دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته نساجی و رنگرزی کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته نساجی و رنگرزی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1377

0 تومان
کد محصول : nasaji_rangrazi_1377

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته نساجی و رنگرزی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- اصلی‌ترین روش‌های پود گذاری در ماشین‌های بافندگی را نام ببرید و سریع‌ترین روش موجود پود گذاری را ذکر کرده و چه محدودیت‌هایی دارد؟

2- روش‌های چله پیچی را نامبرده و موارد کاربرد هرکدام را به اختصار بنویسید؛ و توضیح دهید سرعت کدام روش بیشتر است و برای نخ‌های مخلوط، پنبه‌ای، پلی‌استر چه ماده آهاری مناسب است؟

3- اصطلاحات زیر را تعریف کنید:

سیستم فرمان افقی - فرمان عمودی در ماشین‌های گرد باف - آندرلاپ و اورلپ. - GATING - TIMING

4- ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ 35 ﺗﻦ ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﺎﯾﻠﻮﻧﯽ ﺑﻪ وزن ﻣﺘﺮ ﻃﻮﻟﯽ  190GR/M و ﺗﺮاﮐﻢ 12,5= C.P.C و ﻣﺸﺨﺼﺎت ذﯾﻞ ﻣﻮردﻧﯿﺎز اﺳﺖ: 10 = W.P.C در ﻣﺪت 125 روز ﮐﺎري ﺑﺎ ﺳﻪ ﺷﯿﻔﺖ ﮐﺎر ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮔﺮد ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ذﯾﻞ ﻣﻮردﻧﯿﺎز اﺳﺖ

18 = N.P.I، 36 = ﺗﻌﺪاد اﺑﺰار، 15 = R.P.M و 32 = ﻗﻄﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ و راﻧﺪﻣﺎن = 92

5- کمی جذب رطوبت توسط برخی الیاف مصنوعی (مانند پلی‌استر) چه تأثیرات مثبت و منفی بر روی خواص کالا می‌گذارد؟

6- دلایل تشکیل تجعد (فرو موج) در الیاف پشم را توضیح دهید.

۷- توضیح دهید عملیات چاپ برداشت روی پارچه سلولزی (پنبه یا ویسکوز) با مواد رنگزای فمی و مستقیم تحت چه شرایطی انجام می‌گیرد.

8- روش‌های ریسندگی و تولید الیاف مصنوعی را نامبرده و اساس هر روش را مختصراً توضیح دهید. الیاف زیر از چه طریقی ریسندگی می‌گردند؟

نایلون

اکیریلیک

کوپر آمونیوم ریون

 

۹- در رنگرزی الیاف آکریلیک با مواد رنگزای بازیک به سؤالات ذیل پاسخ دهید.

الف - علت استفاده از اسید استیک

ب - علت استفاده از کند کننده (ریتاردر)

ج - مقدار کند کننده مصرفی به چه عواملی بستگی دارد و چگونه تعیین می‌گردد.

د - آیا امکان رنگرزی در دمای زیر ۱۱ وجود دارد چرا؟

10- چه عواملی می‌تواند منجر به بروز نخ پارگی در سیستم ریسندگی چرخانه‌ای بشوند؟

11- عوامل ایجاد پراکنده شدن پرز و الیاف کوتاه (FLY) در ماشین‌های پخش‌برگ را بیان نموده، نحوه کنترل و جمع‌آوری آن‌ها را شرح دهید.

12-در سیستم ریسندگی رینگ چه عواملی بر ایجاد پشم آلودگی نخ (YARN HAIRINEN )تأثیر می‌گذارد و افزایش میزان پشم آلودگی نخ چه اثری بر پارچه تولیدی می‌گذارد؟ چه روش‌هایی جهت کم کردن پرز یا پشم آلودگی معمول و مرسوم است؟ آیا دستگاه‌هایی جهت اندازه‌گیری این فاکتور می‌شناسید؟ آن‌ها را نام ببرید.

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته نساجی و رنگرزی

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن