دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته تئاتر و سینما و هنرهای نمایشی کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته تئاتر و سینما و هنرهای نمایشی کانون کارشناسان رسمی دادگستری‬ ‫1377

0 تومان
کد محصول : Taatr_Cinema_1377

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته تئاتر و سینما و هنرهای نمایشی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1 - استودیویی آتش‌گرفته و ضمن سوخته شدن و بی‌فایده ماندن دستگاه‌ها، تمام فیلم‌های موجود از نگاتیو و پوزیتیو هم سوخته شده‌اند. کارشناس بیمه پس از معاینه محل، به ویژه در مورد فیلم‌ها که نگاتیوها سرمایه مشتریان استودیواند، نظر می‌دهد: چون فیلم‌ها پراکنده بوده و در قوطی‌های مخصوص و اشکاف‌ها قرار نداشته‌اند بنابراین در مورد فیلم‌ها نمی‌توان خسارات مربوط را پرداخت بر اثر اعتراض صاحبان استودیو، قاضی دادگاه به کارشناسی رسمی مربوط دادگستری، مورد را ارجاع می‌کند. کارشناس پس از بازدید محل و مطالعه، نظریه‌ای را به دادگاه ارائه می‌دارد که رد نظریه کارشناس بیمه است و موردقبول دادگاه واقع می‌گردد. پاسخ دهید که این نظریه بر چه مبنا و معیاری بوده که قاضی و اداره بیمه را متقاعد ساخته و خسارت ناشی از سوخته شدن فیلم‌ها به استودیو پرداخته‌شده است؟

2 - شخصی به دادگاه شکایت می‌کند فیلمنامه‌ای به تقلید از فیلم‌نامه او نوشته‌شده است (البته با تغییراتی که ارتباط به تاریخ ثبت آن‌ها در اداره مربوط ندارد، زیرا که هر دو فیلم‌نامه دارای شماره رسمی ثبت‌اند). قاضی دادگاه به کارشناس رسمی دادگستری در این رشته مراجعه می‌کند و کارشناس پس از مطالعه دقیق هر دو فیلم‌نامه و تائید شباهت‌های چشمگیر با ارائه دلیل قانع‌کننده، در نظریه خود ادعای شاکی را وارد نمی‌داند. پاسخ دهید که کارشناس رسمی با وجود شباهت‌های قطعی، حتی درنتیجه گیری مشابه در موضوع، چگونه توانسته است بیهوده بودن نظر شاکی را ثابت کند؟

۳ - به دادگاه شکایت می‌شود در فیلمی یک بازیگر که نقش مرد بدنام و کلاه بردار یا قاتلی را ایفا می‌کند همنام کوچک و نام خانوادگی او معرفی شده است به طوری که نه تنها در اداره، بلکه در مدرسه هم فرزندان او را مورد تمسخر قرار می‌دهند و شاکی ادعای خسارت هنگفتی را می‌کند. قاضی دادگاه به کارشناس رسمی مربوط دادگستری ارائه نظریه را ارجاع می‌نماید. کارشناس پس از دیدن فیلم، ضمن تائید این شباهت در نام و نام خانوادگی، ادعای شاکی را مردود معرفی می‌کند. پاسخ دهید که اظهارنظر کارشناسی بر چه معیار و ضابطه قرار داشته است؟

۴ - سالن سینمایی آتش می‌گیرد و به هنگام هجوم تماشاگران در خروج، عده‌ای سالخورده و ناتوان و کودک زیر دست و پا و فشار، یا زخمی یا کشته می‌شوند. بستگان مجروحین یا مقتولین از مدیریت سینما به دادگاه شکایت می‌کنند. کارشناسانی مرکب از کارشناس رسمی ساختمان و کارشناس رسمی شبکه برق‌رسانی و نیز کارشناس رسمی سینما و فیلم برای رسیدگی و اظهارنظر از سوی دادگاه مأموریت می‌یابند. در مشورت‌هایی که فی‌مابین سه کارشناس صورت می‌گیرد، نظر کارشناس سینما و فیلم مورد قبول دو کارشناس رسمی دیگر قرار می‌گیرد و زیر نامه اظهارنظر او را امضا می‌کنند و مسئولیت متوجه مدیریت سینما شناخته می‌شود. پاسخ دهید نظریه کارشناسی امور فیلم و سینما چه بوده که مورد پذیرش دو کارشناس دیگر و نیز دادگاه مربوط واقع شده و مدیریت سینما متهم گردیده است؟

۵ - شخصی حقیقی یا حقوقی بدهکاری مبالغی را به دیگری یا دیگرانی در عهده دارد و حکم اجرا نیز درباره مدیون صادر گردیده، اما او مالی جز تعدادی برنامه فیلم در اختیار ندارد که به‌ عنوان "وجه‌الضمان " تحویل دهد تا با اخذ توافق طلبکار و دادگاه بتواند در مدتی معین بدهی خود را با اقساط یا یکجا بپردازد. طلبکار به توقیف این "وجه‌الضمان " رضایت می‌دهد مشروط به اینکه کارشناس ارزش یا عدم ارزش این برنامه فیلم‌ها را تعیین کند. پاسخ دهید که کارشناس بر چه مبنا و معیاری برای تعیین ارزش یا عدم ارزش فیلم‌ها باید اقدام کند تا بتواند نظریه قاطع خود را به دادگاه تسلیم بدارد؟

۶ - نگاتیو یک فیلم یا یک سری فیلم عکس مهم به هنگام شسته شدن شیمیایی در دستگاه‌های ویژه در لابراتوار به‌طور غیرقابل استفاده پاره شده یا بر اثر توقف در دارو، در اصطلاح فنی "سوخته " است. صاحب نگاتیو فیلم سینمایی یا نگاتیو عکس، چون تکرار صحنه‌های موجود در فیلم سینمایی یا فیلم عکس برایش میسّر نیست به دادگاه شکایت می‌کند. با توجه به سوابق امر، دادگاه ارائه نظر قطعی را به کارشناس رسمی فیلم‌های سینمایی و عکس ارجاع می‌نماید. نظریه کارشناس که به دادگاه ارائه می‌شود چگونه است که موردقبول دادگاه قرار می‌گیرد؟

۷ - مردی همسرش را مطلقه مرجوعی ساخته، ضمن مهلت قانونی "رجوع "، مرد خواهان رجوع است و اما زن آن را رد می‌کند. تعدادی عکس را به دادگاه ارائه می‌دهد و ادعا می‌کند که این عکس‌ها به هنگامی برداشته شده‌اند که از نظر شرعی "رجوع " را امکانپذیر ساخته‌اند. توضیح دهید که عکس‌ها دارای چه ویژگی‌هایی بوده‌اند و کارشناسی که از سوی دادگاه برای ارائه نظریه قطعی انتخاب شده است، بر چه معیار و مبنایی باید نظریه خود را مبنی بر امکان یا عدم امکان رجوع به دادگاه تقدیم دارد؟

۸ - شیشه اتومبیلی را شکسته و دستگاه ضبط‌صوت رادیوی آن را دزدیده‌اند. سارق دستگیر می‌شود. مجازات او در عمل سرقت و شکستن شیشه مربوط است به دستگاه پلیس و تحویل او به دادگاه. صاحب اتومبیل برای اخذ خسارات مربوط، به بیمه سرقت مراجعه می‌کند برای رادیوی ضبط صوت کاغذ خرید آن را ارائه می‌کند، اما به طوری که سارق اعتراف هم کرده است حدود 12 ویدیوکاست حاوی ضبط بهترین فیلم‌ها به ‌عنوان کاست مادر هم در اتومبیل روی صندلی بوده که تمامی دزدیده شده است. برای اخذ این ویدیو کاست‌ها، کارشناس رسمی منتخب چگونه باید نظر دهد که قابل قبول دادگاه باشد؟ با توجه به این که این کاست‌ها وجود ندارند و سارق آن‌ها را به شخص ناشناسی فروخته است.

۹ - سازمانی امنیتی دو عکس را به کارشناسی رسمی ارائه می‌کند و می‌خواهد بداند که در دو عکس، یک نفر که در پلاژ با عده‌ای نشسته و در عکسی دیگر، او چهره خود را با نتراشیدن موی صورت به همراه دیگرانی، همانند خود وی نشسته است یکی است یا نه  (یعنی هر دو نفر، شخص واحدی‌اند یا نه). توضیح این که چهره این شخص کاملاً رو به دوربین است و ضمناً در هر دو عکس شخص مورد نظر نیم‌تنه دیده می‌شود. کارشناس منتخب چگونه باید نظریه خود را ارائه کند؟

10 - شخصی فیلمی را تهیّه کرده است. چون بر اثر ورشکست شدن می‌خواهد فیلمش را بفروشد  (البته فیلم هنوز به نمایش گذاشته نشده است با خریدار در قیمت به توافق نمی‌رسد). ضمناً، هر دو موافق‌اند که هر مبلغ را کارشناس رسمی تعیین کند مورد قبول طرفین قرار می‌گیرد. کارشناس باید بر چه پایه و مبنایی اقدام کند که نظریه او مورد قبول طرفین واقع شود؟

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته تئاتر و سینما و هنرهای نمایشی

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن