راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته مهندسی پزشکی کانون کارشناسان رسمی‬ ‫دادگستری 1380

سوالات آزمون رشته مهندسی پزشکی کانون کارشناسان رسمی‬ ‫دادگستری 1380

1,000 تومان
0 تومان
کد محصول : Mohandesi_Pezeshki_1380

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی پزشکی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

۱- اتوکلاوهای سی اس آر بیشتر با کدام‌یک از موارد زیر وسایل را استریلیزه می‌نماید؟

الف ) بخار حاصل از خود دستگاه

ب ) بخار ۱50 پی اس آر مرکزی

ج ) المنت برقی یک‌فاز

د ) المنت برقی سه فاز

۲- دستگاه ثبات روی اتو کلاوها نشان‌دهنده کدام‌یک از موارد زیر است؟

الف ) زمان استریل شدن

ب ) زمان حرارت گیری

ج ) درجه حرارت

د ) درجه فشار

۳- دیگ بخار بیشترین سرویس را به کدام‌یک از قسمت‌ها می‌دهد؟

الف ) اتاق عمل

ب ) آشپزخانه

ج ) سی اس آر

د ) آزمایشگاه

-4 فرق سردخانه جسد با سردخانه‌های غذایی در کدام‌یک است؟

الف ) نوع گاز فریون

ب ) ظرفیت برودت

ج ) شکل ظاهری

د ) هیچ‌کدام

-5 وکیوم در بیمارستان چه فعالیتی را بیشتر دارد؟

الف ) تأسیسات فنی

ب ) آزمایشگاه

ج ) ساکشن

د ) رادیولوژی

-6 در اتاقهای رادیولوژی جهت ایزوله نمودن در جلوگیری از اشعه از چه مواردی استفاده می‌شود؟

الف ) ورق آهن

ب ) ورق آلومینیوم

ج ) ورق مس

د ) ورق سرب

۷- عمده‌ترین عمل ترانسفورمر در قسمت رادیولوژی چیست؟

الف ) قدرت دهی برای حرکت تخت برقی

ب ) قدرت دادن به تیوپ

ج ) قدرت دادن به تابلو فرمان

د ) هیچ‌کدام

۸- لوازم کشش در کدام‌یک از موارد زیر کاربرد بیشتری دارند؟

الف ) ارتوپدی

ب ) ژینوگلوژی

ج ) فیزیوتراپی

د ) رادیوگرافی

۹- آفتالمسکوپ در کدام‌یک از قسمت‌ها کار آیی بیشتری را دارد؟

الف ) گوش و حلق و بینی

ب ) چشم پزشکی

ج ) دندانپزشکی

د ) اعصاب

۱1 - دستگاه اودیومتری در کدام‌یک از موارد زیر را سنجش می‌نماید؟

الف ) تکلم

ب ) شنوایی

ج ) بینایی

د ) سیستم اعصاب

۱۱ - حمام پارافین در چه مواردی بیشترین کاربرد را دارد؟

الف ) راحتی اعصاب

ب ) کشش

ج ) نرم کردن اندام

د ) هیچ‌کدام

۱۲ - دستگاه اولتراسونیک به کدام‌یک از موارد زیر بستگی دارد؟

الف ) تابش

ب ) اشعه

ج ) ارتعاش

د ) صوت

۱۳ - برای مخلوط کردن آمالگام به چه نوع دستگاهی نیاز است؟

الف ) آمالگابیس

ب ) هند پیس

ج ) آمالگاماتور

د ) شیکر مغناطیسی

۱4 - مولد باد هوای فشرده در دندانپزشکی بیشتر چه جایگاهی دارد؟

الف ) توربین

ب ) غبارگیری از روی دستگاه

ج ) جهت حرکت صندلی بیمار

د ) جهت کاربرد لابراتوار دندان‌سازی

۱5 - چراغ‌های نگاتسگپ بیشتر در کجا استفاده می‌شود؟

الف ) آزمایشگاه

ب ) دندانپزشکی

ج ) فیزیوتراپی

د ) رادیولوژی

۱6 – چراغ های سیالتیک بیشتر در کجا مورد استفاده دارند؟

الف ) اورژانس

ب ) اتاق معاینه

ج ) اتاق عمل

د ) اتاق ریکاوری

۱۷ - جهت ضدعفونی اتاق عمل بیشتر از چه موارد زیر استفاده می‌شود؟

الف ) چراغ بنفش

ب ) التراویولت

ج ) هوای فشرده

د ) فورزالین

۱۸ - تخت ژینوکولوژی استاندارد چند شکن دارد؟

الف ) بی شکن

ب ) یک شکن

ج ) دو شکن

د ) سه شکن

۱۹ - تخت اتاق عمل استاندارد چند شکن دارد؟

الف ) بی شکن

ب ) یک شکن

ج ) دو شکن

د ) سه شکن

۲1 - الک گردگیر در داروسازی بیشتر در کجا کاربرد دارد؟

الف ) تولید شربت

ب ) تولید قطره

ج ) قولی آمپول

د ) تولید قرص

۲۱ - فیلتر پرس در داروسازی بیشتر در کجا کاربرد دارد؟

الف ) تولید شربت

ب ) تولید قطره

ج ) تولید آمپول

د ) تولید قرص

۲۲ - جهت طراحی ظرفیت اتاق عمل به کدام مورد زیر بیشتر توجه می‌شود؟

الف ) تعداد بیماران منطقه

ب ) تعداد پزشکان

ج ) تعداد تخت بیمار

د ) متراژ بنا

۲۳ - کدام‌یک از شیرهای دستشویی اتاق عمل کار آیی بهتری دارد؟

الف ) شیر برقی پائی

ب ) شیر برقی دستی

ج ) شیر دسته بلند

د ) شیر دسته کوتاه

۲4 - حرکت اولیه تخت ام آر آی به کدام‌یک از موارد زیر است؟

الف ) عمودی به طرف بالا

ب ) عمودی به طرف پایین

ج ) افقی به طرف جلو

د ) افقی به طرف عقب

۲5 - فرق بین رسپیراتور با اسپیراتور چیست؟

الف ) دهش

ب ) مکش

ج ) دهنده

د ) دهش و مکش

۲6 - کار اصلی هواساز در اتاق عمل کدام‌یک از موارد زیر است؟

الف ) ضدعفونی کننده هوا

ب ) ضدعفونی کننده هوا و تجهیزات

ج ) جلوگیری از انتقال غبار

د ) هیچ‌کدام

۲۷ - دستگاه گوشی برای کدام‌یک از موارد زیر است؟

الف ) تزریق داروی بیهوشی

ب ) تنظیم هوای دم و بازدم

ج ) فیلتر هوای تنفسی بیمار

د) هیچ‌کدام

۲۸ - دستگاه آندوسکوپی برای کدام‌یک از موارد زیر بیشتر استفاده می‌شود؟

الف ) نمونه‌برداری

ب ) برای عمل

ج ) عکس‌برداری

د ) تخلیه مایعات

۲۹ - دستگاه فروزن سکشن برای کدام‌یک از موارد زیر عمل می‌نماید؟

الف ) نمونه‌برداری از بدن

ب ) نمونه گیری از غده

ج ) لایه کنی

د ) هیچ‌کدام

۳1 - فرق لنکوباتور یا انکوباتور در کدام‌یک از موارد زیر است؟

الف ) درجه رطوبت

ب ) درجه حرارت

ج ) زمان توقف

د ) هیچ‌کدام

۳۱ - ایزوتوپ اتم‌هایی هستند که تعداد پروتون‌ها و همچنین عدد اتمی آن‌ها برابر بوده و فقط در عدد جرمی به علت داشتن نوترون‌های متفاوت می باشد؟

الف ) پایدار

ب ) ناپایدار

ج ) گسسته

د) ناگسسته

۳۲ – به وسیله یک دستگاه دفی بریلاتور شوک قلبی وارد می‌شود ولی اثری ندارد. کدام مورد زیر را اعلام مینمایید؟

الف ) ولتاژ بیشتر از حد بوده

ب ) هم‌فشار شوک دهنده زیاد بوده

ج ) آمپر مصرفی بیش‌ازحد بوده

د ) فاقد الکترود بوده

۳۲ - نام تیوپ در کدام‌یک از دستگاه‌های زیر بیشتر استفاده می‌شود؟

الف ) کوتر

ب ) اکس ری

ج ) سیتی اسکن

د ) اندوسکوپی

۳4 - عبور پرتو X-Ray از کدام‌یک از فلزهای زیر کمتر است؟

الف ) آهن

ب ) آلومینیوم

ج ) نقره

د ) سرب

۳5 - دستگاه دیالیز عبارت از دستگاهی است که:

الف ) به خون مواد پروتئین اضافه می‌کند

ب ) از خون مواد پروتئین اضافه را می‌گیرد

ج ) از خون آب و مواد زائد را می‌گیرد

د ) تعیین مقدار پلاسمای خون را نشان می‌دهد

۳6 - دستگاه ام آر آی در میدان مغناطیسی و نوسان ساز نشان دهنده کدام‌یک از موارد زیر است؟

الف ) غده‌های بدن

ب ) ارگان مختلف بدن

ج ) استخوان‌های بدن

د ) لنف‌های بدن

۳۷ - دستگاه اولتراسوند مولد کدام‌یک از موارد زیر است؟

الف ) ولتاژ بالا

ب ) آمپراژ بالا

ج ) فرکانس بالا

د) گرمایی بالا

۳۸ - دستگاه دیاترمی برای کدام‌یک از موارد زیر استفاده بیشتری دارد؟

الف ) نرم کردن بافت‌ها

ب ) برش اندام

ج ) نرم کردن و برش

د ) هیچ‌کدام

۳۹ - دستگاه Auto Eximer در چه مواردی پزشکی زیر بکار می‌رود؟

الف ) سلسله اعصاب و مغز

ب ) در چشم پزشکی

ج ) ارتوپدی

د ) در تشخیص بیماری قلب

41- صفحه Grid در سیستم رادیولوژی چه عملی را انجام می‌دهد؟

الف ) عمل صافی اشعه ناخواسته

ب ) عمل صافی اشعه Scatter

ج ) عمل حذف اشعه‌های قوی

د ) عمل حذف اشعه‌های ضعیف

4۱- دستگاه ام آر آی در چه موارد زیر بکار می‌رود؟

الف ) تشخیص به‌صورت نمایش تصویری

ب ) تشخیص به‌صورت نمایش رکورد منحنی

ج ) در موارد درمانی بیمار

د ) هیچ‌کدام

4۲- در مورد توپ مولد اشعه ایکس گرافی دندانپزشکی کدام عبارت صحیح است؟

الف ) ترانس High ولتاژ جدا آن تیوپ است

ب ) آند پرخان است

ج) آند ثابت است

د ) حداکثر قدرت ولتاژ مولد اشعه ایکس چه مقدار است

4۳- در سیستم توموگرافی رادیولوژی به منزله‌های زیر

الف ) برش مقطعی تصویری انجام می‌گیرد

ب ) در این حال فقط میز دستگاه حرکت می‌کند

ج ) فقط توپ دستگاه حرکت می‌کند

د ) هر دو توأماً حرکت می‌کنند

44- سیستم Monitoring در ایستگاه پرستاری برای کدام‌یک از موارد زیر بکار می‌رود؟

الف ) برای نمایش و منحنی رکودهای ECG بیمار

ب ) برای نمایش B.P بیمار

ج ) برای شمارش تعداد نبض بیمار

د ) برای نمایش دم و بازدم (اکسیژن)

45- در تکنیک دستگاه سونوگراف کدام‌یک از موارد زیر صحیح است؟

الف ) نفوذ فرکانس اولتراسوند در نسوج نرم است

ب ) نفوذ فرکانس اولتراسوند در نسوج سخت ارگان بدن است

ج ) تصویربرداری در سونوگراف بر طبق تکنیک برگشت فرکانس می‌باشد

د ) در پروپ های Transchicer سونوگراف موج با فرکانس ثابت انتقال می یاید

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی پزشکی، لوازم و تجهیزات پزشکی

آزمون