راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته تئاتر و سینما و هنرهای نمایشی کانون کارشناسان رسمی دادگستری‬ ‫1371

سوالات آزمون رشته تئاتر و سینما و هنرهای نمایشی کانون کارشناسان رسمی دادگستری‬ ‫1371

0 تومان
کد محصول : Taatr_Cinema_1371

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته تئاتر و سینما و هنرهای نمایشی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1 - چنانچه یک شاکی ادعا کند که نویسنده یک فیلمنامه با یک فیلمساز، از روی اثری که وی، یعنی شاکی، قبالً نوشته است، شخص مورد شکایت (خوانده) فیلمنامه ای نوشته یا فیلمی را ساخته است - در پی ارجاع کارشناسی، کارشناس بر اساس چه ضابطه ای باید واقعیت را تشخیص دهد؟

۲ - فیلم استاندارد 35 میلی‌متری حرکتش در دستگاه فیلم‌برداری (کامِرا) یا در دستگاه نمایشی (آپارات) با توجه با اقسام حرکت (از نظر مکانیک) چه نوع حرکت یا کششی است؟ و در ثانیه چند کادر تصویر در فیلم‌برداری - استاندارد 35میلی‌متری، از پشت عدسی عبور می‌کند و طول آنکه با واحد انگلو ساکسون محاسبه می‌شود، چه اندازه است؟ و نیز، استفاده از حلقه‌هایی که در اصطلاح حرفه‌ای "لوپ " نامیده می‌شود برای چیست؟

3 -آیا کشش فیلم در دو دستگاه که در پرسش ۲ مطرح گردید، در آپارات سینما و در آپارات تله سینما، یکسان است؟ در هر یک از دو صورت توضیح دهید.

۴ -تفاوت میان‌پایه (BASE )یا نوار فیلم، از ماده نیترات سلولوز و ماده آستات سلولوز چیست؟ مشخصات هر یک را شرح دهید.

5 - تفاوت میان‌مایه حساس (EMULSION )اورُتوکروماتیک و پانکرُوماتیک چیست؟ مشخصات هر یک را شرح دهید.

۶ -تفاوت تصویر به دست آمده از یک عدسی زاویه باز (واید) و یک عدسی زاویه بسته (تِلِه) را در فیلم 35 میلی‌متری شرح دهید و مشخصات محور اپتیک را در هر یک از دو گونه عدسی ذکر کنید؟

۷ -شبح مرئی "، یا "طیف رنگ "، حاصل عبور نور خورشید از خلال یک منشور به بیان دیگر؛ تجزیه نور سفید خورشیدی، چیست و رنگ‌ها در چه جهت در ترتیب قرار می‌گیرند؟ طول موج رنگ‌ها با از چه واحد تا چه واحد دیده می‌شوند و واحد اندازه‌گیری آنچه نامیده می‌شود؟ و سرما و گرمای رنگ‌ها مربوط به کدام از رنگ‌ها است؟

۸ -هنگامی‌که دستگاه فیلم‌برداری را روی صحنه‌ای بسیار روشن، مثل آسمان یا یک دامنه برفی حرکت می‌دهیم یک نقص به چشم می‌آید که "افکت شاپرکی " نامیده می‌شود، علت چیست؟ و در چنین شرایط فیلم‌برداری چگونه باید این نقص را مرتفع ساخت؟

۹ -دو قطعه فیلم که باید به هم چسبانده شود کدام رویه از فیلم تراشیده می‌شود. تا به تکه دیگر چسبانده گردد؟

10 -برای فیلم استاندارد (35میلی‌متری) عدسی نرمال، دارای چه محور اپتیک (از نظر میلی‌متر) است؟ و نتیجه به دست آمده از نظر تصویربرداری چه ویژگی را داراست؟

11 -فیلترها هر یک دارای چه خاصیت فیزیکی نسبت به تابش‌های هم رنگ خود می‌باشند؟ و نسبت رنگ‌های "اصلی " و "فرعی " در ارتباط با عبور از یک فیلتر چه می‌باشد؟

1۲ - سینه‌رامای به اصطلاح "تکلنزی " چیست و مشخصات عدسی آنامورفوزور  فیلم‌برداری چیست؟ تفاوت آن با عدسی که در آپارات برای نمایش یک فیلم سینما سکوپ به کار گرفته می‌شود کدام است؟

13 - سبب اینکه فیلم‌های خام را از حدود نیم‌قرن پیش در یک ورقه بسیار نازک کاغذ سرب محفوظ می‌دارند، چیست؟ و چرا قبل آن چنین کاری نمی‌شده؟

1۴ - تفاوت سیستم رنگی "کاهشی " با سیستم رنگی "افزایشی " در فیلم‌های رنگی چیست و اصطلاح "ریورسال " یا "برگرداندنی"چه مفهومی دارد؟

15 - سبب این "نقص " که ضمن نمایش یک فیلم، روی پرده سینما می‌بینیم که یک خط افقی میان‌پرده قرار می‌گیرد که تصویر را به دونیمه می‌کند و قسمت پائین تصویر در بالای خط و قسمت بالای تصویر در زیر خط قرار می‌گیرد و در اصطلاح "رامکا " نامیده می‌شود، چیست و برای رفع آن روی نوار فیلم چه باید کرد؟

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته تئاتر و سینما و هنرهای نمایشی