دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته وسائط نقلیه ریلی کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته وسائط نقلیه ریلی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1395

0 تومان
کد محصول : Reyli_1395

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته وسائط نقلیه ریلی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- کدام یک از خطوط زیر، دارای شرایط خط فرار است؟

۱) تأمین                        ۳) مانور

۲) کور                         ۴) اصلی

٢- وظيفه مگنت در ایستگاه چیست؟

 ۱) راه‌اندازی ماشین سوزن

 ۳) ترمز نمودن قطار

۲) راه‌اندازی دستگاه سیگنال لکوموتیو

 ۴) حفاظت از سلامت سوزن‌ها

٣- به جز لکوموتیوران، حرکت لکوموتیو بدون وجود کدام یک از اشخاص زیر، ممنوع است؟

 ۱) کمک لکوموتیوران

۲) مأمور فنی

 ۳) رئيس قطار

۴) ترمزبان

۴- کدام یک از خطوط زیر، خط فرد است؟

 ۱) خط سمت راست از تهران به نواحی

 ۲) خطی که در آن، قطارها تنظیم و بسته می‌شوند

. ۳) خطی که کلیه قطارها از تهران به سمت نواحی، از آن اعزام می‌شوند.

 ۴) خطی که کلیه قطارها از نواحی به سمت تهران، از آن اعزام می‌شوند.

۵- در صورت قطع ارتباط در راه‌آهن دو خطه، فاصله زمانی اعزام قطارها چند دقیقه است؟

1) 60                          2) 40

3) 30                         4) 15

۶- آخرین نقطه امن توقف قطارها یا واگن‌ها بین دو خط مجاور منتهی به سوزن، چه نام دارد؟

 ۱) انشعاب

۲) حریم راه‌آهن

 ۳) دگاژ

۴) توقفگاه

۷- خطی که برای سرعت ۱۲۰ الی ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت و بار ناخالص عبوری سالیانه ۱۰ تا ۱۵ میلیون تن در سال دهم، طراحی شده باشد، در کدام یک از طبقه‌بندی‌های زیر قرار می‌گیرد؟

1) A3                                  2) B2

3) C1                                 4) D2

۸- تحمل نیروهای وارده از واگن‌ها بر ریل، بر عهده کدام یک از عناصر زیر است؟

۱) پابند ارتجاعی

۲) پابند صلب

 ۳) ریل سوم

۴) بالاست

۹- مقدار دور متعادل برای یک خط راه‌آهن استاندارد، برای جبران نیروهای گریز از مرکز قطاری که با سرعت ۱۱۰ کیلومتر بر ساعت، از یک قوس افقی با شعاع ۱٫۴۰۰ متر عبور می‌کند، چند درصد است؟ (گیج خط ۱٬۵۰۰ میلی‌متر فرض شود.)

۱۵ (۱                ۶٫۸ (۳

۱۰ (۲                  ۵٫۵ (۴

۱۰-از کدام یک از روش‌های زیر، برای جوشکاری ریل‌ها استفاده می‌شود؟

۱) زیر پودری

۲) پلاسما

۳) با گاز محافظ

۴) ترمیتی

۱۱-حد مجاز بریدگی چرخ در قطارهای باری، به ترتیب از نظر طول و عمق، چند میلی‌متر است؟

1) 40، 2                                       2) 60، 1

3) 40، 0.5                                   4) 60، 5/0

۱۲- افزایش یا کاهش دور موتور در هر دنده و تثبیت آن در لکوموتیوهای GM و GE، به عهده کدام یک از تجهیزات زیر است؟

 ۱) گاورنر

۲) رله NVR

 ۳) انژکتور

۴) ترموستات ETS

۱۳- قطاری متشکل از هشت دستگاه واگن باری با وزن کل ۵۶۰ تن (واگن‌ها و بار آن) و وزن ترمز باردار ۴۰ تن به ازای هرکدام از واگن‌هاست. درصد وزن ترمز این قطار، کدام است؟

1) 67                          2) 60

3) 57                        4) 50

۱۴- مفهوم RIV، کدام است؟

1)مقررات استفاده از واگن‌های مسافری در ترافیک بین‌المللی

 ۲) مقررات استفاده از واگن‌های باری در ترافیک بین‌المللی

 ۳) حداقل شعاع قابل عبور توسط واگن‌ها

 ۴) اتحادیه بین‌المللی راه‌آهن‌ها

 ۱۵- در قطار توربوترن، کدام یک از بوژی‌ها دیسک ترمز ندارد؟

 ۱) بوژی جلوی واگن‌ها

۲) بوژی عقب واگن‌ها

 ۳) بوژی عقب موتور ریس

۴) بوژی جلوی موتور ریس

۱۶- در یک رام قطار ریل باس، متشکل از چهار واگن با آرایش A1-B-B-A2  جمعاً چند دستگاه تریلر وجود دارد؟

1) 2                            2) 4

3) 6                          4) 8

۱۷- OCS در راه‌آهن برقی، کدام است؟

۱) کابل‌های بالاسری که وظیفه انتقال برق به لكوموتیوها و قطارها را بر عهده دارد.

۲) از انواع پست‌های برق‌رسانی به خطوط راه‌آهن برقی می‌باشد.

 ۳) سیستم هدایت اتوماتیک قطار است.

 ۴) ریل سوم است.

۱۸- ATP در مترو، کدام است؟

۱) سیستم اتوماتیک تهویه مطبوع ایستگاه‌ها 

 2) سیستم نظارت اتوماتیک بر سرعت قطار

3) سیستم کنترل اتوماتیک درب‌های قطار

 ۴) اعلام‌کننده اطلاعات ایستگاه‌ها به مسافرین

۱۹- کدام یک از بوژی‌های زیر، فقط سیستم تعلیق اولیه دارد؟

1) MD36                                     2) SF5000

3) 18-100                                     4) Y25Lsdl

۲۰- حداکثر اختلاف مجاز قطر دو چرخ بر روی یک محور بوژی، در واگن‌های مسافری، چند میلی‌متر است؟

1) 1                                            2) 2

3) 3                                          4) 4

۲۱- تجهیزات Tuning Unit، چه وظیفه‌ای دارند؟

۱) جداسازی تراکها در خطوط مترو و دادوستد اطلاعات

۲) تقویت و تنظیم کشش در لکوموتیوهای GT26

۳) تقویت سیستم ترمز در قطارهای مترو

۴) تنظیم سیستم تراکشن در قطارها

۲۲- در کدام صورت، ترمز الکترومغناطیسی و دینامیکی قطارهای توربوترن، وارد مدار می‌شود؟

۱) در حین ترمزگیری در شیب بیش از ۱۰ در هزار

۲) با افت فشار هوا از ۵ به ۲٫۵ بار

 ۳) با افزایش سرعت به بیش از حد مجاز

۴) با فرمان راننده توربوترن

۲۳- اختلاف مجاز ارتفاع مراکز تامپون­های دو واگن مسافری مجاور هم، چند میلی‌متر است؟

1) 90                          2) 65

3) 110                         4) 105

۲۴- حداقل سرعت پیوسته، محدودیت کدام دسته از لکوموتیوها است؟

 ۱) برقی

۲) مجهز به تراکشن AC

 ۳) مجهز به تراکشن DC

۴) بخاری قدیمی

۲۵- حداکثر مقدار نیروی کشش لکوموتیو، در چه زمانی حاصل می‌شود؟

 ۱) هنگام رسیدن به حداکثر سرعت

۲) در حداقل سرعت پیوسته لکوموتیو

 ۳) زمان افزایش سرعت و با شتاب مثبت

 ۴) بدو حرکت و قبل از آستانه لغزش چرخ‌ها

۲۶- در واگن‌های باری مجهز به قلاب اتوماتیک، در وضعیت خالی، تست ضربه در کدام سرعت برحسب کیلومتر بر ساعت انجام می‌پذیرد؟

1) 12                           2) 6

3) 15                         4) 9

۲۷- در تست بلند کردن واگن‌ها از یک طرف، کدام یک از بارگذاری‌های زیر، صحیح است؟

1) (m)1g

2) g(m1+m2)

3) g(m1+m2+m3)

4) g(m1+m2+2m3)

۲۸- جنس محور در بوژی‌های باری، مطابق 1-811 UIC چیست؟

1) ST60                              2) A1N

3) R7T                              4) STE460

۲۹- فاصله توقف مجاز مطابق UIC در واگن‌های مسافری با سرعت ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت، کمتر از چند متر است؟

1) 700                                 2) 900

3) 1200                               4) 1500

۳۰- افزایش شتاب شروع حرکت در واگن‌ها، چه اثری بر شاخص Ride Quality دارد؟

۱) باعث افزایش آن می‌شود.

۲) اثری ندارد.

۳) ارتباطی با اندازه‌گیری شاخص ندارد.

 ۴) باعث کاهش آن می‌شود.

۳۱- در یک بسته خرید ۳۰۰ تایی چرخ واگن، به ترتیب چند درصد از چرخ‌ها باید تحت تست سختی و چه تعداد از آن‌ها باید تحت بررسی ساختار میکروگرافی قرار بگیرند؟

 ۱) ۱۰۰ و۲

۲) ۵۰ و۱۳

3) ۱۰ و۱

۴) ۱۰۰ و ۳

 ۳۲- معیار پذیرش طراحی واگن در تست‌های استاتیکی چیست؟

۱) خیز شاسی واگن، کمتر از ۱۰ میلی‌متر باشد.

۲) ترک در محل‌های جوش و تغییر مقطع مشاهده نشود.

۳) تنش‌های اندازه‌گیری شده، کمتر از ۳۲۰MPa باشد.

۴) تنش اندازه‌گیری شده، از حد تنش تسلیم فولاد با درنظر گرفتن ضریب اطمینان کمتر باشد و تنش پسماند یا تغییر شکل دائمی مشاهده نشود.

۳۳- سیستم ترمز لکوموتیوهای GM، ساخت چه کارخانه‌ای است و مدل آن، کدام است؟

۱) وستینگهاوس - Wabco

۲) وستینگهاوس -7 JZ

۳) کنور - KECL

۴) کنور -7 JZ

۳۴- وظيفه دستگاه سه دنده در لكوموتیو GM چیست؟

۱) اعمال ترمز به قطار و آزاد کردن آن

۲) اعمال ترمز به لکوموتیو و آزاد کردن آن

 ۳) افزایش کشش در لکوموتیو

4) فعال کردن ATP

 ۳۵- نشتی مجاز در لوله اصلی برای قطارهای مسافری، چند بار (Bar) در دقیقه است؟

1) 0.6                                 2) 0.5

3) 0.4                                4) 0.3

۳۶- تغذیه سیلندر ترمز در زمان ترمزگیری، به عهده کدام یک از ادوات زیر است؟

 ۱) کمپرسور

۲) خودکار ترمز

 ۳) سوپاپ سه قلو

۴) مخزن اصلی هوا

۳۷- فشار سیلندر ترمز واگن‌های باری در دو حالت باردار و خالی، در سیستم ترمز روسی و کنوری چه تفاوتی دارند؟

۱) فشار سیستم کنوری ثابت و روسی متغیر است.

۲) فشار سیستم کنوری متغیر و روسی ثابت است.

۳) فشار در هر دو سیستم، متغیر است

۴) تفاوتی ندارند.

۳۸- کدام یک از تجهیزات زیر جزو عناصر اصلی کنترل ترافیک و سیگنالینگا نیست؟

۱) اینترلاکینگ

 ۲) ماشین سوزن

3)  پانل کنترل ترافیک مرکزی

۴) سیستم PIS

۳۹- میزان مجاز ارتفاع مرکز قلاب واگن باری در بدترین حالت (واگن با چرخ‌های سائیده و حداکثر میزان بارگیری)، حداقل چند میلی‌متر است؟

1) 900                         2) 960

3) 1030                      4) 1045

۴۰- کدام مورد درخصوص ریل سوم، صحیح است؟

1) هدایت جریان برق در طول خطوط و انتقال آن به واگن‌های مترو را بر عهده دارد.

 ۲) در منتهی الیه ایستگاه، جهت توقف دائم قطار استفاده می‌شود.

 ۳) در سیستم سوزن‌ها، به عنوان هسته مرکزی عمل می‌کند.

 ۴) جهت مانور قطار استفاده می‌شود.

۴۱- در صورت از کار افتادن سرعت‌نما، وظیفه لكوموتیوران کدام است؟

۱) اعلام وضعیت و توقف لکوموتیو

 ۲) ادامه مسیر با محاسبه سرعت به صورت تجربی

 ۳) اعلام وضعیت، دریافت موافقت معاون فنی و ادامه مسیر

 ۴) اعلام وضعیت و دریافت موافقت معاون فنی جهت توقف

۴۲- در صورتی که سه لکوموتیو با حداقل سرعت‌های پیوسته ۲۲، ۲۸ و ۲۵ و حداکثر سرعت‌های مجاز ۱۰۰،۱۱۰ و ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت با هم سری شوند، حداقل و حداکثر سرعت مجاز در قطار باری، به ترتیب چند کیلومتر بر ساعت است؟

1) 22، 120                     2) 25، 110

3) 22، 100                    4) 28، 100

۴۳- فراز تندی که در آن، قطار برای تقویت نیروی کشش خود نیاز به لکوموتیو اضافه داشته باشد، کدام است؟

 ۱) ممنتوم

۲) دالگاژ

۳) مبنا

۴) حداکثر

۴۴- مانور واگن‌های حامل کالاهای خطرناک ویژه، در ایستگاه بین راهی، چگونه صورت می‌گیرد؟

۱) با احتیاط کامل و با سرعت حداکثر ۱۰ کیلومتر بر ساعت

 ۲) با احتیاط کامل و با سرعت حداکثر ۱۵ کیلومتر بر ساعت

 ۳) ممنوع است، مگر با کسب تکلیف از معاونت فنی

 ۴) کلاً ممنوع است.

۴۵- تست‌های ضروری هنگام تحویل واگن‌های تولید شده، جزو کدام دسته از تست‌ها هستند؟

 ۱) روتین (Routine test)

۲) تیپ (Type test)

 ۳) آزمایشگاهی

۴) غیرمخرب

۴۶- سامانه سیگنالینگ مترو، عموماً شامل کدام دسته از تجهیزات زیر است؟

۱) سامانه پیام‌رسان عمومی

۲) سامانه مخابرات نوری و انتقال داده‌ها

۳) سیستم تلویزیون مداربسته و سامانه رادیویی

۴) تجهیزات کنار خط (اینترلاکینگ و مدارات راه و سامانه تجهیزات مستقر در کابین

۴۷- سیستم انتقال قدرت در ترن ست‌های پردیس (زیمنس) چیست؟

۱) مکانیک

۲) هیدرولیک

 ۳) استاتیک

۴) الکتریک

۴۸- گاباری مورد تأیید راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، مطابق کدام فیش UIC است؟

1) UIC 505                  2) UIC 700

3) UIC 571                 4) UIC812

۴۹- وظیفه توربوشارژ در لکوموتیو چیست؟

1) تقویت سیستم ترمز

 ۲) شارژ باتری‌های لکوموتیو

 ۳) تأمین هوای موردنیاز سیلندرها جهت احتراق بهتر

 ۴) یک نمونه از ژنراتور است که در لکوموتیوهای دیزل الکتریک جدید کاربرد دارد.

۵۰- در هنگام دوبله کردن لکوموتیوها، کدام یک از سیستم‌های ترمز زیر عمل می‌کند؟

 ۱) سه دنده

۲) شش دنده       

۳) مغناطیسی

۴) اضطراری

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته وسائط نقلیه ریلی

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن