راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته مهندسی پزشکی کانون کارشناسان رسمی‬ ‫دادگستری 1384

سوالات آزمون رشته مهندسی پزشکی کانون کارشناسان رسمی‬ ‫دادگستری 1384

1,000 تومان
0 تومان
کد محصول : Mohandesi_Pezeshki_1384

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی پزشکی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

۱- چه نوع جوشی روی مخازن داروسازی متناسب‌تر است؟

۱) کاربیت

Co2 (2

۳) آهن سخت

۴) آرگون

2- فشار دیگ‌های بخار در بیمارستان‌ها معمولاً چه حدودی است؟

 • ۶ تا ۸ بار
 • ۸ تا ۱۱ بار
 • ۱۱ تا ۱2 بار
 • ۱2 تا ۱۴ بار

۳- در بیمارستان‌ها غالباً از چه نوع سختی گیر آب استفاده می‌شود؟

۱) شنی

2) رزینی

۳) کادمیومی

۴) R.O.

۴- در سردخانه‌های جسد معمولاً از چه نوع خنک‌کننده‌ای بیشتر استفاده می‌شود؟

۱) گاز آمونیاک

2) گاز فریون یا R134A

۳) لیتیوم برماید

۴) ازت

 

 

۵- چراغ های سیالیتیک اصلی از کدام نوع هستند؟

۱) پایه‌دار ثابت

2) دیواری

۳) سقفی

۴) متحرک زمینی

۶ - عمل هموژنایزینگ در داروسازی بیشتر چه هدفی دارد؟

۱) جداکننده

2) مخلوط کننده

۳ ) میکروب‌کش حرارتی

۴) میکروب‌کش برودتی

۷- تصحیح کننده کسینوس فی روی کدام‌یک از موارد زیر اثر مثبت دارد؟

۱) فیزیوتراپی

2) آزمایشگاه

۳) موتورخانه

۴) اتاق عمل

۸ - ورق‌های سربی بیشتر در کدام قسمت بیمارستان‌ها کاربرد دارد؟

۱) اتاق عمل

2) اتاق آزمایشگاه

۳) اتاق رادیولوژی

۴) تعمیرگاه بیمارستان

۹- دستگاه دیالیز خون برای کدام مورد بیشتر کاربرد دارد؟

۱) تجزیه مواد عالی

2) جداسازی قند خون

۳) جداسازی اوره خون

۴) جداسازی چربی خون

۱0 - دستگاه MRI بیشتر جایگزین کدام دستگاه است؟

۱) رادیولوژی

2) سونوگرافی

۳) آنالایزر

۴) رادیو ترایی

۱۱ - تخت عمل ژینوکلوژی چند شکن حرکت دارد؟

۱) بدون شکن

2) یک شکن

۳) دو شکن

۴) سه شکن

۱2 - فرق انکوباتور نوزاد و آزمایشگاهی در کدام مورد است؟

۱) سایز داخلی

2) وضعیت فیزیکی

۳) وضعیت شیمیایی

۴) وضعیت برقی

۱۳ - دستگاه فروزن سکشن در کدام مورد استفاده بیشتری دارد؟

۱) رادیوگرافی

2) آزمایشگاهی

۳) فیزیوتراپی

۴) اتاق عملی

۱۴ - دستگاه PAD PRINTER بیشتر در کدام قسمت داروسازی فعالیت دارد؟

۱) آمپول سازی

2) قرص سازی

۳) شیشه سازی

۴) جعبه سازی

۱۵ - کار رفراکتومتر دوچشمی در کدام مورد است؟

۱) بزرگنمایی

2) تشخیص میکروب

۳) جداسازی

۴) اندازه‌گیری

۱۶ - کاربرد آنالایزر در آزمایشگاه برای چیست؟

۱) تشخیص بیماری

2) تشخیص میکروب

۳) تجزیه عناصر برای تشخیص

۴) ترکیب عناصر برای تشخیص

۱۷ - دستگاه اتومیک ابزوربشن در کدام مورد کاربرد دارد؟

۱) دندانپزشکی

2) چشم پزشکی

۳) شنوایی

۴) هیچ‌کدام

۱۸ – صفحه نمایش L.E.D روی کدام دستگاه بیشتر استفاده می‌شود؟

۱) فشارخون گیر

2) سانتریفیوژ

۳) اسپکتروفتومتر

۴) حمام پارافین

۱۹ - بورت پارالل در کدام دستگاه استفاده می‌شود؟

۱) میکروسکوپ

2) ترازوی حساس

۳) نگاتسکوپ

۴) امالگاماتور

20 - کلمه مثلث در ابزار کدام مورد کاربرد دارد؟

۱) آزمایشگاهی

2) رادیولوژی

۳) سی اس آر

۴) دندانپزشکی

-2۱ دسیکانور از چه موادی ساخته می‌شود؟

۱) آلومینیوم

2) استیل ضدزنگ

۳) شیشه

۴) چینی

22 - کیت کالیبره نمودن PH متر با کدام‌یک از موارد زیر است؟

۱) وزنه های حساس

2) ترانس DC

۳) لامپ uv

۴) بافر

2۳ - لامینوفلو در کدام مورد کاربرد دارد؟

۱) آزمایشگاه

2) چشم پزشکی

۳) دندانپزشکی

۴) رادیوگرافی

2۴ - هات پلیت مگنت برای کدام‌یک از موارد زیر است؟

۱) گرم نمودن صفحه

2) نگهدارنده فلزات به وسیله مگنت

۳) هم زدن مواد گرم

۴) هم زدن مواد غلیظ

25 - ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﺮارﺗﯽ ﮐﻮره اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﭼﻨﺪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد اﺳﺖ؟

 • 500 ﺗﺎ 700
 • 1000 ﺗﺎ 1300
 • 1500 ﺗﺎ 1700
 • 2000 ﺗﺎ 2500

 2۶ - کاربرد لامپ uv چیست؟

۱) مواد را خراب نکند

2) مصرف برقی را بیشتر نکند

۳) ضدعفونی‌کننده خوبی است

۴) نور دهنده یکنواختی است

2۷ - اتوکلاو آزمایشگاهی برای چیست؟

۱) شستن لوازم

2) خشک‌کردن لوازم

۳) استریلیزاتور لوازم

۴) براق کردن لوازم

2۸- آنالیز خون، در آزمایشگاه به ‌وسیله کدام دستگاه انجام نمی‌شود؟

۱) اسپکتروفتومتر

2) فلیم فتومتر

۳) اتوآنالایزر

۴) رفراکتومتر

2۹- الک برقی با کنترل دیجیتالی در آزمایشگاه برای چیست؟

۱) جداسازی مواد خالصی از ناخالصی

2) دانه‌بندی نمودن مواد

۳) آماده‌سازی برای توزین صحیح

۴) هیچ‌کدام

30- ارزش ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه MRI دﺳﺖدوم ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮑﺎر ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎي ﻏﺮﺑﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل اﺳﺖ؟

 • 200 ﺗﺎ 500
 • 500 ﺗﺎ 800
 • 800 ﺗﺎ 1100
 • 1100 ﺗﺎ 1500

 

 ۳۱ - سختی گیرهای آب بیمارستانی برای تقلیل ذرات کدام‌یک از موارد زیر است؟

۱) یونی

2) اکسیژنی

۳) کربنات کلسیم

۴) کربنات منیزیم

۳2 - دستگاه الکتروکاردیوگرام برای چیست؟

۱) سنجش توانائی قلب

2) برای رفع بیماری قلب

۳) جهت شوک عصبی

۴) دادن شوک قلبی و نوار گیری از قلب

۳۳ - کدام دستگاه زیر معمولاً نیاز به کالیبره ندارد؟

۱) آوون

2) فور

۳) انکوباتور

۴) سانتریفیوژ

۳۴ - کاربرد دستگاه رسیپراتور در کدام مورد است؟

۱) بیهوش کردن بیمار

2) به ھوش آوردن بیمار

۳) تخلیه خونهای لخته شده از بیمار

۴) تنظیم تنفس بیمار

۳۵ - در دستگاه سونوگرافی پیشرفته ارزش کدام‌یک از موارد زیر بیشتر است؟

۱) پرآب

2) مانیتور

۳) ترانس جریان

۴) پرینتر

۳۶ - تعداد پرآب در دستگاه کوتر چند عدد است؟

۱) یک

2) دو

۳) سه

۴) چهار

۳۷ - یونیت دندانپزشکی به کدام‌یک از لوازم زیر متصل نمی‌باشد؟

۱) سیستم هوای فشرده

2) سیستم ساکشن

۳) تابوره

۴) چراغ تور سرد

38- ارزش ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ 500 ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﻧﻮﺳﺎﺧﺖ اروﭘﺎي ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل اﺳﺖ؟

 • 50 ﺗﺎ 70
 • 70 ﺗﺎ 90
 • 90 ﺗﺎ 110
 • 110 ﺗﺎ 130

۳۹ - دستگاه آفتالمسکوپ در کدام مورد زیر کاربرد دارد؟

۱) رادیوگرافی

2) چشم‌پزشکی

۳) دندانپزشکی

۴) شنوایی

۴0 - تحریک اعصاب روی کدام‌یک از موارد زیر کاربرد بیشتری دارد؟

۱) رادیوگرافی

2) فیزیوتراپی

۳) سنجش شنوایی

۴) سنجش بینایی

۴۱ - الک جنب دستگاه قرص سازی معمولاً برای چیست؟

۱) آماده‌سازی مواد اولیه

2) غبارگیری از مواد

۳) پودر گیری از قرص

۴) جداسازی سایزهای مختلف قرص

۴2 - برق واحد آزمایشگاهی استاندارد در بیمارستان‌ها از کدام نوع است؟

 • DC با ولتاژ بالا
 • AC با ولتاژ بالا
 • AC سه فاز
 • AC تک فاز

۴۳ - استابلایزر در کدام واحد زیر بیشتر کاربرد دارد؟

۱) آنژیوگرافی

2) آزمایشگاه

۳) سی اسی آر

۴) فیزیوتراپی

44 - ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ........ ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ اﺳﺖ؟

1) ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ 100

2) ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ 200

3) ﺛﺎﺑﺖ 100

4) ﺛﺎﺑﺖ 200

۴۵ - کدام‌یک از تجهیزات زیر اسپرم را برای اصلاح جنین نگهداری می‌نماید؟

۱) یخچالی با گاز فریون

2) سرد خانه با گاز آمونیاک

۳) کپسول با گاز ازت

۴) کپسول با گاز نیتروژن

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی پزشکی، لوازم و تجهیزات پزشکی

آزمون