دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته خبرنگاری و روزنامه نگاری کانون کارشناسان رسمي دادگ

سوالات آزمون رشته خبرنگاری و روزنامه نگاری کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1395

0 تومان
کد محصول : Khabarnegari_1395

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته خبرنگاری و روزنامه نگاری کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- نگارش کدام ترکیب، صحیح است؟

۱) معتنابه

۲) علی رغم

۳) انشاء الله

۴) الاهم في الأهم

 ۲- کدام کارکرد در مورد گزارش، صحیح است؟

۱) نقد و بررسی و ارزیابی یک موضوع یا رویداد است.

 ۲) به تجزیه و تحلیل یک موضوع یا رویداد می پردازد.

 ۳) به ذکر جزئیات یک موضوع یا رویداد می پردازد.

 ۴) از موضع دانای کل به موضوع می نگرد.

3- کدام مورد، بیان کننده حدود حقوق مصاحبه کننده و مصاحبه شونده است؟

 ۱) حق مصاحبه شونده برای خودداری از ارائه برخی اطلاعات

۲) حق مخاطب برای آگاهی از واقعیت‌ها و کسب اطلاعات

۳) حق نشریه برای انتخاب یا حذف اطلاعات نامطلوب

 ۴) حق مصاحبه کننده برای دسترسی به اطلاعات

 ۴- منظور از فیچر (Feature)، کدام نوع گزارش است؟

 ۱) خبری

۲) تحقیقی

 ۳) موضوعی

۴) به صورت کلی

 

 ۵- کدام مورد درخصوص مقالات مطبوعاتی، صحیح است؟

۱) ذکر منبع و مأخذ برای نویسنده و نشریه ضروری است.

 ۲) منابع و مآخذ در دفتر نشریه نگهداری می شود.

۳) ذکر منبع و مأخذ برای نشریه اختیاری است.

۴) می توان منابع مقاله را خلاصه کرد.

 ۶- کدام مورد درخصوص شرح عکس های عمومی، صحیح است؟

۱) مکمل عکس است.

 ۲) بزرگنمایی سوژه اصلی است

 ۳) شرح عکس نویس باید از قضاوت بپرهیزد.

 ۴) تشریح سوژه های عیان و پنهان عکس با بهره گیری از مطالب است.

 ۷- در تلفیق اخبار، کدام مورد صحیح است؟

۱) در روش ترتیبی، منبع خبر فقط در لید ذکر می شود.

 ۲) در روش تحلیلی، منبع خبر در متن ذکر می شود.

 ۳) در روش چندخبری، فقط منبع خبر در لید ذکر می شود.

 ۴) در روش تحلیلی و سایر روشها، منبع خبر در لید ذکر نمی شود.

 ۸- ایراد اساسی لید زیری کدام است؟

بر اثر جاری شدن سیل در بنگلادش ۵۰ هزار کشته شدند و بیش از یک میلیارد و دویست میلیون دلار خسارت به این کشور وارد آمد.»

 ۱) نحوه عددنویسی

۲) طولانی بودن لید

 ۳) شروع لید به دلیل آوردن عرف اضافه

۴) نبود مکان و منبع ارسال خبر

9- با توجه به اصول تیترنویسی برای خبری مربوط به آینده، کدام تیتر مناسب است؟

 ۱) وزیر خارجه فردا به هلند می رود

۲) سفر ظریف به انگلستان

۳) پاریس در انتظار دکتر ظریف

۴) وزیر خارجه فردا وارد برلین خواهد شد

 ۱۰- منظور از تعارض در ابتکارهای خبری چیست؟

۱) تمایل به انتشار خبرهای مغایر

 ۲) انتخاب خبرهای غیرقابل تکذیب

 ۳) انعکاس دیدگاههای مختلف سیاسی - اجتماعی روز

 ۴) تهیه خبر یا گزارش در نقطه مقابل آنچه منتشر شده

۱۱- پایان بندی گزارش باید دارای کدام ویژگی زیر باشد؟

۱) پیشنهاد و راه حل ارائه دهد.

 ۲) درباره نتیجه تحقیق طرح سؤال کند.

 ۳) به نتیجه مشخص و مستقیم از موضوع گزارش بپردازد.

 ۴) قدرت تفکر را در مخاطب بیدار و رابطه او را با گزارش حفظ کند.

 ۱۲- نشر و زبان گزارش باید چگونه باشد؟

۱) از ویژگی های نثر داستانی و خبری، توأمان استفاده کند.

 ۲) جدی، صریح و مستقیم باشد.

 ۳) محاوره ای و ساده باشد.

۴) ادیبانه باشد.

 ۱۳- عکس یا سوژه ناگهانی، چه نوع سوژه هایی هستند؟

 ۱) کمتر اتفاق می افتند.

۲) غیرقابل پیش بینی

 ۳) حیات وحش

۴) جنگی

 ۱۴- به لحاظ نگارش صحیح مطبوعاتی، کدام جمله درست است؟

۱) رئیس جمهور با دانشجویان دیدار و با آنان به گفت و گو پرداخت.

۲) رئیس جمهور با دانشجویان دیدار و با آنها به مشورت پرداخت.

۳) رئیس جمهور با دانشجویان دیدار کرد و با آنان گفت وگو کرد.

۴) رئیس جمهور با دانشجویان دیدار و گفت وگو کرد.

 ۱۵- در خبر زیر، به کدام یک از عناصر خبر اشاره نشده است؟

«از سال آینده کلانتری ویژه بانوان در تهران راه اندازی می شود»

 ۱) کجا

۲) چه

3) چرا

۴) چه وقت

 ۱۶- رویداد زیر، حاوی کدام ارزش خبری است؟

«وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: امتحانات دانش آموزان دونوبته می شود»

 ۱) شهرت + دربرگیری

۲) شهرت + برخورد

 ۳) شهرت + دربرگیری + برخورد

۴) شهرت + برخورد + فراوانی تعداد

 ۱۷- لید زیر، چه نوع لیدی است؟

«وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز گفت: مطبوعات هم باید مالیات بپردازند»

 ۱) نقلی به صورت نقل قول مستقیم

۲) ساده

 ۳) نقلی به صورت نقل قول غیرمستقیم

۴) پیچیده

 ۱۸- منظور از شم خبری خبرنگار چیست؟

 ۱) علاقه مندی به مطالعه نشریات

۲) اطلاعات عمومی وسیع

 ۳) استفاده از استعاره های خبری

۴) دید قوی نسبت به مخاطب

 ۱۹- در مصاحبه، کدام یک از موارد زیر، باید به عنوان اولویت اول موردنظر باشد؟

 ۱) خواست مصاحبه گر

۲) نیازها و خواست مخاطب

 ۳) خواست مصاحبه شونده

۴) خواست حاکمیت جامعه

 ۲۰- برای نگارش خبرهای حوادث، از کدام نثر استفاده می شود؟

۱) مسجع

۲) توصیفی

 ۳) داستانی

۴) ساده

 ۲۱- فرد، کدام بهره را از کارکرد ادراکی افکار عمومی دریافت می کند؟

 ۱) اطلاعات صحیح را جمع آوری می کند.

۲) اطلاعات جدید را تفسیر می کند.

 ۳) از تأثیر وسایل ارتباط جمعی رها می شود.

 ۴) به وسایل ارتباط جمعی وابسته تر می شود.

 ۲۲- برابر مقررات حرفه ای معمول جهان، کدام یک از افراد زیر، روزنامه نگار محسوب نمی شود؟

۱) ویراستار

۲) سردبیر

۳) نمونه خوان

۴) مدیر نشریه

۲۳- اینترنت را می توان جزو کدام یک از ارتباطات به شمار آورد؟

۱) خصوصی و عمومی

۲) خصوصی

۳) عمومی

 ۴) خارجی

۲۴- مهم ترین ویژگی رهبران فکری کدام است؟

 ۱) ساخت و ارائه پیامهای فکری مناسب

۲) هدایت فکری مردم از طریق وسایل ارتباط جمعی

۳) استفاده بیشتر از وسایل ارتباط جمعی

 ۴) توانایی کنترل وسایل ارتباط جمعی

 ۲۵- ماحصل تعامل میان افکار عمومی و وسایل ارتباطی چیست؟

 ۱) ادغام نیروهای اجتماعی

۲) فروپاشی نظام ارتباطی

۳) شکل گیری تصاویر متضاد

۴) شکل گیری تصاویر ذهنی

 ۲۶- تفاوت عقیده و طرز تلقی یا نگرش چیست؟

۱) اولی، پیشنهاد است در حالی که دومی، تمایل به مخالفت یا موافقت با چیزی است.

 ۲) اولی، بیشتر جنبه رفتاری و دومی، بیشتر جنبه غیررفتاری دارد.

۳) این دو نباید با یکدیگر مقایسه شوند.

۴) هر دو معنای مشترک دارند.

 

 ۲۷- به کدام دلیل، فراگرد گزینش در وسایل ارتباط جمعی ضروری است؟

 ۱) حفظ و بقای نظام سیاسی - اجتماعی موجود

 ۲) کثرت اطلاعات و محدودیت زمان

 ۳) اشاعه اخبار نامناسب

۴) رهبری فکری مردم

 ۲۸- کدام یک از مفاهیم زیر، نسبت به بقیه موارد، عام تر است؟

 ۱) کتاب فروشان

۲) خبرنگاران

 ۳) دروازه بانان

۴) مؤلفین

 ۲۹- پست مدرنیسم در ارتباط، چه مصداقی دارد؟

 ۱) غیر توده ای شدن ارتباطات

۲) توده ای شدن ارتباطات

 ۳) تخصصی شدن صنایع ارتباطات

۴) گسترش صنعت تلویزیون و ماهواره

 ۳۰- سواد بصری به کدام معناست؟

۱) توانایی خواندن و فهمیدن کلمات و نشانه ها با تأکید بر حس باصره

 ۲) توانایی ایجاد تصویری هنرمندانه و مشحون از خلاقیت هنری

 ۳) توانایی به وجود آوردن و درک تصاویر در سطوح مختلف

۴) توانایی به دست آوردن مشترک پیام های ارتباط بصری

 ۳۱- از میان رفتن حس مسئولیت فردی، ویژگی کدام یک از انواع تجمعات انسانی است؟

۱) عامه یا همگان

۲) انبوه خلق

 ۳) اجتماع اختیاری .

 ۴) توده

 ۳۲- در قانون مربوط به استقلال حقوق حرفه روزنامه نگاری، بیش از هرچه بر کدام جنبه از فعالیتهای روزنامه نگاران تأکید می شود؟

 ۱) بیمه بازنشستگی

 ۲) تعریف قانونی روزنامه نگار

 ۳) حفظ اسرار حرفه ای روزنامه نگاران

۴) تأسیس سندیکا، اتحادیه یا انجمن حرفهای روزنامه نگاران

 ۳۳- کدام متفکر معاصر، وسایل ارتباط جمعی را کلید دموکراسی معرفی کرده است؟

 ۱) ژاک اولول

۲) آلفرد سووی

 ۳) پل لازار سفلد

۴) هارولد لاسول

 ۳۴- یونسکو در شاخص های توسعه یافتگی ارتباطی در جهان سوم، چند نسخه نشریه را برای هر یکصد نفر جمعیت پیش بینی کرده است؟

۲۰ (۱                               ۱۰ (۳

۱۵ (۲                                 5(4  

۳۵- توسعه یافته ترین وسیله ارتباط جمعی در کشورهای در حال توسعه، کدام است؟

 ۱) رادیو

۲) سینما

 ۳) روزنامه

۴) تلویزیون

 

 ۳۶- در ارتباط مستقیم، کدام یک از عناصر زیر وجود ندارد؟

 ۱) پیام

۲) وسیله

 ۳) مخاطب

۴) پیام دهنده

۳۷- تفاوت اساسی تبلیغات بازرگانی با روابط عمومی، در کدام مورد است؟

۱) پولی بودن

۲) فردی بودن

 ۳) خصوصی بودن

۴) اقناعی بودن

 ۳۸- در میان ارکان و عناصر مربوط به جرایم و تخلفات اجرایی، کدام یک از آنها ویژه جرایم مطبوعاتی است؟

 ۱) حمل غیرقانونی

۲) سوءقصد

۳) انتشار یا اعلان

۴) چاپ و تکثیر

 ۳۹- با توجه به تعریف های ارتباط و اطلاع، کدام مورد صحیح است؟

 ۱) ارتباط جزیی از عناصر اطلاع است..

۲) هر ارتباط با اطلاع مغایر است.

۳) اطلاع همان ارتباط است.

۴) هر اطلاع نوعی ارتباط است.

 

 ۴۰- کدام یک از وسایل ارتباط جمعی، از لحاظ سرعت انتشار پیام ها و سهولت دریافت آن، بر دیگران برتری دارد؟

 ۱) تلویزیون

۲) روزنامه

 ۳) رادیو

۴) کتاب

 ۴۱- کدام تعریف از خبر، صحیح تر است؟

1) اعلان و بیان وقایع جالب و تازه زندگی اجتماعی که از طریق وسایل ارتباط جمعی پخش و منتشر می گردد و دارای یک یا چند ارزش خبری و تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی است.

 ۲) اعلان و بیان تازه های زندگی اجتماعی که به سرعت منتشر می شود و از طریق وسایل ارتباط جمعی به شکلی وسیع منتشر می گردد.

 ۳) اعلان و بیان وقایع زندگی اجتماعی که تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی و دارای یک یا چند ارزش خبری است.

 ۴) وقایع جاری که با وسایل ارتباط جمعی به مردم منتقل می شود و تا تیر عوامل داخلی و خارجی است.

۴۲- وسایل ارتباط جمعی با انجام کدام وظیفه، بیشتر از لحاظ روانی روی افراد تأثیر می گذارند؟ ۱) خبری و آموزشی

۲) اطلاع و آگاهی

۳) راهنمایی و رهبری

۴) تفریحی و تبلیغی

 ۴۳- کدام رسانه، برای انعکاس مطالب پیچیده مناسب تر است؟

 ۱) رادیو

۲) مطبوعات

 ۳) تلویزیون

 4) وبلاگ شخصی

۴۴- وقتی برای تبلیغ یک اتومبیل از پنجه قوی پلنگ استفاده می شود، شیوه ای به کار برده می شود که به آن، قدرت .......................... می گویند.

 ۱) قراردادی

۲) اسطوره ای

 ۳) توتمی

۴) استعارهای

 ۴۵- براساس نظریه کاشت، کدام مورد درباره تلویزیون، صحیح نیست؟

۱) بر روند مفهوم سازی از واقعیت تأثیر می گذارد. ۲

) سازنده تصویر دنیای نمادین است.

 ۳) پنجره ای به روی جهان نیست.

۴) قصه گوی بزرگ عصر ماست.

 ۴۶- داشتن کدام یک از شرایط زیر، برای عضویت در هیئت منصفه مطبوعات لازم نیست؟

 ۱) احراز صلاحیت علمی

۲) تأهل

۳) داشتن حداقل ۳۰ سال سن

۴) داشتن سابقه روزنامه نگاری

۴۷- محرومیت دوساله از عضویت در هیئت منصفه مطبوعات به جهت غیبت غیرموجه اعضای هیئت منصفه، پس از چند جلسه غیبت غیرموجه صورت می گیرد؟

 ۱) دو جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب

 ۲) سه جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب

 ۳) دو جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب

 ۴) سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب

 

 ۴۸- در جریان بازپرسی و تحقیق، کدام مورد در خصوص حضور هیئت منصفه مطبوعات، صحیح است؟

 ۱) الزامی است.

۲) با تمایل بازپرس، الزامی است.

۳) لازم نیست.

۴) با خواست متهم، امکان پذیر است.

 ۴۹- بیمه شدن کارکنان نشریه از سوی مدیر مسئول، چگونه است؟

 ۱) از قانون کار تبعیت نمی کند.

۲) اختیاری است.

 ۳) به درخواست کارمند بستگی دارد.

۴) اجباری است.

 ۵۰- اگر رأی هیئت منصفه مطبوعات بر مجرمیت نشریه صادر گردد، کدام مورد صحیح است؟

۱) دادگاه می تواند رأى برائت صادر کند.

۲) دادگاه موظف است رأی بر مجرمیت دهد.

 ۳) ترکیب آرای هیئت منصفه تعیین کننده است.

۴) اختلاف دادگاه و هیئت منصفه به دیوان عالی کشور ارجاع می شود.

 ۵۱- سؤالات هیئت منصفه در جریان برگزاری جلسه دادگاه مطبوعات، چگونه اعلام می شود؟

 ۱) توسط خودشان

۲) به طور کتبی به رئیس دادگاه

۳) با کسب اجازه از محضر دادگاه

۴) از طریق دادستان با نماینده وی

 ۵۲- اگر دو جلسه متوالی دادگاه مطبوعات، تعداد اعضای حاضر هیئت منصفه به حدنصاب نرسد. جلسه سوم دادگاه با حداقل چند عضو از اعضای هیئت منصفه مطبوعات برگزار می شود؟

۱) هفت

۲) پنج

 ۳) سه

۴) نصف

 ۵۳- کدام مورد در خصوص تعداد اعضای هیئت منصفه مطبوعات، صحیح است؟

 ۱) در همه استانها برابر است. .

۲) تهران و کلان شهرها برابر هستند.

 ۳) در تهران بیشتر است.

۴) به جمعیت استان بستگی دارد.

 ۵۴- دوره فعالیت هیئت منصفه مطبوعات، چند سال است؟

 ۱) دو

۲) چهار

۳) یک

۴) سه

 ۵۵- مجازات حبس و شلاق در جرایم مطبوعاتی، به کدام یک از مجازات های زیر، قابل تبدیل نیست؟

۱) محرومیت از کلیه مسئولیت های مطبوعاتی تا پنج سال

۲) تعطیلی شش ماه یا یک سال نشریه

۳) جزای نقدی از ۲ تا ۵۰ میلیون ریال)

۴) لغو امتیاز نشریه

 ۵۶- در صورت استعفای مدیر مسئول، مسئولیت نشریه تا معرفی مدیر مسئول جدید، برعهده کیست؟

 ۱) صاحب امتیاز

۲) مدیر مسئول موقت

 ۳) مدیر مسئول مستعفی

۴) انتشار نشریه متوقف می شود.

 ۵۷- ارسال نشریه به صورت رایگان برای کدام یک از مراجع زیر، الزامی است؟

 ۱) ریاست جمهوری

۲) نیروی انتظامی

 ۳) مجلس شورای اسلامی

۴) وزارت اطلاعات

 ۵۸- پاسخ نامزدهای انتخاباتی باید در اولین شماره نشریه درج گردد، به شرط آنکه حداقل چند ساعت پیش از به زیر چاپ رفتن نشریه، تسلیم دفتر آن نشریه شود؟

۱۲ (۱                           ۶ (۲  

24(3                          ۸ (۴

۵۹- واگذاری امتیاز نشریه به غیر، چگونه است؟

 ۱) ممنوع است.

۲) بدون معامله، اشکال ندارد.

3) با رأی دادگاه مطبوعات، امکان پذیر است.

۴) با رأی هیئت نظارت بر مطبوعات، بلامانع است.

 ۶۰- درصورت تخلف نشریه از مصوبات شورای عالی امنیت ملی، کدام مورد صحیح است؟

۱) پرونده نشریه در دادگاه بررسی می شود.

 ۲) نشریه دو ماه توقیف و پرونده آن به دادگاه فرستاده می شود.

 ۳) با رای هیئت نظارت بر مطبوعات، نشریه لغو امتیاز می شود.

 ۴) مدیر مسئول اخطار کتبی دریافت می کند و پرونده به دادگاه فرستاده می شود.

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته خبرنگاری و روزنامه نگاری

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن