راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1374

سوالات آزمون امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1374

0 تومان
کد محصول : Omor Sabti_1374

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1-  تجربه تشخیص حدود ثبتی املاک را چگونه کسب فرمودید.

 

2-  مراحل مختلف صد در سند مالکیت، برای ملک ثبت نشده را به اختصار شرح دهید.

 

3-  حدود و مشخصات زمینی به شرح زیر تعریف شده است:

شمالاً بخط مستقیم دیواریست به باغ بلوک 12

شرقاً در پنج قسمت که قسمت سوم آن جنوبی و قسمت چهارم شمالی است

به ترتیب به طول‌های  100) ، 5 ، 50 ، 15 ، (20  متر به دیوار قطعه 16 جنوباً اول به طول 60 متر سوم که غربی است 20 متر سوم 80متر هر سه قسمت به دیوار قطعه 20.

غرباً اول 90 متر سوم که جنوبی است 15 متر به دیوار قطعه 14 سوم دیوار به دیوار قطعه 3.

با توجه به اینکه کلیه زوایای اضلاع زمین مزبور نود درجه است ضمن محاسبه طول‌های شمالی و سوم حد غربی مساحت دقیق آن را ضمن ترسیم کروکی مربوطه محاسبه فرمایید و اعلام فرمائید این زمین در کدام قسمت دارای دیوار است. ‫‪‬‬

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی