دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته نساجی و رنگرزی کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته نساجی و رنگرزی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1375

0 تومان
کد محصول : nasaji_rangrazi_1375

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته نساجی و رنگرزی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون رشته نساجی و رنگرزی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1375 – گروه‬ ‫صنعت و فن‬ ‫1- در یک نخ تولیدی، عیوب:‬ ‫‪SHORT TER - AND LONGTER IRRE ARI‬‬ ‫وجود دارد، توضیح دهید:‬ ‫- منشأ احتمالی ایجاد این عیوب را‬ ‫- چگونه میتوان از ایجاد آن جلوگیری کرد‬ ‫- توسط چه مکانیسم هایی (و در چه ماشین هایی) میتوان این عیوب را کاهش داد.‬ ‫2- چه عواملی باعث میشود که در نخ "نپ" به وجود آید و در خط تولید به چه صورت اندازهگیری میشود.‬ ‫3- چه دالیلی برای مخلوط کردن الیاف سنتتیک با الیاف طبیعی وجود دارد؟‬ ‫4- پس از رنگرزی یک منسوج، مشخص شد که رگه های عرضی عریض (دورنگی) در پارچه به وجود آمده است.‬ ‫توضیح دهید که چه عاملی میتواند این عیب را به وجود آورد؟‬ ‫5- برای تولید ده میلیون مترمربع از یک نوع پارچه در ۵445 ساعت کاردر سال، مشخصات ذیل در دسترس است:‬ ‫- عرض پارچه • ۱1 سانتیمتر‬ ‫- تراکم پود ۵2 نخ بر سانتیمتر‬ ‫- نمره نخ پود ۵5‪Ne‬‬ ‫- تاب نخ پود ۵۵0 تاب در متر‬ ‫-تراکم تار ۵4 نخ در سانتیمتر‬ ‫- نمره تار ۵5 ‪Ne‬‬ ‫- تاب نخ پود ۵۵0 تاب در متر‬ ‫- تراکم تار ۵4 نخ در سانتیمتر‬ ‫- نمره تار ۵5 ‪Ne‬‬ ‫- تاب نخ تار ۵۵0 تاب در متر‬ ‫- عرض شانه بافندگی ۵43 سانتیمتر‬ ‫- توان پود گذاری ماشین ۵۵۵1 متر نخ پود در دقیقه‬ ‫- راندمان بافندگی 50%‬ ‫- سرعت دوک ریسندگی ۵۵۵41 دور در دقیقه‬ ‫- راندمان ریسندگی ۵0%‬ ‫محاسبه کنید، تعداد ماشین بافندگی و تعداد دوک موردنیاز را.‬ ‫۱- روش های مختلف رنگرزی پارچه پلی استر را شرح دهید. عدم یکنواختی شید رنگ به چه عواملی بستگی دارد.‬

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته نساجی و رنگرزی

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن