دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته امور آموزشی کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته امور آموزشی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1384

0 تومان
کد محصول : Omor_Amozeshi_1384

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور آموزشی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1 -کدام‌یک از سازمان‌های زیر مهم‌ترین، گسترده‌ترین و مؤثرترین سازمان در انتقال فرهنگ جهانی، ایرانی و اسلامی به نسل تازه است؟

۱ )آموزش و پرورش

2 )اداری و سیاسی

3 )صنعتی

4 )کشاورزی

2 -کدام‌یک از شیوه‌های زیر می‌تواند برای اداره آموزش‌ و پرورش هر کشوری سودمند باشد؟

1)شیوهای که به‌صورت غیرمتمرکز باشد

2 )شیوهای که به‌صورت متمرکز باشد

3 )شیوهای که با مقتضیات مذهبی، سیاسی، اجتماعی و جغرافیایی و اقتصادی انتخاب شود

4 )شیوهای که در بعضی امور متمرکز و در بعضی نیمه‌متمرکز باشد.

3 -طبق اصل شانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کدام‌یک از دروس زیر باید پس از دوره ابتدائی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاس‌ها و در همه رشته‌ها تدریس شود؟

۱ )زبان انگلیسی

2 )زبان عربی

3 )وصیت‌نامه امام (ره)

4 )ریاضیات

 

 

4 -طبق کدام‌یک از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف شده است وسایل آموزش‌ها و پرورش رایگان را برای همه تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد؟

 • 16
 • 15
 • 30
 • 104

 

5 -مصوبات هیات دولت را چه می‌نامند؟

۱ )اساسنامه

2 )تصویب‌نامه

3 )قانون

4 )طرح

6 -تدوین اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تعیین اهداف و خط مشی‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی کشور از وظایف کدام‌یک از مراجع زیر است؟

۱ )شورای عالی، علوم، تحقیقات و فناوری

2 )شورای عالی آموزش ‌و پرورش

3 )شورای عالی اداری

4 )شورای عالی انقلاب فرهنگی

7 -اولین قانونی که در ایران در زمینهٔ ساختار آموزشی و ضوابط کلی مدارسی تصویب ‌شده است عبارت است از قانون:

۱ )اداری معارف

2 )اساسی معارف

3 )تشکیل شورای عالی معارف

4 )تشکیل شورای آموزشی و پرورش منطقه‌ای

8 -اولین مدرسه‌ای که به سبک جدید در دوره قاجاریه در ایران توسط حکومت مرکزی تأسیس شد عبارت است از مدرسه:

۱ )دارالفنون

2 )رشدیه

3 )سیاسی

4 )نظامی

9 -به‌ موجب کدام‌یک از قوانین زیر، اداره آموزش‌ و پرورش ایران به سبک جدید از آغاز متمرکز بوده است؟

3 )قانون تشکیل شورای عالی معارف

2 )قانون تشکیل شورای عالی فرهنگ

3 )قانون اداری معارف

4 )متمم قانون اساسی مشروطیت

10 -جامع‌ترین و مهم‌ترین قانونی که در سال 1322 دولت را به عمومی کردن آموزش‌ و پرورش

ابتدائی موظف کرده است کدام است؟

۱ )قانون اساسی معارف

2 )قانون اداری معارف

3 )قانون تشکیل شورای عالی معارف

4 )قانون تعلیمات اجباری

11 -طبق اسناد مربوط به تاریخ آموزش ‌و پرورش ایران کودکان و نوجوانان در کدام‌یک از مراکز زیر از ابتدا به ‌صورت غیررسمی آموزش‌دیده و برای زندگی کردن آماده می‌شدند؟

۱ )خانه و خانواده

2 )کودکستان

3 )مراکز مذهبی

4 )مکتب خانه

12 -برای تأمین و تربیت‌ معلمان دوره ابتدایی به ‌موجب قوانین و مقررات مصوب کدام‌یک از مراکز زیر نقش عمده ای داشته اند؟

۱ )دانشسرای عالی

2 )دانشگاه تربیت‌معلم

3 )دانشسرای راهنمایی

4 )دانشسراهای مقدماتی

13-تغییر یا اصلاح مواد یا اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مربوط به آموزش و پرورش باشد، از وظایف کدام است؟

۱ )شورای عالی انقلاب فرهنگی

2 )شورای عالی آموزش و پرورش

3 )مجلس خبرگان رهبری

4 )مجلس شورای اسلامی

14 - تصویب برنامه‌های درسی مدارسی و انطباقی کتاب‌های درسی با برنامه‌های مصوب از وظایف کدام‌یک از شوراهای زیر است؟

۱ )شورای عالی انقلاب فرهنگی

2 )شورای عالی آموزش و پرورش

3 )شورای معاونان وزارت آموزشی و پرورش

4 )شورای آموزش و پرورش استان

15- مهم‌ترین سازمان وابسته وزارت آموزش و پرورش که در رسیدگی به اوقات فراغت افراد کم سن و سال و نوجوانان مؤثر است، عبارت است از:

3 )سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

2 )سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس

3 )سازمان انجمن اولیاء و مربیان مرکزی

4 )کانون پرورش فکری کودکان، نوجوانان و جوانان

16 -با تصویب قانون تفکیک وزارت فرهنگ در سال 1343کدامیک از وزارتخانه و سازمان های زیر عهده دار آموزش و پرورش کشور در سطح عمومی و عالی شدند؟

1 )وزارت آموزش‌ و پرورش

2 )سازمان اوقاف

3 )وزارت علوم

4 )وزارت فرهنگ و هنر

17 -امور مربوط به برنامه‌ریزی و کتاب‌های درسی در وزارت آموزش ‌و پرورش با کدام از سازمان‌های زیر است؟

۱ )سازمان نهضت سوادآموزی

2 )سازمان توسعه و تجهیز مدارس

3 )سازمان پژوهشی و برنامه‌ریزی آموزشی

4 )کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

18 - انتخاب و آموزشی دانشجویان مراکز آموزش عالی ایران در رشته‌های فنی و مهندسی و علوم انسانی موردنیاز وزارت آموزش ‌و پرورش با کدام‌یک از وزارتخانه‌های زیر است؟

۱ )آموزش ‌و پرورش

2 )علوم؛ تحقیقات و فناوری

3 )فرهنگ و ارشاد اسلامی

4 )بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

 

19 -روسای سازمان‌های آموزش ‌و پرورشی استان‌های ایران توسط کدام‌یک از مقامات زیر منصوب می‌گردند؟

۱ )شورای آموزش‌ و پرورش استان

2 )وزیر آموزش ‌و پرورش

3 )شورای عالی آموزشی و پرورش

4 )شورای معاونان وزارت آموزشی و پرورش

20 -طبق مفاد قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش، رئیس این شورا با چه مقامی است؟

3 )دبیر کل شورای عالی آموزشی و پرورش

2 )رئیس‌ جمهور

3 )معاون اول رئیس ‌جمهور

4 )وزیر آموزش ‌و پرورش

21 -تصویب آئین‌نامه‌های اجرایی و امتحانی در وزارت آموزش ‌و پرورش با کدام‌یک از شوراها یا مقامات زیر است؟

۱ )شورای عالی آموزش ‌و پرورش

2 )شورای عالی انقلاب فرهنگی

3 )وزیر آموزش ‌و پرورش

4 )شورای سازمان پژوهشی و برنامه‌ریز یا آموزشی سالمر

22 - برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی و رهبری مهدهای کودک در ایران با کدام است؟

۱ )سازمان بهزیستی

2 )وزارت آموزش‌ و پرورش

3 )وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

4 )وزارت کار و امور اجتماعی

 

23- ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات دوره اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺳﻦ ورود ﺑﻪ ﮐﻼس اول دﺑﺴﺘﺎن در اﯾﺮان ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:

 • 6 ﺳﺎل ﺗﻤﺎم
 • 7 ﺳﺎل ﺗﻤﺎم
 • 5/5 ﺳﺎل
 • 5/6 ﺳﺎل

23 -طبق اساسنامه جدید مصوب شورای عالی آموزش و پرورش مدت تحصیل در دوره پیش ‌دبستانی کدام است؟

۱ )دو سال

2 )یک سال

3)3سال

4) ۹ ماه

25 -برابر آئین‌نامه آموزشی دوره ابتدائی استفاده از مقررات مربوط به جهشی تحصیلی در کدام‌یک از پایه‌های زیر انجام می‌شود؟

۱ )اول دبستان

2 )سوم

3 )چهارم

4 )پنجم دبستان

26- ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﺪت ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﯾﺮان ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ؟

1)3

2)4

3)5

4)6

 

27 -ایجاد مهارت در خواندن و نوشتن و حساب کردن از اهداف کدام‌یک از دوره‌های تخصصی زیر است؟

۱ )پیش‌ دبستانی

2 )ابتدائی

3 )راه نمائی

4 )متوسطه

28 -ایجاد و گسترش مدارس عقب‌ مانده ذهنی، نابینایان و ناشنوایان از وظایف کدام واحد است؟

3 )معاونت آموزشی عمومی

2 )دفتر آموزش‌ و پرورش ابتدائی

3 )سازمان پژوهشی و برنامه‌ریزی آموزشی

4 )سازمان آموزش و پرورش استثنائی

29 -انتخاب و آموزش ‌و پرورش کودکان و نوجوانان تیزهوشی در وزارت آموزش ‌و پرورش از وظایف کدام‌ یک از دستگاه‌های زیر است؟

۱ )سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان

2 )سازمان آموزش و پرورش استثنائی

3 )سازمان انجمن اولیاء و مربیان

4 )کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

30-برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی امور مربوط به ارتباط با یونسکو در ایران از وظایف کدام وزارتخانه است؟

۱ )آموزش ‌و پرورش

2 )بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

3 )فرهنگ و ارشاد اسلامی

4 )علوم، تحقیقات و فناوری

31-مدت تحصیل در مرحله دوم تعلیمات عمومی در ایران چند سال است؟

۱ )سه

2 )چهار

3 )دو

4 )پنج

32-هدف عمده دوره پیش‌ دانشگاهی در ایران عبارت است از آماده کردن دانش آموزان برای ........:

۱ )افزایش سطح فرهنگ و دانش عمومی

2 )ورود به جامعه

3 )ورود به بازار کار

4 )ورود به آموزش عالی در ایران

33-مدت تحصیل در دوره متوسطه طبق طرح جدید نظام متوسطه در ایران چند سال است؟

2 )۱

3 )2

4 )3

1 )4

34 -یکی از شرایط لازم برای ورود به دانشگاه‌های ایران عبارت است از گذراندن دوره:

۱ )پیش‌ دانشگاهی

2 )متوسطه عمومی (نظری)

3 )متوسطه فنی و حرفه‌ای

4 )متوسطه کاردانش

 

 

35-انتخاب رشته برابر مقررات مدارس ایران پس از پایان ............ انجام می‌شود.

۱ )دوره ابتدائی

2 )دوره راه نمائی تحصیلی

3 ) سال دوم متوسطه

4 )سال اول متوسطه

36 -بیشترین رشته‌های تحصیلی در دوره متوسطه ایران در کدام شاخه تحصیلی وجود دارد؟

۱ )خدمات

2 )صنعت

3 )کاردانش

4 )کشاورزی

37 -در دوره متوسطه ایران کدام‌یک از کارکنان زیر امر راه نمائی و انتخاب رشته دانش آموزان را بر عهده ‌دارند؟

۱ )دبیران

2 )مشاوران

3 )معاونان مدارس

4 )مدیران مدارسی

38- ﮐﺪام ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ؟

1)6 ﺗﺎ 10

2)11 ﺗﺎ 12

3)14 ﺗﺎ 17

4)18 ﺗﺎ 19

39 -برابر مقررات سازمان سنجش آموزشی کشور داوطلبان کنکور در کدام گروه‌ها می‌توانند شرکت نمایند؟

۱ )فقط در علوم تجربی و هنر

2 )فقط در علوم انسانی یا ریاضی فنی

3 )هنر و زبان

4 )به انتخاب خود در سه گروه

40 -مدت تحصیل در دوره پیش‌ دانشگاهی در ایران برابر مقررات:

۱ )یک‌ ترم قبل از اخذ دیپلم و یک ‌ترم بعد از اخذ دیپلم است

2 )یک سال قبل از ورود به دانشگاه و یک سال بعد از ورود به دانشگاه است

3 )یک سال تحصیلی بعد از اخذ دیپلم است

4 )یک‌ ترم قبل از ورود به دانشگاه و یک ‌ترم بعد از ورود به دانشگاه است

41- ﺑﺮاي اﺧﺬ ﻣﺪرك دﯾﭙﻠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در اﯾﺮان ﮔﺬراﻧﺪن ﭼﻨﺪ واﺣﺪ درﺳﯽ در دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ؟

1)90

2)96

3)110

4)120

42 -اعطاء مجوز تأسیس مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی در ایران از وظایف کدام وزارتخانه است؟

۱ )علوم، تحقیقات و فناوری

2 )فرهنگ و ارشاد اسلامی

3 )کار و امور اجتماعی

4 )آموزش‌ و پرورش

43 -برابر مقررات تعیین ارزش مدارک تحصیلی تا پایان دوره متوسطه با کدام‌یک از مراجع زیر است؟

۱ )شورای سازمان پژوهشی و برنامه‌ریزی آموزشی

2 )شورای عالی انقلاب فرهنگی

3 )شورای آموزش ‌و پرورش استان

4 )شورای عالی آموزش ‌و پرورش

44 -برابر اسناد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بیشترین دانشجویان ایران با کدام‌یک از روش‌های زیر در دوره‌های آموزش عالی تحصیل می‌کنند؟

3 )آموزشی مجازی

2 )نیمه‌حضوری

3 )حضوری

4 )پودمانی

45 -تنبیه بدنی در مدارس بر طبق کدام‌یک از قوانین زیر ممنوع شده است؟

3 )قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش ‌و پرورش

2 )قانون شورای عالی معارف

3 )قانون اساسی معارف

4 )قانون تعلیمات اجباری

46 -برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی و هدایت امور پژوهشی در وزارت آموزشی و پرورش با کدام‌یک از سازمان‌ها و معاونت‌های زیر است؟

۱ )پژوهشگاه تعلیم و تربیت

2 )معاونت آموزش عمومی

3 )معاونت آموزشی متوسطه نظری و مهارتی

4 )معاونت مشارکت‌های مردمی

47 -برابر مقررات وزارت آموزش‌ و پرورش ایران مدارس از طرف کدام‌یک از مقامات زیر s منصوب می‌گردند

۱ )مدیریت آموزش‌ و پرورش در شهرستان یا منطقه

2 )رئیس سازمان آموزش ‌و پرورش استان

3 )انجمن اولیاء و مربیان مدرسه

4 )شورای آموزش ‌و پرورش متوسطه

48 -مرجع تصویب قوانین آموزشی و پرورش در ایران کدام‌یک از مراجع زیر است؟

3 )هیئت دولت

2 )مجلس شورای اسلامی

3 )شورای عالی آموزشی و پرورش

4 )شورای عالی انقلاب فرهنگی

49- ﻣﺪت ﺗﺤﺼﯿﻼت رﺳﻤﯽ در اﯾﺮان از ﮐﻼس اول اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ؟

1)90

2)96

3)110

4)120

50 -این تعریف که تربیت محصول مراقبتی است که در جریان رشد آدمی ‌صورت می‌گیرد مربوط به کدام گروه است؟

۱ )روانشناسان

2 )زیست شناسان

3 )جامعه شناسان

4 )علمای اخلاقی

 

51 - تقویت علاقه آمدن به مدرسه مربوط به کدام‌یک از اهداف دوره پیش ‌دبستانی است؟

۱ )روانی – حرکتی

2 )شناختی

3 )شناختی و روانی حرکتی

4 )عاطفی

52 -تفکر در مسائل جدی زندگی نظیر انتخاب رشته، انتخاب شاغل و انتخاب همسر و ..... از ویژگی‌های کدام یک از دوره‌های زیر است؟

۱ )ابتدائی

2 )راهنمائی

3 )آموزش عمومی

4 )متوسطه

53 - رشته علوم تجربی مربوط به کدام‌یک از شاخه‌های تحصیلی دوره متوسطه است؟

3 )شاخه صنعت

2 )شاخه خدمات

3 )شاخه کاردانش

4 )دوره متوسطه (شاخه نظری)

54 -انجمن‌های علمی زیر نظر کدام‌یک از وزارتخانه‌های زیر فعالیت دارند؟

۱ )علوم، تحقیقات و فناوری

2 )آموزش ‌و پرورش

3 )فرهنگ و ارشاد اسلامی

4 )کشور

55 -اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش در سال 1366 مصوب کدام‌یک از مراجع زیر است؟

3 )مجلس شورای اسلامی

2 )شورای عالی انقلاب فرهنگی

3 )شورای عالی اداری کشور

4 )شورای عالی آموزش و پرورش

56 - ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر رﺳﻤﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن اﺑﺘﺪاﺋﯽ در اﯾﺮان در ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ؟

1)22

2)24

3)28

4)30

 57 -معلمان برای ادامه تحصیلی از کدام‌یک از مرخصی‌های زیر می‌توانند استفاده کنند؟

3 )استحقاقی

2 )استعلاجی

3 )اضطراری

4 )بدون حقوقی

58 - ضوابط قبولی و ارتقاء تحصیلی دانش آموزان در کدام‌یک از آئین‌نامه‌های زیر مطرح‌شده است؟

۱ )امتحانات مدارس

2 )انضباطی مدارسی

3 )انجمن اولیاء و مربیان

4 )اجرایی مدارسی

59 -رسیدگی به انضباط دانش آموزان در مدارس از وظایف اصلی کدام‌یک از کارکنان مدارس است؟

۱ )معلمان راهنما

2 )مدیران

3 )معاونان

4 )مربیان تربیتی

60 - اجرای مراسم صبحگاهی در مدارس از وظایف کدام‌یک از کارکنان مدارس است؟

3 )مدیران

2 )معاونان

3 )معلمان

4 )مربیان امور تربیتی

61 - استعدادهای اختصاصی دانش آموزان در کدام‌ یک از دوره‌های زیر بیشتر شکفته می‌گردد؟

۱ )ابتدائی

2 )راه نمائی تحصیلی

3 )پیش ‌دبستانی

4 )متوسطه

62 - موافقت با تشکیلات اداری وزارت آموزش و پرورش وظیفه کدام دستگاه است؟

۱ )سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

2 )شورای عالی انقلاب فرهنگی

3 )شورای عالی آموزش و پرورش

4 )شورای عالی اداری

63 -شرکت فعالی در گروه‌های آموزشی مدرسه و منطقه از وظایف کدام‌یک از کارکنان مدرسه است؟

3 )معلمان

2 )مدیران مدارس

3 )معاونان

4 )مشاوران

64 -تکریم شخصیت معلمان و برقراری ارتباط مؤثر با خانواده‌ها از کدام‌یک از مهارت‌های مدیران مدارس است؟

3 )مهارت ادراکی

2 )مهارت فنی

3 )مهارت انسانی

4 )مهارت ادراکی و فنی

65 – علاقه‌مندی پاسداری از ادبیات فارسی در کدام‌یک از حیطه‌های مربوط به هدف‌های آموزشی و پرورش قرار دارد؟

۱ )شناختی

2 )مهارت‌های ذهنی

3 )نگرشی (عاطفی)

4 )مهارتی

66 - هدف غائی تعلیم و تربیت آدمی از دیدگاه اسلام عبارت است از:

۱ )قرب الی الله

2 )رشد اجتماعی آدمی

3 )رشد اخلاقی و ذهنی

4 )رشد عاطفی

67 - برای شناخت معلومات و اطلاعات دانش آموزان از کدام‌یک از آزمون‌های زیر استفاده می‌شود؟

۱ )استعداد

2 )پیشرفت تحصیلی

3 )رغبت

4 )هوش

68 - ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺪت ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﺑﺮاي اﺧﺬ ﻣﺪرك ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ؟

 • 5/4
 • 5
 • 5/5
 • 6

69 - یک دانشجو در دوره کارشناسی پس از چند بار مشروط شدن از دانشگاه اخراج می‌شود؟

۱ )۱

2 )2 بار متوالی

3 )2 بار متناوب

4 )3

70- ﻃﻮل ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ؟

1)15

2)16

3)17

4)18

 

 

71 - برای ورود به دوره کارشناسی ارشد رشته‌های علوم انسانی داشتن مدرک کارشناسی در.....

۱ )همان رشته ضرورت دارد

2 )هر رشته که باشد کفایت می‌کند

3 )همان رشته از دانشگاه‌های غیردولتی ضروری است

4 )هر رشته به شرطی که معدل کمتر از ۱4 نباشد، کافی است

 

72- ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺪل ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرك ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟

1)10

2)12

3)13

4)14

73 - برای ورود به دوره‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌های دولتی معدل دوره کارشناسی تا چند درصد نمره داوطلب با نمره کنکور جمع می‌شود؟

1)20

2)50

3)در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ 25

 4)در ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ 50

74 -غیبت دانشجو در امتحانات پایان‌ترم در دانشگاه

۱ )اگر آخرین درس در آخرین‌ترم باشد قابل‌اغماض است

2 )با عذر موجه با نظر رئیس دانشکده، امتحان تجدید می‌شود

3 )به هر علت که باشد موجب امتحان مجدد در همان ترم نمی‌شود

4 )به هر علت که باشد موجب نمره صفر نمی‌شود

 

75 -نمرات دروس پیش‌نیاز دانشجویان در دانشگاه با معدل پایان‌ترم آنان جمع ......... و جزو تعداد واحدهای درسی مقطع مربوط محسوب

۱ )نمی‌شود، نمی‌شود

2 )می‌شود، نمی‌شود

3 )نمی‌شود، می‌شود

4 )می‌شود، می‌شود

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور آموزشی

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن