راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1388

سوالات آزمون رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1388

0 تومان
کد محصول : Ab_eng_1388

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- در كدام سفره آب­های زیرزمینی تغذیه مصنوعی میسر است؟

1) آزاد و سطحی

2) نیمه آرتزین

3) آرتزین

4) سازندهای سخت و آهكی

2- برای ردیابی مسیر حركت­ آب­های زیرزمینی از چه روشی بهتر است استفاده شود؟

1) ایزوتوپ

2) صدا (سونیك)

3) مواد رنگی

4) مواد محلول در آب

3- در حالت نرمال در سك سونداژ الكتریك با آرابه شولمبرژه و طول AB-400 متر، عمق نفوذ در زمین چند متر خواهد بود؟

1) 800

2) 400

3) 200

4) 100

4-  واحد اندازه­گیری فاكتور گامای طبیعی در مطالعات چاه پیمایی چیست؟

1) اهم

2) اهم در دقیقه

3) شمارش در ثانیه

4) میلی ولت

5- فرآیند روان­گرایی «میعان ذرات ریزدانه» چه پدیده­ای را به دنبال دارد؟

1) رانش شیب­ها را مطرح می­نماید

2) فشار منفذی و غلظت را تشدید می­نماید

3) موجب تقلیل مقدار چسبندگی می­شود

4) موجب كاهش تنش موثر می­گردد.

6- افزایش كدام عناصر زیر ضمن ازدیاد سختی آب صلاحیت شرب آن را كاهش می­دهد؟

1) آهن و آلومینیوم

2) روی و منگنز

3) سدیم و پتاسیم

4) كلسیم و منیزیم

7- در روش­های متداول تصفیه و گندزدایی آب كدام عامل كارآیی بیشتری دارد؟

1) ازن

2) اشعه فرابنفش

39 اولترافیلتر

4) میكروفیلتر

8-  در انجام دادن عملیات شستشو و آزمایش آب­دهی چاه از نوع موتور … و پمپ… استفاده می­شود.

1) برقی با توربینی

2) برقی با الكتروپمپ شناور

3) دیزلی با الكتروپمپ شناور

4) دیزلی و پمپ توربینی

9- حوضه آبریز….

1) به ازاء مقطعی از رودخانه به وسعتی اطلاق می­شود که حدود ده هزار مترمربع بوده باشد.

2) به ازاء مقطعی از رودخانه به محدودهای گفته میشود که کلیه جریانات سطحی را در خود جمع کرده و از مقطع موردنظر خارج نماند.

3) به ازاء مقطعی از رودخانه به محدودهای گفته میشود که جریانات سطحی و زیرزمینی را تنظیم نماید.

4) شامل کلیه اراضی که زیر سدهای احداثشده بر روی رودخانه قرارگرفته باشد.

10- در عملیات گمانه­زنی، كنترل موقعیت «R.Q.D» یا Rock Quality Designation در مطالعه كیفی سنگ نشانگر چه ویژگی­هایی هست.

1) تجزیه و هوازدگی

2) تراكم بافت

3) مقاومت

4) مقاومت و تراكم

11- عملیات چاه­پیمائی  «Well Logging» به چه منظور انجام می­شود؟

1) بررسی تغییرات سطح ایستایی

2) تفكیك مشخصه فیزیكی لایه­های زمین در محل حفر چاه

3) شناخت ضرایب هیدرودینامیك

4) كنترل موقعیت لایه اشباع

12- ارزش هیدرودینامیکی و توان استحصال آب زیرزمینی در کدامیک ازسریهای آبرفتی بیشتر است؟

1) A

2) B

3) C

4) D

13- در یك فوران تحت فشار «آرتزین» جهت آب در لوله مقطع 88 اینچ حدود 5 اینچ بوده است، در این حال این مقدار جهش عمودی معرف چند لیتر در ثانیه می­باشد؟

1) 35

2) 40

3) 45

4) 50

14- هدایت الكتریكی آب معرف كدام یك از موارد زیر است؟

1) باقیمانده تبخیر یا بازمان خشك

29 پدیده مقدار سختی

3) غلظت كل املاح محلول

4) مقاومت الكتریكی

15- حد مجاز مواد شوینده (دتر جنت) محلول در آب زراعی چند میلی گرم در لیتر است؟

1) 5/

2) 1

3) 1.5

4) 2

16- پمپ توربینی دارای شافت و غلاف از چند جزء اصلی تشكیل شده است؟

1) دو

2) سه

3) چهار

4) شش

17- در دستگاه سنتز پیوت میزان بارش دستگاه (میلی متر در ساعت) در یك نقطه بیشتر بستگی به كدام یك از عوامل زیر دارد؟

1) ارتفاع دستگاه در زمین

2) درصد سرعت حركت در تابلوی اصلی

3) طول دستگاه و قطر لوله

4) قدرت پمپ

18- در كاربری سپتیك تانگ و احداث ترانشه­های جذبی به منظور دفع فاضلاب، حداقل فاصله كف سپتیك یا ترانشه تا بالاترین سطح ایستایی چند متر می­تواند باشد؟

1) 2

2) 3

3) 4

4) 5

19- زمان تمركز عبارت است از مدت زمان حركت آب ….

1) مدت زمان حركت آب زیریمین و سطحی در حوضه آب­ریز

2) مدت زمان حرکت آب زیرزمینی به سمت دریاها و دریاچه­ها

3) مدت زمان حرکت آب سطحی از ارتفاعات به دره

4) مدت زمان حرکت آب سطحی از دورترین مسیر حوضه آبریز تا محل خروج آب­های سطحی

20- بستر رودخانه عبارت است از …

1) آن قسمت از پهنای رودخانه که در هر محلی با توجه به حداکثر طغیان با دوره­های برگشت مختلف زیرآب قرار می­گیرد.

2) بخشی از عرض رودخانه که در فصل زمستان در زیرآب قرار می­گیرد.

3) عرضی از رودخانه به طول 5 تا 10 متر که زیرآب قرار می­گیرد.

4) قسمتی از رودخانه که در مواقع بارندگی معمولی در زیرآب غوطه­ور شود.

21- پدیده كارستی شدن رسوبات آهكی منتجه كدام یك از پیامدهای زیر است؟

1) انحلال

2) توسعه شبكه درزه­ها

3) فرآیندهای تكتونیكی

4) هوازدگی

22-  بیشترین رسوبات گچی ایران در چه زمانی به جا گذارده شده است؟

1) ائوسن زیرین

2) ژوراسیك

3) كامبرین

4) میوسن

23- قانون دادرسی درمورد كدام جریان آبی صادق است؟

1) سرعت خطی یا موازی

2) سرعت صفحه­ای یا لایه­ای

3) سرعت متلاطم یا سیلابی

4) سرعت انحنایی و پیچشی

24- آبده ویژه چاه یا «دبی اسپسیفیك» عبارت است از …

1) دبی متغیر

2) دبی مداوم

3) دبی لحظه­ای

4) نسبت دبی خروجی به مقدار افت

25- آخرین كوهزایی آلپاین پایانی به چه نام و چه دوه­ای مربوط می­شود؟

1) آثار فاز کوهزایی کم دامنه کوآترنر در قاعده آبرفت واحد c

2) پاسادنین- هولوسن

3) پیرنین- الیگوسن

4) والاشین- پلیو، پلیستوسن

26- شدت زلزله در چه موقعیت به حداكثر می­رسد؟

1) پس از كانون سطحی

2) در كانون عمقی

3) در حدفاصل دو كانون

4) در كانون سطحی

27- برای اصلاح توده سنگ خاصه در مورد شبكه­های درزه و شكاف چه اقدامی متداول است؟

1) برداشت توده سنگ

2) تزریق سیمان

3) تغییر محل عملیات

4) كاربرد مواد عایق

28- كدام یك از سدهای زیر می­تواند به صورت سازه وزنی قوسی احداث گردد؟

1) بتنی Concrete

2) پشت بنددار Buttress

3) خاكی Earth fill

4) سنگریزه­ای (Rock Fill)

29- ضخیم­ترین و متراكم­ترین سازند آبرفتی مربوط به فیرگویرافی تهران و اطراف آن منتسب به كدام یك از واحدها می­باشد؟

1) خرم آباد- ایوانكی

2) شمال تهران سری (Bn)

3) كهریزك سری (BS)

هزاره دره (سری A)

30- در یك سیستم آ كیفر موقعیت خطوط جریان با خطوط هم پتانسیل چگونه است؟

1) با یكدیگر منطبق­اند

2) با یكدیگر موازی­اند

3) بر یكدیگر عمود می­باشد.

4) یكدیگر را با زوایای متفاوت قطع می­نمایند.

31- در یك لوله آب­رسانی عمل هواگیری ضمن استفاده از شیرهای تهویه «VENTOUSE» به چه منظوری انجام می­شود؟

1) ازدیاد سرعت جریان آب

2) تعدیل پالایش فیزیكی آب

3) خارج­سازی هوا و تقلیل مكانیسم خوردگی لوله

4) حفظ تعادل فشار شبكه

32- مقاومت الكتریكی آب در چه صورت تقلیل می­یابد؟

1) هرچه مقدار املام محلول بیشتر باشد.

2) هرچه یون­های كلسیم و منیزیم بیشتر باشد.

3) هرچه مقدار املاح محلول كمتر باشد.

4) هرچه مجموعه یون­های كلسیم و منیزیم كمتر باشد.

33- حفاری در طبقات آهكی و سخت با چه روشی بهتر است؟

1) رو تاری و گل حفاری

2) رو تاری ضربه­ای

3) رو تاری و استفاده از فوم

4) ضربه­ای قوی

34- ژئومرفولوژی (ریخت­شناسی) عبارت است از مطالعه و بررسی …

1) اشكال ناهمواری­های پوسته زمین و تغییر و تحول آب­ها

2) تجزیه و تحلیل كیفیت و كمیت منابع آب

3) تجزیه و تحلیل رسوب موجود در رودخانه

4) تجزیه و تحلیل علل زمین لرزه در سازندها سخت

35- تشكیل لسی در اثر چه عامل است؟

1) انتقال رسوبات ریزدانه به وسیله آب

2) رسوبات در مناطق آبگیر رودخانه­ها با سرعت كم

3) رسوبات ریزدانه در حاشیه دریاچه­ها و دریاها

4) رسوبات معلق در هوا كه به وسیله باد حمل شده است.

36- در مشخصات كیفی استاندارد خروجی فاضلاب­ها غلظت متعادل 5BOD| چند میلی گرم در لیتر است؟

1) 20

2) 40

3) 30

4) 50

37- بستر طبیعی قسمتی از عرض رودخانه است كه در آبگیر طغیانی مربوط به دور زمانی برگشت … ساله می­گرد.

1) 25

2) 50

3) 75

4) 100

38- كدام یك از روش­های زیر برای تغذیه مصنوعی سطحی كارآیی دارد؟

1) احداث حوضچه­های آبگیر

2) احداث چاه­های جاذب

3) انحراف آب به حواشی ساحلی رودخانه

4) عمل پیشاب روی زمین

39- جهش آب از یك لوله آبده 4 اینچ معادل 30 سانتیمتر می­باشد، دبی لحظه­ای چندلیتر در ثانه خواهد بود؟

1) 9.5

2) 10

3) 10.5

4) 11

40- مقدار سدیم قابل جذب «S.A.R» در آب­های زیرزمینی مورد استفاده در آبیاری با چه معیار در حد خوب قرار می­گیرد؟

41- در جهت جریان آب زیرزمینی معمولاً تیپ آب از … به … و از آن به … تغییر می­كند.

1) بیكربناتِ- كلروره- سولفاته

2) بیكربناته- سولفاته- كلروره

3) سولفاته- بیكربناته- كلروره

4) سولفاته- كلروره- بیكربناته

42- راندمان كاربرد آب چه حد می­باشد؟

1) آب جذب شده توسط گیاه تقسیم بر آب داده شده به خاک

2) آب ذخیره شده در خاک در هر نوبت آبیاری تقسیم به آبداده شده در هر نوبت آبیاری

3) راندمان انتقال

4) جمع تمام راندمان­ها

43- منظور از آبیاری تكمیلی كدام است؟

1) آبیاری تمام مزرعه

2) رفع كمبودهای موقتی یا اتفاقی توسط بارندگی

3) رفع نیاز آبی و خاك و گیاه

4) رفع نیاز آبی گیاه

44- حوضه­های اصلی آبریز ایران شامل چند حوضه می­باشد؟

1) 2

2) 3

3) 4

4) 5

45- در تعیین سن آب­ها با كاربرد مطالعات ایزوتوپی (تریتیوم) اگر مقدار تریتیوم بین

1) 20-15 واحد معرف تغذیه جدید 10-5 سال است.

2) 15-5 معرف تغذیه جدید بین 10-5 سال است.

3) بین 12-8 واحد باشد معرف تغذیه جدید بین 10-5 سال است.

4) 32-6 واحد باشد معرف تغذیه جدید بین 10-5 سال است.

46-  تعیین سن آب­های جدید و قدیمی با … صورت می­گیرد.

1) بررسی سن زمین­شناسی سنگ مخزن آب

2) اندازه­گیری كربن 14 و 13 آب

3) اندازه­گیری كربن 14 و تریتیوم آب

4) اندازه­گیری اكسیژن 18 و دوتریوم

47- در تشخیص فاصله نسبی نقاط نمونه­برداری از محل تغذیه و انحلال سنگ­ها در مسیر جریان آب اگر در مسیر سنگ گچدر آب حل شده و یا ثابت مانده باشد نسبت ….

1)  كاهش می­یابد و نسبت  افزایش می­یابد.

2)  ثابت مانده ونسبت   كم می­شود.

3)   افزایش می­یابد و هم زمان با آن نسبت   افزایش می­یابد.

4)  افزایش می­یابد و هم زمان با آن نسبت  كم می­شود.

48- آب قنات توسط … به سطح زمین آورده می­شود.

1) نیروی ثقل

2) شیب زمین

3) شیب سطح آب

4) شیب سطح زمین

49- وضع آب زیرزمینی در ایران باتوجه به موقعیت جغرافیایی و نزولات جوی- افزایش مصرف- كدام یك از راهكار زیر در بهبود آن نقش اصلی دارد؟

1) احداث سدهای بزرگ- كوچك- آب خیزاری

2) استفاده از آب فاضلاب و تصفیه آن

3) شیرین كردن آب شرب

4) مدیریت صحیح و بون تبعیض بهره­برداری

50- طبق قانون، استفاده از آب زیرزمینی جهت شرب و بهداشت تا چند مترمكعب در شبانه­روز مجاز است؟

1) 5

2) 15

3) 25

4) 30

51- تكنونیك (زمین ساخت چه پدیده­ای است)؟

1) تغییر شکل پوسته مذاب زمین به وسیله عوامل غیر پیشبینی شده

2) تغییر شکل پوسته جامد زمین به وسیله عوارض چین خوردگی، گسل، درز و شکاف

3) تغییر مکان مواد مذاب آتشفشانی در اثر زمین لرزه

4) جابجایی مواد جامد زمین حاصل از فرسایش و لغزش

52- چاه فلمن در چه محل­هایی حفر می­شود؟

1) در نواحی كوهستانی با بارندگی­های متناوب

2) در سازندهای سخت و با نزولات جویی بیشتر از 50 میلی متر

3) معمولا حاشیه رودخانه

4) در کنار چشمه ها با آبدهی کم

53- پارامترهای اصلی تعیین کننده پهنای بستر و حریم رودخانه­ها کدام­اند؟

1) آمار هیدرولوژی و داغاب با رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی

2) آمار هیدرولوژی و داغاب بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی

3) آمار هیدرولوژی، هیدروژئولوژی و مشخصه­های زمین­شناسی و داغاب هر منطقه

4) فقط اثر بجا مانده از داغاب طغیانی رودخانه با رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی

54- عامل اصلی ایجاد «ضربه قوج یا Water Hammer» در خط لوله انتقال و توزیع آب كدام است؟

1) ترکیدگی لوله

2) تغییر قطر لوله آبرسان

3) تغییر فشار جریان آب

4) قطع جریان آب

55- در کشاورزی سنتی با آبیاری غرقابی چند درصد آب از دسترس گیاه خارج          می‌شود؟

1) 30

2) 40

3) 60

4) 70

56- کدام سنگ­ها سخت آهکی در ایران بیشتر آبدار می­باشد؟

1) آهکهای تریاسه

2) آهکهای ژوراسیک

3) کربو بنفر فوقانی

4) کربوبنفر زیرین

57- دلتای رودخانه کدام است؟

1) رسوب مثلثی شکل آبرفتی که در دهانه رودخانه در محل ورود به دریا یا اقیانوس تشکیل می­شود.

2) رسوبات دانه درشت در ابتدای رودخانه که به صورت شکل مثلث تشکیل می­شود.

3) رسوبات دانه ریز و دانه درشت که در فصل بارندگی در حوضه آبریز رودخانه تشکیل می­شود.

4) کلیه رسوبات دانه ریز موجود در طول رودخانه از ابتدا تا انتهای آن

58- شیب تره کار قنات در دشت­های کم شیب چه میزان است؟

1) نیم درصد

2) 5/0 تا 1 درصد

3) یك درصد

4) متفاوت است

59- بیشترین آلودگی آب توسط چه منابعی ایجاد می­شود؟

1) بیمارستانی

2) خانگی

3) صنعتی

4) كشاورزی

60- به  کارگیری لوپ در ابتدای خط پمپاژ به چه منظور می­باشد؟

1) جهت رسوبگیری ذرات معلق

2) جلوگیری از بروز ضربه قوچی هنگام استارت و استپ پمپ

3) کم کردن سرعت جریان در خط انتقال

4) کاهش فشار در ابتدای خط انتقال

 

1- در كدام سفره آب­های زیرزمینی تغذیه مصنوعی میسر است؟

1) آزاد و سطحی

2) نیمه آرتزین

3) آرتزین

4) سازندهای سخت و آهكی

2- برای ردیابی مسیر حركت­ آب­های زیرزمینی از چه روشی بهتر است استفاده شود؟

1) ایزوتوپ

2) صدا (سونیك)

3) مواد رنگی

4) مواد محلول در آب

3- در حالت نرمال در سك سونداژ الكتریك با آرابه شولمبرژه و طول AB-400 متر، عمق نفوذ در زمین چند متر خواهد بود؟

1) 800

2) 400

3) 200

4) 100

4-  واحد اندازه­گیری فاكتور گامای طبیعی در مطالعات چاه پیمایی چیست؟

1) اهم

2) اهم در دقیقه

3) شمارش در ثانیه

4) میلی ولت

5- فرآیند روان­گرایی «میعان ذرات ریزدانه» چه پدیده­ای را به دنبال دارد؟

1) رانش شیب­ها را مطرح می­نماید

2) فشار منفذی و غلظت را تشدید می­نماید

3) موجب تقلیل مقدار چسبندگی می­شود

4) موجب كاهش تنش موثر می­گردد.

6- افزایش كدام عناصر زیر ضمن ازدیاد سختی آب صلاحیت شرب آن را كاهش می­دهد؟

1) آهن و آلومینیوم

2) روی و منگنز

3) سدیم و پتاسیم

4) كلسیم و منیزیم

7- در روش­های متداول تصفیه و گندزدایی آب كدام عامل كارآیی بیشتری دارد؟

1) ازن

2) اشعه فرابنفش

39 اولترافیلتر

4) میكروفیلتر

8-  در انجام دادن عملیات شستشو و آزمایش آب­دهی چاه از نوع موتور … و پمپ… استفاده می­شود.

1) برقی با توربینی

2) برقی با الكتروپمپ شناور

3) دیزلی با الكتروپمپ شناور

4) دیزلی و پمپ توربینی

9- حوضه آبریز….

1) به ازاء مقطعی از رودخانه به وسعتی اطلاق می­شود که حدود ده هزار مترمربع بوده باشد.

2) به ازاء مقطعی از رودخانه به محدودهای گفته میشود که کلیه جریانات سطحی را در خود جمع کرده و از مقطع موردنظر خارج نماند.

3) به ازاء مقطعی از رودخانه به محدودهای گفته میشود که جریانات سطحی و زیرزمینی را تنظیم نماید.

4) شامل کلیه اراضی که زیر سدهای احداثشده بر روی رودخانه قرارگرفته باشد.

10- در عملیات گمانه­زنی، كنترل موقعیت «R.Q.D» یا Rock Quality Designation در مطالعه كیفی سنگ نشانگر چه ویژگی­هایی هست.

1) تجزیه و هوازدگی

2) تراكم بافت

3) مقاومت

4) مقاومت و تراكم

11- عملیات چاه­پیمائی  «Well Logging» به چه منظور انجام می­شود؟

1) بررسی تغییرات سطح ایستایی

2) تفكیك مشخصه فیزیكی لایه­های زمین در محل حفر چاه

3) شناخت ضرایب هیدرودینامیك

4) كنترل موقعیت لایه اشباع

12- ارزش هیدرودینامیکی و توان استحصال آب زیرزمینی در کدامیک ازسریهای آبرفتی بیشتر است؟

1) A

2) B

3) C

4) D

13- در یك فوران تحت فشار «آرتزین» جهت آب در لوله مقطع 88 اینچ حدود 5 اینچ بوده است، در این حال این مقدار جهش عمودی معرف چند لیتر در ثانیه می­باشد؟

1) 35

2) 40

3) 45

4) 50

14- هدایت الكتریكی آب معرف كدام یك از موارد زیر است؟

1) باقیمانده تبخیر یا بازمان خشك

29 پدیده مقدار سختی

3) غلظت كل املاح محلول

4) مقاومت الكتریكی

15- حد مجاز مواد شوینده (دتر جنت) محلول در آب زراعی چند میلی گرم در لیتر است؟

1) 5/

2) 1

3) 1.5

4) 2

16- پمپ توربینی دارای شافت و غلاف از چند جزء اصلی تشكیل شده است؟

1) دو

2) سه

3) چهار

4) شش

17- در دستگاه سنتز پیوت میزان بارش دستگاه (میلی متر در ساعت) در یك نقطه بیشتر بستگی به كدام یك از عوامل زیر دارد؟

1) ارتفاع دستگاه در زمین

2) درصد سرعت حركت در تابلوی اصلی

3) طول دستگاه و قطر لوله

4) قدرت پمپ

18- در كاربری سپتیك تانگ و احداث ترانشه­های جذبی به منظور دفع فاضلاب، حداقل فاصله كف سپتیك یا ترانشه تا بالاترین سطح ایستایی چند متر می­تواند باشد؟

1) 2

2) 3

3) 4

4) 5

19- زمان تمركز عبارت است از مدت زمان حركت آب ….

1) مدت زمان حركت آب زیریمین و سطحی در حوضه آب­ریز

2) مدت زمان حرکت آب زیرزمینی به سمت دریاها و دریاچه­ها

3) مدت زمان حرکت آب سطحی از ارتفاعات به دره

4) مدت زمان حرکت آب سطحی از دورترین مسیر حوضه آبریز تا محل خروج آب­های سطحی

20- بستر رودخانه عبارت است از …

1) آن قسمت از پهنای رودخانه که در هر محلی با توجه به حداکثر طغیان با دوره­های برگشت مختلف زیرآب قرار می­گیرد.

2) بخشی از عرض رودخانه که در فصل زمستان در زیرآب قرار می­گیرد.

3) عرضی از رودخانه به طول 5 تا 10 متر که زیرآب قرار می­گیرد.

4) قسمتی از رودخانه که در مواقع بارندگی معمولی در زیرآب غوطه­ور شود.

21- پدیده كارستی شدن رسوبات آهكی منتجه كدام یك از پیامدهای زیر است؟

1) انحلال

2) توسعه شبكه درزه­ها

3) فرآیندهای تكتونیكی

4) هوازدگی

22-  بیشترین رسوبات گچی ایران در چه زمانی به جا گذارده شده است؟

1) ائوسن زیرین

2) ژوراسیك

3) كامبرین

4) میوسن

23- قانون دادرسی درمورد كدام جریان آبی صادق است؟

1) سرعت خطی یا موازی

2) سرعت صفحه­ای یا لایه­ای

3) سرعت متلاطم یا سیلابی

4) سرعت انحنایی و پیچشی

24- آبده ویژه چاه یا «دبی اسپسیفیك» عبارت است از …

1) دبی متغیر

2) دبی مداوم

3) دبی لحظه­ای

4) نسبت دبی خروجی به مقدار افت

25- آخرین كوهزایی آلپاین پایانی به چه نام و چه دوه­ای مربوط می­شود؟

1) آثار فاز کوهزایی کم دامنه کوآترنر در قاعده آبرفت واحد c

2) پاسادنین- هولوسن

3) پیرنین- الیگوسن

4) والاشین- پلیو، پلیستوسن

26- شدت زلزله در چه موقعیت به حداكثر می­رسد؟

1) پس از كانون سطحی

2) در كانون عمقی

3) در حدفاصل دو كانون

4) در كانون سطحی

27- برای اصلاح توده سنگ خاصه در مورد شبكه­های درزه و شكاف چه اقدامی متداول است؟

1) برداشت توده سنگ

2) تزریق سیمان

3) تغییر محل عملیات

4) كاربرد مواد عایق

28- كدام یك از سدهای زیر می­تواند به صورت سازه وزنی قوسی احداث گردد؟

1) بتنی Concrete

2) پشت بنددار Buttress

3) خاكی Earth fill

4) سنگریزه­ای (Rock Fill)

29- ضخیم­ترین و متراكم­ترین سازند آبرفتی مربوط به فیرگویرافی تهران و اطراف آن منتسب به كدام یك از واحدها می­باشد؟

1) خرم آباد- ایوانكی

2) شمال تهران سری (Bn)

3) كهریزك سری (BS)

هزاره دره (سری A)

30- در یك سیستم آ كیفر موقعیت خطوط جریان با خطوط هم پتانسیل چگونه است؟

1) با یكدیگر منطبق­اند

2) با یكدیگر موازی­اند

3) بر یكدیگر عمود می­باشد.

4) یكدیگر را با زوایای متفاوت قطع می­نمایند.

31- در یك لوله آب­رسانی عمل هواگیری ضمن استفاده از شیرهای تهویه «VENTOUSE» به چه منظوری انجام می­شود؟

1) ازدیاد سرعت جریان آب

2) تعدیل پالایش فیزیكی آب

3) خارج­سازی هوا و تقلیل مكانیسم خوردگی لوله

4) حفظ تعادل فشار شبكه

32- مقاومت الكتریكی آب در چه صورت تقلیل می­یابد؟

1) هرچه مقدار املام محلول بیشتر باشد.

2) هرچه یون­های كلسیم و منیزیم بیشتر باشد.

3) هرچه مقدار املاح محلول كمتر باشد.

4) هرچه مجموعه یون­های كلسیم و منیزیم كمتر باشد.

33- حفاری در طبقات آهكی و سخت با چه روشی بهتر است؟

1) رو تاری و گل حفاری

2) رو تاری ضربه­ای

3) رو تاری و استفاده از فوم

4) ضربه­ای قوی

34- ژئومرفولوژی (ریخت­شناسی) عبارت است از مطالعه و بررسی …

1) اشكال ناهمواری­های پوسته زمین و تغییر و تحول آب­ها

2) تجزیه و تحلیل كیفیت و كمیت منابع آب

3) تجزیه و تحلیل رسوب موجود در رودخانه

4) تجزیه و تحلیل علل زمین لرزه در سازندها سخت

35- تشكیل لسی در اثر چه عامل است؟

1) انتقال رسوبات ریزدانه به وسیله آب

2) رسوبات در مناطق آبگیر رودخانه­ها با سرعت كم

3) رسوبات ریزدانه در حاشیه دریاچه­ها و دریاها

4) رسوبات معلق در هوا كه به وسیله باد حمل شده است.

36- در مشخصات كیفی استاندارد خروجی فاضلاب­ها غلظت متعادل 5BOD| چند میلی گرم در لیتر است؟

1) 20

2) 40

3) 30

4) 50

37- بستر طبیعی قسمتی از عرض رودخانه است كه در آبگیر طغیانی مربوط به دور زمانی برگشت … ساله می­گرد.

1) 25

2) 50

3) 75

4) 100

38- كدام یك از روش­های زیر برای تغذیه مصنوعی سطحی كارآیی دارد؟

1) احداث حوضچه­های آبگیر

2) احداث چاه­های جاذب

3) انحراف آب به حواشی ساحلی رودخانه

4) عمل پیشاب روی زمین

39- جهش آب از یك لوله آبده 4 اینچ معادل 30 سانتیمتر می­باشد، دبی لحظه­ای چندلیتر در ثانه خواهد بود؟

1) 9.5

2) 10

3) 10.5

4) 11

40- مقدار سدیم قابل جذب «S.A.R» در آب­های زیرزمینی مورد استفاده در آبیاری با چه معیار در حد خوب قرار می­گیرد؟

41- در جهت جریان آب زیرزمینی معمولاً تیپ آب از … به … و از آن به … تغییر می­كند.

1) بیكربناتِ- كلروره- سولفاته

2) بیكربناته- سولفاته- كلروره

3) سولفاته- بیكربناته- كلروره

4) سولفاته- كلروره- بیكربناته

42- راندمان كاربرد آب چه حد می­باشد؟

1) آب جذب شده توسط گیاه تقسیم بر آب داده شده به خاک

2) آب ذخیره شده در خاک در هر نوبت آبیاری تقسیم به آبداده شده در هر نوبت آبیاری

3) راندمان انتقال

4) جمع تمام راندمان­ها

43- منظور از آبیاری تكمیلی كدام است؟

1) آبیاری تمام مزرعه

2) رفع كمبودهای موقتی یا اتفاقی توسط بارندگی

3) رفع نیاز آبی و خاك و گیاه

4) رفع نیاز آبی گیاه

44- حوضه­های اصلی آبریز ایران شامل چند حوضه می­باشد؟

1) 2

2) 3

3) 4

4) 5

45- در تعیین سن آب­ها با كاربرد مطالعات ایزوتوپی (تریتیوم) اگر مقدار تریتیوم بین

1) 20-15 واحد معرف تغذیه جدید 10-5 سال است.

2) 15-5 معرف تغذیه جدید بین 10-5 سال است.

3) بین 12-8 واحد باشد معرف تغذیه جدید بین 10-5 سال است.

4) 32-6 واحد باشد معرف تغذیه جدید بین 10-5 سال است.

46-  تعیین سن آب­های جدید و قدیمی با … صورت می­گیرد.

1) بررسی سن زمین­شناسی سنگ مخزن آب

2) اندازه­گیری كربن 14 و 13 آب

3) اندازه­گیری كربن 14 و تریتیوم آب

4) اندازه­گیری اكسیژن 18 و دوتریوم

47- در تشخیص فاصله نسبی نقاط نمونه­برداری از محل تغذیه و انحلال سنگ­ها در مسیر جریان آب اگر در مسیر سنگ گچدر آب حل شده و یا ثابت مانده باشد نسبت ….

1)  كاهش می­یابد و نسبت  افزایش می­یابد.

2)  ثابت مانده ونسبت   كم می­شود.

3)   افزایش می­یابد و هم زمان با آن نسبت   افزایش می­یابد.

4)  افزایش می­یابد و هم زمان با آن نسبت  كم می­شود.

48- آب قنات توسط … به سطح زمین آورده می­شود.

1) نیروی ثقل

2) شیب زمین

3) شیب سطح آب

4) شیب سطح زمین

49- وضع آب زیرزمینی در ایران باتوجه به موقعیت جغرافیایی و نزولات جوی- افزایش مصرف- كدام یك از راهكار زیر در بهبود آن نقش اصلی دارد؟

1) احداث سدهای بزرگ- كوچك- آب خیزاری

2) استفاده از آب فاضلاب و تصفیه آن

3) شیرین كردن آب شرب

4) مدیریت صحیح و بون تبعیض بهره­برداری

50- طبق قانون، استفاده از آب زیرزمینی جهت شرب و بهداشت تا چند مترمكعب در شبانه­روز مجاز است؟

1) 5

2) 15

3) 25

4) 30

51- تكنونیك (زمین ساخت چه پدیده­ای است)؟

1) تغییر شکل پوسته مذاب زمین به وسیله عوامل غیر پیشبینی شده

2) تغییر شکل پوسته جامد زمین به وسیله عوارض چین خوردگی، گسل، درز و شکاف

3) تغییر مکان مواد مذاب آتشفشانی در اثر زمین لرزه

4) جابجایی مواد جامد زمین حاصل از فرسایش و لغزش

52- چاه فلمن در چه محل­هایی حفر می­شود؟

1) در نواحی كوهستانی با بارندگی­های متناوب

2) در سازندهای سخت و با نزولات جویی بیشتر از 50 میلی متر

3) معمولا حاشیه رودخانه

4) در کنار چشمه ها با آبدهی کم

53- پارامترهای اصلی تعیین کننده پهنای بستر و حریم رودخانه­ها کدام­اند؟

1) آمار هیدرولوژی و داغاب با رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی

2) آمار هیدرولوژی و داغاب بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی

3) آمار هیدرولوژی، هیدروژئولوژی و مشخصه­های زمین­شناسی و داغاب هر منطقه

4) فقط اثر بجا مانده از داغاب طغیانی رودخانه با رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی

54- عامل اصلی ایجاد «ضربه قوج یا Water Hammer» در خط لوله انتقال و توزیع آب كدام است؟

1) ترکیدگی لوله

2) تغییر قطر لوله آبرسان

3) تغییر فشار جریان آب

4) قطع جریان آب

55- در کشاورزی سنتی با آبیاری غرقابی چند درصد آب از دسترس گیاه خارج          می‌شود؟

1) 30

2) 40

3) 60

4) 70

56- کدام سنگ­ها سخت آهکی در ایران بیشتر آبدار می­باشد؟

1) آهکهای تریاسه

2) آهکهای ژوراسیک

3) کربو بنفر فوقانی

4) کربوبنفر زیرین

57- دلتای رودخانه کدام است؟

1) رسوب مثلثی شکل آبرفتی که در دهانه رودخانه در محل ورود به دریا یا اقیانوس تشکیل می­شود.

2) رسوبات دانه درشت در ابتدای رودخانه که به صورت شکل مثلث تشکیل می­شود.

3) رسوبات دانه ریز و دانه درشت که در فصل بارندگی در حوضه آبریز رودخانه تشکیل می­شود.

4) کلیه رسوبات دانه ریز موجود در طول رودخانه از ابتدا تا انتهای آن

58- شیب تره کار قنات در دشت­های کم شیب چه میزان است؟

1) نیم درصد

2) 5/0 تا 1 درصد

3) یك درصد

4) متفاوت است

59- بیشترین آلودگی آب توسط چه منابعی ایجاد می­شود؟

1) بیمارستانی

2) خانگی

3) صنعتی

4) كشاورزی

60- به  کارگیری لوپ در ابتدای خط پمپاژ به چه منظور می­باشد؟

1) جهت رسوبگیری ذرات معلق

2) جلوگیری از بروز ضربه قوچی هنگام استارت و استپ پمپ

3) کم کردن سرعت جریان در خط انتقال

4) کاهش فشار در ابتدای خط انتقال