دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته نساجی و رنگرزی کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته نساجی و رنگرزی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1371

0 تومان
کد محصول : nasaji_rangrazi_1371

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته نساجی و رنگرزی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- انواع الیاف مصرفی در صنایع نساجی را نام برده و تقسیم بندی کنید.

۲- انواع سیستم های نمره گذاری نخ را نام برده و فرمول کلی هر کدام را بنویسید.

3- رطوبت استاندارد سه نوع الیاف طبیعی و سه نوع الیاف مصنوعی ذکر شود.

4- انواع سیستمهای ریسندگی را با ذکر مراحل تولید نامبرده و اختلاف آنها را توضیح دهید.

5- برای ارزیابی ماشین آلات ریسندگی چه نکاتی مورد توجه قرار میگیرد سه مورد مهم آن را توضیح دهید.

۶- طرز محاسبه تولید ماشین رینگ با ذکر فرمول مربوطه.

۷- انواع ماشینهای بافندگی سبک و سنگین ذکر گردد و اختلاف آنها بهطور خلاصه توضیح داده شود.

۸- طرز محاسبه تولید ماشین بافندگی را شرح دهید.

۹- برای ارزیابی ماشینهای بافندگی چه نکاتی موردتوجه قرار میگیرد؟ سه مورد مهم آن را توضیح داده شود.

10- انواع سیستمهای تریکوبافی و مشخصات آنها توضیح داده شود.

11- طرز محاسبه تولید در سیستم تریکوبافی شرح داده شود.

1۲ - برای ارزیابی ماشینهای تریکوبافی چه نکاتی مورد توجه قرار میگیرد؟ سه مورد مهم آن را توضیح دهید.

13- رنگهای مصرفی برای الیاف مختلف طبقه بندی گردد.

14- مراحل مختلف رنگرزی و تکمیل پارچه نخی  (پنبه ای) - پشمی - مخمل - پتو - موکت و قالی ماشینی را جداگانه توضیح دهید.

15- مراحل مختلف تولید انواع موکت توضیح داده شود.

1۶- مراحل مختلف تولید فرش ماشینی توضیح داده شود.

1۷- ماشین آلات تولیدی در صنعت قانونا چندساله مستهلک می شوند؟

18- آنچه در مورد تکمیل ضد چروک پارچه های پنبه ای میدانید شرح دهید.

19- با چه عملیات شیمیایی میتوان درصد جمع شدگی و میزان آب رفتگی پارچه های پنبه ای را کاهش داد.

20- نام پنج رنگ استاندارد مورد مصرف جهت پارچه تمام پشم و تمام کتان را به طور جداگانه نام ببرید.

21- چه نوع پارچه هایی در اثر آب رفتگی کوتاه میشوند و علل آن را توضیح دهید.

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته نساجی و رنگرزی

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن