راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته حسابداری و حسابرسی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1395

سوالات آزمون رشته حسابداری و حسابرسی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1395

0 تومان
کد محصول : Hesabdari_Hesabresi_1395

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

موجودی کالای اول دوره بهای تمام شده کالای خریداری شده فروش خالص

میانگین (ریال)                                 Lifo (ریال)              ۸٫۳۳۳,۰۰۰                                        ۷,۵۰۰,000          ۶,۳۳۳,۰۰۰                                       7,333,0000

 ۷,۵۰۰,۰۰۰                                     8,333,000

 ۷٫۳۳۳,۰۰۰                                   6,500,000

 

بهای تمام شده         قیمت خرده فروشی

10,000,000                         16,000,000

20,000,000                        24,000,000

                                     35,000,000

1- اطلاعات زیر، مربوط به کالای آلفا در شرکت مراغه است. بهای تمام شده موجودی کالای پایان دوره به روش خرده فروشی، کدام است؟

1)

2)

3)

4)

 

اطلاعات مربوط به گاوهای شیری شرکت دامپرور، به شرح زیر در دست است:

 بهای تمام شده گاوهای شیری                       7,500,000

تاریخ خرید                                              1/1/89

 عمر مفید                                              ۱۰ سال

 ارزش دفتری در ۹۱/ ۱۲ / ۲۹                          525,000,000

ارزش بازیافتنی در ۹۱/ ۱۲ / ۲۹                        437,500,000

روش استهلاک گاوهای شیری، خط مستقیم و ارزش باقیمانده صفر در نظر گرفته شده است. چنانچه در پایان سال ۹۴ و قبل از ثبت هزینه استهلاک، مشخص گردد کلیه عوامل کاهنده از بین رفته است، درآمد یا هزینه افزایش کاهش) و مابه التفاوت استهلاک انباشته گاوهای شیری در مقطع ۹۴/ ۱۲ /۲۹ ، برحسب ریال کدام است؟

 ۱) درآمد افزایش ارزش        12,500,000       تفاوت استهلاک        12,500,000

۲) تفاوت استهلاک              25,000,000       درآمد افزایش ارزش 62,500,000

۳) تفاوت استهلاک   35,000,000                 درآمد افزایش ارزش 52,500,000

۴) هزینه کاهش ارزش       42,500,000         تفاوت استهلاک       25,000,000

 شرکت بیمه آسیا، تمام بیمه نامه های آتش سوزی خود را که جمعا ۱۰ عدد به ارزش 120,000,000

ریال بوده، در تاریخ ۹۴/ ۲ / ۱ به شرکت بیمه ایران واگذار می نماید. اطلاعات زیر، در دست است:

 الف) تمام بیمه نامه های واگذار شده در تاریخ ۹۳/ ۱۰ / ۱ و به سررسید یک سال صادر شده بودند.

 ب) الگوی محاسبه ذخیره حق بیمه عاید نشده برای این بیمه نامه ها، روش فصلی () است.

 ج) ذخیره تکمیلی ۱٪ برای این بیمه نامه ها لحاظ گردید.

 د) مبلغ پرداختی به شرکت بیمه ایران،  ۰۰۰ , ۰۰۰ 90ریال است. حق بیمه عاید نشده و سود و زیان واگذاری بیمه نامه ها، چند ریال است؟

   حق بیمه عاید نشده                          سود و زیان واگذاری

  • ۱۰۵,000,000                            (۱۶٫۲۰۰,۰۰۰)  
  • ۱۰۶,۲۰۰,۰۰۰                 ۱۶,۲۰۰,۰۰۰
  • ۱۰۶٫۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
  • ۱۰۵,000,000  ۱۶,۲۰۰,۰۰۰

۴-اطلاعات مربوط به قیمت فروش دو قلم کالای شرکت تولیدی بلوچ، طی بازه ۹۱ الی ۹۴، به شرح زیر ارائه شده است:

کالای «الف»                                       کالای «ب»

دوره زمانی               قیمت (ریال)            مقدار (متر مربع)        قیمت (ریال)            مقدار (متر مربع)

                   
 

100

105

115

120

 

 

 
 

100

105

110

100

 

 

 
 

100

95

90

100

 

 

 
 

200

220

242

440

 

 

 
 

۱۳۹۱

۱۳۹۲

۱۳۹۳

۱۳۹۴

 

 

 


با در نظر گرفتن سال ۹۱ به عنوان سال مبنا، افزایش سطح قیمت براساس شاخص پاشه، در سنوات ۹۲ و ۹۳ کدام است؟

2/8

3/17

3/17

3/8

 

سال ۹۲               سال ۹۳

 
 

7/16

7/16

2/8

2/8

 

 

5-شرکت تولیدی بازفت برای تولید ۱۰ هزار واحد جعبه داشبورد در خردادماه ۹۵ بودجه بندی کرده است. نتایج واقعی عملیات در خردادماه نشان می دهد تعداد۹,۰۰۰ واحد محصول جعبه داشبورد، تولید شده است. ساعات کار واقعی در بخش تولید ۳٫۵۰۰ ساعت مشتمل بر ۲۰۰۰ ساعت در بخش تزریق و   ۵۰۰ ۱ ساعت در بخش مونتاژ بوده است. مخارج واقعی دستمزد مستقیم خردادماه ۹۵ جمعا 000/000/1ریال در حساب ها ثبت شده است. زمان استاندارد تولید محصول در بخش تزریق ۱۲ دقیقه و در بخش مونتاژ به مدت ۱۸ دقیقه و نرخ هر ساعت دستمزد استاندارد در هر دو بخش، به طور یکسان ۲۰۰ ریال در نظر گرفته می شود. انحراف نرخ و انحراف کارایی دستمزد ساخت، کدام مورد است؟

      نرخ                                  کارایی

 ۱) (300000) نامساعد          ( ۲۰۰۰۰۰ ) نامساعد

 ۲) (200000) مساعد          ( ۲۴۰۰۰۰ ) نامساعد

 ۳) ( 300000 ) نامساعد     (  ۴0000 ) مساعد

 ۴) (300000) نامساعد           (200000) مساعد

۶- شرکت تهران، کالایی به بهای تمام شده ۲۴۰۰۰۰ ریال را به شرکت شیراز (فرعی ۹۰٪ شرکت تهران) به مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال به فروش می رساند. در پایان سال جاری، یک سوم از کالاها هنوز در انبار شرکت شیراز باقی مانده است. شرکت شیراز با استفاده از قاعده اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش، موجودی کالا را به مبلغ ۹۲۰۰۰ ریال کاهش ارزش می دهد. چند ریال سود تحقق نیافته درون گروهی باید از صورتهای مالی تلفیقی حذف شود؟

۱۰,۸۰۰ (۱                   ۱۸,۰۰۰ (۳

۱۲,۰۰۰ (۲                   ۲۰,۰۰۰

۷- شرکت بازرگانی بروجرد (سهامی خاص)، منبع اصلی تأمین باطری در زنجیره تأمین شرکت خودروسازی (سهامی عام) دورود است. اطلاعات موردنیاز در رابطه با تقاضا، بهای تمام شده و انواع هزینه های باطری مورداستفاده خودروساز، به شرح زیر است:

 مصرف متوسط خط مونتاژ - روزانه ۵۰ عدد

 قیمت فروش هر باطری ۹۵۰۰ ریال

 بهای تمام شده هر باطری۶۰۰۰ ریال

هزینه هر بار سفارش ۵۰۰۰۰ ریال

هزینه نگهداری هر عدد باطری در سال ۲۰٪ بهای تمام شده

 مجموع هزینه های سالانه (TC) شرکت بروجرد (طی مدت ۲۴۰ روز فعالیت و حد مطلوب سفارش (EOQ)، چند ریال است؟

            EOQ                TC

 ۱۰,000         ۱,۶۰۰,۰۰۰

۱,۸۰۰,۰۰۰         ۱۲,۰۰۰ 

۱,۲۰۰,۰۰۰      ۱,۴۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰                ۱,۲۰۰

 

۸- اطلاعات زیر، در ارتباط با یک دارایی که به عنوان کمک بلاعوض دولت دریافت گردیده، در پایان سال ۹۴ از دفاتر شرکت محیط زیست فلات ایران استخراج شده است:

ماشین آلات (عمر مفید ۱۰ سال، عمر مفید باقیمانده ۵ سال) ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال

 استهلاک انباشته ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال

 مانده تعهدات مرتبط با کمک بلاعوض۷۵۰۰۰۰۰ ریال

به دلیل عدم رعایت تعهدات مربوط به دارایی، شرکت مجبور به پرداخت مبلغ ۱۶۵۰۰۰۰۰ ریال بابت استرداد کمک بلاعوض به دولت می باشد که نیمی از این مبلغ، حایز معیارهای شناخت داراییهای ثابت مشهود خواهد بود. میزان تغییرات/ افزایش / در حساب های مربوطه، کدام است؟

ماشین آلات                             زیان انباشته                     استهلاک انباشته

1) ۳,۵۰۰,۰۰۰                                (۱,۷۵۰,۰۰۰)                                  ۱,۷۵۰,۰۰۰

2) ۳,۵۰۰,۰۰۰                               (۹,۰۰۰,۰۰۰)                                  ۱,۷۵۰,۰۰۰

3) ۹,۰۰۰,۰۰۰                               ( ۷,۲۵۰,۰۰۰)                                35٫۰۰,۰۰۰                                  

4) 15000000                               (  ۳,۵۰۰,۰۰۰ )                               35٫۰۰,۰۰۰

9-, با توجه به اطلاعات زیر، جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی کدام است؟

افزایش در حساب های دریافتنی کوتاه مدت                                          3000

 - افزایش در حساب های دریافتنی بلندمدت                                          7000

 و (جمعا شامل ۴۰٪ عملیاتی)                               

 هزینه استهلاک –                                                                            4000

-خالص کاهش در ذخیره مزایای پایان خدمت                                         50

 - افزایش در موجود کالا                                                                   12500

 - جریان خالص خروج وجه نقد در ارتباط با عملیات متوقف شده عملیاتی           1000

 - خالص سایر درآمدها و هزینه ها                                                              100 

۶,۵۰۰ (۱                     ۶,۴۰۰ (۳

۶,۵۵۰ (۲                  1۵۵۰ (۴

 

 

 

 

 ۱۰- درآمدهای شرکت نیک برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۱، به شرح زیر است:

 در آمد تلفیقی در صورت سود و زیان ۸۰۰۰۰۰ ریال

 فروش های بین بخشی۱۰۵۰۰۰ ریال

نقل و انتقالات بین بخش ها ۳۵۰۰۰ ریال

جمع۹۴۰۰۰۰ ریال

 برای اینکه هر بخش از شرکت، قابل گزارش به صورت جداگانه باشد، حداقل در آمد آن باید چقدر باشد؟

۱۴,۰۰۰ (۱                              ۹۰,۵۰۰ (۳

۸۰,۰۰۰ (۲                            ۹۴,۰۰۰ (۴

۱۱- شرکت کرخه نور در تاریخ ۹۵/ ۱ / ۱ ، یک قطعه زمین به بهای تمام شده ۵۰۰۰۰۰۰ ریال را به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به شرکت سهامی خوزستان واگذار نمود و مقرر گردید شرکت کرخه نور مبلغ۲,۰۰۰۰۰۰ ریال از مبلغ فروش را نقدی و باقی را در ۴ قسط مساوی۲۰۰۰۰۰۰ ریالی که سررسید اولین قسط ۹۵/ ۱۲ / ۲۹ باشد، باز پرداخت نماید. نرخ سود تضمین شده نسبت به مانده اقساط وصول نشده، معادل ۷٪ تعیین شده است. سود تضمین شده اقساط وصول نشده، چند ریال است؟

             قسط ۱                   قسط ۲                 قسط 3                  قسط ۴

1)           -                              -                          ۲۸۰,۰۰۰                     ۱۴۰,۰۰۰

2)          -                            -                         ۵۶۰,۰۰۰                     560000

3)        ۱۴۰,۰۰۰                       ۱۴۰,۰۰۰                      -                             -

 4)      ۲۸۰,۰۰۰                       ۱۴۰,۰۰۰                      -                             -

۱۲- اطلاعات زیر، مربوط به قرارداد پیمانکاری شرکت ابنیه غرب است.

                                                   سال ۹۲               سال ۹۳                 سال ۹۴

مبلغ اولیه پیمان                                4500                   4500                  4500                  

 مخارج انجام شده سال جاری                   1000                     1400                   1500  

مخارج انجام شده تاکنون                       1000                      2400                            3900

 مخارج بر آوردی برای تکمیل 29/12/95        3000                    2050                     0

سود و زیان ناخالص پیمانکار در روش درصد پیشرفت کار در هر سال، کدام است؟

سال ۹۲ (ریال)            سال ۹۳ (ریال)           سال ۹۴ (ریال)

             1)                      125                                98                          125

            2)                      125                                98                            573

           3)                      125                                98                         573

           4)                       98                                125                            573

۱۳- موجودی کالای ارزی یک واحد خارجی در تاریخ ۹۴/ ۱۰ / ۱۰ که عملیات آن جزء لاینفک عملیات شرکت صادراتی قاره سبز می باشد، مبلغ ۳۰۰ یورو و نرخ یورو در تاریخ خرید معادل ۱۰۰۰۰ ریال بوده است. با اعمال قاعده اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش و با توجه به مفروضات زیر، ذخیره کاهش ارزش موجود کالا (ارزی و ریالی)، در کدام مورد صحیح است؟

 فرض الف) خالص ارزش فروش در پایان دوره مالی ۲۸۰ یورو و نرخ یورو در این تاریخ مبلغ ۱۱۰۰۰ ریال باشد.

 فرض ب) خالص ارزش فروش در پایان دوره مالی ۳۱۰ یورو و نرخ یورو در این تاریخ مبلغ ۹٫۰۰۰ ریال باشد.

                   مفروضات                 ریال               يورو

          1)        الف                           ۳,۳۰۰,۰۰۰            صفر

           2)        ب                              ۳۰۰,۰۰۰             ۳۱۰

          3)        الف                           ۳۰۰۰,۰۰۰              20

          4)       ب                            ۲۰۳۰۰,۰۰۰            صفر

 

۱۴- شرکت نفت دارخوین در سال ۱۳۹۱ تأسیس شده است. در هر سال، ۴ حلقه چاه اکتشافی حفر نموده که میزان موفقیت آن ۲۵٪ بوده است. هزینه استهلاک منابع طبیعی معادل ۲۰% اموال نفتی و هزینه تولید معادل ۱۰٪ در آمد فروش است. طی سال ۹۴ تعداد ۱۰۰ هزار بشکه نفت از قرار هر بشکه ۳۵ هزار ریال فروخته و تعداد ۴ حلقه چاه اکتشافی با هزینه متوسط هر حلقه ۵۰۰ میلیون ریال حفر شده است. با فرض اینکه اموال نفتی اول دوره جاری با روش های FC و SE به ترتیب ۴٫۵۰۰ و ۱٫۵۰۰ میلیون ریال و استهلاک به روش نزولی باشد، سود ناخالص براساس هر روش در پایان سال ۹۴، كدام است؟

                         FC  (میلیون ریال)         SE (میلیون ریال)

  1)                           ۷۵۰                       ۸۵۰

2)                           250                        850

3)                         ۱٫۱۳۲                       ۱,۵۴۱

4)                          ۲,۲۵۰                      ۱,۳۵۰

۱۵- شرکت سهامی نفت شهر می خواهد طرح اختیارات خرید سهام را با شرایط زیر، برای کارکنان خود به مرحله اجرا در آورد:

 الف) تعداد مدیران و کارکنان استفاده کننده: ۵ نفر از مدیران و مسئولین اجرایی

 ب) اختیار خرید سهام، غیرقابل انتقال و این اختیار ۵ سال بعد از تاریخ اعطا و به مدت ۳ سال است.

(تاریخ انقضا ۸ سال بعد از تاریخ اعطا)

 ج) اختیار خرید ۶۰۰ سهم به آقای سپهری در تاریخ ۸۹/ ۱ /۱ اعطا گردید. قیمت هر سهم طبق طرح مبلغ ۴۰۰ ریال تعیین شده است.

 د) ارزش اسمی هر سهم ۳۰۰ ریال و ارزش بازار هر سهم در تاریخ 1/1/89 ۱ ، مبلغ ۵۰۰ ریال بوده است. و آقای سپهری از تاریخ ۹۴/ ۶ /۳ هنگامی که قیمت بازار سهام ۵۰۰ ریال بود، از اختیار خرید سهام استفاده می نماید.

 اختیار خرید سهام کارکنان (تخفیف تشویقی) و صرف سهام عادی، چند ریال است؟

تخفیف تشویقی                    صرف سهام عادی

1) ۲۴۰,۰۰۰                                     ۱۸۰,۰۰۰ 

2) 6۰,۰۰۰                                   ۱2۰,۰۰۰               

3) ۱۲۰,000                                  ۱۲۰,۰۰۰

4)180,000                                  ۲۴۰,۰۰۰       

۱۶- روشهای متداول حسابداری پیمانکاری دولتی کدام اند

۱) کار تکمیل شده - درصد پیشرفت کار

 2) انجام کار به طور امانی - کار تکمیل شده

۳) درصد پیشرفت کار - انجام کار براساس واحد بها

 ۴) انجام کار به طور امانی - انجام کار براساس واحد بها

 ۱۷- کلیه فعالیت های تجاری توسط دستگاههای اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ممنوع است،

مگر اینکه ..............................

 ۱) با اطلاع سازمان مدیرت و برنامه ریزی و اجازه وزارت بازرگانی صورت گیرد

 ۲) وزارت بازرگانی اجازه انجام این امور را صادر نماید

 ۳) فعالیت های بازرگانی جزو وظایف آنها باشد

۴) با مجوز وزیر مربوطه انجام پذیرد

 ۱۸- فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، به کدام صورت تهیه می شود؟

۱) به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی

 ۲) به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب مجلس شورای اسلامی

 ۳) با اعلام دستگاه اجرایی، توسط سازمان مدیریت جمع آوری می گردد.

 ۴) به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب مجلس شورای اسلامی

۱۹- در مواردی که مالیات بر ارزش افزوده در هیئت های حل اختلاف مالیاتی قطعی می شود، قابل شکایت به

کدام یک از مراجع زیر نیست؟

 ۱) دیوان عدالت اداری

 ۲) شورای عالی مالیاتی

 ۳) همزمان به دیوان عدالت اداری و شورای عالی مالیاتی

 ۴) کمیسیون موضوع ماده ۲۵۱ مکرر

 ۲۰- پس از دریافت تأییدیه بانک، مبنی بر واریز خالص وجوه حقوق و مزایا به حساب کارکنان، کدام مورد در

بستانکار ثبت مربوطه در دفاتر ثبت می گردد؟

 ۱) حساب موقت بانکی - کسور ارسالی - کسور بازنشستگی ارسالی

 ۲) حساب موقت بانکی - کسور وصولی - کسور بازنشستگی وصولی

 ۳) کسور ارسالی - کسور بازنشستگی ارسالی ۴) بانک پرداخت اعتبارات هزینه

 ۲۱- چنانچه ذیحساب، انجام خرجی را برخلاف قانون و مقررات تشخیص دهد، کدام اقدام زیر را باید انجام دهد؟

۱) مراتب را با ذکر مستند قانونی، کتبا به مقام صادر کننده دستور خرج اعلام می کند

 ۲) از وزارت اقتصاد و دارایی تعیین تکلیف می کند

 ۳) از دیوان محاسبات تعیین تکلیف می کند

۴) مانع پرداخت مذکور می شود

 ۲۲- کدام یک از موارد زیر، در مقایسه شرکتهای سهامی عام و شرکتهای سهامی خاص، صحیح است؟

الف) وجوه تفاوت: نوع سهام، تعداد مدیران، نقل و انتقال سهام، نحوه انتخاب مدیران

 ب) وجوه تشابه: حدود اختیارات مدیران، نحوه انتخاب مدیران، مسئولیت سهامداران، بهای هر سهم

 ج) وجوه تشابه: نوع سهام، نحوه انتخاب مدیران، حدود اختیارات مدیران، مسئولیت سهامداران

 د) وجوه تفاوت: بهای هر سهم، حدود اختیارات مدیران، نحوه انتخاب مدیران، مسئولیت سهامداران

 ۱) «الف»                  2) «ج»

  ۳) «ب» و «ج»            ۴) «الف»، «ب» و «د»

 ۲۳- با توجه به ضوابط و مقررات قانونی در خصوص ورشکستگی تاجر و شرکت های تجارتی، کدام یک از موارد

زیر، صحیح است؟

 الف) بعد از صدور حکم توقف و اعلان ورشکستگی، تاجر صرفا به نسبت سهام خود حق اعمال رأي و

مداخله در امور تجارتخانه و معامله دارد نه بیشتر.

 ب) خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز که توسط تاجر به قصد به تأخیر انداختن ورشکستگی

انجام شده باشد، موجب اعلان ورشکستگی به تقلب تاجر است.

 ج) برای تشخیص ورشکستگی تاجر، تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول تاجر الزامی است.

 د) هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نمود باشد، ورشکسته به تقصیر محسوب می شود.

 ۱) «ب»، «ج» و «د»            ۲) «الف»   

 ۳) «الف»، «ب» و «ج»        ۴) «ج»

 ۲۴- با توجه به ضوابط و مقررات قانونی در خصوص شرکتهای سهامی و مختلط غیرسهامی، کدام یک از موارد زیر

صحیح است؟

الف) پس از انقضای مهلت پرداخت باقیمانده بهای سهام، نسبت به مبلغ پرداخت نشده، خسارت دیرکرد

تعیین شده از سوی شرکت به علاوه ۴٪ در سال قابل مطالبه است.

 ب) دارندگان سهامی که بخشی از مبلغ آن پرداخت نشده باشد، حق حضور و رأی در مجامع عمومی،

دریافت سود قابل تقسیم و حق تقدم خرید سهام جدید نخواهند داشت.

 ج) در شرکت مختلط غیرسهامی، هر شریک با مسئولیت محدود که اسمش جزو شرکت باشد، در مقابل

طلبکاران شرکت، شریک ضامن محسوب می شود، مگر آنکه در قرارداد بین شرکا، خلاف آن توافق شده باشد.

 د) انتخاب و تعیین حق الزحمه بازرس در صلاحیت مجمع عمومی بوده، لیکن تعیین حدود مسئولیت مدیران

و مدیرعامل شرکت نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه در صلاحیت مجمع مزبور نیست.

۱) «الف»، «ب» و «ج»                ۲) «الف» و «د»           3) «د»            ۴) «ج»

۲۵- بر اثر زیان های وارده، حداقل نصف کدام یک از موارد زیر از میان برود، هیئت مدیره مکلف است بلافاصله

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت، مورد شور و رأی واقع شود؟

 ۱) دارایی‌های شرکت

۲) حقوق صاحبان سهام شرکت

 ۳) سرمایه ثبت شده شرکت

۴) سرمایه پرداخت شده شرکت

 ۲۶- زمان احتساب خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی سفته یا برات که به واسطه عدم تأدیه اعتراض شده و زمان

احتساب خسارت تأخیر تأدیه مخارج اعتراض، به ترتیب کدام است؟

 ۱) تاریخ اعتراض - تاریخ اقامه دعوی

۲) تاریخ سررسید - تاریخ اقامه دعوی

 ۳) تاریخ اقامه دعوی - تاریخ اقامه دعوی

۴) تاریخ سررسید - تاریخ اعتراض

 ۲۷- کاهش اجباری و کاهش اختیاری سرمایه و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن، به ترتیب به کدام صورت انجام می گیرد؟

 ۱) کاهش مبلغ اسمی سهام - کاهش تعداد سهام به نسبت متساوی

 ۲) کاهش تعداد سهام - کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی

 ۳) کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام - کاهش تعداد سهام به نسبت متساوی

۴) کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام - کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی

 ۲۸- کدام یک از موارد زیر، صحیح نیست؟

١) دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می کند و ضامن اجرای معاملاتی است که به توسط او انجام می شود.

 ۲) حق العمل کار کسی است که به اسم خود، ولی به حساب دیگری معاملاتی کرده و در مقابل، حق العملی دریافت        می دارد.

 ۳) هرگاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود، دلال ضامن معامله است.

۴) مسئولیت دلال و حق العمل کار، همان مسئولیت وکیل در مقابل موكل، یعنی امانت داری است.

 ۲۹- ذی‌حسابان وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی، در پایان سال مکلف به تهیه و ارائه کدام یک از موارد زیر هستند؟

 ۱) فقط صورت حساب سود و زیان -

۲) ترازنامه و صورت حساب سود و زیان

 ۳) فقط صورت حساب دریافت و پرداخت

۴) ترازنامه و صورت حساب دریافت و پرداخت

 ۳۰- در هنگام تغییر سمت ذی‌حسابان دستگاه اجرایی، ذی‌حساب قبلی مکلف است در روز اول اشتغال ذی‌حساب

بعدی، کدام یک از مدارک و صورتهای زیر را به ذی حساب بعدی تحویل دهد؟

 ۱) صورت ریز مانده تنخواه گردان ها، صورت ریز مانده على الحساب ها، صورت ریز مانده پیش پرداختها

 ۲) فهرست سوابق کسری احتمالی حاصل در ابواب جمعی، صورت مغایرت بانکی، صورت ریز مانده على الحسابها

 ۳) صورت مغایرت بانکی برای کلیه حسابهای بانکی، صورت ریز مانده تنخواه گردان، صورت وضعیت گردش اوراق بهادار

. C10000

 ۴) فهرست کلیه حساب های بانکی، فهرست ضمانت نامه های بانکی، فهرست کلیه دفاتر مورد عمل ذیحسابی، فهرست

سوابق کسری احتمالی حاصل در ابواب جمعی

 ۳۱- در دستگاههای دولتی، اختیار و مسئولیت «وزیر یا رئیس دستگاه» و «ذیحساب»، به ترتیب کدام است؟

۱) تشخیص و حواله - تعهد، تسجيل، تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات

 ۲) تشخیص، انجام تعهد، تسجيل و حواله - تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات

 ۳) تشخیص، تأمین اعتبار و حواله - تعهد، تسجيل و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات

۴) تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات و تأمین اعتبار - تشخیص، حواله و تعهد

 ۳۲- پرداخت هزینه ها، به ترتیب پس از طی کدام مراحل زیر، به عمل خواهد آمد؟

۱) تشخیص، تأمین اعتبار، تعهد، تسجيل و حواله، با اعمال نظارت مالی

 ۲) اعمال نظارت مالی، تأمین اعتبار و تعهد

 ۳) اعمال نظارت مالی، حواله و تشخیص

 ۴) حواله، تسجيل و تأمین اعتبار

۳۳- مانده وجوه مصرف نشده از محل اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی، باید تا کدام تاریخ به حساب خزانه

واریز گردد؟

 ۱) پایان سال

۲) پایان تیرماه سال بعد

 ۳) پایان فروردین ماه سال بعد

۴) دهم اردیبهشت ماه سال بعد

 ۳۴- برای انتقال اموال غیرمنقول وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی به شرکتهای دولتی که صددرصد سهام آن متعلق به دولت می باشد، کدام مورد، به ترتیب در خصوص مرجع پیشنهاد و تصویب آن، صحیح است؟

 ۱) مدیرعامل - هیئت مدیره شرکت دولتی

 ۲) شرکت دولتی - وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی

 ۳) مدیرعامل - مجمع عمومی شرکت دولتی

 ۴) وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی - هیئت وزیران

 ۳۵- کدام مورد، بیانگر تعریف بودجه کل کشور است؟

۱) پیش بینی دریافت ها و پرداخت ها از محل درآمد عمومی و یا اختصاصی برای مدت معین

 ۲) پیش بینی دریافت ها و پرداخت های نقدی و غیرنقدی دستگاههای اجرایی و بودجه شرکتهای دولتی

 3) برنامه مالی دولت که حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها برای یکسال

مالی باشد

 ۴) برنامه مالی که شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار می باشد که منجر به سیاست ها و

هدف های قانونی دولت می شود

 ۳۶- تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک مثبته، چه نامیده می شود؟

 ۱) تعهد

۲) تسجيل

 ۳) تأمین اعتبار

۴) تشخیص

 ۳۷- کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی، در اجرای قرار صادره از طرف دادگاه، گزارش کارشناسی را در دی ماه سال ۱۳۹۴ به دادگاه تسلیم و دستمزد کارشناسی در خرداد ماه سال جاری به ایشان پرداخت شده است. کدام یک از موارد زیر، در ارتباط با مالیات های تکلیفی، صحیح است؟

 ۱) مشمول مالیات به نرخ ۳ درصد

۲) مشمول مالیات نمی باشد.

 ۳) مشمول مالیات مقطوع به نرخ ۱۰ درصد

 ۴) مشمول مالیات به نرخ ۵ درصد

 ۳۸- شرکت سهامی عام در سال جاری با سرمایه ۱۰۰ میلیارد ریال ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال به ثبت رسیده و معادل ۶۰ درصد سرمایه نقدا پرداخت و بقیه در تعهد سهامداران می باشد. حق تمبر این شرکت، مشمول کدام یک از موارد زیر است؟ ۱) نیم در هزار سرمایه پرداخت شده

۲) دو در هزار سرمایه ثبت شده

 ۳) دو در هزار سرمایه پرداخت شده

۴) نیم در هزار سرمایه ثبت شده

 ۳۹- با ادغام سه شرکت با سرمایه های ثبت شده به ترتیب ۲۰۰۰۰۰ ، ۳۰۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰۰ واحد، شرکت جدید با سرمایه ۱۲۰۰۰۰۰ واحد در سال جاری تشکیل شد. حق تمبر شرکت جدیدالتأسیس، کدام یک از موارد زیر است؟

 ۱) نیم در هزار مابه التفاوت سرمایه شرکت مایه های سه شرکت ادغام شده

 ۲) مشمول پرداخت حق تمبر نمی باشد.

 ۳) نیم در هزار مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ واحد

 ۴) دو در هزار مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ واحد

 ۴۰- آقای حسن یک واحد آپارتمان خود را با آپارتمان آقای حسین معاوضه نموده و این معامله در دفترخانه اسناد رسمی ثبت شده است. معاوضه از لحاظ مقررات مالیاتی، مشمول کدام یک از موارد زیر است؟

 1) مابه التفاوت ارزش معاملاتی دو ملک نسبت به طرف معامله ای از این معامله سود برده است، مشمول مالیات نقل وانتقال می باشد.

 ۲) مابه التفاوت ارزش روز دو ملک نسبت به طرف معامله ای که از این معاوضه سود برده است، مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی می باشد.

 3) هر یک از طرفین، بر مأخذ ارزش معاملاتی زمان انتقال ملک خود، مشمول مالیات نقل وانتقال می باشند.

 ۴) این معاوضه، مشمول مالیات نمی شود.

۴۱- یک شخص حقیقی خارجی مقیم ایران در سال ۱۳۹۴ مبلغ ۱٫۰۰۰ واحد حق المشاوره از یک شرکت ایرانی

دریافت کرده است مالیات بر درآمد این شخص کدام یک از موارد زیر می باشد؟

 ۱) مشمول مالیات نمی باشد.

 ۲) مشمول مالیات به نرخ مقطوع ۱۰ درصد

 ۳) مشمول مالیات مشاغل با استفاده از حداقل بخشودگی

۴) مشمول مالیات مشاغل بدون استفاده از حداقل بخشودگی

 ۴۲- صورت وضعیت پیمانکاری در خردادماه سال ۱۳۹۴ به کارفرما تسلیم و معادل ۸۰ درصد آن مورد تأیید کارفرما قرار گرفته و مبلغ ۷۵ درصد صورت وضعیت تأیید شده را در اردیبهشت ماه سال جاری به پیمانکار پرداخت کرده است. کدام یک از موارد زیر، درارتباط با کسر مالیات تکلیفی توسط کارفرما، صحیح است؟

 (۱) به نرخ ۳ درصد بر مأخذ مبلغ تأییده شده

 ۲) به نرخ ۵ درصد بر مأخذ مبلغ پرداخت شده

 ۳) به نرخ ۳ درصد بر مأخذ مبلغ پرداخت شده

 ۴) تکلیف به کسر مالیات ندارد.

 ۴۳- جرایم پرداخت شده به کدام یک از اشخاص زیر، جزو هزینه های قابل قبول پذیرفته می شود؟

۱) دولت         

 ۲) شهرداریها   

۳) بانکها بابت انجام عملیات مؤسسه

۴) شرکتهای خصوصی بابت تأخیر در پرداخت اقساط معاملات

 ۴۴- سودی که به آورده نقدی سهامداران بنگاههای تولیدی برای تأمین سرمایه در گردش بنگاهها در قالب عقود مشارکتی در اختیار بنگاه ها قرار می گیرد مشمول کدام یک از موارد زیر است؟

 ۱) از پرداخت مالیات معاف است و جزو هزینه قابل قبول پرداخت کننده سود پذیرفته می شود.

 ۲) از پرداخت مالیات معاف است، لیکن جزو هزینه قابل قبول پرداخت کننده سود پذیرفته نمی شود.

 ۳) مشمول مالیات می باشد، لیکن جزو هزینه قابل قبول پرداخت کننده سود پذیرفته نمی شود.

۴) مشمول مالیات می باشد، لیکن جزو هزینه قابل قبول پرداخت کننده سود پذیرفته میشود.

 ۴۵- مالیات عملکرد سال ۱۳۹۲ شرکت «الف» با پذیرش دفاتر و برگشت هزینه مورد مطالبه قرار گرفته و پس از طی مراجع حل اختلاف در سال ۱۳۹۴ قطعی و مودی نسبت به پرداخت اقدام کرده است. در سال جاری اسناد و مدارکی حاکی از کتمان در آمد در سال ۱۳۹۲ به دست آمده است. در ارتباط مطالبه مالیات در آمد کتمان شده کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

 ۱) درآمد کتمان شده به درآمد سال جاری اضافه و از مجموع درآمد کتمان شده و درآمد سال جاری مالیات

مطالبه می شود.

 ۲) ظرف پنج سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه عملکرد سال ۱۳۹۲ قابل مطالبه می باشد.

 ۳) ظرف پنج سال از تاریخ به دست آمدن مدارک در آمد کتمان شده قابل مطالبه می باشد.

۴) مالیات غیر قابل مطالبه است.

 ۴۶- در ارتباط با مسئولیت تضامنی مدیران اشخاص حقوقی نسبت به پرداخت مالیات کدام یک از موارد زیر

صحیح است؟

 ۱) مسئولیت ندارند.

 ۲) نسبت به مالیات قطعی شده در دوران مدیریت

 ۳) نسبت به مالیات موردمطالبه در دوران مدیریت

۴) نسبت به مجموع مالیات های مطالبه شده و قطعی شده در دوران مدیریت

 ۴۷- با توجه به تعریف انواع عقود بانکی، کدام یک از موارد زیر، صحیح است؟

الف) سرمایه گذاری مستقیم: تأمین قسمتی از سرمایه موردنیاز جهت اجرای طرح های عمومی و عام المنفعه

 ب) مشارکت حقوقی: تأمین قسمتی از سرمایه شرکت ها اعم از شرکتهای سهامی، سرمایه ای و یا خرید قسمتی از سهام و سهم الشرکه شرکتهای مذکور

 ج) سرمایه: به اصطلاح فقهی، رأس المال مضاربه، فقط باید نقدی و عین باشد و یک جا تأمین شود.به عبارتی، مضاربه به منفعت یا دین، صحیح نمی باشد.

 

 د) در مشارکت مدنی بین بانک و سرمایه گذار، سرمایه غیرنقدی موردنیاز، توسط شریک سرمایه گذار

و سرمایه نقدی توسط بانک تأمین می شود.

 ۱) «ب»، «ج» و «د»            ۲) «الف» و «ب»

 ۳) «ب»                          4) «ج»

۴۸- یک شرکت تولیدی واقع در خارج از شعاع ۱۲۰ کیلومتری مرکز تهران، پروانه بهره برداری واحد تولیدی خود را در سال ۱۳۹۲ اخذ و از همین سال شروع به بهره برداری نموده است. در آمد شرکت برای عملکرد سال ۱۳۹۴، به قرار زیر بوده است:

- سود ابرازی بابت فعالیت تجاری ۷۰۰ واحد

 - سود ابرازی بابت واحد تولیدی۱۰۰۰ واحد

- در آمد اجاره املاک ۴۰۰ واحد

 - سود سهم الشرکه دریافتی از شرکت با مسئولیت محدود ۳۰۰ واحد

سود سپرده بانکی ۲۵۰ واحد مالیات قابل پرداخت به همراه اظهارنامه مالیاتی در سررسید مقرر، چند واحد است؟

۳۰۰ (۱                      ۲۵۰ (۳

۵۰۰ (۲                     ۳۷۵ (۴

۴۹- در تهیه طرح کلی حسابرسی، کدام مورد باید در نظر گرفته شود؟

۱) شناخت از فعالیت و سیستم های کنترل داخلی، تعیین میزان خطر و سطح اهمیت، زمان بندی اجرا و حدود و روش های حسابرسی

 ۲) شناخت از فعالیت و سیستم های کنترل داخلی، تعیین میزان خطر و سطح اهمیت، نوع تأییدیه های ارسالی

 ۳) حق الزحمه حسابرسی، بودجه حسابرسی، دامنه رسیدگی، برنامه ریزی

 ۴) برنامه ریزی، کسب شواهد و نتیجه گیری

 ۵۰- هدف اصلی حسابرسی از ارزیابی کنترل داخلی، کدام یک از موارد زیر است؟

۱) تشخیص اشتباهات و تخلفات موجود در سیستم

 ۲) تعیین حدود آزمون های محتوا که باید اجرا شود.

 ۳) تعیین حدود آزمون های کنترل که باید اجرا شود.

 ۴) ارائه پیشنهادهای سازنده به صاحبکار جهت بهبود سیستم

 ۵۱- هدف اصلی و نهایی حسابرس مستقل از شناخت کنترل های داخلی و ارزیابی ریسک کنترل، کدام است؟

۱) شناسایی موارد سوءاستفاده، تقلب و اشتباهات ناشی از عدم رعایت سیستم کنترل های داخلی

 ۲) کسب اطمینان از رعایت و عدم انحراف از اصول حسابداری

 ۳) کسب اطمینان از کارایی و اثربخشی عملیات مدیریت

۴) براورد ماهیت، زمان بندی و حجم رسیدگی

 ۵۲- رعایت اصل استقلال در مورد کدام یک از خدماتی که حسابرسان انجام می دهند، الزامی است؟

 ۱) تمامی خدمات

۲) تمامی خدمات اعتباردهی

 ۳) فقط خدمات حسابرسی صورتهای مالی

۴) خدمات مشاوره مالی و بررسی صورتهای مالی

 ۵۳- برای کاهش ریسک عدم کشف مربوط به ادعاهای کامل بودن بدهی ها، انتخاب نمونه برای ارسال تأییدیه ها،

به کدام روش مناسبتر است؟

 ۱) از حساب های پرداختنی با مانده های با اهمیت

 ۲) از حساب های پرداختنی با مانده های با اهمیت و کم گردش

 ۳) از حساب های پرداختنی با مانده صفر و حسابهای پرداختنی پرگردش

۴) از حساب های پرداختنی که نزدیک تاریخ ترازنامه در پایان سال ایجاد شده اند.

 ۵۴- کدام مورد، می تواند بهترین تعریف از حسابرسی مستقل باشد؟

۱) شیوه ای که درباره نتایج حسابداری و سایر عملیات کارکردی و دادهها شهادت دهی می کند.

 ۲) فعالیتی حرفه ای که به اندازه گیری و گزارش داده های تجاری و مالی می پردازد.

 ۳) کارکردی نظارتی که مانع از انتشار اطلاعات مالی نادرست میشود.

۴) شاخه ای از حسابداری

 ۵۵- کدام یک از خدمات حسابرسی، به منظور نیل به استقلال ظاهری ارائه می شود؟

 ۱) رعایت آیین رفتار حرفه ای

۲) حفظ استقلال واقعی خود

 ۳) حفظ نگرش ذهنی بی طرفانه خود

۴) حفظ اعتماد عمومی به حرفه

۵۶- قابل اعتمادترین نوع شواهد حسابرسی که حسابرس می تواند کسب کند، کدام است؟

۱) تأییدیه های مستقیما دریافت شده از اشخاص ثالث

 ۲) انجام محاسبه از مدارک شرکت توسط حسابرس

 ۳) وارسی دارایی های مشهود توسط حسابرس

۴) مستندات برون سازمانی

 ۵۷- مفهوم اهمیت، کمترین اهمیت را در تعیین کدام یک از موارد زیر، برای حسابرس رسمی دارد؟

١) دامنه حسابرسی هر حساب خاص

 ۲) معاملات خاصی که باید بررسی شوند.

 ۳) آثار موارد استثنا در اظهارنظر حسابرسی

۴) آثار منافع مالی مستقیم حسابرس در یک شرکت صاحبکار برای تعیین استقلال حسابرس

 

 ۵۸- برآورد خطر کنترل در سطحی کمتر از ۱۰۰ درصد، باعث کدام یک از موارد زیر می شود؟

 ۱) افزایش خطر ذاتی

۲) افزایش خطر عدم کشف برنامه ریزی شده

 ۳) افزایش خطر قابل پذیرش حسابرسی

۴) کاهش شواهد برنامه ریزی شده

 ۵۹- کدام یک از شرایط زیر، به احتمال زیاد سبب می شود تا حسابرس این موضوع را که تحریف بااهمیت ناشی از تقلب در صورتهای مالی واحد اقتصادی وجود دارد، در نظر بگیرد؟

 ۱) هیئت مدیره بر فرایند گزارشگری مالی و کنترل داخلی نظارت می کند.

 ۲) مدیریت تأکید اندکی بر تحقق پیش بینی سود اشخاص خارج از سازمان دارد.

 ۳) معاملات انتخاب شده برای آزمون، با مستندات مناسب پشتیبانی نمی شوند.

 ۴) کاستی های عمده در کنترل داخلی که قبلا با مدیریت در میان گذاشته شده بودند، اصلاح شدند.

 ۶۰- کدام شرط معمولا موجب نخواهد شد تا حسابرس درباره اینکه آیا تحریف های با اهمیت وجود دارند یا خیر،

سؤال کند؟

 ۱) درج خطاهای دفترداری در فهرست خطای تولید شده توسط فناوری اطلاعات

 ۲) وجود تفاوتهایی بین حساب های کنترلی و پرونده های اصلی پشتیبان

 ۳) عدم پشتیبانی معاملات توسط مستندات مناسب

 ۴) افشای تفاوت ها از طریق تأیید خواهی افشا می شوند.

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی