لایه B گوی تپه متعلق به چه دوره است؟

1) دوره مفرغ

2) دوره آهن II

3) دوره آهن I

4) دوره مسسنگی

13- مشخصات عمومی سفال‌های گنج دره چیست؟

1) دست‌ساز از نوع نرم با شاموت گیاهی و پخت ناکافی

2) چرخ‌ساز بسیار ظریف و منقوش با پخت کافی

3) چرخ‌ساز از نوع خشن با شاموت گیاهی و پخت کافی

4) چرخ‌ساز با شاموت گیاهی و نقوش حیوانی

14- مشخصات سفال سامره چیست؟

1) چرخ‌ساز چندرنگ با پخت ناکافی

2) چرخ‌ساز، تک‌رنگ با پخت ناکافی

3) دست‌ساز دورنگ با پخت بسیار کافی

4) دست‌ساز چندرنگ با پخت کافی

15- حفار قسمت‌های مربوط به ‌پیش از تاریخ شمشارا چه کسی بوده است؟

1) ماکس فون اوپنهایم

2) سولکی

3) اسپایزر تویلر

4) مورتن سن

16- بزرگ‌ترین مشخصات فنی «معبد سنگ آهک» که مربوط به دوروه اروک  V می‌باشد، در چیست؟

1) دارا بودن طبقات فوقانی

2) وجود تقارن دقیق در بنا

3) کاربرد ستون در بنا

4) مسقف نبودن آن

17- مشخصات عمده نقشه کاخ‌های آشور میانی کدام است؟

1) دارا بودن » بابانو « و »بیتانو «

2) عدم وجود معماری راست‌گوشه

3) عدم وجود سکوهای دورتادور حیاط مرکزی

4) قرار گرفتن در داخل حصار چهارگوشه از پیش طراحی‌شده

18- خشته‌ای بالشتی و یا پلان کنوکس (plan convex)مربوط به چه دوره می‌باشند؟

1) دوره حلف

2) دوره مزیلییم

3) دوره اوروک

4) دوره حسونا

19- معماری زیگورات اریدو در عهد کدام پادشاه آغاز شد؟

1) آسارحدون

2) آمار سین

3) سارگون اکدی

4) سارگون آشوری

20- زیگورات آور نامو درآور، متعلق به کدام رب­النوع است؟

1) شمس

2) نانّا

3) ایشتار

4) اِآ ( Ea )

21-  تپه عبدالحسین مربوط به چه دورهای بوده و حفار آن کیست؟

1) پارینهسنگی، اشمیت

2) اواخر مسسنگی، هنری رایت

3) دوره مفرغ، ژان دهه

4) نوسنگی، جودیت بولار

۲۲ - محل کشف بزرگ‌ترین کتابخانه با اسنادی به خط و زبان سومری مربوط به قرن 18 ق.م کدام است؟

1) نینوا )در نزدیکی موصل(

2) نیپور

3) نوزی )نزدیک کرکوک(

4) ماری )در کنار رودخانه فرات(

23- کدام باستان‌شناسی حفاری شهر آور را انجام داد؟

1) ژاک دمورگان

2) لئونارد وولی  (WOOLY)

3) آندره پاروت

4) هنری فرانکفورت

24- «معبد سفید» آنودراوروک مربوط به چه دوره می‌باشد؟

1) دوره عبید

2) دوره جمدت نصر

3) دوره اوروک V

4) دوره اوروک IV

۲۵ - سنگ یادبود نارامسین به مناسبت پیروزی وی به کدام قبیله ساخته شد؟

1) اورارتوها

2) لولوبی­ها

3) آشوری‌ها

4) بابلی‌ها

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته ابنیه و آثار باستانی